Articole

Samael Aun Weor – Sufismul

Sufismul Persan este ceea ce e cel mai inefabil in Misticismul Mahomedan. El are meritul de a lupta impotriva Materialismului şi Fanatismului, precum şi impotriva interpretării literei Coranului. Sufiştii interpretează Coranul din punct de vedere ezoteric, aşa cum noi, Gnosticii, interpretăm noul testament. Ceea ce surprinde cel mai mult pe Occidentali este ciudatul şi misteriosul amestec de Erotic şi de Mistic in Religia Orientală şi mai ales in Mistica Sufistă. Teologia Creştină a considerat Carnea ca inamica Spiritului, insă in Religia Musulmană, Carnea şi Spiritul sunt două aspecte, două Substanţe ale aceleiaşi energii. Două Substanţe care trebuie să se ajute reciproc.

Numai cei care practică Magia Sexuală Pozitivă pot inţelege aceasta. In Orient, Religia, Ştiinţa, Arta şi Filosofia sunt predate cu ajutorul unui limbaj sexual Erotic. “Mahomed a fost cuprins de dragoste pentru Dumnezeu” spun misticii arabi. “Alege-ţi o nouă soţie in fiecare primăvară a noului an, pentru că calendarul anului trecut nu este bun”, spune, in mod enigmatic, un poet şi filosof Persan.

Cei care au studiat in mod minuţios “Cantarea Cantărilor” a Inţeleptului Solomon cunosc acest delicat amestec de Mistic şi Erotic care ii scandalizează aşa de mult pe Infrasexuali.

Religia Adevărată nu poate renunţa la Erotic, căci aceasta ar insemna moartea sa. Un număr mare de Mituri şi de legende antice se fondează pe Erotism. Iubirea şi Moartea constituie, de fapt, Baza intregii Religii autentice.

Sufiştii, poeţii Persani au scris despre iubirea de Dumnezeu, folosind expresii aplicabile dragostei faţă de femeile frumoase. Acest lucru ii scandalizează pe fanaticii Infrasexualităţii. Ideea de Sufism este unirea amoroasă a Sufletului cu Dumnezeu.

Intr-adevăr, nimic nu poate explica mai bine Unirea amoroasă a Sufletului cu Dumnezeu decat Unirea Sexuală delicioasă a Bărbatului cu Femeia. Iată strălucita Idee a Sufismului.

Dacă vrem să vorbim de Unirea lui Dumnezeu cu Sufletul, ar trebui să o facem in limbajul Erotic al Iubirii şi al Sexualităţii. Numai astfel vom putea spune ceea ce avem de spus. Limbajul Simbolic al Sufiştilor are expresii minunate. “Somn” pentru ei inseamnă Meditaţie.

In realitate, Meditaţia fără factorul somn dăunează Minţii. Orice Iniţiat Veritabil o ştie foarte bine. Trebuie combinat somnul cu Meditaţia, Sufiştii o ştiu.

Cuvantul “Parfum” inseamnă Speranţa Favorii Divine; “Sărutări” şi “Imbrăţişări” vor să spună, pentru ei, Incantarea in Pietate; “Vin” inseamnă Cunoaştere Spirituală etc. etc.

Poeţii Sufişti cantau Iubirea pentru Femei, Trandafiri, Vin, dar cei mai mulţi dintre ei duceau o viaţă de Sihastru.

Cele şapte stări Mistice descrise de Sufişti sunt ceva Extraordinar. Există substanţe chimice in relaţie stransă cu Stările Mistice: Oxidul Nitros şi Eterul. Oxidul Nitros in special, cand il dizolvăm suficient cu Eter, stimulează Conştiinţa Mistică la gradul său extraordinar.

Trebuie să recunoaştem că Omenirea Actuală este subconştientă. Oamenii nu sunt capabili să perceapă Dimensiunile Superioare ale Spaţiului. Este urgent să Trezim Conştiinţa şi asta nu este posibil decat in timpul Extazului.

Dacă cu o Logică Dialectică analizăm Extazul, vom descoperi că este Sexual. Aceleaşi Energii Sexuale Transmutate şi Sublimate trezesc şi produc Extaz.

Fatalitatea este a pierde Extazul, a recădea in Subconştienţă. Aceasta vine atunci cand Răsturnăm Cupa lui Hermes.

Un Mare Maestru a spus: “In impulsul sexual, bărbatul este plasat in Relaţia cea mai personală cu Natura. Senzaţia femeii experimentată de bărbat şi vice-versa, cu consimţămantul naturii, este intr-adevăr aceeaşi senzaţie pe care o resimţim in faţă pădurii, a văii, a mării, a munţilor, numai că in primul caz, senzaţia este mai intensă, ea trezeşte voci mai interioare, provoacă sunetul de corzi mai intime”. Astfel ajungem noi la Extaz.

Extazul, Experienţa Mistică, işi are principiile fundamentale in Logica Dialectică. Această logică n-ar putea fi Niciodată Violată. Să ne gandim, de exemplu, la Unitatea Experienţei. Acest principiu există la fel de bine la Hierofanţii Egiptului ca şi la Inţelepţii Sufişti, Călugări Persani sau Magii Azteci. In timpul Extazului, Misticii vorbesc in acelaşi Limbaj Universal, folosesc aceleaşi cuvinte şi se simt uniţi cu intreaga creaţie. Scrierile sfinte ale tuturor Religiilor demonstrează aceleaşi principii. Aceasta constituie o Logică Dialectică, o Logică Superioară. Aceasta dovedeşte că Misticii din toate ţările Lumii beau de la aceeaşi fantană a Vieţii, de la acelaşi izvor.

Un alt principiu al Logicii Dialectice, Condiţiile Cauzelor lumii, demonstrează realitatea şi Adevărul Extazului cu o mare precizie şi in Concordanţă cu Faptele.

Misticii tuturor Religiilor din Lume in totalitate de aceeaşi părere in afirmaţiile lor asupra Condiţiilor Cauzelor Lumii; Concordanţa este Perfectă. Unitatea Vieţii este un alt Principiu al Logicii Dialectice.

Orice Mistic in stare de Extaz primeşte şi simte Unitatea Vieţii. Matematicile Infinitului şi ale Logicii Dialectice nu pot niciodată greşi. Cel care răstoarnă Cupa lui Hermes pierde Extazul, Viziunile sale nu se inscriu in Logica Dialectică; el continuă să se dezvolte, cu toate acestea, Supratranscendent; el Violează principiile Logicii Dialectice şi cade in nebunia Absurdităţii. Este Fatalitatea.

Orice student Gnostic trebuie să se ţină la distanţă de Tantrismul Negru şi de cei care invaţă Magia Sexuală Neagră, dacă nu vrea să se rostogolească in abisul Fatalităţii. Dizidenţii anticelor şcoli de mistere sunt, in Kali Yuga, foarte activi.

Magicienii Negri duc in prezent o Formidabilă Campanie cu scopul de a impune Falsa Cunoştinţă, in acest nou veac care este pe cale să inceapă. Ei vor Triumful Lojei Negre.

INFRASEXUALITATEA ÎN YOGA.

Cele Şapte Şcoli de Yoga sunt Arhaice şi Grandioase, dar ele nu puteau scăpa maşinaţiunilor tenebroşilor. Există in prezent o mulţime de infrasexuali care sunt in căutare de prozeliţi şi care formează Şcoli de Yoga. Aceşti Indivizi urăsc de Moarte Drumul Căsătoriei Perfecte, detestă Magia Sexuală Albă. Unii dintre ei predau Tantrismul Negru. Este Fatalitatea. Veritabila Yoga se bazează pe Magia Sexuală Albă.

Yoga fără Magie Sexuală este o Doctrină Infrasexuală, proprie Infrasexualilor. In Kama Kalpa şi in Budismul Tantric se regăsesc fundamentele legitime ale doctrinei Yoga. Ahamsara şi Maithuna sunt de fapt bazele Veritabilei Yoga. Ahamsara, destrămarea Eului, şi Maithuna, Magia Sexuală, iată Sinteza adevărată a doctrinei Yoga.

Cei care au trăit intr-o Mănăstire de Budism Zen ştiu foarte bine că Maithuna şi Destrămarea Egoului Reincarnat constituie fundamentele adevăratei doctrine Yoga a lui Babaji.

Acesta din urmă nu era Celibatar. Cei care credeau că Mataji este sora sa de sange greşesc; Mataji era Soţia Preoteasă a lui Babaji. Cu ea s-a Auto-realizat el in mod Intim.

Budismul Indiei, la fel ca Budismul Zen şi Chan, este Tantric. Fără Tantrismul Alb, Yoga se dovedeşte un eşec. Aceasta este Fatalitatea.

Budismul Chinez şi Japonez este Complet Tantric. Nu există nici un dubiu că Budismul Chan şi Zen merg intr-adevăr pe drumul Auto-Realizării Intime.

In Tibetul secret, Yoga sexuală este grandioasă. Marii Maeştri ai Tibetului practică Magia Sexuală.

Un Bun Prieten al meu mi-a scris din India: “In Tantrismul Hindus şi Tibetan, Yoga Sexuală Pozitivă (Maithuna) se practică fără scurgere seminală, după o pregătire in cursul căreia cuplul, sub direcţia unui Guru expert, invaţă să realizeze impreună practicile Laya Kriya; se trece apoi la Sadhana tantrică, in care soţul trebuie să introducă membrul viril in Vagin. Această operaţie se efectuează după un schimb reciproc de mangaieri intre bărbat şi femeie. Bărbatul ia o Asana
(postură), şezand, cu gambele incrucişate, iar femeia, aşezată pe gambele bărbatului, absoarbe in ea Falusul. Cuplul rămane unit sexual mult timp, fără să se mişte, incercand să facă să nu intervină Egoul şi Conştiinţa analitică, lăsand Natura să acţioneze fără interferenţă. Atunci, fără ca să survină orgasmul, curenţii erotici intră in acţiune, provocand Extazul.

In acel Moment Egoul Leşină (Dispare temporar), şi dorinţa este transmutată in Iubire. Curenţi intenşi, asemănători curenţilor Electromagnetici, care produc forţe statice, parcurg corpul; o senzaţie de fericire inefabilă cuprinde intreg organismul, şi cuplul experimentează extazul Iubirii şi al comuniunii cosmice”. Aici se termină cuvintele acestui prieten, despre care nu voi menţiona nici măcar numele.

Infrasexualii care s-au introdus in Yoga detestă lucrurile care sunt raportate aici, căci tot ceea ce vor ei este să lucreze pornind de la Yoga, pentru a mări numărul fanaticilor Infrasexualităţii. Este Fatalitatea. Yoga fără Magie Sexuală este ca o Grădină fără Apă sau ca un Automobil fără Benzină sau ca un Corp fără Sange. Este Fatalitatea.

MAGIA AZTECĂ.

In marile curţi pavate ale templelor Aztece, bărbaţii şi femeile rămaneau goi timp indelungat, sărutandu-se şi mangaindu-se reciproc, practicand Magia Sexuală. Cand Iniţiatul comitea Crima de a Răsturna Cupa lui Hermes, el era condamnat la moarte pentru că a profanat templul. Delicventul era decapitat. Aceasta este Fatalitatea.

TOTEMISMUL

Porcii ignoranţi ai Materialismului Dialectic critică Totemismul şi-l iau in ras, fără a-l inţelege. Noi, Gnosticii, inţelegem Grandoarea Totemismului şi ştim că Doctrina sa se bazează pe principiile fundamentale ale Ocultismului.

Totemiştii cunosc temeinic legea Reincarnării, precum şi legile care regizează Evoluţia tuturor speciilor vii. Ei ştiu că Karma este legea cauzei şi efectului. Ei inţeleg că tot ceea ce trăieşte este supus Karmei.

Marii Iniţiaţi Totemişti au investigat cu ajutorul puterii lor de Clarvăzători viaţa intimă a intregii creaţii şi au aşezat asupra acestor investigaţii ştiinţifice principiile lor doctrinare, pe care proştii ignoranţi ai Materialismului le tăgăduiesc total.

Totemiştii ştiu din experienţă, pe bază ştiinţifică, că orice atom mineral este corpul fizic al unui Elemental Inteligent. Totemiştii ştiu că acest elemental mineral evoluează pană la a se transforma in Sufletul unei Plante. Sufletele plantelor vegetale sunt Elementalii Vegetali pe care Paracelsus ii ştia manipula pentru vindecările sale.

Cu vegetalele se pot provoca furtuni şi cutremure de pămant. Cu ele putem vindeca bolnavii de la distanţă. Elementalii Vegetali, avandu-şi Kundalini a lor dezvoltată, pentru că nu s-au dedat niciodată desfranării, sunt Atotputernici.

Totemiştii ştiu că Elementalii Plantelor evoluează pentru a se transforma mai tarziu in Elementali Animali. Marii Magi cunosc Magia Elementalilor Animali şi folosesc in mod obişnuit Elementalii Animalelor pentru a realiza miracole.

Totemiştii ştiu că Elementalii Animali se transformă in fiinţe omeneşti. Fiecare Elemental Animal care şi-a terminat evoluţia se Reincarnează intr-un corp uman.

Preoţii Totemişti spun, cu Inţelepciune, că dacă fiinţa umană acţionează rău, ea poate cădea in involuţie, regresează pentru a se transforma din nou intr-un animal. Este cu totul adevărat.

Fiecare fiinţă umană perversă revine la starea animalică. Ea se poate deci reincarna in animal, insă in majoritatea timpului ea se converteşte, se transformă in animal in interiorul planului Astral.

Astfel deci, această afirmaţie a Totemismului este adevărată. Şi tot atat de sigur este că perverşii pot să se Reincarneze intr-adevăr in corpuri de animale feroce.

Există alte cazuri in care sufletul foarte pur al unui Sfant se Reincarnează intr-o specie animală pentru a o ajuta să se ridice la un nivel superior de conştiinţă. Astfel principiile Totemismului sunt exacte.

Totemiştii cunosc temeinic legea Karmei şi ştiu că destinul fiecărei fiinţe umane este rezultatul Karmei vieţilor sale trecute.

In triburile in care domneşte Totemismul, se venerează prin tradiţie un Elemental Vegetal sau Mineral determinat, care se cunoaşte din experienţă directă. De obicei, acest Elemental a atribuit o mulţime de servicii tribului. Cand Totemul este un arbore, pe trunchiul acestei specii se gravează figuri umane. Avem acum o explicaţie a tuturor acestor mituri şi fabule ciudate in care se vorbeşte de fiinţe insolite, jumătate oameni, jumătate fiare, aşa cum sunt centaurii, minotaurii, sfincşii etc.

Aceste imagini deosebite ale Totemismului sunt veritabile cutii de bijuterii care cuprind giuvaiere de Inţelepciune pe care purceii Materialismului nu le cunosc absolut deloc. Aceşti proşti ai Materialismului nu ştiu decat să-şi bată joc.

Victor Hugo spunea: “Cel care rade de ceea ce el nu cunoaşte este pe cale să devină idiot”.

In Totemism se interzice tăierea animalului considerat Totem. Acesta a fost Miruit, printre cei de speţa lui, pentru a fi reunit anumite caracteristici secrete pe care numai Clarvăzătorii le pot recunoaşte.

Inţelepţii Sacerdoţi Totemişti venerează Elementalul Animal sau Vegetal care serveşte de vehicul Divinităţii. Se are o grijă extrem de mare de această creatură şi moartea sa este intovărăşită intotdeauna de o Liturghie foarte sacră şi de un doliu general de mai multe zile.

Civilizaţii ignoranţi nu inţeleg aceasta, pentru că ei au divorţat de Marea Natură. Cu toate acestea, Preoţii Totemului inţeleg.

Recunoatem urmele Totemismului in toate cultele religioase. Hinduşii venerează Vaca Albă; Caldeenii, umila Oaie; Egiptenii, Taurul; Arabii, Cămila; Incaşii, Lama; Mexicanii, Cainele şi Păsarea Colibri; Crieştinismul Gnostic primitiv cinstea Mielul, Peştele şi Albul Porumbel ca simbol al Sfantului Spirit.

S-au cinstit intotdeauna anumiţi elementali, vegetali sau animali. Trebuie să recunoaştem că aceste creaturi Elementale sunt atot-puternice, pentru că ele nu au părăsit Edenul.

Marii Elementali Vegetali sunt veritabili Ingeri care lucrează in Planul Eteric, Regiunea campurilor Magnetice, pentru intreaga omenire.

Elementalii Vegetali se reproduc prin sistemul Magiei Sexuale. La Elementalii Vegetali, copulaţia secretă există şi sămanţa trece la uter fără a fi nevoie de ejacularea sămanţei.

Fiecare Animal este corpul unui elemental. Fiecare Vegetal este corpul fizic al unui elemental. Aceşti elementali sunt sacri şi ei realizează minuni in Eden. Cei mai puternici sunt veneraţi de Totem.

Cand fiinţa umană invaţă să se reproducă fără să-şi răspandească sămanţa, ea pătrunde in Eden.

Acolo ea cunoaşte creaturile elementale ale Totemului. Aceste creaturi sunt inocente.

Elementalii Animali sunt, in sine, inocenţi. Unii işi risipesc in mod stupid sămanţa, insă cum Scanteia Divină este incă inocentă, ea nu poate fi vinovată. Această scanteie nu s-a reincarnat insă; este o creatură care nu are incă Autoconştiinţă proprie, nu şi-a luat in stăpanire vehiculele, işi reţine focurile; numai umbra sa, Egoul său in stare potenţială ia forma corpurilor.

Mai pur, mai frumos este Elementalul Vegetal. El se reproduce ca Zeii. La aceşti elementali există Căsătoria Perfectă.

Intalnim de asemenea Căsătoria Perfectă şi la Elementalii Minerali. Ei se iubesc şi se reproduc prin Magia Sexuală. Ei au copii; işi au graiul lor şi obiceiurile lor.

Ei nu risipesc lichidul seminal, ei sunt compleţi. Ei reunesc mai multe perfecţiuni decat Elementalii Animali pentru că, spre deosebire de aceştia din urmă, ei nu-şi risipesc niciodată lichidul seminal.

Elementalii trăiesc fericiţi in Eden. Oricine urmează Drumul Căsătoriei Perfecte intră, prin insăşi acest fapt, in Eden.

Cel care a obţinut dezvoltarea completă a Focului Sacru intră in Eden.

Dezvoltarea completă a lui Kundalini ne permite să vizităm Edenul cu Corpul Eteric.

Edenul corespunde planului eteric. Este o regiune de un albastru intens unde domneşte fericirea. In Eden trăiesc cei care au invăţat să iubească.

ZEII TOTEMULUI.

Zeii există şi Creştinismul ii venerează sub numele de Ingeri, Arhangheli, Serafimi, Virtuţi, Tronuri etc.

Porcii Ignoranţi ai Materialismului cred că omul, din cauza fricii, a creat Zeii Focului, Aerului, Apei şi Pămantului. Această părere a Ignoranţilor Erudiţi ai Materialismului este complet Falsă.

Se va pune in curand la punct o Lentilă Specială care va permite să se vadă Aura, Corpul Astral, Lumea Astrală, Egourile Dezincarnate şi Zeii Astralului. Toate afirmaţiile stupide ale Ignoranţilor Instruiţi vor cădea in neant.

Fiinţa Umană va reincepe să Adore şi să Cinstească Zeii inefabili. Aceştia existau chiar inainte ca să apară Lumea.

ELEMENTALII.

Paracelsus spune că trebuie să inhămăn Elementalii Naturii la căruţa Ştiinţei pentru a zbura prin văzduh călărind Vulturul, pentru a merge pe ape, pentru a ne transporta in locurile cele mai indepărtate ale pămantului in cateva clipe.

Există Elementali care pot să ne ajute in călătoriile Astrale. Ne gandim anume la Elementalul acestei Plante numite Datura şi care poartă poreclele de Măr Delicat, Cornet de Inger, Floare de Noapte, Iarba Magicienilor etc., după ţări. Acest Elemental are puterea de a face ca fiinţa umană să iasă in Corp Astral. Este suficient ca Studentul Gnostic să aibă intotdeauna una din acest Plante la el. Trebuie să caştigi afecţiunea Elementalului acestui Arbust. La venirea serii, discipolul Gnostic se concentrează asupra Elementalului Plantei şi vocalizează Mantra KAM… de mai multe ori, apoi va aţipi rugand Elementalul Daturei să-l facă să iasă din corpul său fizic şi să-l conducă in Corp Astral indiferent in care loc din lume, din Cosmosul Infinit, unde vrea el să meargă. Este cert că Elementalul Vegetal ii va ajuta pe toţi cei care ştiu cu adevărat să ceară cu credinţă şi dragoste.

Această Plantă este cunoscută sub numele de Floripondio in Peru şi Higanton in Bolivar, in Columbia. Mai multe persoane, care sunt Hipersensibile, triumfă Imediat cu aceste practici. Dimpotrivă, persoanele care nu sunt Hipersensibile, trebuie să practice mult inainte de a obţine Victoria.


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture