Articole

Ilie Cioara – Educatorul

In tratarea acestei teme nu ne referim la educaţorul obişnuit, care încearcă să modeleze tinerele vlăstare după un anume tipar, preconizat de unul sau altul din sistemele impuse de îndrumările didactice.

Nu ne referim, de asemenea, nici la diferiţii reprezentaţi ai diverselor culte religioase sau secte care urmăresc atragerea în sfera lor de influenţă a sufletelor ce caută mântuirea în afara fiinţei proprii.

Educator, în adevăratul înţeles al cuvântului, poate fi numai acea fiinţă umană care a ajuns la propria sa descoperire. Numai cine a reuşit să înţeleagă automatismele gândirii sale dezordonate, totdeauna conflictuale, şi a realizat minunata depăşire a ceea ce este vremelnic şi inutil, pentru a întâlni eternul şi utilul, poate fi un autentic educator.

Singur acela care poate să ia contact direct, atât cu straturile periferice, cât şi cu cele profunde ale conştiinţei sale, este în măsură să înţeleagă orice fiinţă umană, indiferent de deosebirile ce îl separă, ca rasă, naţiune sau pregătire intelectuală, fiindcă toţi oamenii au acelaşi mod de comportare. Pe oricare meridiane s-ar afla oamenii, ei au aceeaşi comportare psihică în confruntarea cu viaţa. Aceleaşi probleme frământă deopotrivă pe toţi, intensitatea lor fiind determinată de temperamentul individual, specific insului respectiv.

Un asemenea educator nu aplică clişeul vreunei metode, dogme sau model. Prin trăirea sa zilnică, nu face nici chiar din el, din propriul său tip, un model pe care apoi să-l imite. El este continuu proaspăt, căci moare psihic odată cu clipa consumată şi tot aşa de spontan reînvie, pentru a întâlni clipa nouă, adusă de scurgerea firească a vremii.

Educatorul pe care-l avem în vedere, funcţionând prin dimensiunea Iubire, va găsi de fiecare dată cele mai fericite soluţii, capabile să dea rezultatele cele mai bune în faţa diferitelor manifestări de sălbăticie ale celor mai recalcitrante odrasle care-i sunt încredinţate spre a fi educate. Simpla sa atitudine de echilibru interior şi exterior va impresiona în aşa măsură, încât chiar şi cele mai refractare elemente vor deveni docile şi condescendente.

El face un adevărat apostolat. Detaşat de structura propriului ego, având deci o altă viziune asupra vieţii, prin actuala mentalitate, acest smerit educator pune temeriuri noi unei alte lumi. Practic, complet eliberat de metehnele care îi condiţionează existenţa egocentrică, el îi ajută fără vreun interes personal pe toţi cei ce-l solicită sau au nevoie în marea călătorie spre atingerea universialităţii spirituale.

Ca stegar al noii lumi, unde Iubirea şi Viata merg indestructibil legate, modul său de gândire şi acţiune reprezintă o adevărată revărsare de energie purificatoare asupra tuturor.

Prin simplitatea trăirii sale, în care sunt cu desăvârşire excluse orice fel de scopuri sau idealuri, de credinţe religioase sau de altă natură, el este aidoma unei lumini ce face să dispară bezna acestei lumi haotice.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture