Ilie Cioara – Pacea sufletului

Pacea sufletului, sau vidul psihologic, este acea dispoziţie sufletească, în care gândirea şi-a încetat orice fel de activitate. In această fericită ipostază, întreaga fiinţă, corp şi psihic, se află într-un perfect echilibru. Starea de armonie, prin însăşi existenţa ei, creează posibilitatea ca, la ambele niveluri: psihic şi somatic, să funcţionăm în mod desăvârşit.

In aceste clipe de înaltă funcţionalitate, psihic suntem scoşi din timp şi cunoaştem prin trăire integrarea în universalitate. De fapt, tăcerea necondiţionată a ego-ului a permis particulei divine existentă în fiecare dintre noi, să-şi reveleze prezenţa. Şi o face prin însuşirile desăvârşirii care îi sunt specifice. Iubirea, inteligenţa, frumuseţea şi puritatea sunt doar câteva expresii prin care poate fi caracterizată. Desigur că aceste simboluri nu sunt faptul în sine, însă, pentru comunicare, ne folosim de ele, neavând altceva la îndemână.

Transcendenţa lumii noastre mărginite şi uniunea cu Nemărginitul nu pot avea loc, decât prin fereastra care ni se deschide odată cu încetarea mişcării nebuloase, confuze, a finitului, respectiv a structurii egocentriste.

Dar să vedem cum o putem realiza? Oare tot prin intermediul activităţii ego-ului: ca voinţă, efort, imaginaţie, etc.? în mod categoric, Nu! Şi asta, din simplul motiv că orice intervenţie a lui, nu poate să-şi depăşească propria limitare. Deci, folosindu-se de inhibiţie, el conturează doar o pace forţată, care este tot atât de relativă ca şi întreaga structură ce-l caracterizează. Iar scopul care iniţiază acest fenomen este chiar el, adică ego-ul.

Or, pacea pe care o abordăm în tema de faţă este cu totul diferită. Aici ne referim la tăcerea totală şi necondiţionată a ego-ului care, fiind luminat, în ansamblul manifestărilor lui, de flacără atenţiei, pur şi simplu se dezagregă. Nu a fost nevoie decât de simplitatea interferenţei cu reacţia gândirii, realizată spontan, în mod direct şi fără nici un fel de anticipaţie.

Simpla conştientizare a mişcărilor psihice cauzate de impresiile care ne vin din lumea exterioară, sau din interiorul nostru, conduc la tăcerea smerită a neputinciosului “sine”.

Din această clipă, de tăcere necomandată, neforţată şi neurmărită îu nici un fel, dispunem de o nouă minte, care funcţionează prin puritatea gândirii. De-acum, înzestraţi cu o mentalitate diferită, orice problemă de viaţă este rezolvată în mod inteligent, fără să mai lase în urmă cicatrici memoriale.

Această minunată pace reprezintă totodată o adevărată deschidere, prin care se scurg în chip natural, toate energiile relative, care structurează şi întreţin psihologia deficitară a omului obişnuit.

De asemenea, realizarea acestui fenomen ne deschide şi ne luminează cărarea spre viaţa sublimă, revelându-se, de fiecare dată, atât nemurirea sufletului, cât şi însuşirea de a fiinţa prin puritate.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Daca doresti sa sustii acest website am atasat mai jos un buton prin care se poate face o donatie de sustinere. Prin o Donatie ajuti acest website sa poata acoperi cheltuielile de intretinere. Va multumesc tuturor pentru sustinerea acordata si interesul vostru pentru aceste informatii.