Ilie Cioara – Meditatia

Potrivit dictionarului limbii romane moderne, prin meditatie sau meditare se intelege gandire, reflectare, cugetare adanca, cumpanire, judecata, rationament. Or, prin toate aceste simboluri de exprimare, ne putem uşor da seama, că aici este implicat în mod categoric, ştiutorul, adică ego-ul, creaţie a timpului care îl condiţionează, potrivit acumulărilor sale intelectuale.

Aşadar, în această viziune, meditaţia apare ca o metodă care, încă de la început, ne vâră într-un tipar, dându-ne asigurări în împlinirea unui rezultat, ce a fost mai dinainte proiectat, printr-o imagine cât mai atrăgătoare. Ea promite un anumit avantaj, o anume realizare socotită ca esenţială pe plan spiritual.

Acest gen de meditaţie condiţionează buna ei desfăşurare şi de o anumită ambianţă. I se cere practicantului, de pildă, izolarea de lume, aşezarea într-o anumită poziţie, exerciţii de respiraţie, relaxare, etc.

Tema noastră nu are nimic comun cu o asemenea experienţă, care este şi rămâne tot timpul în graniţele mărginite ale cunoscutului. Şi toate câte se petrec în acest spaţiu, sunt, în mod implicit, ţesute de “ego” pe urzeala ignoranţei şi a amăgirilor.

Meditaţia de care vorbim, aici, izvorăşte din necesitatea imediată impusă de întreaga noastră existenţă, de a ne întâlni cu noi înşine, cu modul nostru de funcţionare, la impactul cu viaţa în desfăşurarea ei. Pentru a putea înţelege ceea ce este, ceea ce apare într-o fracţiune de, timp, ni se cere să fim complet eliberaţi de întreaga zgură a trecutului, căci numai , o minte inocentă poate cuprinde şi înţelege noutatea absolută, pe care ne-o aduce scurgerea viului.

Faţă în faţă cu această stringentă necesitate, întrebarea firească, imediată, ce se pune, este aceea de a afla în ce mod s-ar putea atinge acea minunată tăcere, când, de fapt, suntem dominaţi de o gândire care, de obicei, năvăleşte în prezent în mod automat, cu concluziile, aprecierile şi opţiunile ei egocentriste?

Răspunsul la această întrebare ni-l oferă însăşi starea de meditare, care constă în a privi şi a asculta cu întreaga atenţie fiecare reacţie a gândirii, ce apare ca urmare a întâlnirii cu prezentul. Simplitatea acestei întâlniri în care nu urmărim nici un scop, rezultat sau ideal şi nici nu aşteptăm ceva, face ca gândirea să tacă în mod desăvârşit.

In această ipostază a tăcerii dispunem de o stare de conştiinţă clară, lucidă şi pură, care ne uneşte cu Marea Energie Cosmică. De fapt, tăcerea a permis Sacrului existent în noi, în fiecare, să se manifeste în toată splendoarea şi infinitatea sa divină.

Datorită acestor întâlniri, vasul conştiinţei, încărcat cu acumulări împletite de energii egocentriste, începe să se golească. Simpla prezenţă a divinului din noi le spulberă existenţa, fără nici un fel de intervenţie din partea practicantului.

Starea de meditaţie de care vorbim aici, poate fi realizată în orice condiţii. Nu este nevoie să ne retragem într-o cameră izolată, să fugim de lume sau să căutăm un anumit mediu, pe care-l apreciem noi că ar fi prielnic. Dimpotrivă, dacă ea este bine executată, orice anturaj este la fel de propice pentru meditaţie. Iar contactul cu noi este real şi eficient numai în măsura în care întruneşte calitatea de spontaneitate. Cuplarea şi decuplarea de reacţii se realizează de la sine, deodată, şi fără a exista vreo siluire oarecare. Atenţia globală, folosită consecvent la fiecare întâlnire cu ceea ce este în clipa respectivă, asigură autenticitatea împlinirii.

Aceasta este singura modalitate de depăşire a condiţiei umane şi integrare în universalitate, unde întâlnim izvorul bucuriei nemotivate, al Iubirii Absolute şi al creaţiei, care va opera mutaţii radicale în structura omului de astăzi, a aşa-zisului “homo sapiens”.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Dacă informatiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture