Ilie Cioara – Scopul

Scopul este o energie relativă, funcţională, care dinamizează fiecare activitate ce se desfăşoară atât pe plan fizic, cât şi psihic, în interiorul structurii limitate a ego-ului.

Deci, ori de câte ori vom funcţiona la acest nivel, ne vom avea în vedere numai pe noi înşine, ca împlinire personală spre care ne vom dirija întreaga energie psihică şi fizică. In acest fel, de la început şi până la sfârşit, ne mişcăm numai în aria cunoaşterii fundamentată pe diversitatea acumulărilor, care diferenţiază oamenii, punându-i adesea, în conflicte personale.

Scopul, ţelul sau idealul variază în funcţie de interese, a căror nestatornicie defineşte firea atât de capricioasă a omului confuz, ignorant şi conflictual. Uneori, el este clar şi precis conturat şi nu prilejuieşte nici un dubiu asupra exactităţii sale.

Alteori însă, este atât de camuflat, încât sesizarea lui devine anevoioasă. In această ultimă alternativă, exemplele abundă în toate domeniile de activitate umană. Amintim câteva: savantul şi cercetătorul care afirmă că îşi oferă munca spre binele omenirii şi care, în schimb, nu-şi urmăresc decât propria glorie, renume sau venituri materiale; politicianul, care se bate cu pumnul în piept, susţinând demagogic, bunăstarea poporului şi gloria patriei – realitatea fiind cu totul alta; omul zis – religios, care părăseşte viaţa obişnuită închizându-se într-o chilie, sau se afundă într-o grotă, sau se duce în pustiu, impunându-şi viaţa de schivnic, cu pretenţia că o face din dragoste pentru Dumnezeu. Şirul unor asemenea exemple nu se opreşte aici, el putând fi încă mult continuat.

Intrebarea care se impune în mod firesc, în procesul cunoaşterii de sine, este următoarea: Atunci când facem afirmaţii de genul celor semnalate mai sus, oare nu vedem realitatea din noi? Sau poate nu vrem să o vedem aşa cum este ea?!

Când ne acordăm importanţă psihologică prin ceea ce facem – ca în cazul celor trei exemple – falsul este apreciat ca adevăr şi adevărul ca fals. Această pervertire este opera ego-ului, care, sprijinindu-se pe un trecut – acum inexistent – se proiectează favorabil într-un viitor, pe cât de incert, pe atât de fictiv.

La temelia oricărui scop, se află în mod nemijlocit un avantaj sau profit, a cărui realizare o urmărim printr-o activitate susţinută egocentric prin necontenite eforturi.

Pe plan fizic, tot ce realizăm, îmbracă acest aspect al propriului interes, care se vrea finalizat. Progresul tehnic şi ştiinţific la care a ajuns omenirea, este rezultatul acestor împletiri de interese şi necesităţi, concretizate prin eforturi susţinute în timp. Dar, atât interesul, cât şi scopul, care apar în câmpul conştiinţei, suntem noi înşine. Iar dualitatea “eu”, care apare ca ceva distinct de ele, ne demonstrează că funcţionăm în lumea imaginară a intereselor caracteristic egoiste.

La acest nivel al împlinirilor din lumea fizică, interesul şi scopul – aşa cum am arătat – îşi au rostul şi menirea lor bine precizate.

Pe plan spiritual este cu totul diferit. Orice scop sau interes de urmărit nu oferă decât stări amăgitoare. Oricât de mult ar exprima ele, sunt şi rămân în domeniul cunoscutului, deci al limitării. Or, în acest context, însoţiţi de valori limitate, nu putem atinge ceea ce este sublim şi nemărginit.

Dacă descoperim că noi înşine suntem interes şi scop, în clipa când acestea apar în câmpul conştientului, înseamnă că tot ce survine ulterior este ficţiune, adică ego, în acţiune. Demascarea acestei structuri imaginare, cu ajutorul atenţiei lucide, echivalează cu dispariţia ei. Iar în locul rămas liber, apare o nouă stare de conştiinţă – puritatea adimensională – care preia conducerea întregii fiinţe.

In acest mod se dezvăluie divinitatea existentă în noi şi ea funcţionează numai prin Iubire absolută, integrându-ne în Sfânta Energie Cosmică.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Dacă informatiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture