Sorin Modreanu – Spiritul divin

Spiritul divin a făcut pe om după chipul şi asemănarea lui. Deoarece Dumnezeu este spirit, nu ne-a făcut cu figură fizică ci ca fizic după chipul şi asemănarea lui, adică tot spirit. Omul nu face casa, maşina, radioul etc. după chipul şi asemănarea lui, ci după asemănarea cugetării lui. Casa a luat formă după chipul cum a cugetat el.
Acesta este spiritul propriu-zis. în jurul lui este un complex de fluide. Aceste învelişuri fluidice sau tunici sînt în număr de şapte, formînd ceea ce se numeşte “perispirit”.

La rindul său, constituţia perispiritului este organizată pe două tipuri de fluide sau haine, şi a-nume:

A. Haina internă sau corpul, înveliş intern, compus din trei părţi, denumite corpuri divine sau învelişuri centrale, şi anume:

1. înveliş în care îşi are sediul voinţa.

2. învelişul în care se află sediul memoriei. Aici este arhiva unde se stochează informaţiile cîştigate de spirit în şcoala nesfîrşită a miliardelor de ani.

3. învelişul în care se află sediul ideilor, al inteligenţei. In acest corp iau naştere diferitele idei create de spirit. Acest corp al ideilor este diferit la diversele spirite, după gradul lor de evoluţie. Aşa cum orice om normal are ochi, dar nu toţi oamenii văd deopotrivă de bine. Sau aşa cum toţi oamenii au creier, dar nu toţi pot vorbi şi gîndi la fel, deoarece la unul sistemul nervos central este mai bine alcătuit sau organizat, la altul, însă, dimpotrivă etc.

B. Haina externă : Este formată din patru corpuri sau învelişuri fluidice periferice, şi anume :

1. Corpul planetar

2. Corpul solar

3. Corpul universic

4. Corpul cosmic

După unii ocultişti, aceste patru corpuri sau învelişuri sînt cunoscute sub numele de corpul astral.

1. Corpul planetar corespunde învelişului fluidic al plarietei noastre. El are o aură, numită planetară, ce înconjoară corpul omului, reproducînd conturul corpului fizic, mai vag, dîndu-i înfăţişarea unui mare oval. Diferitele lui particule sînt ordonate şi prezintă anumite vibraţii. El se nutreşte, absoarbe material nou din spaţiu, ce primeneşte continuu. Acest corp este o icoană fidelă a sentimentelor, senzaţiilor şi dorinţelor noastre. El se schimbă în tonalitate de culori şi vibraţii, după stările noastre sufleteşti.

Fiziologia şi funcţiile corpului planetar :

a) Serveşte de vehicul, căci prin ajutorul lui, spiritul se poate deplasa prin spaţiul planetar al Pămîntului.

b) Este centrul de transformare a impresiilor din lumea externă în senzaţii. Deşi acest rol poate suscita discuţii şi scepticism, totuşi exponenţii spiritualismului îl atestă ca pe o alternativă viabilă reală.

c) El denotă o anumită sensibilitate, posedînd o conştiinţă redusă şi o voinţă de grad inferior.

d) In corpul planetar, asemănător corpului vital (dublul eteric), se disting şapte centre, cu potenţial de mare activitate. dar numai unul este activ.

2. Corpul solar este sferic. Şi celelalte corpuri (universic şi cosmic) au formă sferică, învelindu-se concentric unul pe altul. Aceste învelişuri servesc la plutirea şi mişcarea prin spaţiu universic şi cosmic.

Sediul spiritului este în creier.

In afară de aceste corpuri fluidice ce alcătuiesc perispiritul, omul fizic mai are un înveliş sau corp fluidic, denumit corpul vital sau dublul eteric. O caracteristică esenţială a acestuia, ca şi a corpului fizic, este existenţa lui efemeră, respectiv avînd un început, o dezvoltare şi un sfîrşit şi, în plus, spre deosebire de corpul fizic, corpul vital sau dublul electric este invizibil. Acest corp vital (dublul eteric) e format din materie eterică sau fluidica. El reproduce forma densă a corpului fizic, dar îl depăşeşte cu circa 10-20 cm. Pătrunzînd în toate aparatele şi organele omului, corpul vital eteric va reproduce absolut toate aceste organe, pînă la ultima celulă. In concluzie, corpul vital (dublul eteric) reproduce absolut corpul fizic, ca şi cum noi ne-am uita într-o oglindă. Cînd corpul fizic şi-a terminat existenţa, corpul vital (dublul eteric) părăseşte şi el corpul fizic. El mai stă o perioadă variabilă de timp în preajma casei şi mai ales a mormîntului, dar încetul cu încetul materialul lui se risipeşte în mediul înconjurător, pînă va dispărea cu totul. Există o strînsă relaţie între calitatea corpului fizic şi calitatea corpului vital, în sensul că acesta din urmă întreţine funcţiunile lui şi sănătatea. Noaptea, cînd spiritul iese din corp, iese puţin şi corpul vital. Egiptenii ştiau despre existenţa corpului vital (a dublului eteric). Corpul vital distribuie forţa vitală în corp prin nişte centre de forţă, în număr de şapte, denumite “Chakre” (din sanscrită = roată, disc) şi fiecare dintre acestea îndeplineşte o funcţie distinctă. Corpul vital este colorat violet-cenuşiu sau albastru-cenuşiu, slab luminos.

Partea din corpul vital (dublul eteric) care depăşeşte corpul fizic poartă numele de “aură”, (aura sanatatii).

IMG_20151001_124452

I. Corp fizic -vizibil – muritor

II. Corp vital sau Dublul eteric – invizibil – muritor

III. Centre de forţă – Chakre

1. Centrul din creştetul capului (vertex), are 960 de spiţe, denumit de unii autori: Lotusul cu 1000 de petale.

Numele sanscrit este SAHASRARA.

Determină continuitatea conştiinţei.

2. Centrul dintre sprincene, are 96 de spiţe. Numele sanscrit este: AJNA.

Determină clarviziune.

3. Centrul Gîtului (furculiţa sternală), are 10-16 spiţe. Numele sanscrit este: VISUDDHA.

Determină clarauz (auz eteric).

4. Centrul cardiac, are 12-14 spiţe.

Numele sanscrit este: ANAHATA.

Determină înţelegere (conştiinţa sentimentelor).

5. Centrul ombilical, are 10 spiţe.

Numele sanscrit este: MANIPURA.

Determină sensibilitate astrală.

6. Centrul splenic, are 6 spiţe.

Numele sanscrit este: SVABHIS – THANA.

Determină memoria călătoriilor astrale

7. Centrul de la baza şirei spinării, are 4 spiţe. Numele sanscrit este: MULADHARA.

Determină focul Kundajini.

IMG_20151001_124949


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture