Articole

Scarlat Demetrescu – Atractivul si electrivul, magnetismul si electricitatea

scarlat-demetrescu-din-tainele-vieii-si-ale-universului-v10-1-638

Din materie a fost creat totul în univers. Pretutindeni există materie vie, supusă legii evoluţiei, asemenea spiritului. Din Sfera divină, din Mamarul Sferei Laborator, pleacă mereu un curent de materie eterică primară – numărul unu, care circulând prin universuri, milioane de ani, şi trecând prin diferite stări, tinde mereu să se concentreze, devenind în cele din urmă materie solidă.

Noi susţinem existenţa unei materii eterate într-o infinitate de categorii. Pentru voi, în stadiul actual al cunoştinţelor voastre umane, afirmaţia noastră este o ipoteză. Voi credeţi că din nimic s-a făcut tot ce există în jurul vostru. Noi ştim că totul, în orice grad de involuţie sau evoluţie s-ar afla, a provenit dintr-o singură materie, numită eter primordial. 

Majoritatea dintre voi neagă existenţa eterului, iar o mică parte o bănuieşte, deoarece nu-l vedeţi şi nu-l simţiţi. Noi îl vedem şi simţim, pentru că trăim în el. Să presupunem că materia are ochi să vadă şi gură să grăiască. In acest caz, nevăzând materia lichidă, mai subtilă, solidul v-ar spune că nu există decât materie solidă. Lichidul ar percepe materia solidă şi lichidă, în schimb nu ar avea nici o noţiune despre existenţa gazului. La rândul său, materia gazoasă ar percepe materia solidă, lichidă şi gazoasă dar nu ar bănui că există şi o materie eterică. Aşadar nu e de mirare că nu aveţi nici un indiciu de existenţa eterului.

Orice materie din cosmos, oricare ar fi fineţea ei, este tot materie, şi anume materie fizică. In Sfânta Evanghelie se zice: „Duhul este asemenea vântului care nu ştie de unde vine şi unde se duce”. Fraţilor, vedeţi voi vântul? Nu. Dar îl simţiţi, desigur. Voi nu cunoaşteţi rostul acestor comunicări ale mele. Deocamdată ele trebuie scrise, căci va veni vremea când vor fi utile unora.

Comunicări de acest gen s-au primit şi în alte timpuri. Ele au fost scrise pentru anumite persoane? Nu. Şi totuşi, ce n-ar da unii să le mai aibă! Tot aşa va fi şi cu aceste cugetări ale mele.

Peste ani, când vei părăsi trupul tău pieritor şi vei veni sus, la noi, te vei minuna tu însuţi de rodul lor. Ce frământări sufleteşti vor produce! Fiind la noi, îţi vei aminti cum, zi de zi, adunai ca o albină comunicările mele şi ale altora. Atunci te vei sili să insufli plăcere şi convingere celor ce vor citi agoniseala ta.

In alte timpuri, şi eu adunam cunoştinţele fraţilor mei spaţiali, şi venind sus, m-am bucurat de răspândirea lor printre semenii mei trupeşti. Adevărul răspândit atunci era prea puţin faţă de cât primeşti tu acum. Alte timpuri erau atunci, altele sunt acum. Pe atunci instrumentele noastre erau rare şi lumea era mai ignorantă. Azi mediumii sunt mai numeroşi şi lumea are un câmp de cunoştinţe mai întins. Voi deja cunoaşteţi undele şi posedaţi mijloacele de a le utiliza. Aveţi mediumi auditivi ai gândurilor noastre, foarte rari în timpurile antice.

Terminându-mi introducerea, încep tratarea subiectului rezervat pentru azi.

Spuneam că materia aflată în cuprinsul cosmosului sau a uriaşei sfere ce cuprinde tot ce a creat Creatorul, are o infinitate de stări de concentrare, şi prin urmare – de vibraţie. Voi sunteţi consideraţi prin trupul vostru ca fiind cvasi-solizi, motiv pentru care organele voastre de simţ nu pot înregistra prezenţa materiilor eterice.

Pentru a evidenţia acest lucru să luăm un biet om din adâncul pădurilor tropicale. Omul acesta s-a pomenit într-o regiune caldă, unde nimeni nu a văzut vreodată gheaţă, apă în stare solidă. Să zicem că ai făcut o călătorie prin acele regiuni şi ai luat legătura cu un băştinaş, şi din una în alta, a venit vorba de frig şi gheaţă. La descrierile tale referitoare la gheaţă, băştinaşul te va întreba: „Dar ce e aceea gheaţă, căci în limba noastră nu există aşa ceva?” Tu cauţi să-i explici, dar vorbele tale nu-l pot lămuri, deoarece fiinţa lui nu a văzut niciodată apă solidă. A văzut-o lichidă şi în stare de vapori, dar solidă – niciodată. El ştie că dacă va pune mâna în apă fiartă se va opări, dar că există apă solidă ca o piatră nu poate înţelege deloc.

In general, voi sunteţi faţă de noi în situaţia băştinaşului. Vă vorbim de eter solid, lichid şi gazos, şi ridicaţi din umeri, căci aşa ceva nu aţi văzut sau simţit. Vă dăm dreptate, deoarece trupul vostru nu are, în stadiul actual de evoluţie, nici un organ de simţ în funcţiune cu care să aflaţi de existenţa acestor eteruri, în mijlocul cărora vă mişcaţi şi trăiţi. Aveţi organe eterice pentru înregistrarea lor, dar ele nu sunt chemate încă la viaţă, pentru că nu a sosit timpul, majoritatea dintre voi neavând evoluţia necesară. 

Printr-o viaţă sfinţită, sau chiar sfântă, unii oameni trupeşti au redeşteptat, au pus în funcţiune mai devreme aceste organe decât restul omenirii. Aceştia ne văd, aud şi simt; văd curenţii eterici alergând prin spaţii şi au noţiunea concretă a existenţei materiei eterice.

Deocamdată nu pot decât să vă vorbesc, după cum tu ai fi vorbit băştinaşului despre gheaţă. Materia globului terestru pe care trăiţi se află sub patra stări: solidă, lichidă, gazoasă şi eterică, iar nu trei, după cum afirmă ştiinţa voastră oficială. In jurul acestui glob terestru, am spus că există o atmosferă eterică formată din trei categorii principale de eter. Dar în afară de aceste materii, proprii pământului, el mai conţine impregnat fluide solare, universice, cosmice şi chiar materia primă, din care Centrul-Laborator creează totul. Repet, toate felurile de materii din care sunt făcuţi sorii, planetele şi sateliţii lor, precum şi oceanele de fluide în sânul cărora se mişcă aceste corpuri cereşti, sunt formate din una şi aceeaşi materie primă: materia eterică numărul unu. 

In gama nesfârşită de fluide risipite în cosmos, există două fluide speciale care determină sau dau naştere la două fenomene: magnetismul şi electricitatea. Prin urmare, Pământul, cu toate fiinţele şi duhurile, are în sânul său fluide magnetice şi electrice. 

Tot ce e solid pe pământ este impregnat cu un fluid propriu, cu densitatea cea mai mare din miile de feluri de fluide. Lichidele au fluidul lor ceva mai rar, iar gazele sunt veşnic însoţite de fluidul lor corespunzător, mai rar şi diafan faţă de celelalte două precedente. Dar în afară de materia numită pe nedrept de ştiinţa oficială moartă sau anorganică, mai există plantele, animalele şi oamenii.

Ei bine, şi aceste fiinţe au fiecare fluidul lor special, din ce în ce mai fin. Prin urmare, există fluide minerale, vegetale, animale şi umane.

Repet, ca să nu se facă vreo confuzie. In jurul pământului există atmosfera fluidică a acestei planete, haina sa formată dintr-un eter din ce în ce mai rar, mai fin, pe măsură ce te îndepărtezi de pământ pe una din razele sale. Intr-o comunicare precedentă am despărţit această haină fluidică în
trei zone mari, unde îşi duc viaţa cele trei categorii de duhuri umane: roşii, albastre şi albe.

In realitate atmosfera fluidică se divide în trei zone, zonele se divid în trei sfere, sferele – în trei inele, inelele – în trei spaţii. Prin urmare, avem 27 de spaţii roşii, 27 de spaţii albastre şi 27 de spaţii albe, în total 81 de trepte, cu 81 de densităţi ale aceluiaşi fluid al acestei planete. Voi, oamenii, trăiţi în atmosfera aeriană de la suprafaţa pământului, dar în acelaşi timp respiraţi şi vă mişcaţi în fluidul roşu, cel mai dens al învelişului său fluidic.

Cele trei categorii principale de fluide ce învelesc globul pământesc au o oarecare stabilitate, şi nu se amestecă între ele, ci se întrepătrund. Fluidul zonei albe pătrunde prin zona albastră şi roşie, până în centrul pământului. Fluidul zonei a II-a, albastră, pătrunde şi el zona roşie de la suprafaţa pământului şi globul până în central său. Prin urmare, aceste trei feluri de fluide nu se combină între ele, ci se întrepătrund unele pe altele, de sus în jos. 

Din aceste fluide a derivat materia cunoscută de voi, aflată în stare solidă, lichidă şi gazoasă. Aşadar un fluid stă la baza solidelor, altul constituie temelia lichidelor, şi dintr-un alt fluid s-au făcut gazele. Numai în cazuri rare, când intervin mari forţe duhuale sau forţe electro-magnetice, fluidele se pot transforma sau combina. Fenomenul se petrece întocmai ca şi jos la voi, când solidul – fiind supus forţei numită căldură – se lichefiază.

Spuneam că în afară de aceste trei fluide planetare, există printre ele impregnate şi fluide magnetice şi mai ales electrice. Din această cauză pătura de jos, de la suprafaţa pământului, formată din fluid roşu, se comportă ca fiind negativ electrică. Pătura fluidică albă, cea superioară, este pozitiv electrică.

Pătura fluidică albastră, de la mijloc este neutră. Din punct de vedere magnetic, situaţia este inversă. Zona a III-a, roşie este pozitiv atractivă sau magnetică; zona a I-a, albă este negativ atractivă, iar zona a II-a, albastră este indiferentă, fiind o zonă asupra căreia se lucrează cu mari sforţări, şi se influenţează cu mare greutate.

In rezumat: jos e negativ electric şi pozitiv magnetic, sus e pozitiv electric şi negativ magnetic, iar la mijloc – neutra sau indiferent.

Ţin să-ţi atrag atenţia că această electricitate este diferită de cea cunoscută şi întrebuinţată de voi pe pământ. Electricitatea voastră e forma cea mai grosolană a electricităţii universale.

Cele două fluide diferite – electric şi magnetic, sau, cu termeni mai potriviţi, electriv şi atractiv sunt două forţe-instrumente ale Divinităţii, cu care conduce şi stăpâneşte totul în cosmos. Fluidul atractiv corespunde sentimentului puterii sau activităţii voastre. Tatăl creator trimite în lume, secundă de secundă, Iubirea care leagă totul, unul de altul, fie mare, fie mic. Iar graţie instrumentului său, electricitatea, sau puterea electrivului, pune totul în mişcare. Nimic şi nimeni nu se poate opri din lucru, deoarece e mânat mai departe de forţa activităţii sau electrivă.

Cei doi curenţi fluidici pleacă din Sfera centrală, înconjoară universul, apoi se întorc la Sfera centrală. Cu ajutorul fluidului atractiv, Divinitatea fixează în universuri fiecare astru, la locul său destinat, iar cu ajutorul electrivului, poartă aceste astre pe drumurile voite de Ea.

Graţie electrivului, circulăm prin spaţiu şi putem face diferite combinări de fluide, dând naştere la o infinitate de corpuri fluidice necesare nouă şi vieţii de pretutindeni.

Aceşti doi curenţi vin de la Tatăl ca două fâşii paralele şi în anumite locuri, Tatăl le întretaie, le înnoadă unul cu altul, în vederea producerii unor efecte.

Am spus că aceşti doi curenţi vin de la Centrul creator, ocolesc lumile şi se întorc la Centru, pentru a fi regeneraţi. Ei pornesc din zona a XII-a, periferică, a Mamarului, şi tot acolo se întorc.

O dată cu plecarea lor, pornesc şi creaţiile. Cei doi curenţi, electriv şi atractiv, sunt cărăuşii care duc şi readuc lumile înapoi. Fiecare din aceşti doi curenţi fluidici sunt compuşi din particule vii, fiinţe vii, de natură diferită. Unul leagă părţile, le atrage, iar celălalt e forţa-voinţă. Unul e Iubirea universală, celălalt Voinţa universală.

Prin Iubire şi Voinţă, Creatorul a făcut tot ce vedem şi nu vedem. Chiar şi ideile omului au în jurul lor aceste două materii. 

Cu altă ocazie, am arătat că noi, ca şi voi, emitem idei. Ele sunt materiale şi au o formă anumită, circulând prin văzduh, graţie faptului că o dată ce le-am expulzat, le-am îmbrăcat cu fluid electriv şi atractiv. Din acest moment, ideea se va comporta ca o fiinţă, ca un duh, circulând prin spaţii. Ideile sunt creaţiile noastre, copiii noştri; de aici şi responsabilitatea noastră, în funcţie de natura şi destinaţia ce le vom da. Prin urmare, ideea are un miez – spiritul ei, îmbrăcat cu o haină formată din fluid atractiv şi electriv.

Duhurile care ne ducem existenţa pe acest pământ sau în jurul său, avem şi noi în corpul nostru cele două feluri de fluide – atractiv şi electriv. Graţie lor ne punem în armonie cu atractivul şi electrivul universal, şi în acelaşi timp cu atractivul şi electrivul Soarelui nostru şi al planetei unde ne facem şcoala. Graţie electrivului cu care suntem încărcaţi, putem circula în jurul acestei planete sau coborî la suprafaţa pământului. Ţin să-ţi fac cunoscut că zona a II-a, mijlocie, cea indiferentă
sau neutră, constituie, tocmai prin natura sa, o pavăză pământului. De aceea străbatem foarte greu prin ea. Graţie ei, voi nu sunteţi aruncaţi în spaţiu şi nici nu sunteţi arşi de combinările electrice produse între electricitatea universală şi cea planetară.

Noi, duhurile zonei albe, străbatem cu mare neplăcere abisurile fluidice pentru a veni jos la voi; o facem cu greu deoarece suntem prea uşori. Din această cauză trebuie să ne îngreunăm, absorbind în noi, fulgerător, toată gama celor 81 de categorii de fluide. Trebuie să avem în noi fluid din zona a II-a, dacă vrem să stăm sau să circulăm în această zonă. Trebuie să mai adăugăm şi fluidele zonei a III-a, de la suprafaţa pământului, cum am făcut acum, când am venit să-ţi dictez această prelegere.

Prin voinţa mea, absorb aceste fluide, şi tot prin voinţa mea, le elimin din corpul meu. Ele au fost atrase, dar nu s-au combinat cu nimic din corpul meu. Cu această ocazie sunt nevoit să-ţi destăinui şi o altă taină. Când lucraţi ceva, vă serviţi de mână. Noi, duhurile superioare, suntem sferice. Dar când doresc să vin la tine, emit o prelungire, ca şi cum ar fi o mână, o palmă şi apuc cu ea, prin puterea gândului şi a voinţei mele o cantitate de fluid din zona a II-a şi a III-a din atmosfera fluidică terestră. Această anexă poate fi temporară sau permanentă, pentru că mereu suntem pe drumurile activităţii noastre. Duhurile din zona a I-a, avem o formă sferică, dar cu un mic apendice în partea inferioară.

Suntem ca un cap de-al vostru cu puţin gât. La duhurile din zona a II-a, această proeminenţă este foarte dezvoltată, având aspectul unui bust de-al vostru. In fine, duhurile din zona a III-a, au pe acest bust, lateral, patru apendice, corespunzătoare membrelor voastre. Aceste duhuri schiţează forma umană, având o sferă corespunzătoare capului, o a doua sferă, ceva mai mare, corespunde trunchiului, şi în fine, două apendice fluidice superioare corespunzătoare mâinilor şi două inferioare, corespunzătoare picioarelor voastre.

Numai noi, cei din zona a I-a putem îmbrăca şi dezbrăca alte fluide. Cei din zona a III-a sau a II-a nu pot veni la noi decât sub conducerea noastră, ei neştiind să dezbrace fluidele zonei lor.

Numai evoluţia îţi permite să faci anumite operaţii. Cei din zona a III-a nu pot urca în zona a II-a, iar cei din zona a II-a nu pot veni la noi, în zona a I-a. Această lege este valabilă şi pentru noi: nu putem urca în zona angelică şi deci dezbrăca complet fluidul zonei noastre, fără intervenţia unei forţe angelice. Precum râma nu poate trăi la suprafaţa solului, peştele în afara apei şi omul dincolo de pătura de aer, duhurile pământului nu se pot înălţa peste zona unde evoluţia i-a fixat să trăiască.

Am arătat că fluidul zonei albe străbate fluidul zonei albastre şi roşii. Prin urmare, aici, printre oameni, se află în cea mai mare cantitate fluidul roşu al zonei a III-a, o cantitate mai mică din fluidul albastru al zonei a II-a şi foarte puţin fluid alb din zona a I-a. Uneori se întâmplă ca fluidul din zona a II-a să se afle în cantitate prea mare în zona de jos, a III-a. Atunci, cei doi curenţi fluidici – atractiv şi electriv – venind către suprafaţa pământului, provoacă perturbări atmosferice manifestate prin fulgere şi descărcări electrice, în urma cărora fluidul de aici, de jos, se eliberează de fluidul albastru, de mai sus. Calmul şi armonia există numai când se păstrează raportul dintre cele trei eteruri ale atmosferei fluidice ale Pământului.

Venind de la Centru, fiecare curent aduce ceva şi la întoarcere spre Centrul creator ia ceva. De asemenea, din sânul pământului pornesc, ca dintr-un acumulator, doi curenţi: atractiv şi electriv. Ei se combină cu cei doi curenţi – atractiv şi electriv – sosiţi din spaţiile siderale ale universului nostru. In acelaşi timp Pământul aspiră, asemenea unei pompe, anumite cantităţi de fluide sosite din spaţiu. El deci emite şi absoarbe. 

Asemenea Soarelui, universurilor şi a Sferei divine, Pământul execută şi el o uşoară dilatare şi contractare, o inspiraţie şi expiraţie. 

Dacă Pământul n-ar avea puterea sa de atracţie şi reţinere, ar fi răpit, fiind atras de Sfera divină. In general, cu cât o materie se apropie de starea solidă, cu atât forţa sa atractivă este din ce în ce mai mare. Aşadar cu greu se poate răpi sau defluidiza de aici, de pe pământ, o piatră, un lichid sau un gaz, dar se poate fura uşor fluidul alb al zonei noastre, cel mai uşor dintre toate materiile Pământului. Noroc că fluidul alb este infiltrat în zona a II-a şi a III-a, precum şi în adâncul globului
nostru, ţinându-se de pământ asemenea unui copac prin rădăcinile sale.

Aici, la suprafaţa pământului, se produc cele mai multe combinări de fluide. Pe măsură ce ne ridicăm, constatăm că ele sunt mai puţine, mai rare.

Din cauza acestor frământări, combinări şi desfaceri de fluide, staţionarea noastră la suprafaţa pământului, este deosebit de neplăcută. Dacă nu mi-aş concentra atenţia şi voinţa, curenţii violenţi din această zonă m-ar arunca şi răsturna, dezbrăcându-mă de fluidele îmbrăcate pentru a putea coborî. Astfel dezbrăcat a-şi fi atras ca fulgerul de atractivul zonei mele albe de sus.

Terminându-mi subiectul propus pentru azi, îmi dezbrac chiar acum, în această cameră, fluidul zonei a III-a şi a II-a, şi în câteva secunde voi fi sus, acasă la mine. Cu ce uşurinţă mă ridic în nivelul meu şi cu câtă greutate şi silă îmbrac peste mine fluide grosolane, avute în alte multe mii de secole, ca vehicole fluidice în jurul scânteii divine!

Din cauza nenumăraţilor curenţi şi perturbări electro-magnetice ale Pământului şi ale fluidelor din zona a III-a şi a II-a, duhurile inferioare, când vor să se ducă de aici, de exemplu la Paris, preferă întâi să urce la marginea zonei lor, apoi să meargă paralel cu suprafaţa pământului, şi să coboare numai când au ajuns deasupra Parisului.

Având o construcţie masivă, greoaie, trupul vostru nu simte variaţiile şi mişcările eterului, paşii voştri fiind stabili şi siguri. Noi, fiinţe uşoare şi diafane, suntem mânate de colo-colo, ca o barcă pe valurile oceanului. Noroc că divinul Creator ne-a dat puterea voinţei de a învinge aceste forţe, ce frământă oceanul eteric al universului.

 
Cartile lui Scarlat Demetrescu se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Sustine traducerea audio a mai multor articole: Doneaza!

(Doriti un anumit articol sa fie tradus din text in voce audio, trimite-ti un mesaj de cerere traducere)

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture