Jan van Helsing – Noua Ordine Mondiala

In primele mele două cărţi despre societăţile secrete, am explicat în detaliu, în peste opt sute de pagini, cum anume s-a ajuns la aceasta evoluţie, cine se află în spatele Noii Ordini Mondiale, cum s-a născut planul acesteia şi aşa mai departe. Aş dori ca în acest loc să fiu scutit – la fel ca şi dumneavoastră – de a aduce din nou argumentări. Din cauza unui ordin de interdicţie, cărţile respective nu se mai găsesc, dar aceste probleme le puteţi găsi tratate foarte amănunţit şi la Ştefan Erdmann „Banken, Brot und Bomben” (este vorba de ediţiile în limba germană, n. red.). În această carte vrem să analizăm ce este cu adevărat esenţial, iar pentru aceasta ne este suficientă o sinteză.


Pentru a face mai clară problema pentru cel care a luat cunoştinţă recent de ea, as dori sa schiţez pe scurt structura unei loji. În mod normal, o lojă este constituită după sistemul foilor de ceapa, ceea ce înseamnă că exista un cerc ai celor mai importante persoane care deţin întregul pachet de informaţii. Împrejurul acestuia se află următorul cerc, denumit în jargonul de specialitate următorul grad, care nu mai cunoaşte întregul spectru de informaţii, totuşi mai mult decât următorul grad şi din nou mai mult decât cel de sub el. Aceasta se poate reprezenta şi ca piramidă – sus, în vârf, sunt aceia care deţin toate informaţiile din care selectează şi dau mai departe celor cu gradul imediat inferior numai ce consideră ei de cuviinţă.

Ordinul iluminaţilor bavarezi, respectiv persoanele şi familiile din spatele lui, a vizat lojile francmasonice instituite în care se păstra ştiinţa templierilor, pe de o parte pentru a ajunge la ştiinţa atlantă din sarcofage, iar pe de altă parte pentru a-i atrage de partea lor pe puternicii fraţi din loji. Credeţi că este o afirmaţie eronată? În acest caz să citim împreună scrisoarea marelui maestru de atunci al ritului scoţian al francmasonilor si fondator al Ku Klux Klan-ului, Albert Pike (1809-1895) din SUA, pe care acesta a trimis-o la 22 ianuarie 1870 lui Giuseppe Mazzini, conducătorul de atunci al iluminaţilor bavarezi. Pike era un mare-maestru al magiei negre, expert în şaisprezece limbi antice, admirator al lui Lucifer şi un geniu: „Trebuie să permitem tuturor societăţilor să existe în continuare ca până acum, cu sistemele lor, cu organizaţiile lor centrale şi cu diferitele feluri de corespondenţa între gradele înalte ale aceluiaşi rit, în formele lor actuale de organizare. Însă noi trebuie să creăm un superritus, care să rămână necunoscut şi în care vom numi masonii în grade înalte aleşi de noi. Din consideraţie pentru concetăţenii noştri, aceşti oameni trebuie să se supună celei mai severe păstrări a secretului. Cu acest rit suprem vom conduce întreaga francmasonerie; el va deveni centrala internaţională, care este cu atât mai puternică, deoarece conducerea ei va rămâne necunoscuta.” Interesant, nu-i aşa? Să vedem acum şi ce fel de spirit a vrut el să insufle noilor membri. Pentru aceasta avem în faţă o altă scrisoare a lui Albert Pike, din 15 august 1871, care a fost expusă în urmă cu câţiva ani la British Museum şi care ne ajută să ne facem o părere exacta despre lumea ideilor lui Pike: „ Vom îndepărta pe nihilişti şi pe ateişti; vom provoca o uriaşă prăbuşire socială, care, în întreaga sa nenorocire, va aduce clar în faţa naţiunilor efectele ateismului absolut, originea cruzimii şi a celor mai sângeroase tulburări. Apoi cetăţenii – obligaţi – se vor apăra împotriva minorităţii revoluţionarilor şi-i vor nimici pe aceşti distrugători ai civilizaţiei. Credincioasă cum este, în urma decepţiei trăite prin creştinism şi de aceea lipsită de orientare, majoritatea cetăţenilor va căuta îngrijorată un nou ideal, însă fără să ştie la cine sau la ce să se roage.

După aceea oamenii se vor maturiza, pentru a primi lumina pură prin propovăduirea la nivel mondial a adevăratei învăţături a lui Lucifer, care, în sfârşit, poate să fie dezvăluită. Ea [această propovăduire] va urma după mişcarea reacţionară generală, ce va rezulta din distrugerea simultană a creştinismului şi a ateismului.”

Iar în continuare se arată: „Mulţimii trebuie să-i spunem următoarele: ,Noi ne închinăm la Dumnezeu, dar îl divinizăm fără superstiţii.’ Vouă, mari instructori generali, vă spunem ce să le repetaţi fraţilor cu gradul al 32-lea, al 31-lea şi al 30-lea: religia masonică trebuie păstrată de către noi toţi, deţinători ai celor mai înalte grade, în puritatea doctrinei luciferiene. … Lucifer este Dumnezeu; din nefericire, şi Adonai este Dumnezeu. Pentru că, potrivit legilor eterne, nu există lumină fără umbră, frumuseţe fără urâţenie, alb fără negru. Absolutul poate să existe numai în întruchiparea a două divinităţi: întunericul serveşte de fundal luminii…”

Din păcate, acest plan al lui Mazzini şi Pike a avut succes. Iar spiritul luciferic prinsese deja foarte repede rădăcini ia gradele superioare ale lojilor (cele inferioare nu ştiau nimic despre el), care luptaseră cândva în numele lui Cristos şi aveau ca poruncă supremă legea rezonanţei şi a iubirii.

Nu a fost însă îndeajuns: încă în acelaşi an, cei doi au schiţat un pian despre cum ar putea să aducă omenirea în puterea lor, prin trei războaie mondiale. Pe drumul spre „Noua lor Ordine Mondială” trebuia înscenat Primul Război Mondial, pentru a aduce Rusia ţaristă în mâinile ordinului iluminaţilor bavarezi. Apoi Rusia urma să fie folosită drept „laborator”, de unde să fie promovate pe plan mondial ţelurile iluminaţilor bavarezi.

Al Doilea Război Mondial urma să fie fabricat prin manipularea divergenţelor de opinii care existau între naţionaliştii germani şi sioniştii politici. Din aceasta trebuia să rezulte o extindere a zonei de influenţă ruseşti şi crearea statului Israel.

Al treilea război mondial – conform acestui plan – era preconizat să izbucnească din divergenţele provocate între sionişti şi arabi. S-a prevăzut extinderea internaţională a conflictului.

Un obiectiv al celui de al treilea război mondial este şi acela de a îndepărta succesiv nihiliştii şi ateiştii, pentru a provoca o răsturnare socială, înfăptuită printr-o brutalitate nemaiîntâlnită. După distrugerea creştinismului şi a ateismului, adevărata doctrină luciferică ar fi întâmpinată cu încredere, iar prin aceasta s-ar prinde doi iepuri deodată.

Îndeplinirea planului referitor la primele două războaie mondiale o putem confirma cu toţii. În ceea ce priveşte al treilea război mondial, întreaga lume vede în direct – via CNN/n-tv – cum acesta este provocat artificial şi total conştient, prin focarele de criză din Irak şi în Israel/Palestina.

Credeţi că este o declaraţie prea hazardată? Atunci ce spuneţi despre comentariul lui Wesley Clark, fostul comandant suprem al Forţelor Armate ale NATO, care spunea convingător: „Îi avertizez pe europeni ca nu cumva să creadă că, în cadrul Noii ordini mondiale, SUA ar avea scrupule să intervină militar şi în Europa, prin toate mijloacele, inclusiv cu armele atomice, dacă interesele noastre sunt periclitate. În general, SUA vor căuta să menţină cele mai multe ţări în starea de sărăcie, cu regimuri corupte, dar supuse. Plec totuşi de la faptul că SUA ar interveni şi în Europa Occidentală, chiar dacă în prezent poate să apară unora drept o idee absurdă. SUA n-ar tolera mult timp o mare putere europeană nucleară sau economică!”

Despre obiectivele ordinului iluminaţilor opinia publică a mai aflat în anul 1875 când un curier al iluminaţilor bavarezi a fost lovit de trăznet în timp ce se deplasa călare de la Frankfurt la Paris, iar astfel o parte a acestor informaţii despre o conspiraţie internaţională a putut fi pusă la adăpost. Se spunea: „Prin controlul presei, mulţimea trebuie să fie condusă după voinţa iluminaţilor

Slăbiciunile oamenilor, toate deprinderile rele, pasiunile şi greşelile trebuie împinse la extrem…

Popoarele trebuie obişnuite sa ia de bun aparenţa, să fie mulţumite cu lucrurile neesenţiale, să alerge după plăceri, să se extenueze în eterna căutare după ceva nou…

În Europa ar trebui să fie instigate contradicţiile personale şi naţionale, ura de rasă şi de confesiune, pentru a se naşte un conflict de nerezolvat…

Preşedinţii de state să fie aleşi din rândul protejaţilor iluminaţilor – supuşi acestora ca sclavii – cei al căror trecut prezintă o anumită pată neagră, care-i face executanţi docili ai indicaţiilor iluminaţilor. Prin aceasta, iluminaţii ar avea posibilitatea să dea alt sens legilor şi să modifice constituţiile…

Guvernele se vor îngloda în datorii din cauza venalităţii celor mai înalţi funcţionari statali, care, prin angajarea de credite externe de la iluminaţi în condiţii de servitute, vor acţiona în direcţia creşterii sensibile a datoriei lor publice. Prin crize economice provocate, când toţi banii disponibili sunt scoşi pe neaşteptate din circulaţie se declanşează prăbuşirea economiei financiare a „neiluminaţilor”.

Puterea capitalului trebuie să cucerească supremaţia în comerţ şi industrie, pentru ca, datorită banilor de care dispun, industriaşii
să câştige în domeniul puterii politice…

Prin aceste mijloace popoarele vor fi obligate să ofere iluminaţilor dominaţia mondială. Noul guvern mondial trebuie să apară drept ocrotitor şi binefăcător al acelora care i se supun de bunăvoie. (O.N.U – n.a.). Dacă un stat se opune, atunci vecinii trebuie incitaţi să pornească un război împotriva lui. Dacă aceştia se aliază, trebuie dezlănţuit un război mondial.”

Să vedem acum ceva mai precis cine sunt astăzi „iluminaţii” şi ce legătură au cu Noua Ordine Mondială. Scriitorul Bob Frissel descrie aceasta în felul următor: „Este indiferent dacă sunt participanţi la Conferinţa „Bilderberger”, guvern secret, Comisie Trilaterală, Council on Foreign Relations sau îşi spun iluminaţi – numele nu are nici o importanţă. Guvernul secret este format, simplu, din cei mai bogaţi oameni din lume, iar aceşti aproximativ doua mii de magnaţi de mult timp ţin puternic în mână aşa numitele noastre guverne. Ei hotărăsc cine, când şi unde să fie ales; ei decid când să aibă loc un război şi când nu. Ei controlează penuria de hrană în lume şi stabilesc ratele inflaţiei diferitelor valute. Toate aceste domenii sunt în mâna ilumunaţilor. Este adevărat că nu au nici o putere asupra forţelor naturii, dar când le pot manipula în avantajul lor nu se sfiesc s-o facă.”

Obiectivul urmărit de iluminaţi este hegemonia mondiala, căreia i-au dat numele melodios Noua Ordine Mondiala. Pentru prima dată George Bush senior făcuse cunoscut acest lucru în mod oficial la 11 septembrie 1990, prin urmare “în mod întâmplător” exact
cu unsprezece ani înaintea atentatului asupra WTC /Word Trade Center/. Elementul Principal al Noii Ordini Mondiale îl constituie – pe lângă o religie mondială – operaţiile de plată fără numerar prin cărţi de credit şi mai tîrziu, prin implantarea unui cip sub piele,
“Big Brother”, aşa cum i-a numit George Orwell pe iluminaţi – care fac posibile controlul şi dominaţia asupra tuturor oamenilor.

Conceptul de Noua Ordine Mondiala îl găsim imortalizat pe bancnota de un dolar, şi anume pe „marele sigiliu”. Pe acesta îl vedem în partea dreapta mărit. Deasupra piramidei stă scris ,Annuit Coeptis” („acţiunea noastră este încununată de succes”) şi dedesubt „Novus Ordo Seclorum” („Noua Ordine Mondială”). Ambele se referă la ţelul stăpânilor oculţi ai lumii, iluminaţii: hegemonia mondială! Pe treapta cea mai de jos a piramidei găsim numărul 1776 scris cu cifre romane. Oficial, acest an marchează data constituirii Statelor Unite ale Americii la 1 mai 1776. De fapt, sigiliul american este sigiliul „ordinului iluminaţilor bavarezi”, înfiinţat din dispoziţia băncii Rothschild de Adam Weishaupt în anul 1770 în Ingolstadt. În anul 1776, ordinul ocult a fost prezentat oficial.

Cele treisprezece trepte ale piramidei sunt cele treisprezece grade de iniţiere ale ordinului iluiminaţilor, iar „ochiul atotvăzător” din vârf este ochiul lui Lucifer. Lucifer, purtătorul de lumină pentru membrii lojii, este purtătorul şi depozitarul celei mai avansate ştiinţe.

Marele sigiliu, piramida cu ochiul atotvăzător, steaua lui David de deasupra Phoenix-ului constând din treisprezece stele, însuşi Phoenix-ul, stema statului de pe reversul sigiliului, precum şi originalul drapelului cu stele (al SUA) cu cele treisprezece dungi şi treisprezece stele sunt simboluri vechi şi importante ale francmasonilor, create din dispoziţia familiei Rothschild şi plasate de Adam Weishaupt, însă din punct de vedere al simbolicii ajung cu originea nu numai până în vechiul Egipt, ci şi până în regiunea Anzilor (Ecuador). Proiectul piramidei dolarului iluminaţilor provine de la Philipp Rothschild, aşa cum a fost dezvăluit de iubita acestuia, Ayn Rand, în cartea ei Atlas Shrugged.

John Todd, el însuşi fost membru al iluminaţilor, descrie piramida astfel: „Sigiliul a fost creaţia Londra din dispoziţia familiei Rothschild. Este o organizaţie luciferică, iar cei din familia Rotschild sunt conducătorii ei. În aceasta organizaţie se pot întâlni francmasoni, comunişti şi membri ai altor asociaţii. Această organizaţie este răspândită foarte departe.

Este vorba de politică şi de finanţe şi există teza creării unui guvern mondial unitar. Această organizaţie va face totul pentru a da naştere acestui guvern mondial şi ia în calcul chiar al treilea război mondial. Ea se numeşte ‘iluminaţii’. Cuvântul înseamnă: ‘Purtătorii de lumină ‘…

Dacă un mare vrăjitor este întrebat cine este cea mai puternică vrăjitoare din lume, atunci va da răspunsul: Ruth Carter Stapleton, sora fostului preşedinte al SUA, Jimmy Carter. Eu nu ştiu dacă Jimmy Carter face parte dintre francmasoni. Dacă în SUA eşti politician, atunci de obicei eşti şi francmason, deoarece astfel se pătrunde în cercurile politice.

De la preşedintele Wilson, în Primul Război Mondial, nu a existat nici un preşedinte care să nu fi făcut parte dintre iluminaţi, în afară de Eisenhower, iar el era controlat de aceştia. Pe lume există aproximativ cinci mii de oameni care au o înţelegere mai profundă despre iluminaţi. Pentru aceştia lucrează milioane de oameni. Ceva asemănător se întâmplă şi la francmasoni. Numai aceia care sunt în al 33-lea grad al ritului scoţian au şi ştiinţa.

Ceilalţi nu au cunoştinţele. Lor (iluminaţilor) le aparţin marile societăţi producătoare de benzină din lume: acestora le aparţin toate marile case de expediţii şi nouăzeci la sută dintre marile magazine. Toate casele de marcat electronice din SUA sunt legate la un computer gigant în Dallas (Texas), care se numeşte ‘ The Beast ‘(Fiara). La rândul lui, acesta este legat cu alte două computere în Bruxelles si Amsterdam, care sunt numite tot The Beast.'”

Din capitolul referitor la cavalerii templieri ştim că aceştia afirmaseră că planul pentru soarta omenirii se va suprapune cu ceea ce este cunoscut drept Apocalipsa după Ioan.

Vrem totuşi să examinăm această revelaţie…

Apocalipsa după Ioan, cap. 13, versetele 1-18:

„Şi am văzut ridicându-se din mare o Fiară… Şi balaurul i-a dat puterea lui, tronul lui şi o mare autoritate… Şi i s-a dat să iacă război cu sfinţii şi să-i biruiască; şi i s-a dat autoritate peste orice seminţie, peste orice popor, peste orice limbă şi peste orice neam…

Şi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară… Şi ea lucrează cu toată autoritatea fiarei dintâi şi cu încuviinţarea acesteia face ca pământul şi cei care locuiesc pe el să se închine fiarei dintâi… Şi ea (a doua fiară) face semne mari, încât chiar foc din cer face să se coboare pe pământ, în faţa ochilor oamenilor; şi amăgeşte pe cei care locuiesc pe pământ prin semnele care i s-a dat să le facă în faţa fiarei; şi ea a zis celor care locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei care avea rana de spadă şi trăia. I s-a dat să dea suflare icoanei fiarei, ca ea să poată să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Şi ea face ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, iar numărul este: 666.”

Pe scurt, aici ar trebui să se facă sublinierea că lui Ioan i s-a arătat o viziune pentru care pe atunci nu exista absolut nici o descriere (televizor, bombe, carte de credit), iar el a interpretat-o în cuvintele sale simple. „Fiara” nu trebuie să fie imaginată ca atare, ci reprezintă în acest caz opoziţia la „spirit” – prin urmare, materia sau materialismul şi organizaţia care le propagă.

În acest fragment există mai multe părţi importante, pe care acum le descifrăm:

1. „Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară… Şi balaurul i-a dat puterea lui, tronul lui şi o mare autoritate… Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască; şi i s-a dat autoritate peste orice seminţie, peste orice popor, peste orice limbă şi peste orice neam…”

Balaurul ar putea fi interpretat ca fiind Lucifer (ar putea să fie însă şi fiintele-şopârle?), iar fiara dintâi sunt iluminaţii (băncile FED şi Wall Street), care au fost instalaţi pe tronul mondial de Lucifer şi înzestraţi cu puterea financiară (pentru aceasta, de văzut Vechiul
Testament: 2 Cristos 9,13, precum şi Cartea Întâi a Împăraţilor 10,14: „Greutatea aurului care venea lui Solomon în fiecare an era de 666 de talanţi de aur… “).

Nu degeaba Iisus făcuse ordine în templu printre cei care dădeau bani cu împrumut. Pentru aceasta avea şi o motivaţie clară, întrucât le-a spus (Ioan, 8,44): „Voi aveţi de tată pe diavol şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru…”

Întrucât trebuie plecat de la faptul că numai puţini ştiu care este diferenţa dintre FED – Banca centrală a Americii – şi celelalte bănci centrale, o scurtă retrospectivă istorică ar putea să aducă explicaţii suplimentare:

Către sfârşitul secolului XIX, băncile controlate prin imperiul Rotschild au declanşat o mare campanie vizând să ia sub control bogata economie a SUA Băncile Rothschild europene au finanţat J. E Morgan & Co. Bank, banca Khun Loeb & Co., John D. Rockefellers Standards Oil Co., căile ferate deţinute de Edward Harriman şi oţelăriile lui Andrew Carnegie.

La acea data, aceasta legătură însemna mai mult decât un cap de pod în economia SUA. În jurul anului 1900, bancherii Rotschild au trimis în SUA pe unul dintre reprezentanţii lor, Paul Warburg, pentru a colabora cu Khun Loeb & Co. Bank. Jakob Schiff şi Paul Warburg au demarat o campanie pentru crearea „Federal Reserve Bank” (FED), ca bancă centrală privata instalată ferm în America.

Într-un discurs din anul 1907, Jakob Schiff a ţinut să aducă la cunoştinţă Camerei de Comerţ din New York: „Dacă nu obţinem nici o bancă centrală, asupra căreia să exercităm un control vast în ce priveşte creditele, atunci această ţară va avea parte de cea mai violentă şi mai profundă panică financiară din istoria sa.”

Zis şi făcut: drept urmare, ei au aruncat SUA într-o criză monetară, în care panica rezultată pe piaţa de capital a ruinat viaţa a zeci de mii de oameni din întreaga ţară. Pe lângă mai multe miliarde de dolari americani, panica de la bursa din New York a adus familiei Rothschild şi succesul dorit. Exact această panică a fost folosită drept argument pentru ca în sfârşit să fie înfiinţată o bancă centrală. Paul Warburg s-a adresat astfel Comitetului pentru bănci şi valută: „În legătură cu panica provocată, primul lucru ce mi-a venit în minte este acela că avem nevoie de o bancă de clearing (bancă centrală) naţională… “

Versiunea definitivă a deciziei de înfiinţare a FED a luat naştere pe o proprietate privată a lui J.P. Morgan, pe Jekyll Island, Georgia. Crearea FED în anul 1913 a dat posibilitate bancherilor internaţionali să-şi consolideze foarte mult puterea financiară în SUA. Paul Warburg a devenit primul preşedinte al FED. Creării FED i-a urmat introducerea articolulului 16 – suplimentar – în Constituţia Americană, care a făcut posibil să fie impozitat venitul personal al cetăţenilor SUA. Aceasta a fost consecinţa faptului că guvernul american n-a mai avut voie să tipărească nici o bancnotă proprie, pentru a-şi finanţa operaţiunile.

Era pentru prima dată în istorie, de la constituirea SUA, când populaţia trebuia să plătească impozit pe venit.

Cei mai importanţi acţionari de atunci ai FED au fost:

1. Băncile Rothschild de la Londra şi Paris
2. Lazard Brothers Bank din Paris
3. Israel Moses Seif Bank din Italia
4. Warburg Bank din Amsterdam şi Hamburg
5. Lehmann Bank din New York
6. Khun Loeb & Co. Bank din New York
7. Rockefellers Chase Manhattan Bank din New York
8. Goldman Sachs Bank din New York.

Charles Lindbergh, membru al Congresului, descria încă de pe atunci nou apăruta Federal Reserve Bank drept guvernul invizibil “, din cauza puterii ei financiare.

Cum funcţionează de fapt FED? „Comitetul pieţii deschise” al FED produce „bilete ale Federal Reserve” (bancnote-dolar). Acestea sunt apoi împrumutate pentru obligaţiuni (titluri) guvernului, iar ele servesc FED-ului ca „siguranţă”. Aceste obligaţiuni sunt păstrate prin băncile FED, care aplică din nou dobânzile anuale. Deja în 1992 valoarea obligaţiunilor păstrate prin FED s-a ridicat la circa 5.000.000.000.000 dolari, iar plăţile dobânzilor contribuabililor cresc permanent. Această întreagă avere a creat-o FED împrumutând bani guvernului SUA, şi încasând astfel dobânzi mari, FED trebuind să plătească de fapt numai taxele pentru tipărirea în culori. Pare într-adevăr de neînţeles, dar este o realitate.

Încă o dată în clar: Dolarul nu este emis de guvernul SUA, ci de FED, o asociere de bănci private, care pune bani la dispoziţia guvernului şi pentru aceasta încasează puternic dobânzi şi percepe impozite.

Aceasta este cea mai mare escrocherie din istoria SUA şi aproape că nimeni nu este surprins de ce se petrece. În plus, este şi faptul că FED – prin obligaţiunile guvernului SUA – are dreptul de a ipoteca proprietatea funciară, de stat şi privată, pe întreg teritoriul Statele Unite ale Americii. Numeroase proceduri de a anula legea referitoare la FED au rămas până acum fără efect. Primul care a încercat ceva în acest domeniu a fost preşedintele John F. Kennedy, care a emis un decret-lege pentru ca FED să piardă din putere.

Rezultatul îl cunoaştem! Totuşi, prima acţiune oficială a succesorului său, Lyndon B. Johnson, a fost să anuleze această ultimă acţiune oficială a predecesorului său.

2. „Şi am văzut ridicându-se din pământ o altă Fiară… Şi ea lucrează cu toată autoritatea fiarei dintâi şi cu încuviinţarea acesteia face ca pământul şi cei care locuiesc pe el să se închine fiarei dintâi…”

A doua fiară reprezintă pe cei obligaţi să slujească fiara dintâi – guvernele, care asculta de iluminaţi şi de instrumentul acestora, Wall Street-ul. Repetăm comentariul ziarului Suddeutsche Zeitung cu ocazia alegerilor prezidenţiale din anul 2000: „Este indiferent dacă George W. Bush sau Al Gore devine preşedinte – Alan Greenspan este şeful băncii centrale…”Este nevoie să fie şi mai clar?

3. „Şi fiara face semne mari, încât chiar foc din cer face să se coboare pe pământ.”

Aceasta seamănă suspect de mult cu un bombardament atomic. Şi cine a aruncat prima bombă atomică? Americanii, din însărcinarea cercului de persoane care a ordonat guvernului american ce trebuie să facă – iluminaţii.’

4. „I s-a dat să dea suflare icoanei fiarei, ca ea să poată să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei..”

Şi această declaraţie este destul de clară, o imagine care se mişcă şi care poate să vorbească – televiziunea şi computerul! Numiţi-mi acum un popor de pe pământ, care să nu se închine televiziunii, respectiv calculatorului. Să ni-l imaginăm pe profetul Ioan, având în faţa ochilor o scenă din viitor şi privind un om din ziua de astăzi, care stă fascinat ori în faţa televizorului ori în faţa monitorului, telefonului, la locul de muncă. Oare cum ar descrie el aceasta altor oameni ai vremii sale? El vede oamenii viitorului, care se închină unei imagini ce se mişcă şi vorbeşte. Iar televiziunea este cel mai important instrument al stăpânilor lumii.

Şi oricine ştie unde se găseşte formatorul de opinii, cel care influenţează lumea de astăzi: în ţara Wall Street-ului, în Statele Neunite.

5. „Şi ea face ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, iar numărul este 666″.

Acest ultim fragment trebuie interpretat în mai multe feluri:

În Kabbala, ca şi la jocul de tarot numărul 6 („îndrăgostiţii”), cifra 6 simbolizează încercarea, drumul de la spirit la materie, în timp ce cifra 9, a înţelepciunii, simbolizează drumul de la materie înapoi la spirit. Indienii hopi din Arizona de Nord au de asemenea o prevestire care spune: „Nici unul nu va putea să cumpere sau să vândă, dacă nu va avea simbolul ursului. Când se va vedea acest simbol, atunci vine cel de al treilea război mondial.”

Trebuie să ne imaginăm cum, în urmă cu mai multe sute de ani, un indian are o viziune a codului haşurat. Intrucât, natural, nu-l cunoaşte sub acest nume, îl descrie ca urmele lăsate de urs când îşi ascute ghiarele. Modelul haşurat de pe fiecare produs comercial conţine diferite linii duble, care, în funcţie de profunzime şi distanţă, reprezintă un anumit număr prin care produsul respectiv poate fi identificat după un sistem de cifre binar.

Dumneavoastră vedeţi cele douăsprezece dungi duble mai scurte, şase la stânga şi şase la dreapta. Pe lângă acestea, vin TREI mai lungi, la stânga în exterior, la dreapta în exterior şi în mijloc. Dacă acum la dungile mai scurte de pe partea dreaptă selectaţi cifra  6 (doua dungi înguste) şi le comparaţi cu dungile mai lungi, veţi vedea că dungile mai lungi reprezintă de asemenea cifra 6, numai că ea nu se află sub acestea. Cele trei dungi duble mai lungi sunt şi rămân egale pe orice cod haşurat din lume, numai cele mai scurte se schimbă. Prin urmare, computerul citeşte întotdeauna 666.

Iar lumea occidentală, înainte de toate SUA, deja nu mai poate exista fără codul haşurat, nu mai poate cumpăra fără cartea de credit. În curând, oamenii vor avea plasat acest cod haşurat chiar pe mână sau pe frunte, sub piele. Dar de ce tocmai aceste locuri?

Pentru că cipul este pus în funcţiune printr-o mică baterie, un fel de pompă termică, aceasta încărcându-se prin alternanţa de la cald la rece. Mâna şi fruntea sunt cele două locuri în care în corp se produc cele mai frecvente modificări de temperatură şi practic servesc şi cel mai uşor pentru recunoaşterea persoanelor.

În acelaşi timp, din punct de vedere simbolic este interesant şi faptul că cel mai mare computer din lume, la care sunt legate toate celelalte, se află la Bruxelles şi se numeşte “la Bête” (..The Beast”). aşadar ..Fiara”.

Că numărul 666 are de-a face cu codul haşurat, cu sistemul cărţilor de credit, prin urmare cu bănci şi bani, se vede deja şi din faptul că Banca Mondială are codul 666 sau cartelele Băncii Naţionale a Australiei prezintă numărul 666. În Bombay, serviciul de decontare prin cec pentru băncile indiene are numărul de cifru 666. Noile cărţi de credit americane încep acum cu numărul 666. „Sistemul de computer Olivetti P 6060″ foloseşte acum numere care încep cu 666. Pretutindeni în SUA, chitanţele emise de computer poartă o grupă de puncte gri, care înconjoară numărul 666. Pe fiecare bilet de loto israelian este tipărit numărul 666.

Prefixul telefonic al Israelului este 666 şi aşa mai departe.

Cine sunt persoanele care au introdus sistemul de cartele de credit şi deja folosesc tatuajul pe bază de laser în diferite domenii? Sunt bancherii privaţi internaţionali! Sunt aceia care în 1913 au introdus Federal Reserve System: aceia care guvernează pe Wall Street şi care prin Wall Street ruinează sau preiau concerne, ba chiar ţări întregi.

Şi tocmai aceşti camarazi care subjugă lumea prin sistemul lor de dobândă acumulată vor folosi un crah bancar creat artificial (eventual cu un război sau un alt atac terorist drept pretext) pentru a înlocui numerarul prin bani de plastic, pentru a pune astfel următoarea piatră de hotar a guvernului lor mondial, a Noii Ordini Mondiale. Cum se va realiza aceasta? Ei bine, extrem de simplu.

Se ajunge la inflaţie, iar pentru ca viaţa economică să meargă mai departe trebuie tipăriţi bani, aşa cum ştim că s-a procedat şi la ultima inflaţie. O altă variantă ar fi introducerea unei noi valute de referinţă (poate un eurodolar), o combinaţie de euro şi dolar. Se va argumenta că banii cei noi nu pot fi tipăriţi atât de repede pentru a aproviziona cu ei pe toţi oamenii (omenirea s-a înmulţit considerabil de la ultimul crah bancar…) – se va aminti de introducerea euro şi cât de mult timp au luat pregătirile… Şi se va veni cu soluţia perfectă, a cashless society, a societăţii fără numerar, bani virtuali (sau bani de plastic=carte de credit). Deoarece oricum fiecare deţinător de cont are o cartelă-EC /card eurocheque/ se susţine că viaţa comercială poate merge mai departe, dacă se plăteşte cu cartela. Consumatorul nu trebuie să se intereseze de cursul valutei din momentul respectiv, aceasta o fac deja şefii noştri (Big Brother) de pe Wall Street. Aşa cum spune o reclamă bancară: „Trăiţi-vă viaţa, de restul ne ocupăm noi.” Şi, fulgerător, Apocalipsa s-a îndeplinit!

Să examinăm acum şi ultimele rânduri ale Apocalipsei:

„… fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, iar numărul este: 666.” .

Aici este vorba de numerologie, care înseamnă calculul literelor, respectiv al cuvintelor. După cum exprimă deja fragmentul din kabbala, fiecare literă corespunde şi unui număr. Fiecare număr şi fiecare literă au la rândul lor o semnificaţie, respectiv un caracter.

Dacă se cunoaşte semnificaţia cifrelor, atunci cu numărul calculat se poate face o determinare a destinului sau a caracterului. Întrucât există diferite coduri ale cifrelor, există şi tot atât de multe variante de interpretare. De exemplu, un cifru este numărarea literelor în ordinea lor din alfabet (a=l; c=3; u=21). Dacă luăm această valoare multiplicată de şase ori (a=6; c=18; u=126), ajungem la următoarele decodări:

Pe lângă varianta prezentată aici, există incă alte decodări, ce duc la rezultate extrem de interesante! În acelaşi timp, numerologie pot fi descifrate şi nume de firme sau www-ul înaintea fiecărui site de web pe Internet. În kabbala, „w” corespunde cifrei 6 şi prin aceasta, simbolic, introducem întotdeauna 666 când vizităm un site de web (de exemplu, www.amadeus-verlag.com). Aici este vorba de acelaşi conţinut al simbolului ca şi la codul haşurat cu cele trei dungi prelungite ale sale – 666 este mereu prezent! (Cât de departe ne aflăm deja în acest joc vedem şi dacă analizăm reversul cărţii de identitate eliberată în Republica Federală Germania, pe care apoi o aşezăm răsturnat: recunoaştem acolo craniul stilizat al fiarei cu coarnele sale – Baphomet sau Lucifer -, deasupra căruia pluteşte coroana.)

Referitor la ultimele rânduri ale textului de mai sus din Apocalipsă, rămâne de reţinut că este vorba despre un om al cărui nume descifrat are ca rezultat valoarea 666 şi care, prin charisma sa şi prin purtarea curtenitoare faţă de media internaţională, va atrage masele în vraja sa. Şi această persoană este descrisă ca Antichrist – adversarul lui Iisus.

Ţelul său este instaurarea Noii Ordini Mondiale, cu o religie mondială unitară. Despre acest individ şi despre apariţia sa aflăm câte ceva de la unele vizionare şi unii vizionari. Se spune că este vorba despre o persoană care s-a născut la începutul anilor şaizeci în ţinuturile Israelului sau în Orientul Apropiat (aici viziunile diferă) şi care urmează să păşească în curând pe scena mondială.

 
Cartile lui Jan van Helsing se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Daca apreciezi informatiile publicate si dorești sa ajuți acest blog:


Descarcă aplicaţia TrezireaInteligentei


Hide picture