Articole

Samael Aun Weor – Adoratul Zeu Khristus (Cristos)

Adoratul Zeu Khristus (Cristos) vine din Cultele Arhaice ale Zeului Foc. Literal P (Pira, rug) şi X (Crucea) formează impreună Hieroglifa producerii Focului Sacru.
Cristos era adorat in Misterele lui Mithra, Apollo, Afrodita, Jupiter, Janus, Vesta, Bachus, Astarte, Demeter, Quetzalcoalt etc. Principiul Cristos n-a lipsit niciodată din nici o religie. Religia este inerentă vieţii ca umiditatea apei. Toate Religiile nu sunt, in realitate, decat Una şi Aceeaşi religie. Marea Religie Cosmică Universală se transformă in mii de forme Religioase. Preoţii sunt cu totul identificaţi unii cu alţii in toate formele Religioase, prin principiile fundamentale ale Marii Religii Cosmice Universale.


Nu există o diferenţă fundamentală intre un Preot Mahomedan şi un Preot Evreu, intre un Preot Păgan şi un Preot Creştin Legitim. Religia este Una, Unică şi Absolut Universală.

Ceremoniile Preotului Shintoist din Japonia sau ale Lamaşilor din Mongolia sunt asemănătoare ceremoniilor vrăjitorilor şi magicienilor din Africa şi Oceania. Cand o formă Religioasă degenerează, ea dispare şi viaţa universală creează in locul ei noi forme Religioase.

Creştinismul Autentic Gnostic primitiv vine din Păganism. Inainte de Păganism era venerat, in toate cultele, Cristosul Cosmic. In Egipt, Cristos era Osiris şi cel care-l incarna era un Osirificat.

In toate epocile au existat Maeştri care s-au asimilat Principiulul Cristic Universal şi Infinit. Hermes, in Egipt, a fost Cristos. In Mexic, Cristos a fost Quetzacoatl. In India Sacră, Krişna este Cristos. Pe Pămantul Sfant, Marele Gnostic Isus, educat in Egipt, a fost acela care a avut fericirea să se asimileze Principiului Cristosului Universal şi, din această cauză, a meritat să fie rebotezat, cu Zeitatea Focului şi a Crucii, Cristosul.

Nazariteanul Jesus-Iisus-Zeus este omul modern care incarnează total Principiul Cristic Universal. Mulţi Maeştri inaintea lui au incarnat acest principiu Cristic al Focului.

Rabinul din Galileea este un Zeu pentru că el a incarnat total Cristosul Cosmic. Hermes, Quetzalcoatl, Krişna sunt Zei pentru că ei au incarnat Cristosul Cosmic.

Trebuie adoraţi Zeii; ei işi ajută invăţăceii. “Cereţi şi vi se va da; bateţi şi vi se va deschide”.

Arta de a produce Focul este Magia Sexuală. Numai prin Căsătoria Perfectă putem produce Focul, putem să-l dezvoltăm şi să il Incarnăm pe Cristos. Numai astfel ne vom converti in Zei.

Principiul Cristos este intotdeauna şi peste tot acelaşi. Maeştrii care-l Incarnează sunt Buddha Vii. Printre Aceştia a existat intotdeauna o Ierarhie. Buddha Isus este Iniţiatul cel mai exaltat al Fraternităţii Albe Universale.

Cand o formă Religioasă şi-a indeplinit misiunea, ea se dezintegrează. Isus Cristosul a fost, de fapt, Iniţiatorul unei noi Ere. Isus răspundea unei necesităţi Religioase a epocii sale.

Casta Sacerdotală Păgană, in Imperiul Roman, căzuse in cea mai completă discreditare. Mulţimile nu-i mai respectau pe Preoţi şi Artiştii satirizau in comediile lor Divinele Ritualuri, tratand in mod sarcastic Divinităţile Olimpului şi ale Avernului. Este dureros să vezi cum il prezentau aceşti oameni pe Zeul Bachus printr-o femeie beată şi, in alte momente, caricaturizandu-l subtrăsăturile unui beţiv burtos călare pe un măgar… Ei o reprezentau pe Inefabila şi Sfanta Venus
ca pe o femeie adulteră in căutarea plăcerilor orgiastice, urmată de nimfe care erau prigonite de Satiri, in prezenţa lui Pan şi a lui Bachus.

In această epocă de decadenţă Religioasă, popoarele Greciei şi ale Romei nu-l mai respectau nici pe Marte, Zeul Războiului. Ei il reprezentau in mod sarcastic prins de plasa invizibilă a lui Vulcan, in flagrant delict de adulter cu soţia sa, frumoasa Venus.

Felul in care işi băteau joc de cel ofensat, sarcasmul, ironia, evidenţiază cu toată claritatea decadenţa Păganismului. Nici chiar Jupiter-Olimp n-a fost salvat de profanare căci, in multe satire, Tatăl Zeilor era reprezentat in mod sarcastic ca fiind ocupat cu seducerea Zeiţelor, a nimfelor şi a muritoarelor. Priape a devenit teroarea soţilor şi Olimpul, vechea locuinţă a Zeilor, s-a transformat intr-o bacanală frenetică.

Teribilul Averno (Infernul), guvernat de Pluto, sursă de teroare timp de numeroase secole, nu mai speria pe nimeni şi astfel s-a creat materia pentru comedii cu intrigi de tot soiul, cu sarcasme şi glume care făceau pe toată lumea să radă. Anatemele şi excomunicările Preoţilor, Pontifilor nu serveau la nimic; oamenii nu-i mai respectau.

Forma Religioasă in vigoare pană atunci işi indeplinise misiunea şi moartea ei era inevitabilă. Majoritatea Preoţilor au degenerat şi s-au prostituat in Templele deja degenerate ale lui Vesta, Venus-Afrodita şi Apolo.

In această epocă mulţi Preoţi Păgani s-au transformat in vagabonzi, comedianţi, jongleriacrobaţi, cerşetori. Persoanele comune şi obişnuite işi băteau joc de ei şi-i alungau cu lovituri de pietre. Astfel se termină forma religioasă a Păganismului roman.

Această formă işi indeplinise deja misiunea şi nu-i mai rămăsese acum altă soluţie decat moartea.

Lumea avea nevoie de ceva nou. Religia Universală avea nevoie să se manifeste intr-o nouă formă. Isus a fost Iniţiatorul acestei noi Ere. Isus Cristosul a fost cu adevărat Eroul divin al noii epoci.

Consiliul de la Nicea, convocat in anul 325 nu a creat un nou erou, aşa cum presupun proştii Materialismului. La Consiliul de la Nicea s-a recunoscut oficial o doctrină şi un om.

Doctrina era Creştinismul primitiv, astăzi denaturat de Secta Catolică Romană; omul era Isus.

Mulţi oameni s-au declarat Avatari ai Noii Ere, dar nici unul, cu excepţia lui Isus nu a predat Doctrina Noii Ere. Sunt fapte care vorbesc şi Isus a vorbit cu fapte; de aceea a fost recunoscut ca Iniţiatorul Noii Ere.

Doctrina lui Isus este Ezoterismul Cristic, Religia Solară a tuturor Erelor şi a tuturor Secolelor.

Gnosticismul invăţat de la Isus este Religia Soarelui, Creştinismul Primordial al Zeilor Aurorei.

La Consiliul de la Nicea s-au dat, de fapt, Formele Legale pentru o nouă formă Religioasă care indurase, mult timp, persecuţii şi martirii inspăimantătoare.

Ajunge să amintim Circurile romane, in timpul lui Nero, unde Creştinii erau aruncaţi in arenă pentru a fi devoraţi de Lei şi alte bestii feroce.

Să ne amintim de epocile Catacombelor şi de suferinţele tuturor acelor Gnostici. Era cu totul drept ca la Consiliul de la Nicea să se recunoască definitiv, in mod cu totul oficial, o Doctrină Solară şi un om care a incarnat Cristosul Cosmic. Să precizăm că Zeii Sfinţi ai Religiilor Egiptene, Greceşti, Romane, Iberice, Scandinave,
Galice, Germanice, Asiriene, Aramaice, Babiloniene, Persane etc., nu sunt morţi.

Aceşti Zei şiau indeplinit misiunea, apoi s-au retras, asta-i totul. In viitoarea Mahamanvantara, Zeii Inefabili şi Religiile lor Divine vor reveni la timpul potrivit pentru o nouă manifestare.

Cand o formă religioasă dispare, ea predă principiile sale Ecumenice Universale unei forme Religioase care-i succede: este Legea Vieţii.

Isus are atributele Divine ale lui Krişna, Buddha, Zeus-Jupiter, Apolo. Toţi s-au născut dintr-o fecioară. In realitate, Cristos se naşte intotdeauna din Fecioara mamă a Lumii.

Fiecare Maestru veritabil practică Magia Sexuală şi pentru a vorbi intr-un sens simbolic, putem afirma că Cristos se naşte in pantecul Soţiei-Preotese.

Emblemele, simbolurile şi Drama Naşterii Zeilor sunt intotdeauna aceleaşi. Zeul Mithra se naşte in 24 Decembrie la miezul Nopţii, ca Isus. Locul de naştere al lui Isus este Bethleem, (in spaniolă Belen) acest nume vine de la numele Zeului Babilonienilor şi al Germanilor care il numeau astfel pe Zeul Soarelui, Bel sau Beleno.

Prin aceasta se desemnează, in realitate, un om care l-a incarnat pe Cristos-Soare.

Zeiţele Isis, Iunona, Demetra, Ceres, Vesta, Maya au fost personificate in Mama Hierofantului Isus. Evreica Maria a fost o Mare Iniţiată. Orice Ocultist o ştie.

Toate aceste Zeiţe Mame o reprezintă pe Diniva Mamă Kundalini, din care se naşte intotdeauna Cuvantul Universal al Vieţii.

Toţi Sfinţii, Martirii, Fecioarele, Ingerii, Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii, Puterile, Virtuţile, Tronurile sunt aceşti Semi-Zei, Titani, Zeiţe, Silfide, Ciclopi şi Mesageri ai Zeilor, dar cu nume diferite.

Principiile Religioase sunt intotdeauna aceleaşi; formele Religioase se pot schimba insă principiile nu se schimbă pentru că nu există decat o singură Religie: Religia Universală.

Vechile mănăstiri de Călugăriţe au apărut sub un nou aspect insă, din nefericire, Preoţii medievali necunoscand Marele Arcan, nu au utilizat Preotesele decat pentru a fornica. Dacă ar fi cunoscut Marele Arcan, călugăriţele ar fi indeplinit o Mare Misiune şi bărbaţii şi femeile s-ar fi realizat integral. Atunci forma Religioasă Catolică Romană n-ar fi degenerat şi Ezoterismul Cristic ar fi strălucit şi ar străluci şi azi in toate templele.

Ezoterismul Gnostic Cristic va inlocui, in Noua Eră a Vărsătorului, forma religioasă Catolică, şi fiinţa umană ii va venera pe Zeii Inefabili. Căsătoria Perfectă este drumul religios al Noii Ere.

Este imposibil de Incarnat Cristosul Cosmic fără Magie Sexuală. Iubirea este Religia cea mai inaltă. Dumnezeu este Iubire. A sosit ora să inţelegem profunda semnificaţie a ceea ce se numeşte Iubire. Iubirea este, intr-adevăr, singurul şi unicul tip de Energie capabilă să ne Cristifice total.

Sexul este piatra soarelui. Sexul este Piatra Fundamentală pe care trebuie să ne clădim Templul pentru Domnul. “Piatra pe care au aruncat-o constructorii a devenit piatra de varf: acolo este opera Domnului şi este un lucru admirabil”. In mod precis, această piatră este aruncată de infrasexuali, care se cred perfecţi.

Este intr-adevăr un lucru minunat că această piatră, considerată Tabu sau păcat sau, pur şi simplu, un instrument de plăcere, a devenit piatra de varf a Templului. “Iată de ce vă spun: Impărăţia lui Dumnezeu (Magis Regnum sau Impărăţia Magiei) vă va fi luată inapoi pentru a fi incredinţată unui popor căruia ii va da fructele sale. Şi cel care va cădea pe această Piatră va fi zdrobit şi cel pe care va cădea ea, va fi zdrobit”. (Matei, XXI, 42-45).

Sexul este Piatra Fundamentală a familiei, căci fără el nu ar exista Familie. Sexul este Piatra Fundamentală a omului pentru că fără el omul n-ar veni pe lume.

Sexul este Piatra Fundamentală a Universului, pentru că fără el Universul n-ar exista.

Energia Sexuală a celui de al Treilea Logos se difuzează incepand cu centrul intregii nebuloase şi de la Vortexul oricărui atom. Cand această energie va inceta să curgă dinspre centrul pămantului, el se va transforma intr-un cadavru.

Energia Sexuală a celui de al Treilea Logos are trei moduri de exprimare: 1 Reproducerea speciei, 2 Evoluţia rasei umane, 3 Dezvoltarea spirituală.

Kundalini este acelaşi tip de energie cu care al Treilea Logos elaborează toate elementele pămantului.

In Natură există trei tipuri de energie: Primul este energia Tatălui, al Doilea este cea a Fiului, al Treilea este energia Sfantului Spirit. In India, Tatăl este Brahma, Fiul Vishnu şi Sfantul Spirit, Shiva.

Forţa Spiritului Sfant trebuie să se intoarcă spre interior şi inspre sus. Este indispensabilă sublimarea forţelor sexuale pană la inimă; in centrul magnetic al inimii aceste forţe se amestecă cu forţele Fiului pentru a se urca in Lumile Superioare.

Numai cel care ajunge la dezvoltarea totală a lui Kundalini se Cristifică total. Numai cel care se Cristifică il poate Incarna pe Tatăl. Fiul este una cu Tatăl şi Tatăl este una cu Fiul. Nimeni nu ajunge la Tatăl decat prin Fiul. Aşa este scris.

Forţele Tatălui, ale Fiului şi ale Spiritului Sfant coboară pentru a se reintoarce apoi spre interior şi spre sus. Asta-i Legea.

Energiile Spiritului Sfant coboară pană la organele sexuale. Cele ale Fiului coboară pană la inimă, iar cele ale Tatălui pană la creier, pană la minte. Noi ne intoarcem cu energiile Sfantului Spirit şi in această Reintoarcere există intalniri minunate. In inimă il intalnim pe Cristos, iar in cap pe Tatăl. Aceste intalniri implică şi inseamnă intoarcere spre interior şi inspre sus. Trecem astfel dincolo de a patra, a cincea şi a şasea dimensiune a spaţiului. Ne Eliberăm Total.

Multe lucruri s-au spus despre Hierafontul Isus, insă in realitate nimeni nu-i cunoaşte Biografia personală. Există o tendinţă de a-l Castra pe Hierofantul Isus.

Sectele creştine prezintă un Isus Infrasexual, efeminat, slab şi uneori iritabil ca o femeie capricioasă. Toate acestea sunt, natural, absurde. Realitatea este că nimeni nu cunoaşte viaţa personală a lui Isus pentru că noi nu avem Biografia sa.

Numai facultăţile Clarviziunii Obiective pot să ne permită să studiem viaţa lui Isus in Registrele Akashice ale Naturii. Akasha este un agent subtil care pătrunde intreg spaţiul. Toate evenimentele pămantului, istoria raselor sale, viaţa lui Isus etc., sunt scrise, gravate ca pe o peliculă eternă şi vie, in Akasha. Acest Medium copătrunde chiar aerul. După cum am mai spus, Ştiinţa Radio-Televiziunii va poseda, spre finele secolului nostru, instrumente adecvate pentru a vedea Registrele Akashice.

Oamenii vor putea atunci studia cu aparatele lor viaţa personală a Hierofantului Isus.

Ştim astăzi că toate mişcările sunt relative şi că nu există decat una constantă: viteza luminii. Lumina călătoreşte cu o viteză determinată şi constantă.

Astronomii, cu lentilele lor, contemplă stelele care au incetat deja să existe; ceea ce văd ei şi chiar fotografiază din aceste stele, este Amintirea, Akasha. Mai multe stele sunt atat de indepărtate incat lumina care provine de la ele şi pe care noi o percepem in acest moment a putut să-şi fi inceput călătoria inainte chiar de formarea Lumii noastre.

Această constantă care este viteza luminii face cu adevărat posibilă inventarea anumitor instrumente speciale care vor permite să se vadă trecutul. Nu este deloc imposibil, departe de aceasta. Cu un telescop foarte special, cu un aparat de Radio-Televiziune foarte special, s-ar putea capta sunete şi lumina provenind din trecut, s-ar putea vedea evenimentele care au avut loc pe pămantul nostru de la formarea sa.

Ştiinţa va ajunge aici foarte curand, spre finele secolului. Se va putea atunci scrie Biografia lui Isus. Noi, Gnosticii, studiem in corp astral Registrele Akashice de fiecare dată ce acest lucru se dovedeşte necesar. Cunoaştem viaţa Marelui Maestru şi ştim că Isus a fost, in realitate, cu totul om, in sensul cel mai complet al cuvantului.

Isus a avut o Soţie-Preoteasă, pentru că nu era deloc un Infrasexual. Soţia lui Isus a fost o Femeie-Adept dotată cu foarte mari puteri secrete.

Isus a călătorit prin Europa şi a fost membrul unei Şcoli de Mistere a Mediteranei. El a studiat şi in Egipt şi a practicat Magia Sexuală cu Preoteasa sa in interiorul unei Piramide. In acest fel şi-a recapitulat Iniţierile şi a ajuns mai tarziu la Iniţierea Venustă. Isus a călătorit in Persia, in India etc. Astfel deci, Marele Maestru era intru totul un Maestru, in sensul complet al cuvantului.

Cele Patru Evanghelii sunt, intr-adevăr, patru texte de Alchimie şi de Magie Albă.

Iniţierea incepe prin transformarea Apei Vieţii (Sămanţa) in Vinul de Lumină al Alchimiei.

Acest miracol este indeplinit la Nunta din Cana, mereu in cadrul Căsătoriei Perfecte. Prin acest miracol se incepe parcurgerea drumului Iniţierii. Toată Drama Naşterii, a Vieţii, a Pasiunii şi a Morţii lui Isus este tot atat de veche cat lumea.

Această Dramă vine din Anticele Religii Arhaice ale trecutului şi ea este cunoscută in toate cotloanele lumii. Această Dramă pe care a reprezentat-o şi a trăit-o Isus este aplicabilă, in General, tuturor celor care parcurg Drumul Tăişului de Cuţit. Această Dramă nu este Viaţa personală a unui om. Această Dramă este Viaţa Ezoterică a tuturor celor care parcurg Drumul Secret. Această Dramă se aplică lui Isus precum şi indiferent cărui alt Iniţiat Cristificat. Drama Vieţii, Pasiunea, Moartea şi Invierea lui Isus este in realitate o Dramă Cosmică, care exista cu mult inainte de existenţa Lumii noastre. Această Dramă este cunoscută in toate Lumile spaţiului infinit.

Cele Patru Evanghelii nu pot fi cunoscute şi inţelese decat cu cheia Magiei Sexuale şi a Căsătoriei Perfecte. Cele Patru Evanghelii au fost scrise doar pentru a servi ca ghid celor care parcurg Drumul Tăişului de Cuţit. Cele Patru Evanghelii nu au fost absolut deloc scrise pentru mulţime. Munca de adaptare a Dramei Cosmice la Noua Eră a fost admirabilă; grupuri secrete de Iniţiaţi au participat la această muncă şi au efectuat o operă splendidă din toate punctele de vedere.

Cand persoanele profane studiază Evangheliile, ele le interpretează in mod greşit.

Isus a avut eroismul să asimileze Substanţa Cristos in toate vehicolele sale interne. El a ajuns acolo lucrand cu INRI (Focul). Astfel a putut Hierofantul să fie Una cu Tatăl. Isus s-a convertit intr-un Cristos şi s-a urcat la Tatăl. Oricine asimilează Substanţa Cristos in componentele sale Fiziologice, Biologice, Animice şi Spirituale, se transformă intr-un Cristos.

Astfel deci, ceea ce se numeşte Cristos nu este nicidecum vreun individ uman sau Divin.

Cristos este o Substanţă Cosmică care este prezentă in tot Spaţiul Infinit. Trebuie să-l formăm pe Cristos in noi; acest lucru nu este posibil decat cu INRI (Focul).

Cristos nu poate face nimic fără şarpe iar acesta nu se dezvoltă, nu evoluează şi nu progresează decat prin practica Magiei Sexuale.

Cel care-l formează pe Cristos se transformă in Cristos. Numai Cristos se poate urca la Tatăl.

Acesta din urmă, nici el nu este un individ uman sau Divin. Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfant sunt Substanţe, Forţe, Energii Transcendentale extrem de divine, asta-i tot.

Ceea ce se intamplă este că oamenii au, din nefericire, o tendinţă marcată de a Antropomorfiza aceste forţe de Tip Superior.

Isus a trăit Drama Pasiunii, dar el nu este singurul care a trăit-o. Mai mulţi Iniţiaţi, cum sunt Hermes, Quetzalcoatl, Krişna, Orfeu, Buddha etc., au trăit-o inaintea lui.

Alţii au trăit-o după el. Drama Pasiunii este Cosmică.

Sinteza tuturor Religiilor, Şcolilor şi Credinţelor este Cristos şi Magia Sexuală.

Căsătoria Perfectă nu face rău nimănui. Preoţii tuturor Religiilor, preceptorii tuturor Şcolilor, Adoraţii lui Cristos, indrăgostiţii de Inţelepciune pot să parcurgă Drumul Căsătoriei Perfecte.

Sinteza nu princinueşte nimănui vreun neajuns şi toţi pot beneficia de ea. Aceasta este Doctrina Sintezei. Aceasta este Doctrina Erei Noi.

Membrii tuturor Şcolilor, Religiilor, Sectelor, Ordinelor etc., trebuie să se pună de acord pe Baza Căsătoriei Perfecte pentru a fonda o Nouă Civilizaţie bazată pe Inţelepciunea Şarpelui.

Avem nevoie de o nouă Civilizaţie al cărei fundament să fie Căsătoria Perfectă. Lumea intreagă este in Criză şi numai prin Iubire putem fi salvaţi.

Noi, Gnosticii, nu suntem impotriva niciunei Religii, pentru că ar fi absurd. Toate Religiile sunt necesare. Toate Religiile sunt manifestări diverse ale Religiei Cosmice Universale. Un popor fără Religie, iată un lucru grav şi lamentabil. Credem că toate Şcolile şi Sectele işi indeplinesc misiunea, invăţand pe alţii, studiind, discutand…

Important, şi acesta este lucrul fundamental, este ca oamenii să urmeze Drumul Căsătoriei Perfecte. Iubiea nu face rău nimănui, nu pricinuieşte neajunsuri nimănui. Gnoza este flacăra din care ies Religiile, Şcolile şi Credinţele. Gnoza este Inţelepciune şi Iubire.

Cei care cred că vor ajunge la Cristificare cu timpul şi cu ajutorul evoluţiei, reincarnandu-se şi dobandind o mulţime de experienţe, greşesc. Cei care gandesc astfel răman intemniţaţi in eroare secol după secol, viaţă după viaţă, şi realitatea este că ei termină prin a se pierde in abis.

Noi, Gnosticii, nu negăm legea Evoluţiei; noi afirmăm doar că această Lege nu permite nimănui să se Cristifice. Legile Evoluţiei şi Involuţiei sunt Legi pur mecanice ale Naturii, care operează simultan in marele Laborator al Naturii. Un mare număr de organisme şi de specii sunt produsul Involuţiei şi multe alte organisme şi specii sunt rezultatul Evoluţiei. Ceea ce este grav este a atribui Evoluţiei lucruri, virtuţi, calităţi pe care ea nu le are. Evoluţia nu Cristifică pe nimeni.

Cel care doreşte Cristificarea are nevoie de Revoluţia Conştiinţei. Aceasta nu e posibilă decat prin munca cu Bobul.

Trebuie să precizăm că lucrul cu Bobul are trei aspecte perfect definite: Primul este A te Naşte; al Doilea, a Muri; al Treilea, Sacrificiul pentru biata umanitatea suferindă.

A te naşte este o problemă complet sexuală. A Muri e o chestiune de Sanctificare. Sacrificiul pentru umanitate este Cristoso-Centrismul.

Ingerul trebuie să se Nască in interiorul nostru. El se naşte din germenele său Sexual.

Satan trebuie să moară, este o problemă de Sfinţenie. Noi trebuie să ne dăm viaţa pentru ca alţii să trăiască. Aceasta este Cristoso-Centrismul.

Hierofantul Isus a trăit cu adevărat intreaga Dramă a Pasiunii aşa cum e scris. Noi inşine, cu toate că nu suntem realmente decat viermi mizerabili ai pămantului, trebuie să trăim toată Drama Pasiunii.

Isus a fost Fiul unui Soldat Roman şi al unei Femei Evreice. Marele Hierofant avea talie mijlocie şi ten de culoare albă, uşor mai bronzat din cauza Razelor de Soare.

Marele Maestru avea părul negru şi o barbă de aceeaşi culoare. Ochii săi erau intunecaţi ca noaptea adancă.

Cuvantul Nazaritean vine de la Nazar, om cu nasul drept. Isus nu avea nasul curbat de tip Evreiesc. Marele Maestru avea un nas drept, propriu rasei albe europene.

Isus nu era evreu decat prin mamă, Evreica Maria; prin tată, el era de rasă albă celtică; tatăl său era un soldat roman.

Soţia-Preoteasă a Maestrului Isus era şi ea de rasă albă şi poseda mari puteri ezoterice, aşa cum a demonstrat in cursul călătoriei sale cu Nazariteanul prin ţările bazinului Mediteranean şi prin Europa.

Isus era in intregime om. Isus n-a fost Castratul pe care il prezintă mai multe religii.

Isus a parcurs Drumul Căsătoriei Perfecte. Isus l-a format pe Cristos in interiorul său practicand Magia Sexuală cu soţia lui. Ceea ce suntem pe cale să afirmăm aici ii va scandaliza pe fanatici, dar cand oamenii de ştiinţă vor fi in măsură să scruteze Registrele Akashice ale Naturii, oamenii ne vor da atunci dreptate, pentru că vor putea vedea ei inşişi viaţa lui Isus, cu ajutorul Televizoarelor Ultra-Moderne (puţin importă numele care se va da aparatelor in acel moment).

Prin aceste Anale Akashice, se va cunoaşte intreaga Istorie a Globului, viaţa tuturor marilor oamenilor, istoria completă a Cleopatrei şi a lui Marc Antoniu etc.

Timpul trece şi faptele vor demonstra afirmaţiile noastre.

Terminand aceste Treizeci şi Trei de Capitole ale Căsătoriei Perfecte, am fost informaţi că Marele Maestru Isus este acum in vestul Statelor Unite. Marele Maestru circulă pe străzi şi drumuri, anonim şi necunoscut, el trăieşte ca oricare alt cetăţean şi nimeni nu-l cunoaşte. O formidabilă Radiaţie de energie cristică emană din el şi se răspandeşte in toată America.

Marele Maestru păstrează intotdeauna acelaşi corp pe care l-a avut pe Pămantul Sfant. Fără indoială, Marele Hierofant Isus a inviat din morţi a Treia Zi şi mai trăieşte cu acelaşi Corp Fizic.

Isus a ajuns la Inviere graţie Elixirului de Viaţă Lungă. Isus a primit Elixirul de Viaţă Lungă pentru că el s-a Cristificat. Isus s-a Cristificat pentru că a parcurs Drumul Căsătoriei Perfecte.

Să terminăm aceste Treizeci şi Trei de capitole afirmand că in centrul celor Patru Drumuri, numite Religie, Ştiinţă, Artă şi Filosofie, se află Suprema Sinteză, care este Căsătoria Perfectă.”Mulţi iubiţii mei fraţi şi surori ai Mişcării Gnostice, am terminat acest curs de invăţămant ezoteric şi mă gandeam să pun sfarşit acestor reuniuni, să suspend pentru un timp aceste intalniri, dar observ că aceste reuniuni sunt o necesitate spirituală pentru noi toţi şi din această cauză cred că cel mei bine este să continuăm să ne intalnim in ziua de 27 a fiecărei luni”.

Iată ce spuneam in 27 iulie 1961, in casa unui distins om de ştiinţă. In acel moment, tocmai terminasem redactarea Căsătoriei Perfecte şi, in acelaşi timp, un curs de invăţătură sexuală ezoterică pe care l-am dat unui grup de studenţi Gnostici Rosicrucieni.

Motivul pentru care mă gandisem să intrerup reuniunile ezoterice la Mexico era decepţia. La inceput, sala in care aveau loc intrunirile era plină de oameni. Toţi se bucurau să studieze misterele Sexului şi să cunoască Drumul Căsătoriei Perfecte.

Apoi, pe măsură ce zilele treceau, oamenii s-au dezinteresat treptat de Căsătoria Perfectă şi de Magia Sexuală.

In aşa fel că după doi ani de intruniri se puteau număra pe degetele mainii studenţii ezoterici care veneau să asiste la aceste intalniri. In aceste condiţii, am considerat că era inutil să continui a ţine conferinţe. Intenţia mea era de a termina in acea seară conferinţele şi intrunirile. Mă simţeam plin de-o dragoste imensă, grandioasă, sublimă. Inima mi s-a umplut de durere cand mi-am amintit de ideea pe care o avusesem să-i las pe aceşti oameni singuri.

Atunci m-am hotărit să nu intrerup reuniunile şi să continui cu cei caţiva care rămăseseră. Cand m-am intors acasă, am primit un mesaj telepatic din Templul Chapultepec, ordonandumi să părăsesc casa şi să mă duc imediat in pădurea Chapultepec.

Am ascultat de ordin, am ieşit din casă şi m-am indreptat spre această pădure minunată despre care vorbeşte Maestrul Huiracocha in romanul său Rosa Cruz.

Castelul din Chapultepec strălucea minunat cu miile sale de lumini mici. Drumurile şi scara centrală erau părăsite şi porţile inchise ermetic. Este greu de intrat in mijlocul nopţii in pădurea Chapultepec pentru că gardienii şi jandarmii supraveghează locurile cu vigilenţă şi dacă vreun discipol Gnostic Rozcrucian indrăzneşte să se aventureze in pădure, ar risca să fie luat drept un hoţ.

Zelul gardienilor este mare, căci acest Castel inchide imense bogăţii: să menţionăm, intre alte lucruri, vesela Imparatului Maximilian, din aur masiv, precum şi bogăţiile epocii coloniale, care se pot contempla in sălile Palatului. Este Palatul cel mai magnific din Mexic.

Nu contează cum am reuşit să pătrund in pădurea din Chapultepec in plin miez de noapte. Cert este că am intrat, asta-i tot. Am luat-o pe o alee care făcea inconjurul Colinei; de-a lungul acestei alei se aflau fantanele pe care le-a construit Preşedintele Madero. Drumul era pustiu şi noaptea intunecată… M-am plimbat un timp aşteptand un semnal. Timpul mi s-a părut lung, dar in sfarşit cineva s-a apropiat şi mi-a adresat parola şi totul s-a aranjat.

Adeptul superior al Templului mi-a poruncit să intru şi fără alt preambul, am intrat. Templul era situat in interiorul Colinei din Chapultepec. Acest Templu a fost vizibil, intr-o altă epocă, tuturor Aztecilor, dar mai tarziu, la venirea Spaniolilor, l-au pus in stare de “Jinas”.

Imperiul Luminii şi al Credinţei Nahuaşilor este in acest Templu. Doi Gardieni cu sabia scoasă păzeau intrarea şi nimeni nu putea pătrunde in templu fără un ordin de sus.

Acea noapte a fost pentru mine un moment de o imensă fericire. O lumină de un alb imaculat inunda Templul. Acea lumină era pătrunsă de viaţă şi de spirit şi nu proiecta umbră in nici o parte. Lumina ieşea dintr-un Potir-Chivot. Intr-o asemenea lumină Sufletul se simte plin de-o fericire cu adevărat de nedescris.

Un Inger a pătruns cu mine in Templu şi s-a aşezat. Adeptul Superior al Templului ne-a arătat cateva tablouri foarte frumoase, pline de viaţă şi de mişcare. Aceste tablouri sunt foarte numeroase in Lojile Albe. Franz Hartman ne vorbeşte in lucrarea sa intitulată “O Aventură in Locuinţa Adepţilor Rosicrucieni” despre tablouri de acest gen pe care le-a văzut in Templul Rozcrucian din Boemia. Figurile din aceste tablouri sunt pline de viaţă şi de mişcare. Aceasta constituie ceea ce se numeşte Arta Regală a Naturii.

Superiorul Templului, văzand admiraţia noastră pentru tablouri, se adresă Ingerului, apoi mie, zicandu-ne: “Este interzis să atingeţi aceste tablouri”. Ingerul se conformă fidel ordinului; in ce mă priveşte, trebuie să recunosc cu sinceritate că am simţit tentaţia să le ating… Erau atat de frumoase… O atenţionare severă a Maestrului opri la timp gestul meu: “Vi s-a spus deja, domnule, că este interzis să atingeţi aceste tabluori”. “N-am deloc intenţia să le ating”, am zis eu, in loc de scuză. Templul strălucea in noaptea aceea de-o glorie inexprimabilă. Este imposibil de descris in cuvinte omeneşti o asemenea frumuseţe. Acoperişul, zidurile, totul era din aur masiv. Insă ceva mă umplu de mirare. Auzisem atata vorbindu-se de Teosofie, de Roscrucianism, de Ermetism, de Yoga etc., şi iată acum, in acest Templu Gnostic Rozcrucian in “Jinas” nu era decat un mic grup de oameni, bărbaţi şi femei care, ca şi mine, au fost şi ei invitaţi la această reuniune a Templului.

Mi-am amintit sălile anumitor Profesori de ocultism, pline intotdeauna pană la refuz; mi-am amintit de templele şi bisericile lumii, in care se ingrămădeau mii de persoane; de asemenea imi veniră in minte Lojile care se numesc Rosicruciene, cu zecile de milioane de afiliaţi, şi aici, in plin Templu al Lojei Albe, se puteau număra pe degetele mainilor cei care erau prezenţi.

Atunci am inţeles totul. La inceput, un mare număr de persoane veneau la reuniunile noastre ezoterice. Pe măsură ce timpul trecea, numărul celor care asistau descreştea considerabil şi in prezent numai caţiva insetaţi de inţelepciune şi de iubire mai veneau la reuniuni. Inţelegand toate acestea, exclamai spontan:

“Templele, lojile şi şcolile lumii sunt intotdeauna inţesate de oameni, pentru că Satan i-a sedus şi atras acolo, dar la templele adevăratei Inţelepciuni Divine vin numai caţiva”.

Astfel am grăit eu, cu o voce care m-a mirat şi pe mine şi după ce am vorbit, văzui asentimentul Superiorului Templului. El spuse atunci: Aşa este; Satan i-a sedus!

Apoi, după ce a confirmat cuvintele mele, Maestrul ordonă Ingerului să urce pană la corul de muzicieni şi cantăreţi, ca să cante. Ingerul ascultă, urcă in cor şi cantă intr-o operă istoria secolelor.

Ingerul, din punct de vedere doctrinar, s-a plasat mental in epoca viitorului celui de al Cincilea Rond al Evoluţiei Planetare. Pămantul Chimico-Fizic nu va mai fi atunci decat un cadavru, o altă lună. Intreaga viaţă evoluţionară se va dezvolta in acel moment in planul eteric sau regiunea eterică a pămantului nostru. Cele şapte rase de carne şi oase nu vor mai exista, ele se vor stinge.

Ingerul cantă cu o voce atat de inexprimabilă şi dulce incat părea flautul fermecat al lui Mozart. Intreaga mea fiinţă intră in extaz. Să auzi un Inger cantand este ceva ce nu se poate uita niciodată.

Situat mental in timpul Pămantului viitor al celui de al Cincilea Rond, Ingerul povesti sub formă de operă Istoria Evoluţiei Terestre. El ii aminti pe toţi profeţii care fuseseră pe Pămant; cu vocea sa melodioasă el relată istoria celor Şapte Rase ale Lumii şi Apocalipsa actualei Rase a Cincea, descrise continentele care au existat in trecut şi distrugerea lor generală, marile cataclisme ale Pămantului, Marile Războaie, eforturile supraomeneşti pe care le făcuseră Marii avatari pentru a salva omenirea, Crucificarea lui Cristos Martir pe Golgota etc. Apoi se lamentă cu durere pentru numărul mic al celor care fuseseră salvaţi. Numai caţiva reuşiseră să se Nască ca Ingeri.

Ceilalţi… marea majoritate a fiinţelor umane au fost aruncate in abis. Din toate aceste miliarde de Suflete care au intrat in jocul evoluţiei şi al involuţiei pe planeta
Pămant, numai o mană de creaturi au atins starea Angelică. “Mulţi chemaţi, puţini aleşi”. Cand Ingerul ajunse la această parte a inefabilei sale opere, m-am simţit zdruncinat şi stupefiat la culme. Credeam sincer că această poveste a numărului mic al celor care s-au salvat şi al celor, in mare majoritate, care s-au pierdut nu priveşte decat pămantul şi Pămantul-Lună a Mahamanvantarei trecute, dar că in celelalte lumi lucrurile erau diferite. Ingerul mă făcu să-mi dau seama de eroare atunci cand zise:

“Şi tot ce s-a intamplat pe Pămant se repetă intotdeauna in lumile spaţiului infinit”. In momentul in care Ingerul işi termină Cantecul său Inexprimabil, am inţeles de ce au asistat ataţia oameni la inceput la reuniunile mele şi de ce, din toţi cei care au inceput, au rămas numai caţiva cu mine. In prezent sunt gata să continui cu aceşti caţiva. Nu mă mai interesează să am sala plină de oameni. Intr-adevăr, numeroşi sunt cei care incep, insă rari cei care merg pană la capăt.

Căsătoria Perfectă este Drumul Tăişului de Cuţit. Afilierea la indiferent ce Şcoală, Lojă, Ordin, Biserică, este un lucru foarte uşor. A studia Yoga, Ermetismul, Filosofia, Astrologia este frumos şi uşor, dar este te Naşte ca Inger este teribil de greu.

Ingerul trebuie să se nască din sămanţa sexuală. Iată, in mod precis, lucrul dificil. Bobul de grau germinează uşor; desigur, multe boabe se pierd, nu germinează, dar in marea lor majoritate germinează, cresc şi se transformă in hrană pentru mulţimi.

A semăna boabe de porumb este şi acesta un lucru uşor; multe seminţe se pierd, dar marea majoritate nu se pierde, germinează şi devine porumb. Cu sămanţa Ingerilor este mult mai greu: această sămanţă o poartă omul in glandele sale sexuale şi ea germinează foarte rar.

Vom termina această carte afirmand in mod absolut că numai prin Căsătoria Perfectă se poate obţine ca această sămanţă să germineze şi să se nască fructul. Acest fruct este Ingerul. Iată deci ce este dificil.

Iată intreaga problemă. Oamenii cred in general că simplul fapt de a aparţine cutărei şcoli, cutărei sau cutărei religii sau secte, ajunge pentru ca ei să fie salvaţi. Bineinţeles acest lucru este fals. Din ceea ce omul crede sau nu crede nu se va naşte niciodată nici o sămanţă; nici o insectă nu se va naşte prin ceea ce omul crede sau nu crede. Nu s-a văzut niciodată să se nască un om dintr-o teorie de pe hartie…

Problema este sexuală şi Ingerul nu este o excepţie.

Membrii tuturor Religiilor, Şcolilor, Sectelor şi Credinţelor spun: “Mulţi chemaţi, puţini aleşi”. Toată lumea repetă aceasta şi fiecare presupune, cum e şi normal, că el este ales. Nimeni nu se consideră pierdut. Oamenii cred că cu credinţele lor, cu teoriile lor, cu studiile lor, sunt deja salvaţi. Nimic nu e mai fals şi absurd pentru că faptul de a te Naşte nu poate fi rezultatul credinţelor, teoriilor, părerilor şi concepţiilor. Realitatea este diferită: A te Naşte este o problemă exclusiv sexuală. In profunzimile Ezoterice ale Marilor Religii se predă Magia Sexuală. Din nefericie, oamenii nu aprofundează, nu cercetează. Asta-i problema. Oamenilor nu le place Magia Sexuală, pentru că aceasta inseamnă sacrificiul de sine, a propriilor lor pasiuni animalice. Rar este cel care poate intr-adevăr să persevereze cu Magia Sexuală.

Mulţi incep din curiozitate, dar nu rezistă mult timp şi se dedică atunci desfraului. Aceştia sunt cei slabi, care spun peste tot apoi că Magia Sexuală este periculoasă. Acestea sunt seminţele degenerate care nu germinează.

Sexualitatea este drumul care conduce fiinţele umane la eliberarea finală. Cel care crede că poate exista un alt drum diferit pentru autorealizare, greşeşte total.

Sexualitatea este Legea pentru toate Continentele, Lumile şi Spaţiile.

Să vorbim acum despre Selena. Desigur, Luna este astăzi un cadavru dar a existat un timp cand, inainte de a muri, această planetă avea mări foarte frumoase, o vegetaţie exuberantă, tot felul de oameni etc. etc. etc. Din nefericire, mulţimile lunare s-au transformat in demoni; numai o mană de creaturi umane ajunge la Adeptatul Practic.

Pe planeta noastră Pămant rezultatul va fi acelaşi. Numai un mic grup de oameni se vor naşte ca Ingeri. Putem afirma, fără riscul de a greşi, că umanitatea pămantului va fi inghiţită de abis.

Teosofii se inşală cand afirmă că toate fiinţele umane vor ajunge la eliberare. Această concepţie nu este acceptată de Loja Albă pentru că este Falsă.

Se inşală cei care gandesc că dacă cred cutare sau cutare lucru vor fi salvaţi. Această concepţie este Falsă. Se inşală cei care cred că cu Filosofia sau cu tehnicile respiratorii ale Pranayamei pot fi salvaţi. Nimeni nu poate fi salvat dacă nu se Naşte şi nimeni nu se poate Naşte fără Sex.

Terminand această carte, nu mă pot opri să nu simt o tristeţe imensă pentru omenire. Este lamentabil că Abisul inghite ataţia oameni. Scriu cu durere pentru că ştiu că umanitatea nu acceptă Căsătoria Perfectă. Inchei această carte perfect convins că foarte rari sunt aceia care vor şti cu adevărat să profite de ea. Oamenilor nu le plac aceste lucruri. Toţi cred că cu Credinţa lor specială, cu Religia, Ordinul sau Şcoala lor pot fi salvaţi şi nu există mijloc de a-i convinge că greşesc. Cu ocazia viitorului al Cincilea Rond, toţi cei care nu acceptă Căsătoria Perfectă vor fi Demoni, locuitori ai Abisului. Cei care acceptă Căsătoria Perfectă in viitorul al
Cincilea Rond vor fi Ingeri.

Suntem la sfarşitul Rasei Ariene şi incepem să trăim Apocalipsa Sfantului Ioan şi milioane de fiinţe umane sunt pe cale să pătrundă in abis. Aceşti bieţi oameni intră in Abis convinşi că merg foarte bine, ei cred că sunt deja in numărul celor aleşi şi că credinţele lor i-au salvat. Ei cred aceasta şi nu există nici un mijloc de a-i face să renunţe la părerile lor, de a le dovedi contrarul. In felul acesta ei se scufundă in abis unde după milioane şi milioane de ani se vor dezintegra in mod lent pană se vor transforma in pulbere cosmică: aceasta este a Doua Moarte.

Incheiem această carte spunand: “Singurul salvat este cel care se transformă intr-un Inger. Ingerul trebuie să se Nască in interiorul nostru. A te Naşte este o problemă absolut Sexuală şi Unicul drum este cel al Căsătoriei Perfecte.


Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture