Jan Van Helsing – „Fiii Domnului” au coborât din cer şi s-au împerecheat cu fiicele pământului

Dumnezeul Vechiului Testament nu poate să fie Dumnezeul Noului Testament şi nici invers! Prin urmare constatăm; „Fiii Domnului” au coborât din cer şi s-au împerecheat cu fiicele pământului. Pe lângă Enoh, au avut loc şi răpiri în cazul lui Abraham şi Ezechiel – în aeronave (!). Ei bine, atunci ce s-a întâmplat? Modificările textelor transmise de milenii pe cale orală, prin numărul mare de transcrieri şi în parte schimbările intenţionate, sunt evidente deja în primele propoziţii ale Genezei. În cele mai vechi texte ebraice se vorbeşte permanent la plural despre Elohim care tradus din ebraică, înseamnă zei, divinitate sau făptura zeilor.

Vezi clip online cu traducere din filmul Jupiter Ascending (2005):

play-rounded-fill

La forma de singular, dacă într-adevăr ar fi vrut să vorbească despre un Dumnezeu, rabinii cunoscători şi exegeţi ai scrierilor religioase la vechii evrei ar fi folosit pentru Dumnezeu cuvântul El (singular)! Deoarece însă n-au făcut aceasta, în interpretare ar trebui să plecăm de la principiul că, de fapt, era vorba despre un grup de zei sau făpturi ale zeilor. De altfel, în akkadiană El înseamnă Ilu, în arabă ilah (Alah?). În Geneză, cuvântul Elohim apare de 66 de ori. În textele ebraice „oficiale” de astăzi ale Vechiului Testament, în „Biblia Hebraica”, cuvântul Elohim apare de peste două mii de ori. Acesta este un puternic indiciu că la „începutul” creaţiei nu a fost vorba despre „iubitul Dumnezeu”, ci despre un grup de fiinţe extrem de inteligente! Dacă însă vom cerceta numai Vechiul Testament, vom bâjbâi în continuare în întuneric. Pentru a afla cine au fost Elohim care vizitau pe atunci Pământul, trebuie să recurgem la scrieri mai vechi – şi anume la moşteniri, pe care exegeţii ebraici le-au copiat, manipulat (lat. manus = mână) şi le-au făcut istoria originii lor…

Cel mai important document scris din Mesopotamia este totuşi „Epopeea Atrahasis”, care s-a păstrat într-o stare bună. Ea povesteşte despre perioada dinainte de potop şi despre evoluţia omului pe pământ. Ea relatează despre anunnaki (cei veniţi din cer pe pământ), care au venit pe pământ în urmă cu circa 450.000 de ani tereştri de pe această planetă Nibiru ce înconjoară Soarele nostru o dată la 3.600 de ani, pentru a exploata aurul de care aveau nevoie urgent pe planetele lor. Aceasta se petrecea la milioane de ani după distrugerea planetei Tiamat. Pământul trebuie să le fi părut anunnakilor deosebit de propice – având în vedere structura nutritivă (de exemplu, existenţa în atmosferă a apei dătătoare de viaţă, a vegetaţiei) şi ecosfera (apropiere optimă de Soare). Au ales Pământul!

Să vedem cum era pe atunci mama Pământ: se afla în mijlocul celei de a doua mari ere glaciare (acum 430.000-480.000 de ani). O treime a stratului de pământ de atunci trebuie să fi fost acoperit cu gheaţă. Conform estimărilor, în timpul marilor ere glaciare (prima a început în urmă cu aproximativ 600.000 ani) era mai jos decât astăzi cu până la circa 250 de metri. Aceasta are explicaţia în faptul că atunci pe terenul solid se găsea foarte multă apă sub formă de gheaţă. Unde astăzi se găsesc mare şi ţărmuri era pe atunci pământ uscat. Pentru colonizarea primilor anunnaki s-au pretat marile câmpii străbătute de fluvii, precum, de exemplu, câmpiile de la Nil sau Eufrat şi Tigru.

Primul grup de anunnaki a fost alcătuit din 50 de persoane. Ei au aterizat în Marca Arabiei şi au pornit în direcţia Mesopotamiei, unde la marginea mlaştinilor a fost ridicata prima colonie din lume (Eridu – casă construită în depărtare). Numele Eridu se găseşte în formă înrudită încă în câteva limbi, astfel, de exemplu în vechea germană de sus în cuvântul Erda, în germană Erde, în engleză earth, în engleza medievală erthe; dacă se merge înapoi în timp şi spaţiu, în aramaică Erde se spune Artha, Ereds, Erd sau Ertz şi în ebraică Eretz. Listele regale sumeriene descriu aşezările şi perioadele de guvernare ale primilor zece stapânitori anunnaki de dinaintea marelui potop. Aici timpul se măsoară în shar (1 shar = 3.600 de ani = o rotaţie a planetei Nibiru în jurul Soarelui nostru). Conform textelor, de la prima aterizare până la potop (lui Noe) trecuseră 120 de shari. În acest timp Nibiru a înconjurat Soarele de 120 de ori – aceasta corespunde cu 432.000 ani tereştri. Lista regală sumeriană este o listă de stăpânitori, oraşe şi evenimente. Numele primului „zeu” pe pământ, care a conceput prima casă regală „dumnezeiască” a „Eridu” şi a proiectat celelalte patru oraşe, din păcate este indescifrabil. Alte texte însă coincid în acest punct şi-l numesc pe Enki (stăpânul pământului), în akkadiană EA (stăpânul adâncurilor apelor) drept primul mare conducător. El mai avea şi numele de Nudimmund (cel care poate să făptuiască). El era îndrumătorul şi aducătorul de cultură, un excelent specialist în ştiinţele naturii, profesor şi inginer. Enki era fiul lui Anu (An), stăpânul planetei Nibiru şi al zeiţei Nummu. El a stabilit primul loc la marginea terenului mlăştinos şi a spus: “aici ne stabilim” De acum înainte Pământul a devenit reşedinţa de stapânitor a lui Enki şi principalul locaş de cult. După ce anunnakii exploataseră în cele mai grele condiţii mulţi ani aurul în “Abzu” (zăcăminte la mare adâncime), nemulţumirea lor a fost din ce în ce mai mare. A existat o revoltă, atunci când Enlil, fratele lui Enki, a vizitat zăcământul. Muncitorii nu mai voiau…

Printre altele şi pentru că în timpul activităţii lor pe Pământ fuseseră expuşi condiţiilor gravitaţionale terestre şi, prin aceasta, procesului nostru de îmbătrânire. A fost convocat un consiliu al „zeilor”, la care a venit şi marele stapânitor al planetei Nibiru şi a fost alături de anunnaki. Atunci Enki a găsit soluţia: trebuia creat un Lulu, un muncitor primitiv! Anunnakii au fost de acord. Din însemnările şi descrierile sumerienilor rezultă clar că a fost creat artificial primul om, cu un scop precis: el trebuia să lucreze pentru „zei”. De acum înainte trebuia să le poarte jugul, de aceea la sumerieni se mai numeşte şi Lulu amelu (muncitor primitiv).

 
Cartile lui Jan van Helsing se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Daca apreciezi informatiile publicate si dorești sa ajuți acest blog:


Descarcă aplicaţia TrezireaInteligentei


Hide picture