Ilie Cioara – Constiinta

Prin conştiinţă înţelegem întregul câmp al cunoaşterii, cuprins într-o circumferinţă cu raza mai mare sau mai mică, în funcţie de acumulările cerebrale înregistrate de fiecare ins în parte.

Conştiinţa o mai putem compara cu un recipient în care se află adunate informaţii, experienţe, fapte, întâmplări. Ea reprezintă patrimoniul fiecăruia dintre noi, din care numai o parte cunoaştem, sub formă de conştiinţă de suprafaţă, pe care o folosim în mod curent. Restul, partea cea mai însemnată, se află, la fel ca la un eisberg, în straturile cele mai profunde ale fiinţei noastre.

Această conştiinţă, numită şi ego, sine şi personalitate nu este distinctă de conţinutul său, care o limitează în timp şi spaţiu. Prin ea trăim şi ne manifestăm numai în interiorul graniţelor lumii finite. Şi, oricât de extinsă ar fi aria cunoştinţelor pe care le posedăm noi, nu vom putea, în nici o împrejurare, să depăşim limitele în care ne ducem existenţa de la o viaţă la alta.

Trăind la nivelul acestei lumi, noi suntem obligaţi chiar de viaţă să ne înarmăm cu o cantitate cât mai mare de cunoştinţe tehnice.

Fără asemenea cunoştinţe, nu am fi în măsură să practicăm o meserie oarecare sau, pur şi simplu, să ne orientăm asupra diverselor aspecte ale naturii sau să ne încadrăm în diferitele orare ale scurgerii timpului fizic.

Toate complicaţiile noastre psihice, nu cunoştinţele le creează, ci importanţa pe care ne-o acordăm nouă înşine, pe baza acestui capital informaţional. Imaginea frumoasă pe care ne-o facem despre propria persoană constituie izvorul din care se alimentează întreaga tragedie umană. Orice mişcare în interiorul ego-ului este susţinută de lumea imaginilor reciproce, fiecare hrănindu-se cu idei amăgitoare care conduc, în mod inevitabil, la contradicţii, conflicte şi animozităţi.

Toate conflictele cu caracter politic, economic, social şi religios care frământă omenirea astăzi, în acest sfârşit de veac şi mileniu, îşi au izvorul numai în acest perimetru limitat, ce se concretizează prin impulsuri haotice egocentrice. Iar răspunderea pentru toate câte se întâmplă revine fiecărui ego în parte, potrivit intensităţii energiilor negative cu care se alimentează şi care determină rezultatul final.

Să vedem în ce mod vom cunoaşte profunzimea ego-ului şi, în final, cum vom realiza integrarea în universalitate.

Atâta timp cât vom fi târâţi spre ieri sau mâine de gândirea dezordonată, de suprafaţă, va fi imposibil să ne dăm seama ce zace în adâncurile fiinţei, sub mantia de nepătruns a tenebrelor. Valurile de la suprafaţă ale conştiinţei vor constitui o permanentă piedică în calea deconspirării straturilor sale abisale.

Simpla revelare a acestei stări de fapt face ca gândirea, iluminată de scânteierea atenţiei, să tacă. Şi-n tăcerea zgomotelor de suprafaţă, din adâncuri, îşi face apariţia restul de acumulări. Prin venirea lor la lumină, noi ne putem da seama, fără să greşim, cine suntem în realitate.

Aceeaşi întâmpinare directă, simplă, atent lucidă, fără nici un fel de anticipaţie mintală va conduce, de fiecare dată, la dizolvarea spontană a manifestărilor ego-ului. Golul psihic, ce survine în mod natural constituie o adevărată fereastră de pătruns în Nemărginirea cu care ne unim. De acum dispunem de o nouă conştiinţă, care se defineşte ca Iubire fără margini, integrată în Infinit.

Dacă viaţa ne-a oferit posibilitatea să aflăm că, în noi, există această conştiinţă pură, înseamnă că am şi atins stadiul de evoluţie

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Vrei sa multumesti pentru informatiile publicate? Susține-ne prin o mica donație!