Omraam Mikhael Aivanhov – Numele lui Dumnezeu

 Ehieh

Atunci când Dumnezeu i-a dat misiunea de a-i elibera pe Evreii de jugul Egiptenilor, Moise a răspuns: “Voi merge spre copiii Israelului şi le voi spune: Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis spre voi. Dar dacă mă vor întreba care e numele Său, ce să le răspund? Dumnezeu spuse lui Moise: Ehieh Ascher Ehieh (ceea ce însemnă literalmente: eu voi fi cine voi fi). Şi a adăugat: Astfel să le răspunzi copiilor lui Israel: Cel care se numeşte Ehiel “eu voi fi” m-a trimis la voi.”

Numele lui Dumnezeu care corespunde sefirei Kether, Ehieh, semnifică deci: “eu voi fi.” Dumnezeu se numeşte pe El Însuşi “eu voi fi” pentru a exprima faptul că nu a terminat să se manifeste.  El este Cel care devine sublim, iar noi nu putem nici să-l vedem, nici să-l auzim, nici să-l atingem.

Iehovah, Iehovah Tsebaoth, Iah

În sefirele Binah şi Nestah, Dumnezeu e numit Iehovah. Acest nume este în realitate fabricat de creştini care au vrut să pronunţe Tetragrama  Iod He Vav He        (Despre interpretarea acestor patru litere a se vedea tomul 32 din Opere Complete, cap IV: “Tetragrama şi cele şaptezeci şi două de genii planetare”). Tetragrama este marele nume sacru a lui Dumnezeu, evreii îl scriu, dar nu îl pronunţă. Când apare în textele biblice care trebuie citite cu voce tare, ei spun Adonai: Domnul. După tradiţie, numai marele preot pronunţa acest nume o dată pe an, în Templu, în Sfântul Sfinţilor. Tetragrama este deci cea care guvernează în sefira Binah: Jehovah, iar în sefira Nestah: Jehovah Tsebaoth.

Tsebaoth semnifică: oştiri. Jehovah Tsebaoth semnifică deci “Dumnezeu al oştirilor”. Aceste oşti nu sunt oşti terestre, ci sunt ierarhiile îngereşti.

În Hohmah, Dumnezeu se numeşte Iah care se scrie Iod He , şi care e o formă abreviată a Tetragramei.

El, Eloha vaDaath, Elohim Gibor, Elohim Tsebaoth

În sefira Hessed, Dumnezeu e numit El, ceea ce semnifică Dumnezeu, pe care îl regăsim în Eloha şi de asemenea în Elohim care e pluralul lui Eloha. Elohim Gibor (în Gebourah) înseamnă: “Dumnezeu puternic”. Eloha va Daath (în Tiphereth) înseamnă: “Dumnezeu şi cunoaşterea”. Elohim Tsebaoth (în Hod) înseamnă: “Dumnezeu al oştilor”, aceste oştiri celeste sunt cohorte de îngeri şi aştrii care celebrează gloria Sa (Hod).

Chadai El Hai

În sefira Iesod, numele lui Dumnezeu este Chadai El Hai care se traduce prin Atotputernic (Chadai) Dumnezeu (El) Viu (Hai). În realitate, El Chadai semnifică exact: “Dumnezeul al munţilor”. Imaginea muntelui, a culmii, a fost asociată tot timpul Divinităţii; pentru că e pe culme, Dumnezeu e Atotputernic.

Adonai Meleh

În sefira Malhouth, Dumnezeu e numit Adonai Meleh. Adonai înseamnă: Domn, şi Meleh: rege. Regăsim acest cuvânt Meleh în numele Melkhitsedek, care vrea să spună: “Rege al dreptăţii”. Şi Malhouth înseamnă: “regat”.

Încă o dată, insist asupra faptului că aceste nume reprezintă diversele aspecte ale unui Dumnezeu unic şi că aceste aspecte nu sunt nici inferioare nici superioare unele faţă de altele. Dispunerea verticală a Arborelui sefirotic arată necesitatea existenţei unei baze şi unei culmi, dar Elohim Gibor, de exemplu, este exact acelaşi Dumnezeu ca şi Chadai El Hai, sau El sau Ehieh.

 

SEFIRELE STÂLPULUI CENTRAL

Scopul evoluţiei spirituale e adesea simbolizat de unul sau mai multe obiecte pe care Iniţiatul ajunge să le cucerească după lungi eforturi, lungi suferinţe. Bagheta magică, elixirul vieţii fără de moarte, panaceul universal, oglinda magică, piatra filozofală menţionate în anumite tradiţii populare sunt în realitate simboluri ale unor facultăţi pe care Iniţiaţii sunt pe cale să le dezvolte, puteri pe care au reuşit să le obţină. Le posedau ei propriu-zis? Câteodată da, dar nu aceasta e problema. Mai întâi ei trebuie să le caute în ei înşişi şi să le posede sub formă de calităţi şi virtuţi şi să lucreze cu ele.

Cele cinci simboluri au corespondenţă cu sefiroturile stâlpului central al Arborelui sefirotic: bagheta magică corespunde cu Kether, oglinda magică corespunde lui Daath, panaceul universal corespunde lui Tiphereth, elixirul vieţii fără de moarte corespunde lui Iesod, iar piatra filozofală corespunde lui Malhouth. Veţi întreba: “Dar cum să intrăm în posesia acestor bogăţii? Ce muncă trebuie să depunem?”

Când vă străduiţi să vă transformaţi gândurile şi sentimentele ordinare, mediocre, meschine în gânduri şi sentimente nobile, generoase, dezinteresate lucraţi cu piatra filozofală (Malhouth) care transmută metalele obişnuite în aur.

Când, printr-o viaţă pură, vă regeneraţi celulele propriului organism, lucraţi cu elixirul vieţii fără de moarte (Iesod).

Când vă străduiţi să aduceţi oamenilor lumină şi căldură, lucraţi cu panaceul universal (Tiphereth). Atunci, pe oriunde mergeţi, oamenii se simt mai bine, durerile îi părăsesc, necazurile lor dispar şi ei prind curaj. Acest efect îl produc anumiţi doctori foarte buni: prezenţa lor alungă suferinţa.

Când aveţi obiceiul de a vă concentra asupra subiectelor foarte elevate, primiţi mesaje din spaţiu ca şi cum obiectele şi fiinţele s-ar reflecta într-o oglindă magică (Daath).

Când ajungeţi să exersaţi o mare stăpânire de sine, începeţi să intraţi în posesia baghetei magice care dă toate puterile (Kether). Nu uitaţi că nu puteţi să vă impuneţi în exterior până nu aţi reuşit să vă dominaţi fiinţa interioară.

De asemenea, pot fi asociate simboluri şi celorlalte 6 sefiroturi. Pentru Hod (Mercur), o carte. Pentru Nestah (Venus), o floare, cea mai preţioasă dintre toate prin parfumul său: trandafirul, pentru că entităţile subtile sunt atrase de parfumurile subtile. Pentru Gebourah (Marte), o spadă, pentru a proteja pe alţii şi a ne proteja pe noi, trebuie – simbolic – să avem o spadă. Pentru Hessed (Jupiter), o coroană sau o tiară, simbolul regalităţii şi preoţiei. Pentru Binah (Saturn), un schelet cu o seceră, simbolul timpului şi eternităţii (a se vedea cap XV: “Binah II: teritoriul stabilităţii”). Pentru Hohmah (Uranus), o roată sau un ochi, ochi care vede totul.

De voi depinde acum să aprofundaţi aceste simboluri şi să lucraţi pentru a le forma în voi înşivă. A vrea să le posedaţi în exterior nu vă va servi poate la nimic, nu numai că vă veţi pierde timpul, dar vă expuneţi riscului de a devia psihic. Nici un obiect simbolic nu trebuie luat în considerare în afara folosirii pe care o putem face în viaţa interioară, dacă nu, ajungeţi în situaţii ridicole. Vorbim de piatra filozofală care transmută metalele în aur, dar suntem săraci. Vorbim de elixirul vieţii fără de moarte şi de panaceul universal, dar suntem bolnavi. Vorbim de oglinda şi de bagheta magică (şi chiar le avem, pentru că se găsesc în comerţ!) dar rămânem orbi şi slabi. Atunci, ce vor să însemne toate acestea?

În voi înşivă trebuie să găsiţi piatra filozofală, elixirul  vieţii fără de moarte, panaceul universal, oglinda şi bagheta magică, şi le veţi găsi învăţând să lucraţi cu sefirele Malhouth, Iesod, Tiphereth, Daath şi Kether.

 


Cartile lui Omraam Mikhael Aivanhov se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Daca apreciezi informatiile publicate si dorești sa ajuți acest blog:


Descarcă aplicaţia TrezireaInteligentei


Hide picture