Articole

Sorin Modreanu – Efectul Kirlian

Existenta aurei corpului vital (eteric) este în etapa actuală o ipoteză confirmată, dovedită prin “Efectul Kirlian”, adică prin electronografîe. Contribuţia soţilor S.D. Kirlian şi V.K. Kirlian în vizualizarea aurei (invizibilă cu ochiul) a fost şi este esenţială. Plecand de la efectul “fantoma frunzei”, pus în evidenţă prin tăierea limbului unei frunze lobate, pe amprenta electrografîcă a acesteia va fi reţinut conturul distinct iniţial al frunzei, aşa cum arăta el înainte de amputare. Aşa se explică, spune Dr. A. Popescu, piciorul-fantomă în chirurgie. Astfel, după amputarea piciorului, determinată de diverse cauze (arterită, traumatism complex etc.), bolnavii continuă să acuze dureri în zona piciorului lipsă (amputat). Explicaţia, spune în continuare Dr. A. Popescu, este persistenţa un timp a acestui corp vital care dă senzaţia de durere.

După cercetările Dr. W.J. Kilner, expuse în lucrarea sa “The Human Atmosphere”, făcute asupra aurei, cu ajutorul ecranelor colorate, rezultă o serie de observaţii utile în elucidarea unor aspecte ale acesteia, dintre care menţionăm două tipuri de aure :

1. Aura interioară : are o structură granulară, granulele excesiv de fine luînd o înfăţişare striată.

Striaţiile sînt paralele, perpendiculare pe suprafaţa corpului. Aura este net delimitată.

2. Aura exterioară este nebuloasă.

Menţionăm o observaţie caracteristică, făcută de Dr. W.J. Kilner în legătură cu dimensiunea aurei. Astfel, la intelectuali, spune el, în general, aura este mare în comparaţie cu aura persoanelor slab dotate (mărginite). Acest lucru se constată mai ales în jurul capului.

Cel dintîi simptom morbid, legat de aura interioară, determinat de o afecţiune locală, e scăderea sau dispariţia completă a striaţiilor. Aura interioară devine opacă, mai densă şi îşi schimbă culoarea. Ea poate prezenta vergi grosolane, foarte diferite de striaţiile fine, care caracterizează starea de sănătate.

După cum se vede, este indiscutabilă relaţia intre schimbările produse în aură şi starea de sanatate si de boală a organismului. O contracţie a aurei interioare denotă invariabil o boală gravă. Scopul urmărit de Dr. W.J. Kilner a fost să întrebuinţeze aura ca mijloc de diagnostic.

Centrele de forţa (Chakre) sînt aşezate la suprafaţa corpului vital (dublul eteric) la circa 6 mm distanţă de corpul fizic. Clarvăzătorului îi apar nişte vîrtejuri, discuri sau rozete. Dimensiunea lor este de 5-15 cm în diametru, iar rolul lor este să absoarbă vitalitatea sau “Prana” (cuvînt sanscrit; pra = în afară, an = a respira).

Aceste centre sînt situate după cum urmează :

1. La baza şirei spinării

2. Zona ombilicală

3. Zona splinei

4. Zona inimii

5. Zona furculiţei stemale

6. Intre sprîncene

7. In creştetul capului (vertex), numit şi lotusul cu o mie de petale (după cărţile indiene).

Dintre cele şapte centre de forţă, numai una este într-o activitate mai intensă, şi anume cea din dreptul splinei, celelalte abia se învîrtesc sau stau pe loc. Rozeta splenică văzută de persoanele aflate în transă hipnotică se vede ca o floare cu şase petale care se mişcă cu o iuţeală foarte mare, de la stînga spre dreapta, atrăgînd din mediul ambiant fluid vital.

Funcţiile corpului vital (dublul eteric) :

1. Absoarbe prana sau vitalitatea şi o trimite în toate regiunile corpului fizic.

2. Serveşte de mijlocitor între corpul fizic şi corpul astral. O leziune a corpului vital (dublul eteric) se traduce printr-o leziune a corpului fizic. Prana vitalizează corpul vital şi prin corpul fizic, sănătatea diferitelor regiuni ale corpului depinzînd de volumul pranei distribuite. Rolul acestui fapt remarcabil menţinerea energiei fizice şi în vindecări este evident si de o importanta capitala.

Materia corpului vital (dublul) este necontenit expulzată din corp prin pori. Materia eterică radiază mai puternic prin vârfurile degetelor mâinilor şi picioarelor, de aici importanţa ca aceste regiuni ale corpului să fie menţinute intr-o stare de igienă corespunzătoare. Corpul vital (dublul) are o sensibilitate a sa proprie. In faţa unei excitaţii, el reacţionează, se apropie sau se depărtează, după cum ii este favorabilă sau nu. După cum s-a mai subliniat, cit timp omul trăieşte, corpul vital îi întreţine funcţiunile, sănătaţea, căldura şi puterea.

In lucrarea sa ” Man, visible and invizibile “, Dr. W.J. Kilner conchide, într-o enunţare semnificativă şi de certă importanţă pentru medicina contemporană, că striaţiile aurei corpului vital se reflectă fără îndoială în oglinda sănătăţii, care este “aura”, cea care reprezintă pe drept cuvînt aura sănătăţii.

Noaptea, corpul vital (dublul eteric) iese puţin afară, îmbăindu-se în oceanul de fluid eteric din jur, absorbind prana pentru a înlocui particulele uzate prin funcţionarea îui.

Incheind succinta prezentare a “radiografiei unei structuri”, considerăm potrivit să cităm remarcabila şi expresiva afirmaţie a lui Arthur E. Powell, ce nu şi-a pierdut valoarea cu toată trecerea timpului, despre “miraculosul suflet”, răspunzînd cu această ocazie răscolitoarei întrebări de tip hamletian “a fi sau a nu fi”: “Sufletul omului e nemuritor şi viitorul său e acela al unui lucru ale cărui dezvoltare şi splendoare nu au limite. Principiul care dă viaţă locuieşte în noi şi în afară de noi. El nu moare niciodată, este etern, binefăcător. Nu poate fi auzit, văzut, nici simţit, dar este perceput de omul care doreşte cu adevarat sa il perceapa.”


Ajuta-ma sa traduc din text in voce audio cat mai multe articole postate.

(Doriti un anumit articol sa fie tradus din text in voce audio, trimite-ti un mesaj de cerere traducere)

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture