Ilie Cioara – Traditia

Prin tradiţie înţelegem o moştenire de obiceiuri, datini şi credinţe care se transmit din generaţie în generaţie, determinând anumite mentalităţi de a întâlni, interpreta şi înţelege mişcarea Vieţii. Şi toate câte le-am primit şi acceptat de la înaintaşi, le transmitem la rândul nostru, tinerilor şi, prin ei generaţiilor următoare.

Aceste uzanţe sau datini le întâlnim la nivel de familie, neam şi ţară şi o bună parte dintre ele, au extensie la întreaga suprafaţă a Pământului. Repetarea lor o dată cu trecerea vremii, creează obişnuinţe şi apoi adevărate obsesii ce robotizează minţile oamenilor. Datorită acestor tipare convenţionale, minţile oamenilor se sprijină pe valori închipuite, punându-i astfel în incapacitatea de a înţelege ceea ce este real, absolut adevărat.

Să amintim câteva exemple de moştenire prin tradiţie. In primul rând reliefăm crezul religios care, la nivelul planetei, îmbracă o gamă variată de aspecte. Fiecare dintre aceste credinţe religioase susţine cu tărie şi aduce şi proprii argumente, ca fiind cea conformă cu adevărul. Intreaga învălmăşeală cuprinde multă ignoranţă, credulitate şi amăgire.

Crezul politic, etnic şi rasial sunt de asemenea tendinţe ce se moştenesc şi care, prin natura lor, marchează relaţiile interumane cu implicaţii mai mult sau mai puţin conflictuale.

Şi, în sfârşit, să mai amintim diversele practici, metode, analize, psihanalize care toate urmăresc perfecţionarea morală a spiritului uman. Dar practica demonstrează că nici o metodă, concept filozofic sau credinţă nu ne sunt de vreun folos pentru a întâlni Realitatea – Adevărul Absolut. Deoarece toate acestea sunt creaţii tempo-spaţiale. Iar activitatea lor este condusă de “sinele personal”, având ca punct de pornire interesul subiectiv prin natura lui egoist.

Intrucât întreaga activitate a acestor practici se desfăşoară în dimensiunea mărginită a cunoscutului, ea nu poate depăşi propriile margini. Mai mult decât atât! Toate aceste tentative de a descoperi Sublimul, nu fac altceva decât să întărească şi mai mult autoritatea “ego”-ului.  Şi ele, fără nici o excepţie, se definesc drept obstacole la intalnirea cu Realitatea Vieţii în mişcarea Ei permanent înnoitoare.

Aşadar moştenirile tradiţionale, prin însăşi natura lor imaginativă, sunt temelia condiţionării psiho-somatice a individului, care este răspunzătoare de întregul haos ce marchează relaţiile inter-umane, existente pe toată suprafaţa planetei.

Pentru a putea descoperi Unicul Adevăr, întregul cunoscut trebuie să tacă necondiţionat. Numai în această ipostază poate fi întâlnit Noul. Realitatea Absolută care apare şi dispare o dată cu fiecare străfulgerare a clipei. Asemenea întâlniri realizate fără nici, un fel de anticipare, subminează autoritatea omului vechi, risipindu-i energiile susţinătoare până în clipa în care întregul eşafodaj se prăbuşeşte. In acea clipă fericitul practicant întâlneşte fenomenul surpriză: Eliberarea.

O dată cu acest eveniment, un om nou se naşte pe această planetă. El funcţionează ca un întreg, în permanent contact cu integritatea Vieţii. Eliberat de condiţionarea timpului el este ca o Făclie ce luminează prin tot ceea ce spune sau gândeşte, împrăştiind bezna ignoranţei omeneşti. Libertatea, înţelepciunea şi Iubirea care îi definesc atitudinea fată de semeni, ca şi de întreaga existenţă, îl caracterizează ca sfetnic permanent dezinteresat, la dispozitia tuturor semenilor insetati de aflarea Unicului Adevar.

 
Cartile lui Ilie Cioara se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture