Articole

Rav Michael Laitman, PhD – Pe scara gradelor

„Escaladarea gradelor Lumilor Superioare” este un termen generic pentru toate discernămintele noi pe care le colectăm de-a lungul drumului spiritual, îmbunătăţirea perpetuă interioară, şi noile calităţi pe care cineva şi le asumă în fiecare moment. După cum am menţionat anterior, creatura este compusă din voinţa de a primi plăcere. Această voinţă este divizată în cinci părţi elementare, numite „cinci grade ale Aviut (grosime)”. Ele sunt gradate de la Aviut zero (rădăcina) până la Aviut patru. De aceea, termenul Aviut serveşte la măsurarea intensităţii dorinţei.


Fiecare dintre gradele de bază ale Aviut este divizat în cinci subgrade, şi fiecare dintre acestea sunt divizate încă odată în subsubdiviziuni. De aceea, voinţa de a primi este împărţită în 125 grade, şi ni se cere să le corectăm pe toate. Corecţia dorinţei înseamnă să folosim dorinţa pentru plăcere, pentru a aduce plăcere altuia.

O asemenea folosinţă este numită „a da” sau „a dărui”. Atributul Creatorului este de a dărui, şi abundenţa ce provine de la El către creaturile Sale, este o expresie a dorinţei Sale de a da.

De aceea, corectarea egoului uman de la a vrea să mulţumească sinele, la a vrea să dăruiască, este considerată o ascensiune în grade. Cu fiecare grad, persoana capătă şi mai multă dorinţă de a dărui şi în consecinţă se simte mai asemănător cu Creatorul. Cu fiecare ascensiune, persoana se apropie şi mai mult de atributul Creatorului şi de scopul vieţii sale. Procesul persistă până când se dobândeşte atributul Creatorului în toată deplinătatea şi se devine identic cu El.

Pentru a permite fiinţelor umane să se corecteze, Creatorul a creat lumile şi gradele acestora, înainte ca El să creeze omul. Doar după aceea a fost creată umanitatea şi coborâtă în această lume. De aici, noi oamenii, trebuie să urcăm înapoi către rădăcinile noastre. Prin urmare, Cabala are de-a face cu două succesiuni: „De Sus în jos” trecând prin revărsarea lumilor şi a gradelor acestora, şi „de jos în Sus”, aceasta însemnând ascensiunea sufletului prin aceleaşi grade.

Lumile care provin de la Creator sunt Ein Sof, Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya şi în final, lumea noastră (Figura 12).


Cabala descrie ambele aspecte, crearea lumilor şi cum un suflet descinde de la Creator prin toate lumile în jos până la a noastră. Între Lumile Superioare şi lumea noastră, este „bariera” care separă lumea materială de lumea spirituală. Mai jos de barieră, corpul şi sufletul se află la nivelul acestei lumi, şi noi începem procesul corecţiei noastre la acest nivel.

Din această lume, sufletul urcă prin acumularea de cunoştinţe despre realitatea spirituală, traversând lumile Assiya, Beria, Yetzira, Atzilut, Adam Kadmon şi în final se reîntoarce în lumea Ein Sof. Acolo, într-un stadiu numit Gmar Tikkun (sfârşitul Corecţiei), sufletul este reunit complet cu Creatorul.

Înţelepciunea Cabala cuprinde întreaga realitate aflată sub Creator: lumile, totul din interiorul lor, coborârea sufletului în această lume şi întoarcerea acestuia în sus. Cu alte cuvinte, înţelepciunea Cabalei conţine toate stadiile şi situaţiile umanităţii.

Toate lumile, inclusiv a noastră, stau una sub cealaltă. De aceea, toate lumile cuprind aceleaşi elemente. Lumina provine de la Creator şi traversează toate lumile în jos, spre această lume. De aceea, fiecare element care este prezent în lumea Ein Sof, este deasemeni prezent în toate celelalte lumi. Cabaliştii definesc această relaţie ca „rădăcini şi ramuri”:

Deci, nu există nici un lucru în realitate, sau un eveniment al realităţii, care să fie găsit într-o lume inferioară, pe care să nu îl regăsim asemenea şi în lumea de deasupra acesteia, identice ca două picături într-un lac, şi ele sunt numite „Rădăcină şi Ramură”. Aceasta înseamnă că lucrul găsit în lumea mai joasă, este considerat o ramură a şablonului său, găsit în lumea superioară, fiind rădăcina lucrului de jos, şi acesta este locul în care a fost imprimat şi menit să fie. —Baal HaSulam, Esenţa Înţelepciunii Cabalei

Din această cauză, noi vedem că fiecare element şi detaliu din această lume, cu toate conexiunile sale, este prezent şi în toate Lumile Superioare, de la Assiya la Ein Sof. Universul, planeta Pământ, inanimatul, vegetalul, animatul şi vorbitorul, toate sunt găsite deasemeni, în lumile de deasupra acestei lumi. Este doar o singură diferenţă între elementele acestei lumi şi elementele Lumilor Superioare: în Lumile Superioare, elementele sunt forţe, iar în lumea noastră, ele sunt materie.

Atingerea Lumilor Superioare permite persoanei să vadă forţele care operează asupra fiecărui lucru din lume. Când atingem Lumea Superioară, ştim modurile în care se comportă fiecare element din realitatea lumii, motivul acestui comportament şi calităţile sale. Inţelepciunea Cabalei ne facilitează ascensiunea în Lumea Superioară şi permite ca să observăm comportamentul fiecărui obiect în această lume de sus.

Trecerea barierei este un proces gradat. Studierea Cabalei cu scopul de a fi aproape de atributul Creatorului – atributul de dăruire – îmbunătăţeşte puterea persoanei. Perspectivele din ce în ce mai subtile, se referă la realitatea pe care persoana o trăieşte. Persoana începe să simtă operaţiile desfăşurate în spatele „scenei” materiei, forţele care operează materia vizibilă şi perceptibilă.

Un cabalist continuă să simtă aceeaşi realitate ca şi înainte, cu cele cinci simţuri obişnuite, dar în acelaşi timp percepe forţele din spatele graniţei perceptuale ale celor cinci simţuri, cu ajutorul celui de al şaselea simţ. Realitatea ascunsă devine din ce în ce mai lucidă, şi existenţa unei alte realităţi dincolo de tabloul acestei lumi, devine aparentă.

Revelarea realităţii spirituale este divizată în trei faze, numite Ibur (gestaţie), Katnut (copilărie) şi Gadlut (maturitate). În prima fază, Ibur, ne putem vedea propriul stadiu, dar nu îl putem înţelege. În a doua fază, Katnut, noi înţelegem că ceva se întâmplă, dar încă nu putem participa în mod independent la acţiunea spirituală. În a treia fază, Gadlut, obţinem puterea şi înţelepciunea de a participa în acţiunea spirituală şi influenţăm realitatea spirituală.

La al treilea nivel, noi începem să determinăm curgerea forţelor din Lumea Superioară spre lumea noastră şi înapoi. Ca indivizi, devenim atunci participanţi activi, conductori prin care curgerea călătoreşte de sus în jos şi de jos în sus. La nivelul Gadlut, ne dăm seama de partea noastră şi operăm ca şi conectori între lumi. Acesta este stadiul nostru corectat şi fiecare persoană îl poate atinge.

Fiecare persoană poate simţi fiecare lucru şi element al fiecărei lumi. Tot ce avem nevoie este un simţ special, subtil, o abilitate de a discerne şi de a simţi. Chiar şi în această lume, discernem considerabil diferenţa dintre senzaţiile unui copil mic, un tânăr, un adult şi un om de ştiinţă. Studiul Cabalei construieşte continuu noi intuiţii şi discernăminte în noi, eventual conducându-ne către perceperea Lumilor Superioare.

De sus putem înţelege de ce Cabala conţine toate învăţăturile şi ştiinţele acestei lumi. Fără explicaţii adecvate, am fi pierduţi şi am crede că ştiinţa Cabalei este o învăţătură mistică de vrăjitorii şi miracole. Sunt unele persoane care o raportează la Iudaism, dar de fapt înţelepciunea Cabala nu are nici o legătură cu vreun misticism, religie sau orice altă fantezie făcută de om. Scopul înţelepciunii Cabalei este unul singur: să aducă umanitatea într-o congruenţă cu Creatorul, prin corecţii graduale.

Cabala este o metodă cu atâta succes în corectarea egoismului umanităţii, exact pentru că este scrisă de aceia care sunt deja corectaţi. Dorinţa cuiva de a fi lângă stadiul descris în cărţile cabaliste, face ca acele stadii „să proiecteze o forţă de corectare” peste stadiul prezent al persoanei. Această forţă se numeşte „Lumina Înconjurătoare”. Ea schimbă calităţile persoanei, făcând ca individualităţile să poată simţi stadiul lor corectat, prin formarea gradată în interiorul lor, a calităţilor altruiste.

Studiul Cabalei se concentrează pe lumea Atzilut. Lumea Atzilut, numită şi „Lumea Corecţiei”, este dincolo de Parsa. Este un sistem proiectat special pentru a corecta o persoană, oricând doreşte aceasta.

Lumina ce umple sufletul corectat al unei persoane în lumea Atzilut, străluceşte peste stadiul prezent al cuiva, ca şi Lumina Înconjurătoare, o forţă ce corectează natura umană, de la egoism la altruism. Lumina Înconjurătoare elevează sufletul prin toate lumile până când acesta se întoarce la rădăcina lui. De aceea, lumea Ein Sof este ultimul ţel, lumea noastră fiind punctul de start şi îmbunătăţirea atributelor umane este numită „ascensiunea în gradele lumilor”.

Cabala este destinată acelora care se întreabă care este scopul vieţilor lor, pentru aceia care nu sunt satisfăcuţi de plăcerile lumeşti cum ar fi: sexul, bogăţia, onoarea sau cunoaşterea. Când întreaga umanitate se trezeşte ca să se întrebe în legătură cu scopul vieţii, înţelepciunea Cabalei va ieşi la suprafaţă. Cabaliştii au arătat că anul 1995 este începutul acestor timpuri, şi de aici rezultă necesitatea diseminării acestei înţelepciuni.

 
Cartile lui Michael Laitman se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

 

Ajuta-ma sa traduc din text in voce audio cat mai multe articole postate.

(Doriti un anumit articol sa fie tradus din text in voce audio, trimite-ti un mesaj de cerere traducere)

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture