Ilie Cioara – Imaginea de sine

Fiecare individ, care se mişcă şi acţionează ca diviziune bazată pe “eu” şi “al meu”, închis în interiorul graniţelor ce-l condiţionează, îşi schiţează imaginativ un autoportret, pe care-l are în vedere în permanenţă. Subiectivist prin natura lucrurilor, el face din propria fiinţă un idol, căruia îi înalţă neobosite osanale. Cu fiecare autoapreciere, importanţa propriului sine, artificial alimentată, fortifică structura celui mai dizgraţios egocentrism.

La început n-a fost decât o simplă părere, pe care ne-am formulat-o despre noi înşine, în urma unei realizări, a unui succes real sau chiar fictiv. Deci, cu prima opinie, de obicei favorabilă, am schiţat această imagine a sinelui, care ne separă şi ne distanţează de restul lumii. Ulterior, alte şi alte prilejuri oferite de viaţă, nu fac altceva, decât să accentueze şi mai mult forma iniţială. Succesele, uneori chiar şi insuccesele, sunt interpretate părtinitor în favoarea aceleiaşi ficţiuni.

Pe cărările dinainte trasate ale idealurilor spirituale, imaginea de sine apare ca o condiţie inerentă încă din prima clipă, odată cu efortul de voinţă al ego-ului, care îşi arogă importanţa măreţelor împliniri. Iată-l mai întâi, ca ştiutor al drumului pe care urmându-l, speră să atingă culmile desăvârşirii.

Incordarea psihologică de a face sau a evita un anume lucru, vine să-i întărească, cu fiecare intervenţie, tot mai mult, fictiva infailibilitate, pe care şi-a însuşit-o ca realitate.

La această modalitate directă, strict personală, de autoamăgire, se mai adaugă şi influenţele lumii exterioare, care, de multe ori sunt , şi mai periculoase. Laudele, ovaţiile, chiar simplele încurajări, pe care ni le aduc semenii, mai mult sau mai puţin justificate, sunt surse inepuizabile de înfrumuseţare a propriei imagini.

In multe împrejurări se face risipă de laude, în mod inconştient, mecanic, chiar acolo unde nu este nimic de lăudat. Alteori, linguşirile, bine calculate, prin diversitatea şi insistenţa lor, reprezintă adevărate şocuri, menite să zdruncine chiar şi cele mai ponderate ego-uri.

Să nu ne surprindă faptul că, uneori, întalnim fiinţe umane, care afişează în exterior o atitudine psihică defavorabilă sinelui. Nu este decât o mască, care doar mimează existenţa smereniei. In realitate, voalurile care vor să o camufleze, pulsează cea mai autentică vanitate. Practica cunoaşterii de sine demască cu multă uşurinţă o astfel de atitudine, care este şi mai degradantă decât în celelalte cazuri, prin cultivarea ipocriziei.

Să vedem câteva din inconvenientele imaginii de sine.

– Imaginea ce mi-am făcut-o despre mine, mă împiedică să-mi cunosc adevărata structură psihologică.

– Dominat de această imagine, voi privi restul lumii, oamenii, lucrurile, întâmplările, numai prin imaginile pe care singur mi le voi crea faţă de toate acestea, în comparaţie cu mine însumi.

– Cu prima mea opinie înregistrată memorial, am determinat şi pricina unor eventuale contradicţii şi conflicte. Şi aceasta; ca o consecinţă firească a pretenţiei mele de a fi apreciat întocmai de lumea exterioară. Lumea însă, care are propriile sale valori şi-interese, nu este dispusă să ne cânte folosind aceleaşi strune care ne fac nouă plăcere.

Pentru a ne elibera de această imagine conflictuală şi stresantă, nu avem altă cale, decât să-i ieşim în întâmpinare direct şi nemijlocit, ori de câte ori îşi afirmă autoritatea deciziorială. Deci, cu toată atenţia, vom conştientiza fiecare reacţie psihologică care se iveşte la întâlnirea cu manifestările vieţii, în mod tacit şi fără să aşteptăm vreun anume rezultat. Simplitatea întâlnirii spulberă întreaga energie prin care se afirmă imaginea, ca ego, creaţie a timpului.

Liniştea binefăcătoare care survine în mod firesc, ne transcende dincolo de condiţia umană şi, ca om complet, ne integrăm în Nemărginire şi cunoaştem, din propria trăire; simplitatea realităţii fenomenelor viului în veşnica lui mişcare şi noutate absolută.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Dacă informatiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture