Omraam Mikhael Aivanhov – Iesod: Fundamentul vietii spirituale

Câţi oameni m-au urmat sperând că le voi da mijloace de a-şi dezvolta uşor facultăţile psihice, de a obţine puteri magice, etc. Şi când le spuneam că metoda cea mai eficace pentru a-şi dezvolta aceste facultăţi şi a obţine aceste puteri este de a se purifica, de a face o curăţenie în interior, ei mă părăseau, şi încă cu ce dispreţ! Ceea ce le spuneam le părea prea pueril. Ei mergeau atunci în altă parte, crezând că vor găsi în final ceea ce căutau. Evident, găseau ei ceva, dar ce? Ar fi mai bine să nu vorbim. Deci voi, cel puţin, încercaţi să înţelegeţi că puritatea este mijlocul cel mai eficace pentru a obţine veritabile realizări spirituale. Pentru că odată ce terenul e curăţat, calea e liberă pentru curenţii cereşti: ei nu mai întâlnesc obstacole pentru a ajunge la voi şi pentru a vă da ceea ce cereţi.

Din păcate, majoritatea celor ce se întorc spre spiritualitate îşi imaginează că satisfacţiile, succesul pe care n-au reuşit să-l obţină prin alte mijloace îl vor obţine printr-un învăţământ iniţiatic. Nu, nu îl vor obţine, şi dacă vor încerca să-şi atingă scopurile cu ajutorul ştiinţelor oculte o vor plăti scump. Dacă voi reuşi măcar să vă fac să înţelegeţi aceasta, voi considera că am îndeplinit o mare parte din sarcina mea.

Am ţinut, un an întreg, un ciclu de conferinţe despre puritate luând ca punct de plecare sefira Iesod, pentru a vă arăta cât este de vast acest subiect; el atinge domenii la care nu ne gândim în mod obişnuit (a se vedea “Misterele lui Iesod” Opere Complete, tomul 7). Toată lumea cunoaşte inconvenientele pe care le prezintă canalizările înfundate, geamurile murdare, lentilele ochelarilor rău şterse. Dar foarte puţini se gândesc că ei întreţin aceleaşi inconveniente în ei înşişi: gânduri, sentimente, dorinţe care sunt ca nişte pete, ca şi praful, deşeuri care obstrucţionează canalele spirituale, care împiedică lumina divină să sosească până la ei şi să îi penetreze. Nu puteţi intreprinde nimic solid, sigur, în viaţa spirituală, fără a fi lucrat în prealabil asupra purităţii.

Dar să nu credeţi că dacă insist atât de mult asupra purităţii este pentru că trebuie să ne oprim exclusiv asupra ei şi să nu mai căutăm nimic mai sus. Nu, eu insist asupra ei pentru că puritatea este baza – aceasta e şi semnificaţia numelui Iesod: bază, fundament. Ori, rolul unei baze este de a suporta întregul edificiu. În Arborele Vieţii există şi alte sefire care reprezintă virtuţile asupra cărora discipolul trebuie să înveţe să lucreze, dar lucrul cu Iesod, baza, reprezintă condiţia de îndeplinit pentru a putea începe a se instrui şi a crea în lumea spirituală.

De ce sefira Iesod reprezintă baza vieţii spirituale? Pentru că odată cu ea începe lumea psihică. Am văzut aceasta când am studiat cele patru diviziuni ale Arborelui sefirotic:

– Atsilouth: sefirele Kether, Hohmah, Binah corespund lumii divine.

Briah: sefirele Hessed, Gebourah, Tiphereth corespund lumii spirituale

Ietsirah: sefirele Hod, Nestah şi Iesod corespund lumii psihice.

Assiah: Malhouth corespunde lumii fizice.

De cum părăsim Malhouth, lumea fizică, intrăm în lumea psihică a cărei primă etapă este Iesod. Ca şi celelalte sefire, Iesod este ierarhizată şi partea sa inferioară corespunde Lunii care, în psihologie, reprezintă lumea inconştientului, a instinctelor şi a iluziilor. Este deci esenţial ca omul să se facă stăpân pe această lume pentru a introduce în ea ordinea şi lumina. Aceasta înseamnă a se purifica. Asta e tot. Da, a se purifica înseamnă mai întâi a fii capabil să discerni natura mişcărilor vieţii interioare, să-ţi analizezi gândurile, sentimentele, dorinţele, proiectele şi să lucrezi pentru a le face mai dezinteresate, mai generoase.

În ciuda acestor explicaţii, ştiu bine că mulţi îşi vor astupa urechile: ei vor da ca argument faptul că puritatea semnifică îngustime, limitare, fanatism şi chiar excludere… că în numele purităţii s-au făcut persecuţii, masacre, arderi pe rug. Ah? Foarte bine, dar şi în numele dragostei s-au făcut crime înspăimântătoare, şi asta nu împiedică pe nimeni să mai pronunţe cuvântul iubire şi să continue să iubească?… Gândiţi-vă un pic la această nedreptate! Ei găsesc orice motiv ca să nu facă efort. Sub pretextul că noţiunea de puritate e rău înţeleasă, ei vor să se bălăcească în continuare în murdărie. Ei sunt liberi să o facă, dar vor vedea într-o zi efectele acestui mod eronat de a gândi.

Cei care nu au învăţat să lucreze cu Iesod, vor continua să se bălăcească în lumea psihică fără a cunoaşte niciodată realitatea lumii spirituale. Chiar dacă, cum e în majoritatea cazurilor, posedă adevărate daruri psihice, e bine să ştie că acestea nu ajung. Trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna că lumea psihică nu este lumea spirituală, şi că nu e suficient să ai un dar psihic pentru a-l exersa în mod corect. Muzicienii, pictorii cei mai dotaţi nu ar ajunge la nici o realizare dacă nu se supun unei discipline, dacă nu studiază sub îndrumarea unui maestru. Un dar psihic, ca şi un dar artistic, trebuie cultivat. Cel ce posedă aceste daruri trebuie să lucreze asupra singurei calităţi care îi va permite să vadă clar şi să exercite influenţe benefice: puritatea. Şi în aceste cazuri, puritatea semnifică nu numai luciditatea, dar şi onestitatea, dezinteresul, conştiinţa responsabilităţilor.

Ori, ce se petrece în general? Cineva a avut vise premonitorii, a simţit că el însuşi sau alte persoane erau în pericol, a văzut că un anumit eveniment se va produce. Atunci, foarte încântat că a descoperit un dar care îi urmeşte anturajul, se proclamă clarvăzător, deschide un cabinet unde unii oameni care sunt îngrijoraţi pentru ei înşişi sau familiile lor vin să-l consulte. Şi astfel, acest nou clarvăzător începe să transmită zilnic “mesajele Cerului”. Oare se gândeşte vreodată dacă e la înălţimea pretenţiilor? Nu; din moment ce a avut câteva vise premonitorii, câteva intuiţii bune, el îşi imaginează că este capabil să dea în orice moment răspunsuri la toate întrebările şi că nu se înşeală nici o dată. Ei bine, nu, din nefericire nu, şi acel care vrea să-şi dezvolte darul clarvederii trebuie să lucreze în fiecare zi cu o mare vigilenţă asupra lumii sale psihice, dacă nu se va găsi într-o dezordine interioară de nedescurcat, se va înşela şi îi va înşela şi pe alţii. Mulţi care au luat-o fără precauţii pe calea mediumităţii, au sfârşit prin a-şi pierde capul (a se vedea “Privire asupra invizibilului” Colecţia izvor, Nr. 228).

Iată de ce oamenii cu bun simţ sau oamenii de ştiinţă nu vor să audă vorbindu-se de facultăţi şi se puteri psihice: pentru că imediat se gândesc la toţi aceşti şarlatani şi dezechilibraţi. Au dreptate să nu accepte orice, dar nu au dreptate să refuze să meargă mai departe pentru a studia şi a înţelege domeniul vieţii psihice, ignorând aceste fenomene. Pentru că astfel ei îşi fixează limite gândirii şi investigaţilor lor. Sub pretextul că se arată raţionali, obiectivi, ei se opresc la suprafaţa lucrurilor. Există şi câţiva oameni de ştiinţă serioşi care se interesează de fenomenele “parapsihologice”, numai că mulţi dintre ei nu o spun de frica desconsiderării din partea colegilor lor. E la fel cum unii pastori sau preoţi cred în reîncarnare dar nu o spun pentru că reîncarnarea nu e admisă de Biserică iar ei nu vor să-şi atragă neplăceri. Ei bine, eu reproşez acestor oameni de ştiinţă şi acestor preoţi de a nu avea sensul responsabilităţii lor, pentru că lasă oamenii care caută în obscuritate şi rătăcire.

Nimic nu-i va putea opri pe oameni să vrea să găsească altceva decât le propune ştiinţa oficială sau Biserica oficială. Dar pericolul e mare pentru ei de a rătăci în regiunile inferioare ale lui Iesod. De aceea trebuie să dobândească o bună înţelegere a purităţii, pentru că ea este cheia vieţii spirituale.

Când lucraţi să vă purificaţi cu adevărat, profund, lumina pătrunde mai uşor în voi, şi veţi începe să vedeţi totul mai clar, mai lucid. Particolele care vă ruinează sănătatea sunt alungate şi vă veţi simţi mai bine. Acelea care împiedică voinţa voastră sunt rejectate şi veţi deveni mai tare. Tot ceea ce e tenebros şi obscur vă va părăsi, şi dacă sunteţi trist, bucuria vă va năpădi. Pentru că bucuria nu e altceva decât un aspect al purităţii: cu cât te purifici mai mult, cu atât te simţi mai uşor, vesel şi bucuros. Şi, devreme ce impurităţile antrenează fermentaţia, putrefacţia, dislocaţia şi moartea, cu cât vă purificaţi mai mult mergeţi spre imortalitate. Deci, sănătatea, puterea, cunoaşterea, fericirea, nemurirea nu sunt altceva decât aspecte ale purităţii. Iată un rezumat al Ştiinţei iniţiatice; de voi depinde acum să verificaţi aceste lucruri.

Pe coloana centrală a Arborelui sefirotic, Iesod se găseşte deasupra lui Malhouth, iar Tiphereth este deasupra lui Iesod. Din această dispoziţie putem deduce că, pentru a coborî până la Malhouth (Pământul), lumina lui Tiphereth (Soarele) trebuie să treacă prin Iesod (Luna). Aici, Malhouth reprezintă simbolic lumea fizică, Iesod lumea psihică şi Tiphereth lumea spirituală. Atunci, ce se va întâmpla dacă lumea psihică nu este într-o stare de puritate care să-i permită să fie traversată de lumina lumii spirituale?

Din păcate, aceasta se întâmplă cu mulţi oameni: ei se plâng că nu resimt nici o binefacere din practicile lor spirituale; ei se roagă, meditează, se leagă de Cer, dar au impresia că aceasta nu-i ajută; ei se simt indecişi, dezorientaţi, slabi; câteodată chiar se gândesc că situaţia lor e mai rea decât înainte. Explicaţia este că acea lumină de care ei se forţează să se lege întâlneşte în ei straturi impure formate de gândurile şi sentimentele lor dezordonate, rău stăpânite. Atunci, nu numai că lumina nu trece, dar se produce acelaşi fenomen ca atunci când razele soarelui cad pe o grămadă de gonoi: ele accelerează putrefacţia.

Traversând un geam transparent, razele soarelui vin să vă lumineze, dar când ele trebuie să traverseze straturi impure, ele produc fermentaţii şi mirosuri urâte. Dacă vreţi să deveniţi un bun receptacol al luminii divine trebuie ca inima voastră să fie ca un cristal transparent, dacă nu, ştiţi de acum ce vă aşteaptă. Atât timp cât nu sunteţi decişi să faceţi o veritabilă muncă de curăţire, de purificare, e mai bine să nu vă apropiaţi de lumina Ştiinţei iniţiatice. Vă previn, pentru că mai târziu va fi inutil să faceţi să cadă asupra ei responsabilitatea necazurilor pe care le veţi resimţi. Va fi greşeala voastră, în exclusivitate.

Atunci când veţi începe cu adevărat lucrul cu Iesod, lumina lui Tiphereth va circula prin voi, şi această lumină vă va permite să înţelegeţi realitatea lucrurilor şi să vă orientaţi corect. Atât timp cât nu posedaţi această lumină interioară, sunteţi obligaţi să recurgeţi la alţii, depindeţi de ei pentru a vă conduce viaţa voastră; şi cum nu e chiar sigur că ideile şi judecăţile lor vă vor lumina cu adevărat, veţi fi sub influenţa unor opinii contradictorii.

Veritabila bogăţie este de a ajunge să posedaţi această lumină care vă va permite să descoperiţi voi înşivă adevărul fără să aveţi nevoie tot timpul să-i consultaţi pe alţii. Veţi întreba: “Şi chiar fără să avem nevoie să consultăm un Maestru, un Iniţiat?” Da, de ce nu? Dacă sunteţi capabil să-l egalaţi, sau chiar să-l depăşeşti, de ce nu? Desigur, va dura mult, va fi dificil, dar Inteligenţa cosmică nu a scris nicăeri că trebuie să rămâneţi limitat, dependent. Ea nu a interzis niciodată unui discipol să-şi egaleze Maestrul şi chiar să-l depăşească. Calea vă este deschisă, şi aceasta e poate singura cale care vă este cu adevărat deschisă. Nimeni nu vă poate împiedica să progresaţi în lumină. Dacă nu, de ce ar fi spus Iisus: “Fiţi perfecţi aşa cun Tatăl vostru din Ceruri e perfect”?

Pentru a parcurge regiunea lui Iesod, mai mult decât pentru altele, discipolul are nevoie de un ghid. Dar odată ce a depăşit Iesod, drumul este liber şi poate să avanseze singur, pentru că a ajuns în regiunile luminii care dă adevărata clarvedere.

Nu trebuie să vă înşelaţi, adevărata clarvedere este cea care vă permite să vedeţi realitatea lumii spirituale, adică să captaţi, să înţelegeţi ceea ce există mai subtil în natură şi în sufletul uman. Cealaltă clarvedere, care constă în a vedea evenimente trecute sau viitoare, sau chiar spiritele lumii astrale, nu are nimic extraordinar.

Toată lumea sau aproape toată lumea ar putea să le vadă pe acestea prin anumite exerciţii sau prin folosirea unor droguri, dar aceste mijloace nu duc prea departe şi prezintă chiar mari pericole pentru psihism. Singura clarviziune pe care trebuie să o căutaţi este aceea care poate să facă din voi o prismă de cristal care să lase să treacă lumina Cerului. De această clarviziune vorbea Iisus când spunea: “Fericiţi cei cu inimile pure pentru că îl vor vedea pe Dumnezeu.”

În sefira Iesod, Dumnezeu este numit El Hai, adică Dumnezeu cel viu. În Iesod, Dumnezeu se manifestă deci ca creator şi distribuitor al vieţii, dar a cea mai pure vieţi, cea care vine de sus, de la Izvor, acea viaţă care tâşneşte, curăţă şi purifică totul în trecerea ei, pentru că prima sarcină a vieţii este tocmai de a respinge elementele impure care se opun elanului său.

Şi cum Dumnezeu este prezent în toate sefirele, “a-L vedea pe Dumnezeu” înseamnă deci a primi binecuvântările tuturor sefirelor, adică ştiinţa lui Hod, graţia lui Netsah, splendorile lui Tiphereth, forţa lui Gebourah, generozitatea lui Hessed, stabilitatea lui Binah, înţelepciunea lui Hohmah şi în fine, atotputernicia lui Kether.

Fiecare sefiră corespunde unei virtuţi divine; puteţi să lucraţi fie cu una fie cu alta, dar fiind conştienţi că nu veţi ajunge nicăieri dacă nu aţi lucrat mai întâi cu Iesod. Toţi cei care vor să obţină calităţile şi puterile celorlalte sefire fără a fi lucrat în prealalbil cu Iesod sunt într-un anume fel opriţi, şi stagnează în mlaştinile planului astral unde nu întâlnesc decât iluzii, decepţii şi chinuri.

Deci, decideţi-vă să puneţi puritatea la baza existenţei voastre, înaintea cunoaşterii, înaintea bogăţiei, înaintea puterii şi într-o zi veţi avea mai mult decât această cunoaştere, mai mult decât această bogăţie, mai mult decât aceste puteri. Au existat în istorie bărbaţi şi femei care nu au citit nici măcar o carte, care nu au avut studii, ei au lucrat numai asupra purităţii, şi într-o zi au început să manifeste toate celelalte calităţi: înţelepciunea, clarvederea, puterea de a vindeca… Pentru că nu mai aveau pe ei straturi opace, nu mai aveau ecrane, şi toate bogăţiile Cerului au putut să-i penetreze.

Iesod este începutul vieţii psihice, şi în acest sens putem spune că magia începe cu sefira Iesod. Adevărata magie este în gândurile şi sentimentele noastre. Nu avem nevoie de baghetă sau de talismane, toate puterile noastre magice sunt în puterea vieţii psihice; de aceea Luna, care aparţine sferei lui Iesod, este astrul magiei. Cel ca vrea să posede adevărata forţă magică trebuie să înceapă prin a purifica lumea sa psihică. Trebuie să înţelegem puritatea ca şi cea mai mare forţă magică, pentru că prin intermediul lui Iesod putem accede la Mistere.

 
Cartile lui Omraam Mikhael Aivanhov se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture