Dezvaluiri

Despre creatorii noștri, „recoltatorii cosmici de energie„

Potrivit informațiilor transmise lui Robert Monroe, creatorii noștri, „recoltatorii cosmici de energie„ au echipat animalele de pradă cu anumite dispozitive (colți, gheare și super-viteză), în scopul de a prelungi agonia prăzii și, ca consecință, de a se produce o cantitate și mai mare de Energie Loosh. Cu alte cuvinte, cu cât se produce mai multă suferință se generează o cantitate tot atât de mare a energiei, recoltată apoi de creatorii noștri.

Vezi Trailer la Matrix 4 (The Matrix Resurrections):

Ideea că omul trebuie să se sacrifice (trebuie să ucidă ceva, sau să fie ucis în scopul de a potoli setea zeilor) este comună tuturor marilor religii ale lumii. Găsim ritualuri de sacrificiu prin sânge (inclusiv sacrificii umane) în: tradiția druidică, budismul tibetan, tradiția amerindienilor, Fenicia, Egipt, Grecia și Roma Antice, Africa, China, Arabia, Germania, etc. Chiar și Vechiul Testament (Judecători 11: 31-40) descrie o poveste a sacrificiului uman, în care judecătorul israelit Jepthah sacrifică ritualic propria-i fiică pentru a îndeplini un jurământ făcut lui Jehova.

În timp ce nu putem privi iudaismul ca fiind o religie ce promovează sacrificiul uman mai mult decât a făcut-o, constatăm că Dumnezeu a cerut evreilor să comită genocid. Numai într-o singură zi aceștia au ucis 12.000 de canaaniți: „Și au nimicit tot, cu desăvârșire, în cetate…bărbați și femei, tineri și bătrâni, și boi, și oi, și măgari…cu tăișul sabiei.” (Iosif: 06:21)

În ceea ce privește Islamul, situația este similară. În timp ce rostește vorbe goale, referindu-se la imoralitatea sacrificiului uman, Allah ordonă slujitorilor săi să dezlănțuie Jihadul împotriva tuturor necredincioșilor: „După ce lunile de post s-au scurs, porniți la luptă și ucideți păgânii oriunde i-ați găsi…cotropiți-i, asediați-i, pândiți greșelile lor, apoi porniți la război.” (Coran: 9: 5) În dorința de a-și justifica credința, Musulmanii „iubitori de pace” interpretează aceste pasaje din Coran ca fiind reprezentări „simbolistice”…la fel procedează și creștinii încercând să justifice comportamentul sociopat al lui Jehova. După cum se poate observa, învățăturile și scopul urmărit de Zeul Islamului prezintă aceleași similitudini cu cele ale Dumnezeului copiilor lui Israel. Așadar, ar putea fi vorba despre una și aceeași Entitate?! Nu reprezintă o contradicție faptul că această Entitate susține două popoare diferite, apoi le determină să se lupte între ele?! Răspunsul este NU, în cazul în care Agenda sa înseamnă a stimula și a recolta cât mai multă energie Loosh.

Cineva a conceput câte­va modificări subtile în Matrixul acesta, Grădina sa, toate familiare oricărui istoric. Divizarea tuturor unităţilor de Cultură în Jumătăţi (pentru a genera singurătate, în timp ce încearcă să se reunească) şi încurajarea poziţiei dominante a unităţii de Tip 4M (oamenii) sunt două dintre inovaţiile cele mai demne de menţionat.

Aşa cum apare acum, Matrixul acesta, Grădina este un spectacol fascinant de eficienţă. Colectorii au devenit, de multă vreme, Maeştri în Arta Formulei. Unităţile de Tip 4M (oamenii) domină şi s-au răspândit în întreaga Grădină, cu excepţia porţiunilor mai adânci din mediul li­chid (oceanele). Acestea sunt producătorii principali de Loosh distilat.

Din experienţă, Colectorii au dezvoltat o întreagă tehnologie cu instrumente complementare pentru recoltarea de Energie Loosh, de la unităţile de Tip 4M (Oamenii). Cele mai comune au fost numite iubire, priete­nie, familie, lăcomie, ură, durere, vină, boală, mândrie, ambiţie, proprietate, posesie, sacrificiu – şi, pe o scară mai largă, naţiuni, se­parări pe provincii, războaie, foamete, religie, maşini, libertate, in­dustrie, comerţ, ca să menţionăm doar câteva. Producţia de Loosh este mai mare decat oricand …

Atunci când cele mai vechi scripturi ale lumii ne spun că am fost creați ca hrană pentru zei, trebuie să ne întrebăm dacă dorim să trăim într-un Univers în care acest lucru ar putea fi adevărat.

De ce ne-a ocupat acest animal de pradă în felul în care spui că a făcut-o, don Juan?”, “Trebuie să existe o explicație logică.” intreaba Carlos Castaneda.

“Există o explicație”, a răspuns don Juan, “care este cea mai simplă explicație din lume. Ei ne-au ocupat pentru că noi suntem hrana lor – și ne storc fără milă pentru că noi le asigurăm subzistența. Așa cum noi creștem pui în cotețe de pui, gallineros, la fel și răpitorii ne cresc pe noi în cotețe de oameni, humaneros. Astfel, au mâncarea la dispoziție tot timpul.”

Ei sunt infinit mai eficienți și mai organizați decât atât. Ca să ne mențină ascultători, supuși și slabi, răpitorii au întreprins o manevră uluitoare – uluitoare, desigur, din punctul de vedere al unui strateg de luptă, însă o manevră oribilă din punctul de vedere al celor care îi suferă efectele. Ei ne-au dat mintea lor! Mă auzi? Răpitorii ne dau mintea lor, care devine mintea noastră. Mintea răpitorului este barocă, plină de contradicții, morocănoasă și plină de teama că ar putea fi descoperit în orice clipă. Știu că, deși nu ai suferit niciodată de foame, a continuat el, ai o neliniște legată de mâncare, iar asta nu e nimic altceva, decât neliniștea răpitorului, care se teme că, de la o clipă la alta, manevra lui o să fie descoperită și el n-o să mai aibă de mâncare. Prin intermediul minții, care la urma urmei este mintea lor, răpitorii injectează în viața ființelor omenești tot ce le convine. În acest fel, ei își asigură un grad de protecție, care să acționeze ca un tampon împotriva fricii lor.


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "Mulțumesc" printr-o Donație:


Hide picture