Articole

Ilie Cioara – Munca

Munca apare ca o necesitate solicitată chiar de existenţa viului. Ea îşi găseşte cu prisosinţă justificarea în însăşi legea imuabilă a mişcării universale. Lipsa mişcării la oricare nivel de viaţă înseamnă, de fapt, degradare progresivă şi, în final, dispariţie prin moarte prematură. Ca atare, mişcarea şi viaţa se vor afla într-o permanentă şi strictă corelaţie.

Evoluţia viului încarnat nu se poate concretiza decât prin munca inteligent dirijată. In acest sens, munca îşi înscrie raţiunea de manifestare prin claritate şi precizie. Numai într-o asemenea perspectivă vom fi în măsură să descoperim sensul trăirii adevărate.

De la microorganisme şi până la om, munca ne apare printr-o suită nesfârşită de aspecte. Planta care-şi răsuceşte corola după mişcarea Soarelui, furnica ce aleargă neobosită din zori şi până seara, sau vulturul maiestos care străbate văzduhul, împlinesc activităţi legate de o seamă de imperative solicitate de existenţele respective.

Munca, în adevăratul ei înţeles, nu este nici siluire din partea cuiva şi nici măcar o impunere forţată a propriei noastre gândiri. In ambele alternative, individul ar fi obligat să facă un efort, să depună o sforţare fizică sau intelectuală, pentru a se conforma, după caz, uneia sau alteia. Intr-o asemenea împrejurare, datorită aspectului imperativ, de comandă şi obligaţie, se ivesc, în mod automat, refulări, urmate de reacţii psihologice contradictorii. Privită astfel, munca apare ca o povară, care determină stresuri emoţionale, un mare consum de energie fără folos, în final, oboseală, amărăciune, cu un cuvânt, suferinţă.

Deoarece munca se află într-o strictă corelaţie cu viaţa, şi atitudinea noastră faţă de ea va îmbrăca acelaşi aspect al simplităţii. Deci, ego-ul, cu preferinţele şi aprecierile lui, nu-şi găseşte rostul la această întâlnire. Complet integraţi psihosomatic vom întâmpina tot ce ne-aduce mişcarea vieţii, fără să opunem eventuale rezistenţe. Şi, ca fiinţe unitare, dispunând de o energie pură, bucuria muncii se va înscrie ca un fenomen cu totul natural. Faptul în sine este firesc, fiindcă, funcţionând ca un om întreg, energia folosită în raport cu munca, este imperceptibilă. Iar rezultatul calitativ şi cantitativ al muncii se va ridica la cel mai înalt nivel.

Alegerea meseriei pe care urmează să o practicăm pe parcursul vieţii, a căpătat o deosebită însemnătate. Ne naştem cu anumite înclinaţii şi aptitudini, care sunt, de fapt, ecouri ale unor anumite preocupări ce le-am avut în vieţile anterioare. Dacă le dăm urmare, vom continua ceva deja cunoscut şi bine conservat în straturile profunde ale conştiinţei noastre. In acest context, munca va fi răsplătită cu prisosinţă prin satisfacţii şi succese uşor obţinute.

Să mai semnalăm încă o ipostază, destul de frecvent întâlnită în desfăşurarea vieţii. Astfel, din cauze străine de voinţa noastră, suntem obligaţi să facem munci pentru care nu avem nici o pregătire, sau altele faţă de care simţim chiar repulsie.

Cum depăşim acest impas? Numai într-un singur fel: prin destrămarea reacţiilor ego-ului. Teama necunoaşterii, ca şi repulsia faţă de munca neacceptată, întâmpinate direct, simplu şi imediat, cu întreaga noastră atenţie, vor dispare în mod spontan. Iar în liniştea care survine odată cu destrămarea ego-ului, suntem invadaţi de o energie pură, ce se manifestă ca Inteligenţă şi Iubire. De-acum şi rezolvarea problemei se face pe altă cale decât a gândirii obişnuite şi bucuria se împleteşte cu toate câte săvârşim.

Pentru oamenii leneşi, munca este considerată ca o povară şi siluire a lâncezelii în care se complac. Ei măsoară totul, cântăresc, târându-şi existenţa într-un neîncetat suspin după altceva, obţinut dacă se poate pe gratis sau fără prea mare intervenţie proprie. In gândire, exprimare şi fapte, acelaşi negativism le structurează existenţa cu repercusiuni dăunătoare şi asupra mediului înconjurător. Veşnic cârtitori şi obstrucţionişti, niciodată în pas cu vremea.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "Mulțumesc" printr-o Donație:


Hide picture