Articole

Wayne Dyer – Portretul omului conectat la intentie

CEL CE TRĂIEŞTE ÎN UNITATE cu Sursa întregii vieţi nu arată altfel decât oamenii obişnuiţi. Nu are o aureolă în jurul capului şi nu se îmbracă în veşminte speciale pentru a-şi anunţa însuşirile divine. Dar când observaţi că astfel de oameni sunt norocoşii cărora le iese bine tot ce fac şi când începeţi să vorbiţi cu ei, veţi înţelege cât de deosebiţi sunt în comparaţie cu oamenii care trăiesc la niveluri obişnuite ale conştiinţei. Staţi de vorbă cu aceste persoane conectate la puterea intenţiei şi veţi vedea cât sunt de unice.

Aceşti oameni, pe care îi numesc conectori, pentru a evidenţia conexiunea lor armonioasă la câmpul intenţiei, sunt indivizi care s-au făcut singuri disponibili pentru reuşită. Nu ai cum să-i determini să fie pesimişti privitor la realizarea a ceea ce-şi doresc în viaţă. Limbajul lor nu indică niciodată că ar fi posibil ca dorinţele să nu li se materializeze; ei vorbesc, în schimb, dintr-o convingere interioară care decurge din ştiinţa simplă şi profundă a faptului că Sursa universală pune totul la dispoziţie.

Ei nu spun: Cu norocul meu, sigur n-o să iasă aşa cum vreau. De la ei auzi, mai degrabă, lucruri precum: Intenţionez să creez asta şi ştiu că voi reuşi. Oricât ai încerca să-i convingi să renunţe, aducând argumente că nu ar trebui să fie atât de optimişti, ei par să nu vadă realitatea. E ca şi cum ar trăi într-o altă lume, o lume în care nu aud motivele pentru care lucrurile nu vor ieşi bine.

Dacă îi antrenezi într-o conversaţie pe marginea acestei idei, spun ceva de genul: Refuz să mă gândesc la ceea ce nu se poate întâmpla, pentru că voi atrage exact lucrurile la care mă gândesc, aşa că mă gândesc numai la ceea ce ştiu că se va întâmpla. Pentru ei nu contează ce s-a întâmplat anterior. Nu se asociază cu conceptele de eşec sau de imposibil. Sunt neafectaţi de motivele pentru care ar putea fi pesimişti. S-au pus la dispoziţia succesului şi ştiu şi se încred într-o forţă invizibilă atotdătătoare. Sunt atât de bine conectaţi la Sursa atotdătătoare, încât parcă au o aură naturală care îi apără de orice le-ar putea şubrezi conexiunea creatoare a puterii intenţiei.

Conectorii nu îşi îndreaptă gândurile asupra a ceea ce nu vor, pentru că: Sursa universală poate răspunde numai cu ceea ce există, iar ceea ce există se află în rezerve infinite. Ea nu poate înţelege lipsa sau eşecul pentru că în ea nu există lipsă sau eşec. Dacă îi spun Sursei tuturor lucrurilor: „Probabil că n-o să mearga” , primesc înapoi exact ce i-am trimis, aşa că ştiu că nu trebuie să mă gândesc la altceva decât la ceea ce este Sursa mea.

Pentru omul obişnuit, îngrijorat de viitor, toate acestea pot părea nişte fantezii. Astfel de oameni le spun prietenilor conectori să se uite puţin în jur şi să aibă o viziune mai realistă asupra lumii în care trăiesc. Dar conectorii nu sunt distraşi de la cunoaşterea lor interioară. Ei spun, dacă stai să-i asculţi, că trăim într-un univers al energiei şi atracţiei si motivul pentru care atâţia oameni au parte de lipsuri şi de teamă este acela că se bizuie pe eu pentru a-şi împlini dorinţele. Este simplu, vă vor spune. Reconectează-te la Sursă, fii asemenea Sursei şi intenţiile ţi se vor potrivi perfect cu Sursa atotdătătoare.

Pentru conectori, totul pare foarte simplu. Menţineţi-vă gândurile îndreptate asupra a ceea ce intenţionaţi să creaţi. Rămâneţi permanent în armonie cu câmpul intenţiei şi căutaţi indicii că lucrurile pe care le cereţi Sursei atotcreatoare vă parvin. Pentru un conector, nimic nu se petrece întâmplător. El consideră că evenimentele aparent nesemnificative sunt orchestrate într-o armonie perfectă. El crede în sincronicitate şi nu e surprins când apare omul potrivit pentru o anumită situaţie, sau când, din senin, primeşte vizita cuiva la care tocmai se gândeşte, sau când găseşte în cutia poştală cartea care îi dă exact informaţiile de care are nevoie, sau când îi parvin, ca prin farmec, banii pentru finanţarea unui proiect.

Conectorii nu vor încerca să îşi impună punctul de vedere într-o dezbatere. Ei ştiu că nu are rost să investeşti energie în dispute şi frustrări, fiindcă aceasta atrage dispută şi frustrare. Ei ştiu ce ştiu şi nu se lasă atraşi în construirea unei contraforţe de rezistenţă faţă de oamenii care trăiesc altcumva. Ei acceptă ideea că nimic nu este întâmplător într-un univers care are ca Sursă o forţă invizibilă de energie ce creează continuu şi dăruieşte la nesfârşit tuturor celor ce vor să fie părtaşi. Ei vă vor spune, simplu, dacă îi întrebaţi: Pentru a te racorda la puterea intenţiei nu trebuie decât să fii în armonie perfectă cu Sursa tuturor lucrurilor, iar eu am hotărât să mă sincronizez cât mai bine cu această Sursă.

Pentru conectori, tot ce se petrece în viaţă este un rezultat al puterii intenţiei. Se află, aşadar, într-o continuă stare de gratitudine. Se simt recunoscători pentru tot, chiar şi pentru lucrurile care par a fi obstacole. Ei au puterea şi dorinţa de a vedea într-o boală temporară o binecuvântare şi ştiu, în adâncul sufletului, că există o ocazie în orice situaţie dificilă, şi asta caută în orice situaţie. Prin mulţumirile lor, onorează toate posibilităţile, în loc să ceară Sursei ceva, ceea ce ar da putere lipsurilor. Se contopesc cu Sursa într-o stare de recunoştinţă respectuoasă pentru tot ce este prezent în viaţa lor, ştiind că asta le va fortifica intenţia de a manifesta exact ceea ce au nevoie.

Conectorii se descriu drept oameni care trăiesc într-o stare de apreciere şi veneraţie. Cu greu îi auzi plângându-se de ceva. Nu sunt vânători de greşeli. Dacă plouă, le place, ştiind că nu vor ajunge la destinaţie călătorind doar pe vreme însorită. Astfel reacţionează faţă de natură, cu armonie apreciativă. Zăpada, vântul, soarele şi sunetele naturii le amintesc conectorilor că fac parte din lumea naturală. Aerul — indiferent de temperatura lui sau de viteza vântului — este pentru ei răsuflarea vieţii.

Conectorii apreciază lumea şi tot ce ţine de ea. Simt pentru toate fiinţele, inclusiv pentru cele care au trăit înainte şi pentru cele care nu s-au născut încă, aceeaşi legătură pe care o au cu natura. Au conştiinţa unităţii, şi de aceea nu fac deosebiri între ei şi alţi oameni. Pentru un conector, nu există decât noi. Dacă i-aţi putea observa în lumea lor interioară, aţi descoperi că îi doare durerea altora. Ei nu au conceptul de duşmani, odată ce ştiu că provenim cu toţii din aceeaşi Sursă divină. Diferenţele de înfăţişare sau obiceiuri constituie pentru ei mai curând un motiv de bucurie decât de neplăcere, critică sau ameninţare la adresa propriei persoane. Legătura lor cu ceilalţi are o natură spirituală, dar nu se separă spiritual de nimeni, oriunde ar trăi sau oricât de diferite le-ar fi înfăţişarea şi obiceiurile, în inima lor, conectorii simt o afinitate pentru tot ce ţine de viaţă, ca şi pentru Sursa întregii vieţi.

Datorită acestei verigi de legătură sunt conectorii atât de predispuşi să atragă în viaţă colaborarea şi ajutorul altora pentru împlinirea propriilor intenţii. Insuşi faptul de a se simţi conectaţi înseamnă că, în mintea lor, nu există cineva pe această planetă cu care să nu fie uniţi într-un sens spiritual. In consecinţă, trăind în câmpul intenţiei, întregul sistem al vieţii din univers le stă la dispoziţie pentru a-i sprijini în ceea ce îşi doresc, fiindcă sunt deja conectaţi la acest sistem energetic dătător de viaţă şi la toate creaţiile sale. Ei apreciază această legătură spirituală şi nu cheltuiesc niciun strop de energie criticând-o sau dispreţuind-o. Nu se simt niciodată separaţi de ajutorul oferit de acest sistem generator al întregii vieţi.

Prin urmare, conectorii nu sunt surprinşi atunci când sincronicitatea ori coincidenţa le aduce roadele intenţiilor lor. Ei ştiu bine că aceste întâmplări aparent miraculoase au survenit în spaţiul lor imediat de viaţă fiindcă erau deja conectaţi la ele. Intrebaţi-i pe conectori despre asta şi vă vor spune: Fireşte, aici funcţionează legea atracţiei Sincronizaţi-vă vibratoriu cu Sursa vieţii care v-a intenţionat şi toţi oamenii din jur, şi toate puterile câmpului intenţiei vor coopera şi vă vor aduce în viaţă ceea ce doriţi El Ştiu că în acest fel lucrează universul. Alţii pot spune că nu este vorba decât de noroc, dar oamenii care se bucură de puterea intenţiei ştiu mai bine. Ei ştiu că pot negocia prezenţa oricărui lucru care îi interesează atât timp cât rămân compatibili cu cele şapte faţete ale intenţiei.

Conectorii nu se laudă cu soarta lor bună, dar sunt permanent într-o stare de recunoştinţă şi de smerenie totală. Ei înţeleg felul în care funcţionează universul şi rămân în armonie fericită cu el, în loc să îl pună la îndoială şi să îi caute defecte. Intrebaţi-i şi vă vor spune că facem parte dintr-un sistem energetic dinamic. Energia care se deplasează mai rapid, vă vor explica ei, risipeşte şi anulează energia mai lentă. Aceşti oameni aleg să fie în armonie cu energia spirituală invizibilă. S-au învăţat să gândească la nivelul vibraţiilor mai înalte şi, în consecinţă, sunt capabili să devieze vibraţiile mai joase/mai lente.

Conectorii au un efect revigorant când intră în contact cu oameni care trăiesc la niveluri energetice mai reduse. Pacea lor îi calmează şi îi încurajează pe cei din jur, radiind o energie a seninătăţii şi a liniştii. Nu îi interesează să câştige disputele sau să strângă aliaţi. In loc să încerce să vă facă să gândiţi asemenea lor, vă conving prin energia pe care o degajă. Oamenii se simt iubiţi de către conectori, fiindcă ei au fuzionat cu Sursa întregii vieţi, care este iubire.

Conectorii vă spun fără şovăială că aleg să se simtă bine indiferent de ce se petrece în jur sau de felul în care i-ar judeca alţii. Ei ştiu că a te simţi rău este o opţiune şi că aceasta nu foloseşte cu nimic la corectarea situaţiilor neplăcute din lume. Aşa că se lasă călăuziţi de emoţii pentru a determina măsura în care sunt racordaţi la puterea intenţiei. Dacă se simt rău în orice fel, este o indicaţie că a venit timpul să îşi modifice nivelul energetic pentru a-l pune în acord cu energia senina si iubitoare a Sursei. Ei isi repeta constant: Vreau să mă simt bine, şi îşi pun gândurile în armonie cu această dorinţă.

Dacă lumea e în război, ei aleg, chiar şi aşa, să se simtă bine. Dacă economia este în picaj, ei tot vor să se simtă bine. Dacă rata criminalităţii este în creştere sau uraganele bântuie undeva pe planetă, ei aleg să se simtă bine. Dacă îi întrebaţi de ce nu se simt rău când se întâmplă atâtea lucruri rele în lume, ei vor zâmbi şi vă vor aminti că lumea Spiritului, din care este intenţionat totul, funcţionează în pace, iubire, armonie, bunătate şi belşug, şi astfel am hotărât să trăiesc şi eu. Simţindu-ma rău nu aş face decât să atrag mai multe senzaţii negative în viaţa mea.

Conectorii nu permit niciun fel de influenţă exterioară asupra stării lor de bine, fie că e vorba de vreme, de războaiele purtate undeva pe glob, de peisajul politic sau de economie şi, cu siguranţă, nu se vor lăsa antrenaţi de decizia altcuiva de a trăi la un nivel energetic redus. Ei lucrează cu câmpul intenţiei, trăind asemenea Sursei atotcreatoare.

Conectorii sunt mereu în contact cu natura lor infinită. Moartea nu îi sperie şi vă vor spune, dacă îi întrebaţi, că nu s-au născut niciodată cu adevărat şi nici nu vor muri vreodată. Ei văd în moarte schimbarea unui veşmânt sau trecerea dintr-o încăpere în alta — o simplă tranziţie. Au în minte energia invizibilă care intenţionează totul în existenţă şi o văd ca pe adevăratul lor sine. Simţindu-se mereu aliniaţi la univers, conectorii nu percep sentimentele de separare. Conexiunea lor este invizibilă şi imaterială, dar niciodată pusă la îndoială. In consecinţă, se bazează pe această energie spirituală interioară, invizibilă, care străbate toate lucrurile. Trăiesc în armonie cu Spiritul, neconsiderându-se niciodată separaţi de el. Ştiind asta, pot vedea puterea intenţiei la lucru în fiecare zi.

Nu aveţi cum să-i convingeţi pe conectori că nu li se vor materializa intenţiile, odată ce au o încredere neclintită în legătura lor cu Sursa. Ei vă vor invita să alegeţi posibilitatea cu care vă veţi identifica şi vă vor încuraja să trăiţi ca şi cum s-ar fi produs deja. Dacă nu puteţi să o faceţi şi sunteţi prizonierii îngrijorării, îndoielii şi fricii, ei vă vor dori numai bine, dar vor continua să gândească din perspectiva finalului. Ei sunt în stare să vadă ceea ce intenţionează să manifeste în viaţă ca şi cum s-ar fi materializat deja. Va vor spune de-a dreptul: Gândurile mele, când sunt armonizate cu câmpul intenţiei, sunt gândurile lui Dumnezeu, şi astfel aleg eu să gândesc. Veţi vedea, dacă îi urmăriţi cu atenţie, că sunt excepţionali în realizarea intenţiilor.

Conectorii sunt extrem de generoşi. Ceea ce îşi doresc pentru sine este umbrit de ceea ce doresc pentru alţii. Se bucură enorm să dăruiască. Unii se pot întreba cum de mai acumulează ceva şi pentru ei înşişi, dar vieţile le sunt pline de belşug şi nu le lipseşte nimic din ceea ce îşi doresc. Secretul puterii intenţiei, vă vor spune, stă în a gândi şi a acţiona aidoma Sursei atotdătătoare din care provenim toţi. Ea dăruieşte mereu şi eu aleg să dăruiesc, la rândul meu. Cu cât dau mai mult din ceea ce mă traversează, cu atât mai mult fluxul acesta va fi mai bogat.

Conectorii sunt oameni extrem de inspiraţi. Ei trăiesc mai mult în spirit decât în formă. In consecinţă, sunt inspiraţi şi oferă inspiraţie, prin opoziţie cu a fi informaţi şi a da informaţie. Sunt oameni care au un sentiment puternic al propriului destin. Ei ştiu de ce se află aici şi ştiu că sunt mai mult decât un ansamblu de oase, sânge şi organe într-un trup acoperit cu piele şi păr. Trăiesc conform acestui scop si nu se lasă distraşi de pretenţiile eului. Au cel mai mare respect pentru lumea Spiritului şi, rămânând în comuniune cu Sursa, îşi păstrează inspiraţia.

Nivelul lor energetic este excepţional de înalt. Este o energie care îi defineşte drept conectori. Este energia Sursei, o frecvenţă vibratorie rapidă care aduce iubire în prezenţa urii şi transformă acea ură în iubire. Ei aduc haosului şi lipsei de armonie un aspect paşnic şi transformă energiile joase în energia mai înaltă a păcii. Când vă aflaţi în preajma celor ce sălăşluiesc în câmpul intenţiei, vă veţi simţi mai energici, mai sănătoşi, mai purificaţi şi mai inspiraţi. Manifestă o atitudine necritică faţă de ceilalţi şi nu se lasă demobilizaţi de gândurile sau acţiunile celor din jur. Adeseori sunt etichetaţi drept distanţi, fiindcă nu se implică în sporovăieli şi clevetiri. Vă vor spune că Spiritul este cel ce dă viaţă, şi orice om de pe această planetă are în el Spiritul, ca forţă atotputernică a binelui. Ei o cred, o trăiesc şi îi inspiră şi pe ceilalţi.

Vă vor spune chiar că dezechilibrele din lume, de felul cutremurelor, erupţiilor vulcanice sau uraganelor devastatoare sunt rezultatul unui dezechilibru colectiv al conştiinţei umane. Vă vor reaminti că trupurile sunt făcute din aceeaşi materie ca şi Pământul, că fluidul din care e alcătuit în proporţie de 98% sângele nostru a fost odinioară apă oceanică şi că mineralele din oase au compus rezerva de minerale a Pământului. Ei se consideră una cu planeta şi simt responsabilitatea de a rămâne în armonie cu câmpul intenţiei, pentru a contribui la stabilizarea şi armonizarea forţelor universului care îşi pot pierde echilibrul atunci când trăim în mod egoist. Va vor spune că toate gândurile, sentimentele şi emoţiile sunt vibraţii şi că frecvenţa lor poate crea perturbaţii — nu numai în noi înşine, dar şi în tot ce este făcut din aceeaşi materie.

Conectorii vă vor încuraja să rămâneţi în armonie vibratorie cu Sursa dintr-un sentiment de responsabilitate faţă de întreaga planetă, şi ei văd în asta o funcţie vitală care trebuie reprodusă. Nu discută subiectul dintr-o perspectivă pur intelectuală; este ceva ce simt profund şi trăiesc cu pasiune zi de zi.

Urmărindu-i pe conectori, veţi observa că nu zăbovesc asupra bolii. Inaintează în viaţă ca şi cum s-ar bucura de o sănătate perfectă. Gândesc şi simt că orice boală curentă nici nu a existat de fapt şi se văd deja vindecaţi. Ei atrag acest rezultat, ştiind că există multe alte rezultate posibile pentru o condiţie dată, chiar şi pentru una care pare altora de nerezolvat. Va vor spune că aveţi chiar aici şi acum posibilitatea de a vă vindeca şi cursul pe care îl ia o boală este o chestiune de perspectivă proprie. După cum sunt convinşi că sistemele turbulente externe se liniştesc în prezenţa liniştii noastre, consideră că aceasta este o posibilitate şi pentru tulburările interne. Intrebaţi-i despre puterea lor vindecătoare şi vă vor spune: Sunt deja vindecat, şi gândesc şi simt numai din această perspectivă.

