Samael Aun Weor – Unda Diomysiaca

Este de necontestat că Mammon şi Dionysos, prin incompatibilitatea lor, atît de formă cît şi de conţinut, nu vor putea să se împace niciodată. In mod axiomatic, de necombătut, putem şi chiar trebuie să-l definim pe Mammon în două cuvinte:


a) Intelectualism;
b) Bani (aurul, bogăţiile).

Este necesar să-l definim corect pe Dionysos după cum urmează:

a) Transmutaţie voluntară a libidoului sexual;
b) Extaz mistic transcendental.

Este nimerit să cităm acum printre datele acestei biete omeniri pigmee, data şi ora – 4 februarie 1962 între ora 2 şi 3 după-amiază – cînd toate planetele sistemului nostru solar s-au reunit într-un sinod cosmic, mai precis în strălucitoarea constelaţie a Vărsătorului, pentru a începe noua eră în augustul tunet al gîndirii.

De la această dată memorabilă şi sub domnia lui Uranus, foarte stimatul şi valorosul Maestru al Vărsătorului, Unda dionysiacă vibrează intens în întreaga natură.

Nu este inutil de a insista, în prezentul capitol, asupra ideii transcendentale că planeta citată în rîndurile de mai sus a fost, este şi va fi întotdeauna astrul strălucitor care conduce şi guvernează cu inteligenţă glandele endocrine sexuale.

Veţi înţelege acum singuri motivul intrinsec de la originea puternicei vibraţii dionysiace din chiar acest moment. Dar este clar, evident şi manifest că pămîntenii, într-o zdrobitoare majoritate, nu au fost la înălţimea împrejurărilor, nu au fost capabili să se polarizeze pozitiv cu o asemenea Undă. Este imperios şi indispensabil să definim cele două aspecte, pozitiv şi negativ, ale acestei vibraţii cosmice.

POL POZITIV DIONYSIAC: plăcerea sexuală sublimă; transmutaţie voluntară a entităţii semenului; conştiinţa trează; cunoaştere obiectivă; intuiţie superlativă;
muzică transcendentă a Marilor Maeştri clasici etc., etc., etc.

POL NEGATIV DIONYSIAC: degenerescenţă sexuală; infrasexualităţi de tot felul, homosexualitate, lesbianism, plăceri demonice ale Lumilor infernale cu
ajutorul drogului, a ciupercilor, a alcoolului, muzică infernală ca aceea a noului val etc., etc., etc.

Este necesar să înţelegem deplin procesele intime ale acestor doi poli ai Undei dionysiace.

Ca exemplu viu al acestor doi poli diamentral opuşi corespunzînd undei menţionate, este nimerit să cităm aici cu titlu ilustrativ două mişcări revoluţionare contemporane. Doresc să mă refer clar şi direct la Mişcarea gnostică creştină internaţională universală, şi de asemenea la reversul medaliei dionysiace cunoscut sub numele, din păcate celebru, al Mişcării Hippie. *

Ajungînd judicios în această parte a prezentului capitol, necesitatea unei confruntări didactice devine inevitabilă. Beţia Dionysiacă, Extazul, Samadhi devin absolut indispensabile cînd este vorba de a experimenta ceea ce este adevărul, realitatea. O asemenea exaltare este sută la sută posibilă prin Tehnica Meditaţiei.

Psihedelia este diferită, acest termen se traduce astfel: Psyche: suflet; Delie: drog.

Precizînd, vom spune: psihedelicul este antipodul meditaţiei; infernul drogurilor înrădăcinate în interiorul organismului planetar în care trăim, sub epiderma însăşi a scoarţei terestre. Ciupercile halucinogene, pastilele de LSD, marihuana etc., etc., etc., intensifică în mod evident capacitatea vibratorie a puterilor subiective, dar este vizibil că ele nu vor putea niciodată să provoace trezirea Conştiinţei.
___________________
* Cei doi antipozi psihologici menţionaţi constituie indiscutabil “In sine” o vie demonstraţie manifestă a perechii de poli opuşi ai grozavei vibraţii dionysiace.

Drogurile alterează fundamental Genele sexuale şi acest lucru a fost demonstrat ştiinţific; consecinţa unor asemenea mutaţii genetice negative este naşterea unor copii monstruoşi.

Meditaţia şi psihedelia sînt incompatibile, opuse, antagoniste: ele nu vor putea să se amestece niciodată.

Este de necontestat că cei doi factori ai beţiei dionysiace semnalează şi indică o revoltă psihologică.

Gnosticii şi Hippiştii s-au plictisit de zadarnicul intelectualism al lui Mammon, au fost abrutizaţi de atîtea teorii, au ajuns la concluzia că mentalul, ca instrument
de investigare, este destul de lamentabil.

Zen? Gnana-Yoga? Aceasta este superlativă. Există în interiorul nostru, în stare latentă, facultăţi de cunoaştere infinit superioare mentalului prin care putem experimenta în mod direct ceea ce este realul, ceea ce nu aparţine timpului.

Mişcarea hippie a preferat infernul drogului, ea s-a prăbuşit, fără îndoială, în perversitate.

Noi, Gnosticii, total deziluzionaţi de stupidul intelectualism al lui Mammon, bem vinul meditaţiei din cupa perfectei concentrări.

Schimbări psihologice radicale şi fundamentale devin urgente cînd sîntem deziluzionaţi de escrocheriile mentalului.

Este indicat să ne întoarcem la punctul de plecare originar; numai astfel este posibilă o transformare radicală.

Sexologia? Pentru Dumnezeu şi Fecioara Maria! Acest subiect îi îngrozeşte pe puritani.

Este scris cu litere de foc în Sfintele Scripturi că sexul este o piatră de încercare şi una de scandal. Devine evident că nu sîntem copiii nici unei teorii, şcoli sau secte. La originea directă a existenţei noastre, găsim doar un bărbat, o femeie şi o împreunare. Ne naştem goi, cineva ne taie cordonul ombilical; plîngem, apoi căutam sînul matern. Haine? Şcoli? Teorii? Erudiţie? Bani etc., etc., etc. ? Toate acestea urmează să se adauge ulterior.

Credinţe de tot felul există pretutindeni, totuşi, unica forţă care poate să ne transforme total, în mod integral, este aceea care ne-a adus la viaţă; vreau să mă refer la energia creatoare a primei clipe, la puterea sexuală. Deliciul dragostei, plăcerea erotică este, în consecinţă, logică, fericirea cea mai mare.

Este indispensabil să ştii să realizezi cu înţelepciune împreunarea cînd se doreşte sincer o schimbare psihologică definitivă. Hippiştii au presimţit toate acestea cînd se ridicară împotriva lui Mammon, dar ei au greşit drumul; nu au ştiut să se pună de acord cu polul pozitiv al lui Dionysos. Noi, Gnosticii, sîntem diferiţi, ştim să ne bucurăm, ne place să transmutam şi să sublimăm libido-ul. Aceasta nu este un delict. Mişcarea hippie merge hotărît pe calea involutivă descendentă a
infrasexualităţii. Mişcarea gnostică creştină internaţională universală înaintează victorioasă pe calea ascendentă revoluţionară a suprasexualităţii.


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture