Articole

Samael Aun Weor – Cartea mortilor

În cursul existenţei prin organismul uman curg diferite tipuri de energii. Fiecare tip de energie are propriul mod de acţiune. Fiecare energie se manifestă la timpul ei. Forţa motrice şi musculară se manifestă la patru luni şi jumătate de la momentul concepţiei; aceasta are legătură cu apariţia funcţiei pulmonare şi respiratorii. La 10 luni şi jumătate se dezvoltă complet metabolismul şi ţesuturile conjunctive. Când copilul are vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani sistemul celebro-spinal este complet format.

Personalitatea umană se formează în primii 7 ani de viaţă şi la 14 ani apare energia personală care curge prin sistemul nervos simpatic, iar la vârsta de 35 de ani sexul apare în forma sa transcendentă de emoţie creativă. Aceasta este vârsta la care noi puteam realiza ceea ce este Sufletul. Omul obişnuit nu are suflet, sau, mai degrabă, încă nu este un om, încă nu are un suflet.

Animalul intelectual denumit fals om este o maşină controlată de Legiunea Egoului. Egoul este divizat. Trebuie să citesc o carte, spune funcţia intelectuală. Mă duc la un meci de fotbal, spune funcţia motrice; mi-e foame, declară digestia; vreau să găsesc o femeie, spune EGOUL pasiunii, etc., etc. Toate EGOURILE se ceartă între ele. EGOUL care astăzi jură credinţă GNOZEI (cunoaştere), este înlocuit de altul care urăşte GNOZA. EGOUL care astăzi adoră o femeie este mai târziu înlocuit de altul care o urăşte. Numai realizându-ne sufletul stabilim în interiorul nostru un principiu permanent de conştiinţă. Cel care şi-a realizat Sufletul trăieşte conştient după moarte.

Sufletul poate fi creat prin acumularea celor mai fine energii produse de organism şi printr-o cristalizare realizată prin eforturi supreme astfel încât sinele să devină conştient în mod total şi definitiv. Din păcate, animalul intelectual numit om, îşi risipeşte energiile în mod stupid tânjind, înfurindu-se, prin frică, ură, avariţie, pasiune, gelozie, etc.

Este urgent ca noi să creem o voinţă conştientă, este indispensabil ca noi să fim martorii tuturor gândurilor noastre şi să acţionăm în conformitate cu JUDECATA INTERIOARĂ. Numai în acest fel noi ne putem cunoaşte pe noi înşine în profunzime şi astfel să realizăm Sufletul.

RAZA MORŢII

Raza Morţii reduce aşa zisul om la o chintesenţă moleculară, în acelaşi mod în care o mulţime de flori pot fi reduse la un singură picătură de esenţă de parfum. Deoarece energia morţii este atât de puternică, ea distruge organismul în mod total.Este un curent cu un voltaj atât de mare că distruge în mod inevitabil organismul atunci când trece prin el. Aşa cum fulgerul poate prăbuşi un copac, tot astfel moartea preface corpul omenesc în cenuşă. Este singurul tip de energie căruia corpul nu îi poate rezista. Această rază leagă fenomenul morţii de concepţie. Cele două fenomene se întâlnesc. Când esenţa se detaşează de vechiul corp la impactul teribil al razei morţii, o imensă tensiune electrică este produsă pe o anumită frecvenţă cheie şi rezultatul axiomatic este acela al mişcării şi al combinaţiei care determină GENEZA viitorului corp fizic. Din această cauză cei mai fini constituenţi ai embrionului fertilizat sunt aranjaţi în ordine corespunzătoare, având o anumită tensiune electrică şi o frecvenţă cheie a morţii ca bază.

CEEA CE CONTINUĂ

Două lucruri ajung in mormânt. Primul este corpul fizic, al doilea este personalitatea umană. După cum am spus, cel de al doilea se formează în timpul primilor 7 ani ai copilăriei şi se consolidează prin experienţă. Câteodată personalitatea bântuie prin cimitir sau părăseşte mormântul când cei care asistă la înmormântare o vizitează sau îi aduce flori. Dar în curând personalitatea se va dezintegra. Personalitatea este energică şi atomică. Personalitatea este muritoare. Nu există nici un viitor pentru personalitatea unui om mort; aceasta este supusă morţii.

centrii masinii umane

Personalitatea nu se reîncarnează. Personalitatea va fi un copil la un moment dat şi va muri când îi va veni timpul. Ceea ce supravieţuieşte este esenţa, căreia i se mai spune FANTOMA PERSOANEI MOARTE.

În interiorul fantomei, al EGOULUI REÎNCARNAT, se găseşte SINELE. Legiunile Diavolilor sunt cele care vor supravieţui. Este o greşeală să ne divizăm fiinţa în două EGOURI, unul superior şi altul inferior: EGOUL este LEGIUNEA DE DIAVOLI , care se dezvoltă în noi în mod normal; acesta este totul.

În literatura ocultă se vorbeşte foarte mult despre EGOUL SUPERIOR, despre EGOUL DIVIN, dar de fapt, aşa zisul EGO SUPERIOR nu este un EGO. FIINŢA DIVINĂ transcede EGO-ISMUL. FIINŢA, INTERIORUL este acela care nu are un nume profan.

Cartea tibetană a morţii spune următoarele: „Oh! Înnobilat prin naştere… trupul tău prezent fiind un trup al dorinţei… nu este un trup din materie grosieră, deci tu ai acum puterea de a trece prin stânci, dealuri, pământ, case şi chiar muntele Meru, fără a întâlni vreun obstacol… acum deţii puterea acţiunilor miraculoase, care este fructul samadhiului, dar puterea pe care tu o deţii în mod natural… Poţi fi instantaneu oriunde vrei; ai puterea de a ajunge acolo în atât timp cât unui om îi ia să strângă şi să relaxeze mâna. Să nu îţi doreşti nenumăratele puteri ale iluziei sau care ţin de forma care este în continuă schimbare.

corpuri mort

CORPUL VITAL

În organismul uman se află un corp magnetic cu proprietăţi termo-electrice. Acesta este corpul vital. Fiecare atom al corpului vital se află în interiorul fiecărui atom al corpului fizic şi îl face să vibreze intens. Toate fenomenele chimice, fiziologice şi biologice, fenomenele de percepţie, procesele metabolice, toate acţiunile calorice, etc, îşi au baza în corpul vital. De fapt, acest corp reprezintă partea (secţiunea) superioară a corpului fizic, CORPUL TETRADIMENSIONAL. În ultimul moment al vieţii acest corp iese din organismul fizic. Corpul vital nu intră în mormânt. Corpul vital pluteşte lângă mormânt şi se dezintegrează încet odată cu corpul fizic. Numai trupul şi presonalitatea merg în mormânt. Corpul vital este mai real decât cel fizic. Ştim destul de bine că trupul fizic se se schimbă total la fiecare 7 ani şi nici un atom vechi nu se mai găseşte în noul corp. Corpul vital însă, nu se schimbă. În acest corp se află toţi atomii copilăriei, adolescenţei, tinereţii, maturităţii şi bătrâneţii. Corpul fizic aparţine lumii tridimensionale. Corpul vital este corpul celei de a patra dimensiuni.

A CINCEA DIMENSIUNElumi_corpuri kabala

Fantomele morţilor trăiesc în cea de a cincea dimensiune; aceasta este ETERNITATEA. Lungimea, lăţimea şi înălţimea sunt cele trei dimensiuni ale lumii celulare. Timpul este a patra dimensiune; eternitatea, a cincea dimensiune, şi ceea ce este dincolo de eternitate şi timp corespunde celei de a şasea dimensiuni.

De fapt, eliberarea începe odată cu a şasea dimensiune, lumea spiritului divin; este Lumea Electronică a celei de A ŞASEA DIMENSIUNI. Toţi cei care mor intră în a cincea dimensiune.

Eternitatea se deschide pentru a devora moartea apoi o expulzează din sânul ei pentru a se reîntoarce în lumea timpului şi formei fizice. Moartea este expulzată din eternitate pentru că aceştia încă nu au fiinţă. Nuami cei care au FIINŢĂ pot trăi în eternitate. FIINŢA este INTIMUL, SPIRITUL. Este necesar la început să se lucreze cu materia moleculară pentru a realiza sufletul şi apoi să rafinezi energia acestui suflet la un grad mai înalt pentru a realiza spiritul. Este necesar să se transmute materia moleculară în materie electronică şi să se realizeze fisiunea atomului pentru a elibera focul sacru care ne converteşte în spirite divine.

Capitolul II

ÎNGERII MORŢII

Filozofia contemporană pozitivistă se bazează pe existenţa materiei (materialismului) şi a energiei. Au fost multe dispute legate de forţă şi materie, dar acestea, în ciuda tuturor speculaţiilor, rămân x, y, necunoscute. Adepţii revoluţionari ai filozofiei pozitiviste au încercat mereu să definească un lucru prin altul; este ridicol, extrem de ridicol, să defineşte necunoscutul prin necunoscut. Filozofia materialistă spune: „Materia este aceea prin care schimbările numite mişcări au loc, şi mişcările sunt acele shimbări care au loc în materie.”Aceasta este identitatea necunoscutului:

x = y; y = x. Concluzie: ignoranţa un cerc absurd şi vicios. De fapt, nu a văzut nici materia, nici energia. Fiinţei umane doar percep fenomele, lucrurile, formele, imaginile, etc. Noi nu am văzut niciodată substanţa lucrurilor. Această substanţă nu este doar materie, este lemn, cupru, cositor, piatră, etc.; şi nici nu am văzut energia separată de mişcare. Niciodată nu am văzut materia separată de forme şi obiecte.

O mână de pământ este definită ca formă; o statuie are o formă predefinită; planeta Pământ are o formă predefinită, etc., etc. De fapt, aşa numita materie este numai un concept abstract ca şi frumuseţea, bunătatea, valoarea, munca, etc.; nimeni nu poate să vadă substanţa proprie a lucrurilor. Nimeni nu cunoaşte „LUCRURILE LA PROPRIU”.

Noi vedem imaginea fizică a unui om, dar noi nu vedem lucrul în sine, trupul omului. Numai prin dezvoltarea simţului spaţial noi putem vedea la propriu trupul, lucrul în sine. Spaţiul este vehiculul minţii şi numai cu simţul spaţiului noi putem cunoaşte lucrul la propriu, care este trupul vital al omului. Care este „lucrul la propriu” al plantei? Este corpul vital. Care este „lucrul la propriu” al unui animal? Este corpul vital al animalului. Care este „lucrul la propriu” al pământului? Este pământul vital.

Viaţa organismelor depinde de acest pămînt vital. Pământul vital se găseşte în a patra dimensiune. Un punct în mişcare lasă o urmă: aceasta este linia. Linia în mişcare lasă o urmă: aceasta este suprafaţa. O suprafaţă în mişcare este convertită într-un solid şi un solid în mişcare este convertit într-un hiper-solid. De fapt, hiper-solidul este lucrul la propriu; hiper-solidul aparţine celei de a patra dimensiuni. Noi putem doar să vedem hiper-solidul cu simţul spaţial. De fapt simţul temporal este doar suprafaţa simţului spaţial.

În cadrul mişcării, un punct este convertit într-o linie. Când linia se mişcă, este convertită într-un solid. Solidul, care lasă o urmă în urma mişcării în spaţiu, este convertit într-un hiper-solid. Hiper-solidele sunt conţinute de corpurile solide. Atunci când corpul vital se mutăîn afara unui organism, acesta se dezintegrează inevitabil. Trupul vital aparţine celei de a patra dimensiuni şi esenţa umană celei de a cincea dimensiuni. Îngerii care guvernează procesele concepţiei trăiesc în consecinţă în cea de a patra dimensiune şi cei care guvernează moartea, în cea de a cincea dimensiune. Pima conecteează egoul cu sperma, a doua rupe conexiunea, legătura care există între ego şi corpul fizic.

Evelyn_De_Morgan ingerul mortii

Îngerii Morţii sunt oameni perfecţi. Pierderea unei persoane iubite este amară şi poate părea că Îngerii Morţii sunt prea cruzi, dar ei nu sunt cruzi, chiar dacă aceasta poate părea ceva incredibil. Îngerii Morţii acţionează conform Legilor, cu înţelepciune supremă şi iubire plină de măreţie. Noi putem înţelege acest lucru clar doar atunci când ne identificăm cu ei în Lumea Moleculară şi în Lumea Electronică. Îngerii vieţii le dăruiesc fiinţelor umane un un corp vital pentru ca acestea să poată trăi. Îngerii morţii iau viaţa unei fiinţe umane. Ei fac aceasta tăind „cordonul de argint”. Acest cordon corespunde cordonului ombilicar şi are are incorporate 7 părţi în constituţia sa. Îngerii vieţii creează conexiunea între corpul molecular al unei persoane dezâncarnate şi spermă atunci când este nevoie de un nou corp. De fapt, cordonul de argint este firul vieţii pe care Îngerii Morţii îl rup la momentul potrivit în ziua potrivită, în concordanţă cu Legea Destinului. Acest miraculos fir aparţine dimensiunii superioare a spaţiului şi poate fi văzut cu simţul spaţial.

Persoana care este supusă morţii vede Îngerul Morţii sub forma unei figuri scheletice oribile. De fapt, el îmbracă hainele care i se potrivesc slujbei sale. În viaţa practică poliţistul poartă uniforma sa, doctorul haina sa albă, judecătorul roba sa, etc. Hainele funerare şi figura scheletică a Îngerului Morţii îi oribilează pe aceea care încă nu şi-au trezit Conştiinţa. Simbolurile funerare ale Îngerului Morţii apar ca lucruri decadente, care se împotrivesc vieţii, craniul de mort, bufniţa cu urechi lungi, etc. În afara muncii lor, aparenţa Îngerilor Morţii este cea a unor copii frumoşi, sublime doamne, venerabili maeştrii, etc. Îngerii Morţii sunt ierarhizaţi pe diferite grade şi între aceste grade, pe diferite nivele.

Îngerii Morţii au temple în Lumea Moleculară; de asemenea au propriile lor grade, palate şi biblioteci. Acolo, în imensitatea marelui ocean al vieţii, există un palat funeral unde unul dintre deniile imperiale ale morţii are propriul palat unde locuieşte; faţa sa arată ca cea a unei zeiţe, doamne inefabile şi are un trup de om. Această MIRACULOASĂ fiinţă este total androgină. Această MINUNATĂ fiinţă este o DIVINĂ HERMAFRODITĂ. Mii de Îngeri ai Morţii lucrează sub comanda sa. În biblioteca sa sunt mii de volume moleculare unde numele karmice şi datele tuturor celor care trebuie să moară sunt însemnate, fiecare cu timpul şi ziua cuvenită potrivit legilor destinului. Ştiinţa morţii este Divină.

Animalul intelectual numit fals om moarte inconştient şi se naşte inconştient şi trece ca un orb din leagănul copilăriei în mormânt, fără să ştie de unde vine sau unde se duce. Prin realizarea Sufletului noi trezim Conştiinţa şi numai după aceea devenim conştienţi de misterele vieţii şi ale morţii. Fiecare om cu Suflet poate poate negocia cu Îngerii Morţii şi se poate dezâncarna la voinţă, în concordanţă cu nevoile sale. Aceasta înseamnă că acest om are puterea de a lungi viaţa pentru a realiza sau termina anumite sarcini în lumea fizică.

Cei care s-au transfigurat pe ei înşişi în lumea Electronică, aceia care au un corp electronic pentru că au realizat Sufletul, pot comanda Îngerilor Morţii şi îşi pot păstra corpul fizic pentru milioane de ani. Aceşia sunt mari salvatori ai umanităţii; marii Rectori ai lumii. Să ne reamintim de regele Lumii citat de Ossendewski în cartea sa intitulată „Bestii, oameni şi zei”. MAREA FIINŢĂ trăieşte în AGHARTI şi are un trup cu o vărstă de necuprins. Scrierile religioase foarte vechi menţionează amintesc de această mare fiinţă. Să ne reamintim de SANATKUMMARA, Bătrânul Zilelor (n.t. – în mitologia românească Moş Timp), marele jertfitor, fondatorul Colegiului Iniţiaţilor al Marii Loje Albe. Acest adept trăieşte în deşertul Gobi, într-o oază izolată. Trupul acestei Mare Fiinţe are mai mult de 18 milioane de ani. Cu el, în aceeaşi oază, trăieşte un grup de adepţi cu corpuri lemuriene nemuritoare. Toţi aceşti adepţi călătoresc prin dimensiunile superioare ale spaţiului cu corpurile lor fizice. Ei au puterea de a se tele-transporta cu trupurile lor fizice prin a patra sau a cincea dimensiune. Toţi aceştia au putere asupra Îngerilor morţii. Ei sunt adepţii Misterelor Vieţii şi ale Morţii. Toţi aceştia au trebuit să lucreze cu Marele Arcanus.

Capitolul III
TRIBUNALELE KARMEI

Cartea Tibetană a Morţii spune: „Tu ai fost inconştient în ultimile 3 zile şi jumătate. Vei avea Conştiinţa imediat ce îţi vei reveni”– ce s-a întâmplat? Ei bine, în acest moment toată Sansara (universul fenomenal) este în revoluţie. Trecerea la Lumea Moleculară şi Electronică în momentul morţii reprezintă un mare test pentru conştiinţa omului. Cartea Tibetană a Morţii spune că în momentul morţii toţii oamenii vor cădea într-un leşin care va dura 3 zile şi jumătate. Max Heindel, Rudolf Steiner şi alţi mulţi autori susţin că în aceste 3 zile şi jumătate EGOUL DEZÂNCARNAT îşi vede întreaga viaţă sub formă de imagini care se derulează in ordine retrospectivă. Aceşti autori afirmă că aceste memorii se găsesc în corpul vital. Este adevărat, dar este numai o parte din adevăr. Imaginile şi memoriile care se află în corpul vital şi viziunea lor retrospectivă reprezintă doar o repetiţie automată a ceva similar din Lumea Electronică.

În momentul morţii şi în timpul celor 3 zile şi jumătate care urmează morţii, Conştiinţa noastră şi judecata interioară sunt eliberate de descărcărcarea electronică ce are loc. Apoi noi vedem întreaga noastră viaţă cum se derulează în formă retrospectivă. Descărcarea este atât de puternică încât face ca persoana să intre într-o stare de comă şi visuri incoerente. Doar cei care sunt în posesia a ceea ce este denumit ca fiind Sufletul poate să reziste descărcării electronice fără a-şi pierde Conştiinţa.

După cele trei zile şi jumătate esenţa intră într-o stare de Conştiinţă de tip Lunar. În momentul morţii noi retrăim viaţa noastră în ordine retrospectivă, sub descărcarea electrică dar într-un mod teribil şi rapid; în Lumea Moleculară noi retrăim viaţa care tocmai a trecut, dar mult mai lent pentru că timpul în Lumea Moleculară curge mai încet decât în Lumea Electronică.

Sub infuenţa Lunară noi retrăim viaţa noastră de la bătrâneţe către copilărie şi naştere. Apoi cei dezâncarnaţi vizitează toate locurile de care au fost legaţi. Ei retrăiesc fiecare scenă a vieţii lor, vorbind şi acţionând în acelaşi mod în care au făcut-o în viaţa care tocmai a trecut, simtind bucurie pentru faptele bune şi dureri morale profunde pentru cele rele.

Este clar că atunci când această acţiune retrospectivă ia sfârşit sunt deplin conştienţi de rezultatul final al vieţii care tocmai a trecut. Numai şi numai după, aceea cei care nu sunt pierduţi definitiv iau decizia de a-şi corecta greşelile şi de a a-şi plăti datoriile. Numai cei care sunt complet pierduţi nu răspund teribilului impact al Lumilor Electronice şi Moleculare. De fapt acele fiinţe sunt deja atât de afundate în materie încât se vor întoarce în lumea minerală. Acesta este iadul creştin, Amrnit, monstrul egiptean, devoratorul morţii, cu fălcile sale gigante de crocodil, devoratorul inimilor, vulturul cosmic care consumă rămăşiţele umanităţii, romanul Avernus sau hindusul Avitchi, etc.

Toate planurile existenţei menţionate de teosofie pot fi perfect sintetizate în 4 regiuni: Iadul, Pământul, Paradisul şi Cerul. Adică: Lumea Minerală, Lumea Celulară, Lumea Moleculară şi Lumea Electronică.

Judecata Finală reprezintă ceea ce decide soarta celui dezâncarnat. Când lucrarea retrospectivă este încheiată, noi trebuie să ne prezentăn în faţa Tribunalelor Karmei. În aceste tribunale noi trebuie să răspundem acuzaţiilor. Ordinul judecătorilor este definitiv. Nu este corect să afirmi că toate fiinţele trec în regiunile Paradisului ori la stările de fericire celestă după Judecată. De fapt, numai foarte puţine fiinţe trec în regiunile inefabile menţionate de Teosofie. Judecata finală împarte dezâncarnaţii în 3 grupuri: primul – cei care se reîntorc imediat; al doilea – cei care ridică spre stările paradisiace şi celeste şi se reîntorc mult mai târziu; al treilea – cei care intră în Regatul Mineral (Iadul).

Capitolul VI
CELE PATRU CERCURI

lumi

Sistemul nostru solar reprezintă un întreg corp cu patru cercuri întregi. Circumferinţa fiecărui cerc are propiul model temporal. Cercul regiunii minerale denumit Iadul lui Avitchi, etc. are o scară a timpului care ţine de la 80.000.000 ani la 80 ani; în regatul denumit Iadul lui Avitchi timpul se scurge teribil de încet asemănător proceselor minerale care au loc în cadrul scoarţei pământeşti. Cercul Vieţii Celulare ţine de la 60 ani la o lună, acesta este timpul în care toate organismele care trăiesc la suprafaţa pământului se dezvoltă în mod normal. Cercul Vieţii Moleculare ţine de la o lună la 40 minute şi măsoară toate fenomenele şi întâmplările din Lumea Moleculară. Lumea moleculară reprezintă regiunea sau mai bine zis regiunile atmosferei, Paradisul tuturor religiilor. Cercul vieţii electronice oscilează între 40 şi 2,5 secunde. Acesta este timpul regiunilor celeste cu care se măsoară fenomenele solare şi de lumină.

AVITCHI

Regiunea infernală a lui Avitchi se află în interiorul scoarţei minerale a pământului. Avitchi se află sub limitele percepţiei senzoriale externe. Avitchi aparţine regiunilor minerale cele mai dense. Avitchi nu va putea fi niciodată să fie perceput cu simţurile fizice pentru că aparţine de ultra ( n.t. – simţuri). Avitchi are 7 regiuni teribil de dense. Avitchi este simbolizat prin infernul marilor religii. Infernul derivă din Infernus , cea mai joasă regiune sau infernele atomice ale naturii. Acestea sunt lumi subterane, în interiorul pământului.

Când o fiinţă umană devine prea materialistă, prea leneşă, atunci după judecată intră în Avitchi. Cartea Tibetană a Morţii spune: „După ce ai căzut acolo tu va trebui să suporţi suferinţe de neîndurat şi nu ai cum să scapi.”

Acei care au devenit din ce în ce mai răi, sfârşesc prin a intra în regatul cu care au cea mai mare afinitate. Acesta este regatul stâncilor unde se află rămăşiţele fosile pietrificate ale celor care au trăit aici. Aceştia sunt oamenii cu inimi de piatră, cu inimi de cremene.

Aceşti oameni nu mai răspund deloc vreunui fel de pedeapsă şi de fiecare dată când se reîntorc tot ceea ce fac este rău. Ei iubesc răul de dragul răului. Din cauza persistenţei lor în practicarea răului, din cauza materialismului lor exagerat, ei au devenit într-un fel minerale. Aceştia reprezintă un cazan cu smoală, al cărui scop este de a elibera o fracţiune din particulele cauzale, materia primordială, produsul psihic, un tip de suflet embrion închis în LOCUINŢA MINERALIZATĂ DIABOLICĂ.

În Avitchi cei care sunt pierduţi involuează cu timpul. Din starea animală ei involuează către starea animală, apoi se reîntorc la regatul plantelor şi în cele din urmă la cel mineral. După aceea ei se dezintegrează şi se transformă în praf cosmic. Cînd aceste entităţi care pot fi comparate cu nişte umbre se dezintegrază ceva iese din ele. Acesta este embrionul Sufletului, materia primordială care se reîntoarce în lumea Spiritului.

Să ne reamintim de viziunea lui Er, care spune: „El a vorbit cum a ajuns cu cei de acolo şi toţi s-au întors fericiţi către pajişti şi s-au stabilit acolo ca într-o congregaţie … şi au vorbit între ei – câţiva jelindu-se şi plângând, atunci când ei să-au reamintit teribilele lucruri pe care le-au îndurat sau le-au văzut în călătoria lor sub pământ – ei au povestit că a fost o călătorie care a durat mii de ani … (pentru că) în funcţie de greşelile pe care fiecare le-a comis şi în funcţie de numărul de oameni cărora le-a provocat răul, el a suferit succesiv, de zece ori pentru fiecare. A trebuit să îndure câte o sută de ani pentru fiecare, pentru că o sută de ani face cât viaţa unui om şi în acest fel faptele rele au fost plătite înzecit.”

REGIUNEA CELULARĂ

Reîntoarcerea esenţei umane începe cu concepţia. Trioul care începe viaţa noastră: concepţia, gestaţia şi naşterea este minunat. Este uimitor să te gândeşti la fiinţele omeneşti ca la o celulă, subiect al curgerii rapide a timpului prin celule şi trăind într-o lume a celulelor. Este extraordinar să realizezi că după aproximativ 80 ani viaţa umană se sfârşeşte supraîncărcată cu memorii. Procesul interior care începe concepţia este extrem de rapid, dar odată cu trecerea timpului devine mai lent. Toate procesele organice devin mai lente.

De fapt, relativitatea timpului nu există. Gestaţia umană durează 10 luni, copilăria 100 luni şi viaţa aproximativ 1000 luni.

Urma electromagnetică pe care viaţa unui om o lasă în clipa morţii este bine imprimată la concepţia fetusului. Drumul vieţii este presărat de copitele „Calului Morţii”. Moartea, concepţia şi judecata fac un trio perfect. „În momentul morţii” spune o carte denumită „Doctrina tibetană”, cele patru sunete numite „sunetele care inspiră teroarea sacră” sunt auzite: sunetul forţei vitale al elementului Pământ; un sunet care se aseamănă cu prăbuşirea unui munte; sunetul forţei vitale al elementului foc, un sunet care seeamănăcu al unei păduri în foc; sunetul forţei vitale al elementului aer, un sunet care se aseamănă cu sunetul declanşat de o mie de detunături simultane. Locul în care cineva caută adăpost şi fuge de asemenea zgomote este pântecul”

samsara

Când spermatozoidul se uneşte cu ovulul, începe gestaţia. Celula cu care începe viaţa umană are 48 de cromozomi. Aceasta ne vorbeşte clar de cele 48 de legi care guvernează organismul uman. Cromozomii sunt divizaţi în gene. Un cromozom este format din aproximativ 100 de gene. Constituţia organismului uman este determinată de gene.

Genele sunt dificil de studiat pentru că sunt făcute dintr-un număr de molecule. Ele vibrează rapid şi constituie o zonă intermediară între Lumea Moleculară şi lumea celulară. Genele se mişcă şi se combină sub influenţa undelor radioactive emise de o persoană pe moarte în ultimile sale momente. Astfel că noul corp fizic este exact rezultatul vieţii trecute, instrumentul credincios al karmei noastre.

Viaţa fiecărei fiinţe umane din lumea fizică este o repetiţie a vieţiii trecute plus consecinţele sale bune sau rele. Timpul se aseamănă cu un cerc şi evenimentele se repetă la timpul potrivit. Aceasta este legea RECURENŢEI. Totul se întâmplă din nou după cum s-a mai întâmplat, dar cu anumite consecinţe, atât bune cât şi rele. Aceasta este legea karmei, legea acţiunii şi reacţiunii.

De fapt, repetiţia automată a evenimentelor are ca scop să ne determine să conştientizăm propriile noastre greşeli; aceasta este legea. Din păcate noi nu putem face nimic. Totul se repetă la timpul potrivit, precum se rotesc acele ceasornicului. Pentru a schimba circumstanţele externe noi trebuie să schimbăm interiorul prin procesul de formare a Sufletului sau Spiritului sau după cum se mai poate spune, procesând FIINŢA. Numai FIINŢA poate crea. Numai FIINŢA poate schimba toate lucrurile. Oricine vrea să intre în posesia FIINŢEI, trebuie să-şi transmute energiile sale sexuale, emoţionale, mentale, pasionale, motrice, sentimentale, etc. noi trebuie să transmutăm Metalele de Bază, sau – le mai putem spune – defectele noastre, în Aurul cel mai pur al Spiritului. Numai în acest fel putem intra în posesia spiritului sau Sufletului. EGOUL divizat trebuie să moară. Este indispensabil ca FIINŢA să se nască în interiorul nostru. Viaţa în lumea celulară este o mare repetiţie a evenimentului şi noi nu putem face altceva decât să ne eliberăm de această tragică roată a destinului, dizolvându-ne EGOUL prin supremă Înţelegere şi SFINŢENIE şi formând SUFLETUL sau SPIRITUL. Este un cerc vicios oribil; roata SAMSAREI.

REGIUNEA MOLECULARĂ

Din legenda lui Zoroastru aflăm:„toţi acei ale căror fapte bune depăşesc păcatele, merg în Cer; acei ale căror păcate sunt mai mari merg in Iad; cel ale cărui fapte bune şi rele sunt egale, rămâne în HAMISTIKAN până când va căpăta noul corp sau până la înviere.”

Regiunea Moleculară este Regiunea Paradisului. Acele fiinţe care au suferit mult în viaţă şi care au fost relativ bune se vor scufunda în fericirea din Lumea Moleculară, înainte de a-şi asuma un nou corp fizic. Regiunea moleculară este saturată cu fericire. Esenţa umană se bucură de aceste inefabile regiuni în absenţa EGOURILOR lor DIVIZATE.

Egourile esenţelor rămân între timp la uşa misterului, aşteptând noua reîncarnare. În absenţa EGOULUI esenţele se dezvoltă pline de fericire în paradis. Aceste fiinţe se folosesc de Corpul Molecular. Acei care sunt în posesia Christului Astral stălucesc cu glorie şi sunt chiar mult mai fericiţi în Paradis. Această fericire se află numai în sămânţa sexuală, în stare germinală.

Dar aceasta germinează şi ia naştere atnci când iniţiatul cunoaşte misterele sexului. CHRISTUL ASTRAL este un corp minunat. Oamenii care se află în posesia acestui corp sunt cu adevărat nemuritori deoarece ei niciodată nu îşi pierd Conştiinţa.

Deoarece Paradisul este molecular, el penetrează toate straturile atmosferei pământeşti şi este legat mai ales de ionosferă, care se găseşte la 60 de mile deasupra suprafeţei pământului. Regiunea este foarte pură. Chiar dacă astronauţii trec prin această zonă, ai nu pot descoperii niciodată Paradisul cu simţurile lor fizice. Noi putem vedea Paradisul numai cu Simţul Spaţial. Mişcarea gnostică ne învaţă variate tehnici ştiinţifice pentru dezvoltare Simţului Spaţial.

moartea kabalaRegiunea Moleculară are multe teritorii inefabile. Acestea sunt planurile şi subplanurile de care vorbesc teosofii şi rosacrucienii. În aceste regiuni ale fericirii nelimitate cel dezâncarnat trăieşte fericit până se scurge tot timpul pe care îl are de petrecut acolo. Zorile, zilele, dimineţile, noaptea, copilăria, adolescenţa, maturitatea şi bătrâneţea sunt prezente în întreg cosmosul şi chiar şi cei dezâncarnaţi sunt supuşi aceste legi. Cu timpul, aceste norocoase fiinţe trebuie să se reîntorcă în lumea fizică.

Tot ceea ce vede persoana dezâncarnată se află în mintea sa. În cărţile teosofilor şi rosacrucienilor se vorbeşte despre stările devakarnice care vin să confirme acest fapt. Starea de inconştienţă încare va cădea persoana dezâncarnată sub puterea şocului electronic este regretabilă şi chiar când cei dezâncarnaţi se bucură de fericirea din regiunile moleculare, ei nu sunt suficient de conştienţi aşa cum este un Adept al Lojei Albe. Numai cei care şi-au realizat Sufletul trăiesc conştienţi în Regiunea Superioară a univeersului.

Persoanele dezâncarnate obişnuite proiectează propriile dorinţe şi aspiraţii în atmosfera moleculară şi visează la ele, trăind în perfectă fericire. Adepţii nu viseează pentru că ei şi-au trezit Conştiinţa şi trăiesc în regiunea în care lucrează în concordanţă cu marile Legi Cosmice, în laboratorul Naturii. Asta nu înseamnă că dezâncarnaţii nu se bucură de peisajele Paradisului. În mod natural ei sunt infinit fericiţi în acest cadru al fericirii.

Cartea Egipteană a Morţii şi Moartea de a Muri din Evul Mediu ne învaţă cum să ne pregătim pentru moarte. Oamenii dedicaţi numai lucrurilor materiale nu vor aveea norocul de a experimenta fericirea Lumii Electronice şi asta datorită stării de conştiinţă în care vor cădea. Atunci când aceştia se află în lumea moleculară, ei îşi petrec sărbătorile visând, ei beau din fântâna uitării şi visează frumos. Corpul molecular este în acelaşi timp atât un microscop cât şi un telescop. Cu acest corp noi putem vedea infinit în amănunt precum şi infinit în spaţiu. În Paradis, cei dezâncarnaţi experimentează natura intimă a tot ceea ce este creat, penetrând cu inima tot ceea ce există. Este mult mai bine să cunoşti lucrurile prin penetraţie decât cu ajutorul percepţiei externe. Viaţa în Paradis ar fi mai bună dacă cel dezâncarnat nu şi-ar proiecta propriile sale dorinţe în Lumea Moleculară. Aici fiecare proiectază imaginile din mintea proprie în atmosferă.

LUMEA ELECTRONICĂ

Lumea Electronică este Lumea Solară a Luminii, Lumea Spiritului.

Acei care au Spirit, cei care sunt în posesia Corpului Electronic au putere asupra lumilor minerale, celulare şi moleculare. Cei care sunt în posesia Corpului Electronic au puterea de a-şi ajuta discipolii să-şi realizeze Sufletul. Orice instructor adevărat îşi învaţă discipolii să creeze Sufletul. Orice om cu Suflet este un adevărat reformator. Un om cu suflet îşi poate ajuta discipolii, învăţăndu-i teoria realizării Sufletului lor. Dar numai un om care are un Corp Electronic poate lucra cu Sufletele embrion în acelaşi mod în care un om cu Corp Celular poate lucra cu mineralele pământului.

Anumite afirmaţii care spun că Fiinţele Umane au Suflet şi Spirit sunt exagerate. De fapt, în Esenţa umană există o parte din Fiinţa Cauzală, dar această fracţiune este numai Materia Primordială pe care viaţa ne-a dat-o pentru a realiza Sufletul.

Oricine îşi realizează Sufletul fuzionează cu Marele Suflet Universal. Oricine realizează Spiritul este unit cu Spiritul Universal al Vieţii.

Soarta Esenţei umane în Lumea Electronică după moarte, este să fugă de aceasta, pentru că fiinţa umană nu este încă pregătită pentru a trăi mereu în această regiune solară.

Există şcoli pentru crearea Sufletului şi şcoli pentru Regenerare Sexuală în scopul creerii Spiritului. Şcoala Gnostică Rosacruciană este un Templu şi o Şcoală în acelaşi timp. Mişcarea gnostică este legată îndeaproape cu legitima şi autentica şcoală rosacruciană, care există numai în lumile superioare. Mişcarea Gnostică Creştină Universală a noastră învaţă adevărata cale a REGENERĂRII. Mişcarea noastră are cea mai completă şcoală ezoterică. Mişcarea noastră constă în INIŢIEREA noi Ere a Vărsătorului.

Lumea Electronică este minunată. În Lumea Moleculară lumina şi sunetul sunt difuzate de 100 de ori mai rapid decât în Lumea Celulară, dar în lumea electronică ele călătoresc instantaneu şi nu de-a lungul unei drepte precum în Regiunea Celulară şi nici de-a lungul unui plan ci de-a lungul unui volum de spaţiu şi fiind independente de atmosferă, ele pot ajunge la soare în 7 minute.

În Lumea Electronică noi suntem Lumină şi trăim în toate lucrurile. Acolo, noi experimentăm Realitatea copleşitoare a Unităţii Vieţii. Corpurile electronice se mişcă liber cu ajutorul Marii Lumini în Spaţiul Divin. Conştiinţa umană îmbrăcată cu un corp elecronic, include în ea însăşi Viaţa şi Conştiinţa tuturor fiinţelor Universului. Aceasta este YOGA, uniunea cu DUMNEZEU. Toţi cei care câştigă Spiritul trebuie să trăiască DRAMA CHRISTULUI INTERIOR în viaţa lor practică, în casele, oraşele lor, printre oamenii lor. Aceasta este o dramă Cosmică care a existat dinainte de venirea lui Isus. Esenţa dramei, principalul eveniment care o marchează este moartea INIŢIATULUI şi suprema abandonare faţă de TATĂL. Acest eveniment are loc în mijlocul unor fulgere luminoase şi marilor cutremure de pământ.

Transfigurarea persoanei principale în Lumea Electronică, câştigarea Spiritului, este ceva magnific şi teribil divin. În aceste circumstanţe forţa electronică are cale liberă şi fractura verticală a tuturor Planurilor Conştiinţei Cosmice deschile lumile interioare percepţiei comune a omului care se poate afla chiar şi în stradă în acel moment. Apoi, toate lucrurile minunate pe care Evanghelia le povesteşte atunci când Isus a fost răstignit pe cruce au loc. Pământul se zguduie, mormintele se deschid, sfinţii vor fi înviaţi şi vor striga: „Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu”.

 


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "Mulțumesc" printr-o Donație:


Hide picture