Articole

Rav Michael Laitman, PhD – Patru limbaje in intelepciunea adevarului

Cabaliştii, după cum am menţionat anterior, cercetează Lumea Superioară, lumea de dincolo de percepţia unei persoane obişnuite. De aceea, descriu atingerile cabaliştilor raportate la Lumea Superioară, dar deoarece nu suntem conştienţi de existenţa unei lumi spirituale înafară de propria noastră lume, noi atribuim lumii noastre cuvintele lor, fenomen numit „materializare”. Când a fost scrisă Tora (Cele Cinci Cărţi ale lui Moise), oamenii Israelului se aflau pe un grad spiritual. Dar după două mii de ani de detaşare de spiritualitate, de la căderea Celui de al Doilea Templu, povestirile din Tora par să se refere la episoade istorice sau la o conduită morală.


Dar nu acesta este cazul nostru. Fiecare element din lume este conectat la acelaşi element în toate celelalte lumi, printr-o conexiune de tip „rădăcină şi ramură”. Bazându-se pe acest principiu, cabaliştii au dezvoltat un limbaj care se referă la paralelismul dintre Lumile Superioare şi propria noastră lume. Astfel, procesele dezvăluite în lumea spirituală sunt descrise folosind denumiri ale ramurilor luate din lumea noastră.

Cabaliştii folosesc patru limbaje diferite pentru a explica modul în care putem găsi gradul Creatorului şi cum ne putem îndrepta spre forţa de Corectare care va schimba natura noastră, de la egoism la altruism.

Aceste limbaje sunt limbajul Bibliei, limbajul legilor, limbajul legendelor şi limbajul Cabalei. În eseul său, Înţelepciunea şi Esenţa Cabalei, Baal HaSulam a scris că erau patru limbaje în înţelepciunea adevărului, şi Esenţa înţelepciunii Cabalei nu este diferită de Esenţa Bibliei. Totuşi, legile, legendele şi limbajul Cabalei sunt cele mai convenabile şi apropiate pentru folosinţă.

Diferenţa dintre limbaje constă în acurateţea lor. Limbajul Cabalei este mult mai precis în descrierea conexiunilor dintre rădăcina din Lumea Superioară şi ramura din lumea de jos. Cu cât mai exact se conectează o persoană cu propria Rădăcină Superioară, cu atât mai mare este forţa de Corectare pe care o primeşte.

Limbajul Cabalei se aplică termenilor care nu există în lumea noastră, precum „lumi” şi „Sfirot”, harţilor şi formulelor. Acest limbaj ne ajută să evităm confuzia şi materializarea şi ne facilitează o abordare clară şi ordonată a studiului. Limbajul Cabalei este esenţial diferit de alte limbaje, datorită modului clar şi neechivoc în care descrie scopul Creaţiei – similaritatea dintre creatură şi Creator, şi transformarea egoismului în altruism.

În prezent, cartea cea mai importantă cu texte cabaliste este Talmud Eser Sfirot (Studiul celor Zece Sfirot) – a lui Baal HaSulam, scrisă în şase volume, bazată pe scrierile lui Ari. În doar 2000 pagini, Talmud Eser Sfirot expune structura Lumilor Superioare, acompaniate de hărţi, glosare şi tabele cu întrebări şi răspunsuri pentru revizuirea materialului de studiu. În introducerea cărţii, Baal HaSulam elaborează motivul pentru care limbajul Cabalei este preferat oricărui alt limbaj al generaţiei noastre. Astăzi, umanitatea a ajuns la ultima fază a evoluţiei voinţei de a primi. Acesta este motivul pentru care Baal HaSulam a adaptat metoda lui Ari, la structura sufletelor generaţiei noastre – pentru a o face accesibilă tuturor.

SCHIMBAREA MEA

Mulţi oameni greşesc făcând conexiunea între înţelepciunea Cabalei şi Religia Iudaică. De fapt, Cabala şi religia sunt fundamental diferite. Scopul religiei este de a calma oamenii; hrăneşte speranţa că dacă mă rog, atitudinea Creatorului faţă de mine, se va schimba.

Cabala are o abordare foarte diferită: Rădăcina cuvântului „rugăciune” (ebraică: Tfila) înseamnă „sentinţă” sau „judecată” (ebraica: Palal). Cu alte cuvinte, persoana se judecă singură, examinează diferenţa în calitate între sine şi Creator, şi cere să primească puterea ca să-şi corecteze propriile atribute.

Înţelepciunea Cabalei explică faptul că Creatorul este neschimbător. Atitudinea Lui faţă de creaturile Sale este categorică – El este bun şi face bine atât celor buni cât şi celor răi.

Toata lumea simte presiunea constantă a Forţei Superioare, în concordanţă cu distanţa proprie faţă de aceasta. Când cineva se află departe de forţa Superioară, presiunea este mare, şi când cineva se apropie de forţa Superioară, presiunea este mult mai uşoară.

Deşi forţa Superioară angajează diverse căi de a ne atrage înspre ea, scopul Său este întotdeauna acelaşi – de a aduce fiecare fiinţă umană către perfecţiune. Dacă dorim o schimbare spre mai bine, noi suntem aceia care trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne ridicăm la un nivel mai înalt, şi la fiecare ascensiune ne vom simţi mai aproape de Creator şi sufletele noastre vor fi împlinite şi satisfăcute. Nu există nici o altă cale de a induce schimbarea în vieţile noastre.

De-a lungul întregii istorii, umanitatea a cerut schimbarea ce ar veni de la forţa Superioară, dar această schimbare nu a venit. Forţa Superioară aşteaptă ca schimbarea să vină de la noi. Până când nu evoluăm prin înţelepciunea Cabalei, căile noastre vor rămâne pline de chinuri. Loviturile care ne împing de la spate, ne determină să căutam un alt loc care pare mai bun. Dar ne ia doar puţin timp ca să vedem că noul loc nu este la fel de bun după cum părea a fi cel anterior. De aceea, ne relocăm şi scena se tot repetă.

Totuşi, dacă evoluăm prin intermediul Cabalei, stadiul nostru corectat se va proiecta în stadiul prezent şi îl va ilumina. Cu această Lumină, vom şti cum să înaintăm. Dacă ştim care este scopul corect pe care trebuie să-l avem în vedere, vom fi atraşi spre el cu bucurie.

Aceasta este diferenţa între evoluţia obişnuită umană şi evoluţia în concordanţă cu înţelepciunea Cabalei. Astăzi, lumea evoluează într-un mod inconştient, fără să înţeleagă motivele propriei existenţe. Umanitatea nu ştie către ce este condusă şi de ce fiecare persoană se naşte, trăieşte şi moare.

Înţelepciunea Cabalei ne deschide ochii şi ne ghidează către perfecţiunea şi eternitatea care vin odată cu obţinerea gradului Creatorului. Când începem să examinăm poziţia noastră folosind înţelepciunea Cabalei, descoperim că atitudinea Creatorului faţă de noi are un scop.

Devine evident că să-i cerem Creatorului să îşi schimbe atitudinea faţă de noi, nu are nici un sens. Dacă înaintăm cu ajutorul Luminii, ritmul nostru va întrece suferinţele şi vom progresa foarte repede. Acesta este întregul beneficiu din studiul Cabalei: accelerarea progresului spiritual, ca să învingem suferinţa.

Astăzi, la începutul secolului 21, umanitatea se află pe marginea unei prăpăstii: abuzul de droguri este în plină dezvoltare, şi disperarea şi frica de totală distrugere nu vor lăsa umanităţii să aibă o altă alegere decât să fugă de suferinţa ce ne împinge din spate.

Din toate acestea, putem vedea clar că descoperind că atitudinea Creatorului faţă de noi este consecventă, are o importanţă supremă. Această atitudine a Creatorului, ne face capabili să ne întoarcem către El, la fel ca spre un însoţitor de călătorie şi să-i cerem ajutorul, înţelepciunea şi puterea de a progresa către El.

O astfel de cerere îşi găseşte instantaneu, răspunsul Creatorului. El ne va dezvălui Lumile Superioare şi ne va învăţa cum să progresăm. La fel cum ne învăţăm proprii copii să îşi folosească cu înţelepciune realitatea înconjurătoare, tot aşa Creatorul procedează cu cabaliştii. El le revelează lumile spirituale şi le permite să intre în aceste lumi. În acest stadiu, cabaliştii simt Forţele care operează în realitate şi încep independent şi cu înţelepciune să participe în acest proces.

Înţelepciunea Cabalei, mută persoana de la progresul prin intermediul forţei negative care îl împinge de la spate, către un progres mai uşor şi mai rapid, prin intermediul forţei pozitive care îl trage spre înainte. Cabala este unică prin faptul că dezvoltă abilităţile noastre de a recunoaşte răul şi de a-l confirma. Ne dezvoltă vederi subtile şi ascuţite despre bine şi rău.

Dificultatea de a discerne între bine şi rău constă în faptul că adevăratul rău – egoul nostru – ne pare a fi bun. Suntem obişnuiţi să tratăm ego-urile noastre ca pe mijloace de evoluţie. De fapt, plăcerile noastre, mijloacele noastre de trai, propria noastră Esenţă şi sinele nostru personal, sunt simţite în ego-urile noastre.

Cabala ne ajută să discernem ce ne răneşte, cum poate fi corectat, şi ne permite să progresăm în fiecare fază a evoluţiei. Diferenţa între o evoluţie individuală înaltă şi una mai joasă a cuiva, constă în abilitatea de a discerne binele de rău. Putem compara aceasta, cu un calibru. Cu cât mai mică este unitatea pe care o măsoară calibrul, cu atât mai mare este precizia instrumentului. Studiul Cabalei ne face să ne creştem senzitivitatea discernerii între spiritualitate şi corporalitate, între dăruire şi autorecepţie.

Dacă o persoană contemporană are oportunitatea de a auzi despre Cabala şi de posibilităţile pe care aceasta le oferă, o astfel de persoană poate să îşi realizeze scopul creaţiei sale: de a se ridica prin toate lumile în sus la Ein Sof, în timp ce încă trăieşte în lumea fizică.

 
Cartile lui Michael Laitman se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

 

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture