Ilie Cioara – Claritatea

Claritatea sau luciditatea minţii, pe care încercăm să o explicăm prin tema de faţă, este o ipostază pe care o atingem ca fiinţe umane, în momente de înaltă trăire spirituală. In clipa respectivă funcţionăm, corp şi psihic, ca o singură unitate intr-o perfectă armonie. Absenţa oricărei activităţi a gândirii generează, in mod inevitabil, starea de supraconştiinţa care ne contopeşte cu Conştiinţa Cosmică.

Intr-o asemenea conjunctură fiinţăm in afara timpului şi a spaţiului, ca un întreg, conştientizat ca lumină şi armonie indestructibile. Noi înşine constituind acest “Tot” invulnerabil. Lipseşte cu desăvârşire orice nuanţă de separare. Dualitatea specifică gândirii obişnuite a fost eliminată odată cu ego-ul.

Funcţionand ca unitate fără frontiere cuprinsă in universalitate, ne mişcăm numai în prezent. Dispunem de o nouă minte care excelează prin puritate, deci necontaminata de înregistrări anterioare Şi, prin mobilitatea unei asemenea minţi, ni se revelează însuşirea sfinţeniei.

Simţirea şi exprimarea acestei minţi sunt: Iubirea, Frumuseţea şi o nemărginită Bucurie, care nu au nimic asemănător cu existenţa din climatul ego-ului.

In clipa în care gândirea limitată, haotică intervine în vreo formă oarecare, întregul farmec al nemărginirii dispare. Şi iată-ne din nou reveniţi în lumea mărginită, în care stăpâneşte împărăţia ignoranţei, a întunericului, unde stările conflictuale cu temeri şi amărăciuni ne cuprind întreaga existenţă.

Dar, să vedem în ce fel putem întâlni această minunată claritate.

De la bun început se impune o precizare. Claritatea de care amintim aici nu se constituie ca obiectiv de atins, pe care mintea să-l imagineze şi apoi, prin eforturi de voinţă desfăşurate în timp, cândva, sa-l realizeze. Intr-o asemenea tentativă, atât proiecţia clarităţii, cât şi procesul de urmarire, ca act voliţional, prin natura lor sunt elemente de dezordine, specifice activităţii egocentrice, strict legate de lumea finită. Şi orice realizare care are loc în interiorul acestei dimensiuni nu face altceva decât sa-i fortifice si mai mult mărginirea.

Aşadar, claritatea nu poate fi atinsă în nici o împrejurare prin activitatea gândirii, oricât de selectivă şi de bine intenţionată ar fi. Fiindcă chiar simpla dorinţă este, prin natura ei, o stare de tulburare ce dă naştere la confuzii şi dezordine.

Dacă, în mod real nu numai intelectual, vedem că dezordinea sau confuzia este problema care se cere rezolvată pe loc şi imediat şi nu urmărirea clarităţii, atunci – gândirea, deconspirată ca factor perturbator, tace. Este o tăcere neforţată, nedorită sau imaginată în vreo formă oarecare. Actul descoperirii culpabilităţii ei o face să amuţească.

In acea clipă de surpriză şi tăcere, claritatea îşi proiectează lumina, prin starea de atenţie lucidă. Ea este însăşi Sacrul, aflat în profunzimea propriei fiinţe, care-şi revarsă binecuvântarea asupra întregii structuri. Deci, această claritate a fost atinsă în mod indirect, prin simpla conştientizare a dezordinii iniţiate şi întreţinute în mod curent de activitatea ego-ului. Altfel zis, tăcerea acestuia a dat posibilitatea Scânteii Divine să ne lumineze, demonstrându-ne originea divină şi imensele posibilităţi pe care le avem.

Nu pot încheia această notă explicativă fără a vă îndemna să recitiţi, cu toată atenţia, fiecare vers care, prin exprimarea clară a cuvintelor simple, vă solicită să faceţi propria descoperire prin experienţă directă. Nu treceţi, mai departe fără să trăiţi fenomenul respectiv, mobilizându-vă întreaga capacitate a Sacrului care vă defineşte ca fiinţă completă.

A fi şi a rămâne cât mai multe clipe “Atenţie lucidă” reprezintă cheia succesului care vă uneşte cu Marea Lumină din care toate purced.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Daca doresti sa multumesti pentru informatiile publicate, o poti face prin o donatie de sustinere!