Veţi vedea adesea cum dispar bolile şi neplăcerile fizice când vă aflaţi în prezenţa unor conectori cu o energie excepţional de înaltă. De ce? Fiindcă energia lor spirituală înaltă anulează şi eradichează energiile joase ale bolii. La fel cum prezenţa conectorilor vă face să vă simţiţi mai bine pentru că degajă energie vitală, la fel vi se va vindeca şi trupul intrând în acest câmp energetic.

Conectorii sunt conştienţi de nevoia de a evita energiile joase. Ei se retrag discret din cercurile zgomotoase sau belicoase, trimiţându-le o binecuvântare tăcută şi trecând niai departe. Nu pierd vremea cu emisiunile violente de la televizor sau citind relatări ale atrocităţilor şi statisticilor de război. Pot părea şterşi sau neinteresanţi celor ce se delectează cu ororile difuzate de mass-media. Nesimţind nevoia de a câştiga, de a avea dreptate ori de a-i domina pe ceilalţi, puterea lor stă în faptul că îi revigorează cu prezenţa lor pe cei din jur. Işi comunică punctele de vedere rămânând în armonie cu energia creatoare a Sursei. Nu se simt niciodată jigniţi, fiindcă în opiniile lor nu este implicat eul.

Conectorii îşi trăiesc viaţa în armonie vibratorie cu câmpul intenţiei. Pentru ei, totul este energie. Ei ştiu că ostilitatea, ura sau chiar supărarea îndreptată spre cei angrenaţi în activităţi sărace energetic, care implică violenţă sub orice formă, nu fac decât să contribuie la perpetuarea acestor activităţi vlăguitoare din lume.
Conectorii trăiesc la niveluri energetice mai înalte/mai rapide, care le permit să ia cu uşurinţă contact cu puterile lor intuitive. Au o cunoaştere interioară a viitorului. Dacă îi întrebaţi, vă vor spune: Nu pot să explic, pur şi simplu ştiu pentru că simt asta în mine. In consecinţă, sunt rareori uimiţi când evenimentele pe care le anticipează şi pe care intenţionează să le creeze… se manifestă. In loc să fie luaţi prin surprindere, se aşteaptă, de fapt, ca lucrurile să iasă astfel. Fiind într-o legătură atât de strânsă cu energia Sursă, sunt în stare să activeze intuiţia şi să întrevadă ce este posibil şi cum ar putea obţine acel lucru. Cunoaşterea interioară le permite să fie infinit de răbdători, şi nu sunt niciodată nemulţumiţi de viteza sau de maniera în care li se manifestă intenţiile.

Conectorii oglindesc frecvent cele şapte faţete ale intenţiei despre care am vorbit în paginile acestei cărţi. Veţi vedea oameni extraordinar de creatori care nu simt nevoia să se încadreze în norme sau să facă lucrurile aşa cum se aşteaptă ceilalţi. Ei îşi manifestă individualitatea unică şi vă vor spune că pot crea orice dacă îşi concentrează atenţia şi imaginaţia în acest sens.

Conectorii sunt oameni excepţional de buni şi de iubitori. Ei ştiu că armonizarea cu energia Sursă înseamnă reproducerea bunătăţii din care provin. Dar conectorii nu fac eforturi să fie buni. Sunt recunoscători mereu pentru ceea ce primesc şi ştiu că îşi pot manifesta recunoştinţa arătând bunătate pentru tot ce ţine de viaţă. Fiind buni, alţii vor să le întoarcă favoarea şi le devin aliaţi în împlinirea intenţiilor. Conectorii se asociază cu un număr nelimitat de oameni, toţi plini de iubire, bunătate şi generozitate — ajutându-se unii pe alţii în realizarea dorinţelor.

Veţi observa, de asemenea, cum văd conectorii frumuseţea în lume. Ei găsesc mereu ceva de apreciat. Se pot pierde în frumuseţea unei nopţi înstelate sau a unei broaşte aşezate pe o frunză de nufăr. Văd frumuseţea în copii şi găsesc o splendoare şi strălucire naturală în cei vârstnici. Nu simt dorinţa de a critica pe nimeni în termeni săraci energetic şi ştiu că Sursa atotcreatoare aduce numai frumuseţe în forma materială, fiind întotdeauna disponibilă.

Conectorii nu ştiu niciodată destul! îşi pun mereu întrebări despre viaţă, şi sunt atraşi de orice formă de activitate. Ei găsesc ceva plăcut în orice domeniu al îndeletnicirilor umane, creatoare, şi îşi extind neîncetat orizonturile proprii. Această deschidere către orice posibilitate şi calitatea de a fi mereu în expansiune le caracterizează priceperea în manifestarea dorinţelor. Ei nu spun niciodată nu universului. Orice le-ar trimite viaţa, ei răspund: Mulţumesc. Ce pot să învăţ şi cum pot să mă dezvolt folosind ceea ce primesc? Ei refuză să judece pe oricine sau orice le oferă Sursa şi această atitudine de expansiune continuă este ceea ce îi aduce, în final, la nivelul energiei Sursă şi le deschide viaţa, facându-i receptivi la tot ce provine de la Sursă. Aceşti oameni sunt ca nişte porţi deschise care nu se închid niciodată în faţa posibilităţilor. Asta îi face complet receptivi la belşugul ce se revarsă neîncetat.

Aceste atitudini pe care le observaţi la conectori constituie motivul pentru care par ei atât de norocoşi în viaţă. Când vă aflaţi în preajma lor, vă simţiţi mai energici, mai hotărâţi, mai inspiraţi şi mai uniţi. Vedeţi oameni în jurul cărora vă place să staţi deoarece vă dau energie, ceea ce vă produce un sentiment de putere. Când simţiţi că aveţi putere şi energie, pătrundeţi dumneavoastră înşivă în fluxul îmbelşugat al energiei Sursă şi îi invitaţi, în mod inevitabil, şi pe alţii să facă la fel. Legătura nu este numai cu energia Sursă, ci cu tot ce există în univers. Conectorii sunt armonizaţi cu întregul cosmos şi cu fiecare particulă din cosmos. Legătura face posibilă şi disponibilă puterea infinită a intenţiei.

Aceşti oameni extrem de realizaţi gândesc din perspectiva finalului, percepând ceea ce vor să intenţioneze înainte de a se manifesta în formă materială. Ei îşi folosesc sentimentele ca pe un instrument cu ajutorul căruia determină dacă sunt sincronizaţi la puterea intenţiei. Dacă se simt bine, ştiu că sunt în armonie vibratorie cu Sursa. Dacă se simt rău, folosesc acest indicator pentru a-şi ajusta nivelurile energetice. Şi, în fine, traduc în faptă aceste gânduri de intenţie şi sentimente bune, ca şi cum tot ce şi-ar fi dorit ar exista deja. Dacă îi întrebaţi ce puteţi face pentru a vă transforma dorinţele în realitate, vă vor sfătui îndată să vă schimbaţi viziunea asupra lumii, şi lumea se va schimba.

Vă îndemn să reproduceţi lumea lor interioară şi să vă bucuraţi de puterea infinită şi magnifică a intenţiei.

Funcţionează — vă garantez!

 
Cartile lui Wayne Dyer se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Sustine traducerea audio a mai multor articole: Doneaza!

(Doriti un anumit articol sa fie tradus din text in voce audio, trimite-ti un mesaj de cerere traducere)

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture