Dezvaluiri

Despre lumi paralele si despre cum “Demonii” sunt pe pamant in forma umana

Binele și răul se înfruntă pentru ultima dată, într-o confruntare de al cărei deznodământ depinde soarta întregii lumi. Regia filmului îi aparține lui Nikolaj Arcel, iar scenariul este realizat de acesta si Akiva Goldsman, Jeff Pinkner și Anders Thomas Jensen, după romanele lui Stephen King.

Vezi clip cu traducere din filmul :

 

Allan Kardec – Interventia Spiritelor in lumea corporala

 

Influenţează Spiritele gândurile şi acţiunile noastre?

„Din acest punct de vedere, influenţa lor este mai mare decât credeţi, căci foarte adesea ele sunt cele ce vă conduc”.

Avem gânduri ce ne sunt proprii, şi altele ce ne sunt sugerate?

„Sufletul vostru este un Spirit care gândeşte; nu ignoraţi că mai multe gânduri vă vin în acelaşi timp despre acelaşi subiect, şi adesea chiar contrarii unele cu altele. Ei bine, sunt întotdeauna de-ale voastre şi de-ale noastre; aceasta vă pune în îndoială, deoarece aveţi două idei ce se combat”.

Cum putem sa distingem gândurile proprii de cele sugerate?

„Atunci când un gând este sugerat, este ca o voce ce vă vorbeşte. Gândurile proprii sunt în general cele ale primului imbold. De altfel, nu există un mare interes pentru voi în această distincţie, şi adesea este util să nu o ştiţi: omul acţionează mai liber; dacă se decide pentru bine, o face mai bucuros; dacă o ia pe drumul greşit, nu are decât mai multă responsabilitate”.

La oamenii deosebiţi şi la cei de geniu ideile apar întotdeauna din propria lor substanţă?

„Câteodată ideile provin de la propriul Spirit dar adesea le sunt sugerate de alte Spirite, care îi consideră capabili să le înţeleagă şi demni de a le fi transmise. Când nu le găsese în ei, fac apel la inspiraţie; este o evocare făcută fără a bănui”. Dacă ar fi fost util ca noi să putem distinge cu claritate gândurile proprii de cele ce ne sunt sugerate, Dumnezeu ne-ar fi dat şi această posibilitate, aşa cum ne dă posibilitatea de a distinge ziua de noapte. Când un lucru este nedesluşit, trebuie să rămână astfel pentru binele general”.

Se spune uneori că primul imbold este întotdeauna bun; este exact?

„Poate fi bun sau rău în raport cu natura Spiritului încarnat. Este întotdeauna bun la cel ce ascultă de inspiraţiile potrivite”.

Cum distingem dacă un gând sugerat vine de la un spirit bun sau de la unul rău?

„Învăţaţi acest lucru! Spiritele bune nu îndeamnă decât la bine; voi trebuie să-l distingeţi”.

În ce scop Spiritele imperfecte ne împing la rău ?

„Pentru a vă face să suferiţi ca şi ele”.

Diminuează aceasta suferinţele lor?

„Nu, dar vederea Unor fiinţe mai fericite le provoacă invidia”.

Ce fel de suferinţe vor să ne facă să resimţim ?

„Cele ce rezultă din apartenenţa la un ordin inferior şi îndepărtat de Dumnezeu”.

De ce permite Dumnezeu ca spiritele să ne îndemne la rău?

„Spiritele imperfecte sunt instrumente destinate să probeze credinţa şi constanţa oamenilor în bine. Tu, fiind Spirit, trebuie să progresezi în ştiinţa infinitului, de aceea treci prin probele răului pentru a ajunge la bine. Misiunea noastră este de a te pune pe drumul cel bun, şi când influenţele negative acţionează asupra ta, o fac pentru că tu le chemi prin dorinţa de rău, căci spiritele inferioare îţi vin în ajutor la rău când ai dorinţa de a-l comite; nu te pot ajuta la rău decât dacă tu vrei răul. Dacă eşti predispus la păcat, vei avea o sumedenie de spirite care îţi vor întreţine acest gând, dar vei avea deopotrivă spirite ce-şi vor da silinţa să te influenţeze în bine, ceea ce face să se echilibreze balanţa şi te lasă liber să alegi”. Astfel Dumnezeu lasă conştiinţei noastre alegerea drumului pe care trebuie să-l urmăm, şi libertatea de a ceda uneia sau alteia dintre influenţele contrare ce se exercită asupra noastră.

Credeţi că e cu putinţă să ne eliberăm de influenţa Spiritelor care ne împing la rău ?

„Da, căci spiritele se ataşează doar de cei care le solicită prin dorinţele lor sau le atrag prin gândurile lor.”

Spiritele a căror influenţă este respinsă prin voinţă renunţă la tentativele lor?

„Ce vrei să facă? Când nu mai este nimic de făcut, ele cedează locul; totuşi, pândesc momentul favorabil, aşa cum pisica pândeşte şoarecii”.

Prin ce mijloc se poate neutraliza influenţa Spiritelor rele?

„Făcând bine şi având încredere deplină în Dumnezeu, respingeţi influenţa Spiritelor inferioare şi distrugeţi stăpânirea sub care voiau să vă ia. Păziţi-vă să ascultaţi sugestiile Spiritelor care suscită în voi gânduri rele, care insuflă discordia între voi, şi care stârnesc în voi toate pasiunile rele. Desfideţi mai ales pe cele care vă exaltă orgoliul, căci vă prind prin slăbiciunea voastră. Iată de ce Isus vă face să spuneţi în rugăciune: „Doamne! nu ne lăsa să cădem în ispită, şi scapă-ne de rău”.

Spiritele care caută să ne îndemne la rău, punăndu-ne astfel la încercare încrederea fermă în bine, au primit misiunea de a o face, şi dacă este o misiune pe care o îndeplinesc au responsabilitatea ei?

„Nici un Spirit nu primeşte misiunea de a face rău; când îl face, e din proprie voinţă şi, ca urmare, îi suportă consecinţele. Dumnezeu poate să-l lase să facă rău doar pentru a vă pune la încercare, dar nu i-o impune, şi vă revine vouă sarcina de a-l respinge”.

Atunci când încercăm un sentiment de angoasă, de anxietate ce nu poate fi definit sau de satisfacţie interioară fără cauză cunoscută, acestea ţin numai de o dispoziţie fizică?

„Aproape întotdeauna ţin de comunicările pe care le aveţi în necunoştinţă de cauză cu spiritele, sau pe care le-aţi avut cu ele în timpul somnului”.

Spiritele care vor să ne împingă la rău nu fac decât să profite de circumstanţe în care ne găsim, sau pot face să se nască aceste circumstanţe?

„Ele profită de circumstanţe, dar adesea le provoacă împingându-vă în inconştienţa voastră spre obiectul poftei voastre. Astfel, de exemplu, un om găseşte în drumul său o sumă de bani: să nu crezi că Spiritele au dus banii în acel loc, dar ele pot da omului gândul de a se îndrepta în această parte, şi atunci îi este sugerat gândul de a-i lua, în timp ce altele îi sugerează gândul de a restitui banii persoanei căreia îi aparţin. La fel este şi cu toate celelalte tentaţii”.

Un Spirit poate îmbrăca momentan învelişul unei persoane vii, adică poate intra într-un corp animat şi poate acţiona în locul celui care se află încarnat?

„Spiritul nu intră într-un corp aşa cum intri într-o casă; el se asimilează cu un Spirit încarnat ce are aceleaşi defecte şi aceleaşi calităţi pentru a acţiona unitar; însă întotdeauna Spiritul încarnat este cel ce acţionează după cum doreşte asupra materiei în care este îmbrăcat. Un Spirit rătăcitor nu se poate substitui celui încarnat, căci Spiritul şi corpul sunt legate până la timpul fixat ca limită pentru existenţa materială”.

Dacă nu există posesiune propriu-zisă, adică coabitare a două Spirite în acelaşi corp, sufletul se poate găsi într-o dependenţă de un alt Spirit, astfel încât să fie subjugat sau posedat, iar voinţa sa să fie paralizată?

„Da, şi acestea sunt cazurile de adevăraţi posedaţi; dar află că această dominaţie nu se face fără participarea celui ce o suportă, fie datorită slăbiciunii sale, fie prin dorinţa sa. Adesea au fost luaţi drept posedaţi epilepticii sau nebunii ce aveau mai multă nevoie de medic decât de descântec”. Cuvântul posedat, în accepţiunea sa obişnuită, presupune existenţa demonilor, adică a unei categorii de entităţi de natură rea, şi coabitarea uneia dintre aceste entităţi cu sufletul în corpul unui individ. Din moment ce nu există demoni în acest sens, şi două Spirite nu pot locui simultan acelaşi corp, nu există posedaţi conform ideii ataşate acestui cuvânt. Prin cuvântul posedat nu trebuie să se înţeleagă decât dependenţa absolută în care se poate găsi sufletul în privinţa Spiritului imperfect care îl subjugă.

Pot fi alungate Spiritele rele şi se poate scăpa de dominaţia lor?

„Când există voinţă fermă, întotdeauna se poate scutura un jug”.

Se poate întâmpla ca fascinaţia exercitată de Spiritele rele să fie în aşa fel încât persoana subjugată să nu o observe. Atunci, o terţă persoană poate să facă ceva pentru a înlătura robia, şi în acest caz, ce condiţie trebuie să îndeplinească?

„Dacă este un om de bine, voinţa sa îl poate ajuta solicitând concursul Spiritelor bune, căci cu cât este mai mult om de bine, cu atât are putere asupra Spiritelor imperfecte spre a le îndepărta şi asupra celor bune pentru a le atrage. Totuşi, ar fi neputincios dacă cel care este subjugat nu ar consimţi la aceasta; există oameni care se situează într-o dependenţă ce le flatează gusturile şi dorinţele. În toate cazurile, cel a cărui inimă nu este curată nu poate avea nici o influenţă; Spiritele bune îl dispreţuiesc, şi cele rele nu-l cred”.

Formulele de descântec au o oarecare eficacitate asupra Spiritelor rele?

„Nicidecum; când aceste Spirite văd pe cineva că ia lucrul în serios, îşi bat joc de el şi nu-l lasă”.

Există persoane animate de bune intenţii şi care nu sunt mai puţin obsedate; care este cel mai bun mijloc de a te elibera de spiritele ce te obsedează?

„Să le oboseşti răbdarea, să nu ţii deloc cont de sugestiile lor, să le arăţi că-şi pierd vremea: atunci când văd că nu au nimic de făcut, pleacă”.

Este rugăciunea un mijloc eficace pentru a te vindeca de obsesie?

„Rugăciunea este un puternic ajutor întru totul; dar credeţi-mă bine că nu este suficient să murmuri câteva cuvinte pentru a obţine ceea ce doreşti. Dumnezeu îi ajută pe cei care acţionează, nicidecum pe cei ce se mulţumesc să ceară. Trebuie deci ca obsedatul să facă la rândul său ceea ce este necesar pentru a distruge în el însuşi cauza ce atrage Spiritele rele”.

Ce trebuie să gândim în privinţa izgonirii demonilor despre care se vorbeşte în Evanghelie?

„Depinde de interpretare. Dacă denumiţi demon un Spirit rău care subjugă un individ, atunci când influenţa sa va fi distrusă, el va fi cu adevărat izgonit. Dacă atribuiţi o boală demonului, atunci când veţi vindeca boala, veţi spune că aţi alungat demonul. Un lucru poate fi adevărat sau fals după sensul ataşat cuvintelor. Cele mai mari adevăruri pot părea absurde atunci când nu priveşti decât la formă, şi când se ia alegoria drept realitate. Înţelegeţi bine acest lucru şi reţineţi-l: are o aplicare generală”.

 


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture