Franz Hartmann – Paracelsus, viata si invatatura: Moartea

Cuvântul „moarte” are două înţelesuri: a) încetarea activităţii vitale; b) anihilarea formei. Forma este o iluzie şi nu are existenţă independentă de viaţă; este doar o expresie a vieţii, nu o creatoare a ei. Ea nu poate înceta să trăiască, pentru că ea nicicând nu a trăit înainte; moartea formei nu este decât încetarea puterii veşnice a vieţii într‑una din formele ei şi manifestarea într‑o altă formă. Dar Viaţa însăşi nu poate muri sau nu poate fi anihilată, fiindcă ea nu s‑a născut dintr‑o formă. Ea este o putere eternă, care a existat dintotdeauna şi va exista veşnic. Anihilarea unei particule de viaţă ar fi o pierdere de neînlocuit pentru Univers. Viaţa este un atribut al lui Dumnezeu şi ea va exista întotdeauna, tot aşa cum există şi Dumnezeu.

Aşadar, cuvântul moarte nu poate avea un alt în­ţeles decât transformarea unui gen de activitate într‑un alt gen, şi, prin urmare, atât moartea cât şi învierea sunt identice, deoarece încetarea unui gen de activitate a puterii de viaţă (ce nu cunoaşte odihna), generează existenţa unui alt gen de activitate, iar apariţia unei forme noi depinde de dispariţia celei vechi.

Toate formele sunt supuse anihilării; ele sunt doar iluzii şi ca atare vor înceta să existe atunci când cauza ce le‑a produs încetează să mai acţioneze. Trupul unui rege sau al unui înţelept este tot atât de nefolositor ca cel al unui animal, după ce viaţa (al cărui produs a fost) a încetat să se manifeste. O formă poate să‑şi menţină existenţa ei iluzorie doar atât timp cât acţiunea vieţii asupra substanţei formei dă naştere unei asemenea iluzii. Însă viaţa este o putere eternă şi perfectă; ea poate veni în contact cu materia fizică, dar nu se poate uni cu aceasta. Ea poate fi atrasă spre materia fizică de puterea spiritului, dar dacă spiritul încetează s‑o atragă, viaţa se va despărţi de materie, iar materia se va descompune în elementele ce o alcătuiesc.

Nimic nu se poate uni cu viaţa veşnică şi perfectă dacă nu este veşnic şi perfect. Ceea ce este bun şi perfect poate trăi; ce este rău şi imperfect va fi transformat.

Dacă toate elementele care alcătuiesc omul ar fi bune, dacă întreaga lui constituţie emoţională şi intelectuală ar fi perfectă, un asemenea om ar fi nemuritor. Dacă în el nu există nimic bun, va trebui să moară şi să fie total transformat. Dacă o parte din el este bună şi cealaltă rea, partea bună va trăi iar cea rea va pieri: „Omne bonum perfectum a Deo; imperfectum a diabolo”.

„Tot ceea ce există este o manifestare a vieţii. Pietrele şi metalele au o viaţă la fel ca şi plantele, animalele sau oamenii; doar modul de manifestare diferă în funcţie de structura organică a particulelor din care sunt alcătuite. O muscă, de pildă, are aceeaşi viaţă ca şi o piatră, deoarece există doar o singură Viaţă, cu deosebirea că în muscă viaţa se manifestă altfel decât într‑o piatră, şi în timp ce forma pietrei poate exista, ca o iluzie, mii de ani, musca poate trăi doar câteva zile.”

Elementele folosite de puterea de viaţă cu scopul de a se manifesta sunt tot atât de indestructibile ca şi viaţa însăşi, şi ele îşi schimbă continuu stările, suferă continuu transformări, sunt continuu arse, sublimate, dizolvate, descompuse, distilate, coagulate şi colorate în laboratorul alchimic al Naturii.

Fiecare formă are o anumită perioadă în care poate exista ca formă, iar durata acestei perioade este prede­terminată de numărul care‑i un factor constitutiv în procesul de organizare a formei; căci viaţa este o putere conştientă şi nu face nimic la întâmplare, şi orice lucru este creat potrivit propriei lui legi, iar dacă forma ar fi distrusă prematur, viaţa va rămâne totuşi activă în sufletul astral al formei, care nu poate fi distrusă până când nu soseşte momentul descompunerii ei naturale. Forma exterioară este determinată doar de acţiunea vieţii asupra formei astrale, şi dacă forma exterioară este distrusă, forma interioară continuă să existe, şi, în anumite condiţii, poate fi pusă din nou în contact cu resturile formei distruse, şi astfel ultima poate fi reînsufleţită. Dacă un lucru moare de moarte naturală, o asemenea întoarcere la starea lui anterioară este imposibilă, dar dacă moartea a survenit prematur, o asemenea întoarcere la viaţă este posibilă, cu condiţia ca organele vitale ale persoanei sau ale animalului să nu fi fost distruse irevocabil.

Dar chiar şi în acest ultim caz există o strânsă relaţie afectivă între resturile trupului şi forma astrală vie, şi această relaţie continuă să existe până când perioada vieţii naturale a individului a expirat, sau până când substanţele ce alcătuiesc trupul lui s‑au dizolvat total în elementele componente. Rămăşiţele unor astfel de trupuri – respectiv cadavrele persoanelor care s‑au sinucis, sau au fost executate – posedă puteri oculte însemnate. Ele nu mai au viaţă, dar totuşi conţin balsamul vieţii, şi e foarte bine că acest lucru nu este cunoscut în mod public, pentru că dacă aceste lucruri ar fi cunoscute de oameni dispuşi să facă rău, ei le‑ar folosi în scopuri malefice, producând prin vrăjitorie multă suferinţă.

Dacă am arde un copac şi am pune cenuşa, fumul, vaporii şi toate elementele care alcătuiesc copacul într‑o sticlă mare, şi am planta o sămânţă vie a acelu­iaşi copac în această cenuşă, noi am putea să reînviem copacul din cenuşa lui, fiindcă acolo există un centru de viaţă spre care sunt atrase din nou toate elementele (care înainte formau acest copac) pentru a alcătui un nou copac, având aceleaşi caracteristici cu ale primului. Dar dacă n‑ar exista sămânţa, nu va mai apărea un alt copac, deoarece caracteristicile copacului nu rezidă nici în cenuşă, nici în vapori, nici în fum, ci în Mysterium magnum, veşnicul rezervor de viaţă din care poate fi atrasă din nou o sămânţă, şi făcută să trăiască într‑o formă nouă, înzestrată cu mai multe calităţi şi puteri decât acelea pe care le‑a avut înainte.

 
Cartile lui Paracelsus se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate. Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, acest blog nu ar exista!


Hide picture