Articole

Ilie Cioara – Iluminarea

Iluminarea este un fenomen surpriză, care deschide, omului obişnuit cărarea spre măreţiile divine. Fenomenul este însoţit de două mutaţii, şi anume: Spargerea “Ego‘‘-ului si transcendetenţa fiinţei din lumea finită în cea Infinită.

Acest fericit eveniment nu este produsul minţii ştiutoare, nici al imaginaţiei şi nici al efortului de voinţă ca împlinire a unui scop sau ideal.

Nimeni nu ne poate oferi iluminarea. Nici un sfant, maestru sau învăţător nu ne poate ajuta să ne-o însuşim în vreo formă oarecare.

Splendorile iluminării nu pot fi întâlnite nici chiar prin viaţa ascetă, ca efect sau rezultat al îndelungatelor privaţiuni sau rugăciuni insistente. Toate acestea sunt iniţiate şi urmărite de acelaşi „sine“ interesat în mod permanent de împliniri egoiste. Şi „eul”, ca structură mărginită, nu poate în nici o împrejurare să înţeleagă ceea ce se află dincolo de perimetrul care-i determină limitele.

De îndată ce mentalitatea mărginită a omului obişnuit îşi dă seama de neputinţa ei, se smereşte şi tace cu desăvârşire; atunci, în acea clipă, fiinţa – ca unitate deplina, in perfectă armonie si claritate – cunoaşte prin trăire directă bucuria acauzală.

Frecvenţa unor asemenea clipe va determina, căndva, fisurarea cetăţii „ego“-ului de care aminteam la inceput. In acel moment, un om nou, cu o nouă mentalitate, ne defineşte ca fiinta completa capabilă să funcţioneze prin identificare cu Energia Cosmică.

In noua ipostaza, dragostea, frumuseţea, bunatatea, înţelepciunea şi Iubirea statornicesc cu puritatea lor Iluminarea întregei fiinţe.

Un asemenea trăitor, prin simpla lui existenta, va constitui un punct de sprijin şi un fericit impuls pe linia mereu ascendenta a evoluţiei pe plan universal. Findca prin om lumea progreseaza, căci omul şi lumea întreaga provin din acelasi Izvor al existentei, care nu are început şi nici sfârşit.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture