Ilie Cioara – Repetarea

In general vorbind, modul nostru de comportare atât pe plan fizic, cât şi psihic, poartă amprenta mediului şi a timpului în care ne-am dezvoltat. Ca fiinţă sociabilă şi ca vârf al ierarhiei pe scara evoluţiei vieţii pe Terra, de fapt, suntem un mănunchi de cunoştinţe, credinţe, aspiraţii, sentimente, care ne condiţionează modul de a gândi şi acţiona.

Acest conglomerat înregistrat memorial cu multă uşurinţă, intră de îndată în acţiune la contactul cu existenţa, prin riposte mecanice, greu de controlat; uneori aceste replici sunt atât de fulgerătoare, încât nici măcar nu le putem sesiza în clipa respectivă.

Aşadar, răspunsurile noastre la întâlnirea cu viaţa, nu sunt altceva decât nişte simple şi obsedante repetări ale unui trecut consumat mai de mult sau mai recent. Or, prin fiecare repetare, noi ne rupem de realitatea vieţii, manifestă în acea clipă, şi retrăim imaginativ, momente perimate, cu totul inadecvate unei adevărate înţelegeri.

Repetările îndelungate dau naştere la obişnuinţe, care, cu vremea, fundamentează şi fortifică ficţiunea ego-ului. El constituie acea conştiinţă superficială, care răspunde automat prin: eu ştiu, eu cunosc, eu cred, eu pot, eu posed, etc., etc. Iar omul adevărat, fiinţa reală aflată în profunzime, funcţional unitară, ca inteligenţă creatoare nu se poate manifesta, datorită-acestor perturbaţii marginale şi anacronice.

Toată tragedia umană izvorăşte din această sursă, din acest suport imaginativ egocentrist, care generează clipă de clipă supraevaluarea psihologică a individului. Cu imaginea frumoasă pe care o avem despre noi înşine, privim, ascultăm şi interpretăm ansamblul vieţii, comparându-ne cu restul lumii în mod părtinitor. In această ipostază, concluziile la care vom ajunge nu pot îmbrăca decât aspecte în întregime subiective.

Ca fiinţe posedate de ceea ce avem, fie că este vorba de capital informaţional înregistrat cerebral, fie de bunuri materiale sau glorie, renume, celebritate, suntem şi rămânem aidoma unor roboţi. Gândim, ne mişcăm şi acţionăm numai într-un anumit fel, adică potrivit acumulărilor care ne condiţionează psihologic întreaga existenţă.

Şi aici, în această temă, ca şi în fiecare din celelalte teme, venim cu nelipsita întrebare, pe care trebuie să şi-o pună orice practicant: Ce este de făcut? In ce mod ne-am putea desprinde de stereotipia acestui trecut împovărător?

Putem noi – ca prizonieri ai acestui trecut – să ne eliberăm prin noi înşine folosindu-ne de vreo teorie, credinţă, metodă? Nicidecum! Capacitatea minţii noastre, oricât de extinsă ar fi ea, este şi rămâne totdeauna limitată de propriul său conţinut. Cu ajutorul ştiinţei noastre este exclusă orice şansă de autodepăşire. Prin eforturi susţinute spre un anume ideal spiritual nu se realizează decât mici schimbări de suprafaţă, cu totul înşelătoare. Ele apar doar ca simple măşti care camuflează acelaşi fond în continuă degradare.

Dacă şi dumneavoastră aţi ajuns la aceleaşi descoperiri, ele vă aparţin în întregime. In cunoaşterea de sine, nici nu se acceptă şi nici nu se respinge ceea ce spun alţii. Totul se decantează prin filtrul propriei trăiri. Numai aşa vom ajunge să dăm peste acele clipe de revelaţie în care unitatea fiinţei noastre se cuplează cu Necuprinsul din a cărui esenţă am purces.

Aplicarea practică este concretizată printr-o desăvârşită simplitate. Complet atenţi, doar conştientizăm repetările care survin în chip mecanic ca reacţii psihice la permanentele provocări ale existenţei. Altceva nimic în plus şi nici în minus!

Numai cu asemenea întâlniri simple, care au calitatea de a destrăma energia relativă a repetării, şi, pentru o clipă, complet liberi de trecut, ieşim din graniţele mărginirii, descoperindu-ne propria divinitate, ca energie pură, nedimensionată. Intr-o astfel de simplitate, trăim Eternitatea prin clipă şi descoperim Iubirea Absolută şi adevărata ipostază a fericirii.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Dacă articolele gasite aici te-au ajutat in dezvoltarea ta personala, poți spune "mulțumesc" printr-o donație: