Patrick Drouot – Prima chakra (Muladhara) si tattwa Prithivi

IMG_20151109_120010

CARACTERISTICI ESENŢIALE ALE CHAKRELOR

Semnificaţia numelui chakrei: temelie.

Locafizarea: în regiunea pelviană, între anus şi organele genitale, la baza coloanei vertebrale.

Tattwa: Prithivi, avînd ca element pămîntul şi ca simbol, un pătrat.

Prana sau vînt corespunzători Apana Vayu, aerul care împinge copilul în timpul naşterii.

Muladhara are patru petale.

Tattwa Prithivi care guvernează această primă chakră are vibraţia ce-a mai joasă, ea creează coerenţa celor şase timpuri de energie. Aspectele solide ale corpului sînt menţinute prin matricea subtilă a energiilor pămînt distribuite prin acest prim centru. Procesul de eliminare şi excreţie în ansamblul său ca şi oasele, carnea, pielea, părul şl celelalte aspecte solide ale ţesuturilor din corp îşi iau energia de bază din această tattwa şi din vibraţiile sale pranice. Acest centru este de asemenea sursa a ceea ce numim focul lui Kundalini: el este şi locul unde iau naştere cele două nadis-uri Inda şi Pingala. Pătratul galben Prithivi capătă o semnificaţie importantă pentru că el reprezintă Pămîntul însuşi: cele patru dimensiuni (lungime, lăţime, înălţime şi timp) şi cele patru direcţii. Forma acestei tattwe este liniară iar cele patru puncte formează cei patru stîlpi a ceea ce se consideră drept conştiinţa Pămîntului, cel mai dens dintre toate elementele, amestec al celorlalte patru (Apă, Foc, Aer şi Akasha). Primă chakră reprezintă deci manifestarea conştiinţei individuale în formă umană, adică naşterea fizică. In mod normal, un copil de la 1 la 7 ani trebuie să înveţe să se înrădăcineze el însuşi şi să stabilească legile lumii sale, învăţînd să-şi regleze dorinţele de a mînca, de a bea, pentru a crea un comportament adaptat indentităţii sale terestre. Copilul mic va fi autocentrat şi interesat într-o mare măsură de propria sa supravieţuire fizică. Principala dificultate cu un copil sau adult care acţionează plecînd de la motivaţiile primei chakre este ilustrată într-un comportament violent bazat pe lipsa de siguranţă. O persoană fricoasă poate acţiona orbeşte ca un cal speriat, datorită pierderii simbolice a sentimentului de siguranţă. Persoana dominată de chakra Muladhara doarme între 10 şi 12 ore, pe burtă. Această chakră este în legătură cu tinereţea, iluzia, mînia, avariţia şi senzualitatea. Aceste aspecte sînt fundamentale, Muladhara este deci, încă o dată, sediul lui Kundalini adormită, shakti vitală sau energia-forţă; acolo, şarpele lui Kundalini este încolăcit în jurul lingamului.

O persoană care începe să acţioneze în armonie cu legile naturale nu va mai cheltui energie inutilă şi-şi va explora corpul şi spiritul ca pe nişte vehicule de eliberare din planuri inferioare.

Fiecare parte a corpului fizic conţine un amestec din toate tattwele. In medicina vedică, tattwele active din fiecare parte a corpului sînt studiate şi monitorizate cu grijă, căci folosirea ierburilor sau a altor metode naturale, inclusiv yoga, poate permite ţesuturilor dezechilibrate să se reorganizeze singure – ceea ce este valabil pentru orice formă de vindecare.

Definiţia endocrina

Fără a începe un curs de endocrinologie, este totuşi necesar să înţelegem importanţa sistemului endocrin în studierea cîmpurilor vibratorii.

O glandă endocrină secretă substanţe chimice (hormoni) care sînt injectate în fluxul sanguin. Aceşti hormoni, transportaţi către părţile corpului – uneori mai depărtate, pot avea un efect puternic asupra funcţionării celulare. Fiecare centru endocrin joacă un rol în fiziologia corpului; el se află sub influenţa tattwei care circulă prin chakra respectivă (sau centrul pranic). Pe de altă parte, o glandă endocrină secretă local un fluid – ca glandele salivare din gură, glandele stomacale sau glandele intestinale ale căror sucuri digestive conţin enzime şi chiar acid clorhidric. Există şase centri endocrini în corp, aflaţi în legătură cu primele şase chakre.

Glandele suprarenale

Sînt asociate cu chakra Muladhara; hormonii lor sînt o parte esenţială din mecanismul de menţinere al vieţii în corp. Hormonii, enzimele şi alţi compuşi biochimici produşi de corpul uman ştiu foarte exact cărui receptor trebuie să se adapteze. Moleculele ele însele par capabile să opereze o alegere printre diversele repere. Corpul poate produce instantaneu sute de agenţi chimici diferiţi şi totodată poate dirija mişcările fiecăruia în funcţie de ansamblu. Cînd sînteţi surprinşi de explozia unei petarde, se produce un fenomen intern complex. Declanşarea procesului se face printr-o descărcare subită de adrenalină, produsă de glandele noastre suprarenale. Transportată de sînge, această adrenalină provoacă reacţiile inimii care începe să pompeze mai rapid sîngele, vasele sanguine se contractă şi accentuează presiunea sanguină a ficatului, care generează el însuşi un surplus de carburant sub formă de glucoză; tot sub efectul adrenalinei, pancreasul secretă insulină mărind metabolismul zahărului şi în fine, stomacul şi intestinele stopează imediat digestia alimentelor pentru ca toată energia să poată fi disponibilă în altă parte. Această activitate crescută este coordonată la nivel cerebral de hipofiză, pe care adrenalina o foloseşte pentru a distribui majoritatea semnalelor hormonale şi a altor semnale chimice ieşind din neuroni pentru a pune la punct acuitatea simţurilor noastre. Fiecare suprarenală este formată din două glande, una îmbrăcînd-o pe cealaltă, care se situează în vîrful rinichilor. Glanda internă medulosuprarenală secretă catecolamine, între care mai ales adrenalina şi noradrenalina. Glanda externă sau corticosuprarenala secretă şi ea hormonii steroizi şi sintetizează mai bine de 40 de substanţe steroid diferite, jucînd astfel un rol major în funcţiile metabolice ale corpului. Aceşti hormoni stereoizi sînt clasificaţi în trei categorii: glucoeortcoizi ai căror tip este cortizolul, mineralocorticoizi ca aldosteronul şi steroizi anabolici de tipul androgenilor. Să reţinem că în cursul vieţii fetale suprarenalele sînt voluminoase în partea lor corticală, cele trei zone ale cortexului definitiv constituind abia un sfert din glandă. Restul cortexului suprarenal fetal, cu o structură deosebită, va suferi o involuţie rapidă la naştere. Aceasta este o explicaţie a medicinei Erei I. Medicina Erei a lll-a ar da drept explicaţie faptul că suprarenalele sînt voluminoase la copilul care trebuie să se nască pentru că el are nevoie să se ancoreze în materie.

Noradrenalina şi adrenalina sînt ambele secretate de către glanda suprarenală internă sau medulosuprarenală. Noradrenalina provine şi din terminaţiile nervoase ale sistemului simpatic; adrenalina se găseşte în cantitate semnificativă doar în medulosuprarenală. Studiind mecanismul lor biochimic, se vede acolo toată importanţa stării sistemului endocrin in amplitudinea reacţiilor imediate la stres, pentru că echilibrul calciului ionizat şi intensitatea migraţiilor sale sînt administrate direct de către glandele cu secreţie internă ca medulosuprarenală. Adrenalina este hormonul care, ca în exemplul de mai sus, vă face să vă sară inima atunci cînd suportaţi un şoc sau o emoţie intensă. Adrenalina este yang prin natură şi pregăteşte toate părţile din corp în actul fugii sau apărării. Vedem deci cît este de important să lucrăm ia nivelul primei chakre şi să facem un tratament vibratoriu preventiv al persoanelor supuse la stresuri endogene sau exogene. Regăsim aici, în studiul unui parametru din organismul nostru luat dintre atîţia alţii, distincţia ce trebuie făcută între o reacţie fiziologică generală şi o reacţie mai localizată, pe un organ.

Al doilea grup de hormoni corticosuprarenali este constituit de către steroizii anabolici care cuprind hormonii sexuali, testosteronul (hormon masculin), estrogenii şi progesterolul (hormon feminin). Există trei categorii de hormoni corticosuprarenali:

– hormonii glucocorticoizi reprezentaţi de cortizol.

– androgenii al căror derivat suprarenal este DHA (dehidroepian-drosteron)

– hormonii minerali reprezentaţi de aldosterol.

Cortizolul are numeroase acţiuni. De exemplu, un deficit de cortizol încetineşte ritmul alpha la electroencefalografie, ceea ce induce riscul de dezordine emoţională de tip interiorizare. Invers, tulburările emoţionale legate de accelerarea ritmului alpha sînt de tipul exteriorizării, ceea ce are o mare influenţă asupra personalităţii. O reglare perfectă a procentului de cortizol este deci indispensabilă pentru păstrarea unei personalităţi echilibrate şi senine.

Androgenii suprarenali

Ei joacă un rol în dezvoltarea pilozităţii sexuale (axile, antebraţe, picioare, triunghi pubian) şi în întreţinerea libidoului femeii.

Mineralocorticoizii

Acţiunea lor biologică este capitală. Dispariţia acestor hormoni este incompatibilă cu o supravieţuire prelungită. In stare fiziologică, aldosteronui acţionează în principal asupra tubului distalrenal favorizînd retenţia de sodiu şi pierderea de potasiu. In lipsa acestor hormoni, are loc o pierdere de sodiu cu evoluţie mortală, spontană.

Hormonul şi rezonanţa vibratorie

Este important să remarcăm puterea acestor molecule hormonale sau vibraţia lor energetică. Este de asemenea necesar să vedem molecula ca pe un complex energetic vibratoriu oscilant.

Este deci foarte posibi, afirmă John Davidson, ca forma energetică a unor asemenea molecule hormonale universal active să reprezinte într-un anumit fel o armonie vibratorie sau energetică a cîmpurilor subtile. Polarizarea acestor hormoni sînt funcţiile yin sau yang.

Aspectul psihic al primei chakre

Trăsătura psihică asociată primei chakre şi tattwei corespunzătoare este un ataşament de obiectele terestre, provenind din frica de-a le pierde. Această tendinţă este legată de o slăbire a activităţii celorlalte tattwe care sînt energiile de activare a chakrelor. Ceea ce percepem noi, ceea ce am perceput şi de care ne amintim apoi creează o dorinţă personală faţă de aceste obiecte sau, dimpotrivă, dorinţa de a ne debarasa de ele. Aceste vibraţii sau unde ale spiritului sînt denumite vrittis sau chita-vrittis, perturbări mintale care trebuie aduse la tăcere în oricare tip de yoga şi în oricare meditaţie, scopul fiind de a dizolva aceste distorsiuni mintale înainte de realizarea unui progres spiritual.

Psihologic, tattwa pămînt se manifestă ca o percepţie materială foarte puternică ilustrată de semnele astrologice Capricorn, Taur şi Fecioară. Naturile-pămînt ştiu cum să lucreze cu energiile fizice. Persoanele din această categorie sînt adeseori guvernate de pragmatism, ele vor da o importanţă considerabilă bunurilor materiale şi posesiunilor fizice. Hiperactivitatea primei chakre animate de suflul primei tattwe poate conduce la un mod de viaţă copleşitor, excluzînd mult imaginarul şi mergînd pînă la îngustarea punctului de vedere şi a perceperii celorlalţi. Poate să rezulte de aici o atitudine cinică şi distantă.

Cazul lui Gerard, terapeut, un om stresat continuu, este tipic pentru dereglarea primei tattwe. Acest bărbat era înzestrat cu un bun simţ robust, dar tot ce făcea el oferea imaginea unei veveriţe care adună alune în octombrie. Privind diversele sale cîmpuri de energie şi prima sa chakră, şi mai ales tattwa acesteia, am perceput o energie destul de greoaie, o chakră bîzîind în frecvenţe vibratorii joase, cu o pulsaţie lentă şi neregulată. Gerard avea cu probleme serrioase de tahicardie, tresărea din orice. Prima chakră era efectiv nu dezarmonioasă, ci încetinită în funcţionarea ei generală. O activitate de rearmonizare vibratorie, asociată cu cîteva şedinţe de regresie, restabileşte puţin cîte puţin libera circulaţie energetică a primei chakre şi a tattwei asociate.

 
Cartile lui Patrick Drouot se pot vedea la linkurile de mai jos:

- vezi link 1 - aceasta pagina

- vezi link 2 - aceasta pagina

   


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture