Ilie Cioara – Opinia

Opinia sau părerea este interpretarea subiectivă a unui fapt sau eveniment oarecare, determinată de acumulările cerebrale ale fiecărui individ în parte. Ea apare deci, ca o concluzie personală susţinută de fondul informativ conservat memorial, care survine automat la contactul cu un fenomen ce are loc în prezent. Este, altfel zis, o rezultantă impusă mecanic de un trecut perimat, actualizat printr-o imagine. Şi încă o mai putem compara cu un ecou sau efect al unei cauze care se află undeva în trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat. In acest fel, opinia – ori de câte ori intervine – ne desprinde de realitatea faptelor care se desfăşoară în momentul de faţă, trimiţându-ne imaginativ în trecut.

Deoarece opinia este o creaţie a lumii noastre, mărginite, a ego-ului, dimensiunea ei nu poate fi decât limitată, îngustă, totdeauna personală. Din acest motiv, ea dă naştere la divergenţe între oameni, fiecare susţinându-şi punctul său de vedere, diferit de al celorlalţi.

De fapt, aici abordăm acea opinie născută şi întreţinută de convingerea intimă a individului ca rezultat al concluziei sincere la care a ajuns, pe baza datelor furnizate de depozitul lui memorial. Facem această precizare, pentru că adesea obişnuim să lansăm păreri şi în funcţie de anumite aversiuni, de simpatii sau de antipatii. Or, în acest context, nu convingerile formulează opiniile, ci scopul meschin de moment, care ne descoperă una din feţele ego-ului ipocrizia. Excludem, deci, această alternativă, în care convingerea intimă este cu totul diferită de ceea ce exprimăm prin cuvinte, fie ca laude, fie ca denigrări.

Dar, să vedem practic, cum ia naştere o părere, luând, de pildă, un fenomen al naturii: ploaia.

Pentru un agricultor, a cărui holdă se află în criză de umiditate, o ploaie venită la timp reprezintă o adevărată binefacere şi e apreciată ca atare. Dar, acelaşi fenomen, pentru altul, poate fi considerat o calamitate. Şuvoaiele de ape i-au distrus total sau în bună parte produse deja recoltate. In aceste două cazuri, părerile distincte sunt determinate de interese personale diametral opuse.

Să mai aducem încă un exemplu: ascultarea unui discurs politic, sau a unei predici religioase. Aici opiniile se diferenţiază în funcţie de crezurile – politice sau religioase – ale fiecărui ascultător.

Dealtminteri, în orice problemă de viaţă, ne afirmăm printr-un mod specific de interpretare, în concordanţă cu formarea noastră educaţional-morală, realizată în trecut ca ego. Aşadar, opinia nu este un produs al libertăţii de gândire, ci un determinant al înlănţuirii psihologice a individului. Ea apare de fiecare dată la interferenţa acumulărilor memoriale cu ceea ce se petrece în momentul de faţă. In acest fel nici nu poate exprima Adevărul, ci numai un punct de vedere strict personal, determinat de fondul memorial al individului respectiv.

Pentru a ne putea ridica la nivelul de înţelegere a esenţei lucrurilor, deci dincolo de orice ambiguitate, este imperios necesar să dizolvăm fiecare tendinţă de opinie, care izbucneşte automat ori de câte ori suntem puşi în faţa unei situaţii oarecare. Şi această fericită ipostază o realizăm numai prin simplitatea întâlnirii cu fiecare reacţie a psihicului, la contactul cu realitatea viului în mişcare. Deci, complet atenţi, observăm şi ascultăm fiecare mişcare a gândirii. De fapt, noi suntem acea mişcare, ca ego în activitate prin impulsuri mecanice.

Conştientizarea unicităţii conduce, în mod fatal, la dispariţia ficţiunii ego, care, deconspirat, îşi pierde pe moment, întreaga energie, în locul devenit liber – vid al gândirii – apare o altă energie, de esenţă pură, fără frontiere, care se întreţine prin ea însăşi. Din această energie izvorăşte Iubirea Sublimă, care nu poate să exprime altceva decât realitatea lucrurilor, ea însăşi fiind esenţa lor. Odată cu atingerea acestui nivel, toţi câţi îl realizează, au un mod unic de înţelegere, pentru că Adevărul este unic.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate. Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, acest blog nu ar exista!


Hide picture