Articole

Ramtha – Totul se naste din gand

IMG_20151027_141309

La începuturile voastre, când gândul s-a contemplat pe sine, el s-a extins în principiul gândirii numit lumină. Lumina a fost prima creată, întrucât, ori de câte ori gândul este contemplat şi extins, el se coboară întotdeauna la frecvenţa vibraţională ce emite lumină. Aşadar, lumina este prima formă coborâtă a gândului contemplat şi extins.

Moştenirea voastră iniţială datează de la naşterea luminii, deoarece fiecare particulă de lumină născută din primul gând contemplat a devenit o individualitate, un Dumnezeu, un fiu. Astfel, la naşterea creaţiei, toţi au devenit ceea ce numiţi fiinţe de lumină.

Toate individualităţile au fost create în acelaşi moment. Toate entităţile care au existat sau vor exista vreodată au fost create din gând, în lumină – în clipa în care Dumnezeu s-a contemplat pe sine. Lumina ce emana din spaţiul gândului a devenit adiacentă la şi parte din minţea lui Dumnezeu – fluxul a tot ce înseamnă gând, numit cursul gândirii.

Lumina ce a devenit fiecare dintre voi, a fost şi este inteligenţa ce sunteţi; este Dumnezeu în forma Sa extinsă de lumină. Acea lumină Divină, care este corpul vostru iniţial şi permanent, este spiritul fiinţei voastre sau ceea ce eu numesc Dumnezeul lăuntric, căci Spiritul vostru este Dumnezeu – mintea lui Dumnezeu, în formă unică. Până în ziua de astăzi voi posedaţi Spiritul original, sinele-Dumnezeu original, corpul original de lumină ce aţi devenit în toată slava voastră, în clipa în care gândul – Tatăl vostru preaiubit – s-a contemplat şi s-a extins întru lumină. La începuturi, când gândul, sau Dumnezeu, a trecut prin Spiritul fiinţei voastre, a fost creată o emoţie, dar a fost trecătoare. Astfel, sufletul a fost creat prin intermediul forţei voastre creatoare, pentru a captura fluviul de iubire ce emana de la Dumnezeu Tatăl. A fost creat în scopul de a atrage gând din fluxul continuu al cursului gândirii şi de a-l aduce într-un stadiu de nemişcare ~ ceea ce se numeşte memorie – sub formă de emoţie.

Sufletul, ce este găzduit în Spiritul vostru, este ceea ce v-a dat posibilitatea de a fî un principiu creativ. Pentru că, pentru a putea crea, trebuie să aveţi capacitatea de a păstra clar şi constant în memorie imaginea gândului. Procedând astfel, puteţi contempla gândul şi îl puteţi extinde în valorile creatoare pe care le numiţi realitate.

De exemplu, pentru a crea o floare nouă şi unică, trebuie să contemplaţi gândul unei flori care se naşte. Gândul unei flori este preluat din fluxul de gând continuu, cu care Spiritul sau lumina fiinţei voastre este unit. Apoi, gândul este păstrat limpede în suflet, ca imagine, sub formă de emoţie. Prin dorinţă, puteţi să vă  amintiţi de imaginea gândului „floare”, să o contemplaţi şi să o extindeti, în orice formă, culoare sau mărime doriţi. Puteţi crea o floare oricum şi oricând vreţi. Prin menţinerea gândului perfect nemişcat, în memorie, puteţi să îi redaţi imaginea perfect.

Dacă nu aţi avea suflet, nu l-aţi putea extinde pe tâtăl în formă creată, căci nu aţi putea face ca gândul să stea nemişcat pentru a-l contempla şi a-l extinde întru creaţie.

Ceea ce voi numiţi creaţie este, în realitate, valoarea vieţii ce a existat dintotdeauna. Creaţia nu are început şi, în mod cert, nu are sfârşit. Cei ce creează din substanţa gândului sunteţi voi toţi – entităţile de lumină, Dumnezeii. Totul a fost creat de către fii, din gândul ce tâtăl este, şi orice ar crea fiii, devine Şinele extins al tâtălui.

Tot ce vedeţi în jurul vostru se numeşte materie. Tâtăl este materia – căci totul este Dumnezeu. Insă creatorii şi arhitecţii materiei sunteţi voi toţi, cei mai iscusiţi artizani – Dumnezeii care sunteţi – întrucât voi aţi avut încă de la început inteligenţa de a crea, în materie, orice ideal ce poate fi imaginat cu ajutorul gândului.

Totul se naşte din gând – totul. Orice lucru material s-a născut dintr-un gând ce a fost îmbrăcat în emoţie, pentru a forma un ideal de creaţie. Inainte de a se fi creat ceva, a fost imaginat întâi gândul, prin intermediul sufletului, ca ideal. Toate lucrurile materiale au fost create dintr-un gând-ideal imaginat de Dumnezei şi alcătuit de aceştia din materia ce tâtăl este.

Intreaga materie este învăluită de lumină. Oamenii voştri de ştiinţă încep să suspecteze – iar suspiciunea lor este corectă – că, dacă se coboară sau se încetineşte frecvenţa de vibraţie a luminii, aceasta devine materie densă. Şi de unde a apărut lumina? Din gând, Dumnezeu.

Ori de câte ori contemplaţi gândul şi îl acceptaţi din punct de vedere emoţional, gândul se extinde, ajungând să vibreze la frecvenţa luminii. Dacă încetiniţi mişcarea particulelor de lumină şi o comprimaţi, creaţi electrum – un câmp electromagnetic ce are poli pozitivi şi negativi, pe care voi îl numiţi electricitate. Dacă încetiniţi şi comprimaţi gândul şi mai mult, dincolo de câmpurile electromagnetice, electrumul se coagulează, luând forma materiei dense. Materia densă se coagulează apoi în structuri moleculare şi celulare, numite formă. Iar forma este menţinută la un loc de către gândul pe care sufletul şi l-a imaginat ca ideal de creaţie.

Toate lucrurile sunt create prin luarea a ceea ce nu are viteză – gândul – şi extinderea sa în ceea ce are viteză – lumina – iar apoi prin încetinirea luminii până se creează tot ceea ce vedeţi în jurul vostru.

Maeştri preaiubiţi, voi sunteţi cei care aţi creat, prin propriile procese de gândire, frumuseţea şi splendoarea a Tot Ceea Ce Este. Voi aţi creat toate lucrurile – din gând, transformat în lumină, apoi în electrum, în materie, în formă – pur şi simplu, prin faptul că v-aţi gândit şi le-aţi simţit pentru a fi materializate, deoarece voi, care aţi fost gând încetinit la stadiul de lumină, aţi contemplat lumina ce aţi devenit şi aţi iubit lumina ce eraţi – iar astfel, aţi încetinit şi mai mult lumina, creând electrumul. Când aţi contemplat electrumul ce Dumnezeu devenise prin intermediul procesului vostru de gândire, aţi coborât electrumul în materie densă – sau gând coagulat – cea mai joasă formă a gândului şi totuşi, o altă dimensiune a Tatălui întru El însuşi.

Aşadar, prima voastră mişcare a fost recunoaşterea a ceea ce se numeşte ştiinţa gândului în materie. Iar această ştiinţă nu a fost predată niciodată; ea este pur şi simplu înţeleasă, căci este un proces al vieţii, la care aţi luat parte. Din această ştiinţă, din această cunoaştere, au luat naştere formele create.

 
Cartile lui Ramtha se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 

Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture