Articole

Samael Aun Weor – Jargonul stiintific

Didactica logică se dovedește a fi condiționată și caracterizată în plus de prepozițiile „în” și „cu privire la”, care nu ne conduc niciodată la experiența directă a realului. Fenomenele naturii sunt foarte departe de a fi așa cum le văd oamenii de știință. Desigur, de îndată ce un fenomen oarecare este descoperit, imediat este calificat ori etichetat cu vreun ciudat termen dificil din jargonul științific.


Evident, acei termeni foarte complicați ai științei moderne, servesc doar ca paravan pentru a masca ignoranța. Fenomenele naturale nu sunt nicidecum așa cum le văd oamenii de știință. Viața, cu toate procesele și fenomenele sale, se desfășoară moment de moment, clipă de clipă, iar când mintea scientistă o oprește pentru a o analiza, de fapt o ucide. În nici un caz nu este egală cu realitatea. Orice inferență extrasă dintr-un fenomen natural oarecare, în nici un fel nu este egală cu realitatea concretă a fenomenului; din nefericire, mintea omului de știință, halucinată de propriile sale teorii, crede cu fermitate în realitatea inferențelor ei.

Intelectul, halucinat, nu numai că vede în fenomene reflectarea propriilor sale concepte, ci în plus, ceea ce este și mai rău, vrea să facă, într-un mod dictatorial, ca fenomenele să se dovedească a fi exacte și absolut egale cu toate acele concepte cu care acesta este plin.

Fenomenul halucinației intelectuale este fascinant; nici unul din acei nerozi oameni de știință ultramoderni nu ar admite realitatea propriei sale halucinații. Cu siguranță, pedanții acestor vremuri, în nici un chip nu ar admite să fie calificați drept halucinați. Forța autosugestiei i-a făcut să creadă în realitatea tuturor acelor concepte ale jargonului științific.

Evident, mintea halucinată se crede conștientă și vrea într-un mod dictatorial ca toate procesele naturii să meargă pe făgașul ideilor ei savante. Nu a apărut bine un fenomen nou, că și este clasificat, etichetat și plasat într-un loc sau altul, ca și cum ar fi fost într-adevăr înțeles.

Sunt cu miile termenii care s-au inventat pentru a eticheta fenomene, totuși, pseudosavanții nu știu nimic despre realitatea acestora. Ca exemplu viu a tot ceea ce afirmăm în acest capitol, vom menționa corpul uman.

În numele adevărului, putem afirma în mod accentuat că acest corp fizic este absolut necunoscut pentru oamenii de știință moderni.

O afirmație de acest fel ar putea să pară foarte obraznică pentru pontifii științei moderne, indiscutabil merităm din partea lor excomunicarea. Totuși, avem baze foarte solide pentru a face o atât de teribilă afirmație; din nenorocire mințile halucinate sunt atât de convinse de pseudoștiința lor, încât în nici un chip n-ar putea să accepte cruda realitate a ignoranței lor.

Dacă le-am spune ierarhilor științei moderne că Contele Cagliostro, un foarte interesant personaj al secolelor XVI, XVII și XVIII, încă trăiește în plin secol XX; dacă le-am spune că faimosul Paracelsus, însemnat doctor din evul mediu, încă mai există, puteți fi siguri că ierarhii științei actuale și-ar bate joc de noi și nu ar accepta niciodată afirmațiile noastre.

Totuși, așa este; în prezent pe fața pământului trăiesc autenticii mutanți, oameni nemuritori cu corpuri ce datează de mii și milioane de ani.

Autorul acestei opere îi cunoaște pe mutanți, totuși nu ignoră scepticismul modern, halucinația oamenilor de știință și starea de ignoranță a atotștiutorilor.Pentru toate acestea, nu vom cădea nicidecum în iluzia de a crede că fanaticii jargonului științific vor accepta realitatea insolitelor noastre declarații.

Corpul oricărui mutant este o sinceră sfidare a jargonului științific al acestor timpuri. Corpul oricărui mutant își poate schimba aspectul și să revină apoi la starea sa normală, fără să sufere nici o daună.

Corpul oricărui mutant poate pătrunde instantaneu în a patra verticală și poate chiar să ia orice formă vegetală sau animală, și să revină apoi la starea sa normală, fără să sufere nici un prejudiciu.

Corpul oricărui mutant sfidează vehement vechile texte de Anatomie oficială. Din nefericire nici una din aceste declarații nu i-ar putea convinge pe halucinații jargonului științific. Acei domni, așezați pe tronurile lor pontificale, ne-ar privi fără îndoială cu dispreț, poate cu mânie și posibil chiar cu puțină milă.

Cu toate acestea, adevărul este ceea ce este și realitatea mutanților este o sinceră sfidare a oricărei teorii ultramoderne. Autorul cărții îi cunoaște pe mutanți, dar nu speră să fie crezut de cineva.

Fiecare organ din corpul uman este controlat de legi și forțe pe care nici gând să le cunoască halucinații jargonului științific. Elementele naturii sunt în ele însele necunoscute pentru știința oficială; cele mai bune formule chimice sunt incomplete: , doi atomi de Hidrogen și unul de Oxigen pentru a forma apa, se dovedește ceva empiric.

Dacă încercăm să unim într-un laborator atomul de Oxigen cu cei doi de Hidrogen, nu se obține nici apă nici altceva, pentru că această formulă este incompletă, îi lipsește elementul foc, numai cu acest element menționat s-ar putea crea apă.

Intelectul, oricât de strălucit ar părea, nu ne poate conduce niciodată la experiența realului. Clasificarea substanțelor și ciudații termeni dificili cu care sunt etichetate acestea, servesc doar ca paravan pentru a acoperi ignoranța.

Faptul că intelectul crede că o oarecare substanță posedă nume și caracteristici determinate, este absurd și insuportabil. De ce intelectul se crede atotștiutor? De ce aiurează crezând că substanțele și fenomenele sunt așa cum crede el că sunt? De ce vrea intelectul ca natura să fie o replică perfectă a tuturor teoriilor, conceptelor, opiniilor, dogmelor, preconcepțiilor și prejudecăților sale?

În realitate fenomenele naturale nu sunt așa cum se crede că sunt, iar substanțele și forțele naturii în nici un caz nu sunt așa cum crede intelectul că sunt.

Conștiința trează nu este mintea, nici memoria, nici altceva asemănător. Numai conștiința eliberată poate experimenta prin ea însăși și în mod direct realitatea vieții libere în mișcarea ei.

Însă trebuie să afirmăm în mod subliniat că atâta timp cât va exista în interiorul nostru orice element subiectiv, conștiința va continua să fie îmbuteliată în acel element și, în consecință, nu va putea să se bucure de iluminarea continuă și perfectă.


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "Mulțumesc" printr-o Donație:


Hide picture