Barbara si Gerry Clow – Stiinta dimensiunii a patra

IMG_20160709_103256

Mecanica cuantică (MC sau fizica cuantică) este ştiinţa planului 4D de pe axa verticală. MC studiază proprietăţile Luminii, lumea microscopică a atomilor şi moleculelor. Unităţile discontinui de energie – cuantele – operează fie ca particule, fie ca unde, iar mecanica studiază mişcarea acestora. MC a descoperit că lumina se comportă fie ca particule (fotoni), fie ca unde (frecvenţe), care scindează în mod fundamental materia în două.

Intrucât gândurile noastre sunt primite prin 4D, recepţionarea frecvenţelor în creierul nostru 3D este divizată prin însăşi natura realităţii subcuantice. Eu sugerez faptul că dualitatea particulă / undă este cauza inerentă a tiparelor de gândire duală din mintea noastră, care este un fenomen electromagnetic.

Incepând din anul 1900, în fizică s-a petrecut o revoluţie totală, oglindită de ceea ce este în mintea noastră şi de ceea ce se petrece în lume. Mare parte dintre oameni, însă, nu înţeleg această realizare.

Lumea noastră 3D e luată de val, în ce priveşte toate lucrurile create de fizica cuantică – televizoare, computere, cuptoare cu microunde şi telefoane mobile – chiar dacă majoritatea oamenilor nu înţelege cum funcţionează aceste lucruri.

Cei mai mulţi oameni nu se gândesc la ce anume creează tehnologia MC în lume. Intre timp, tehnologia va fi tema principală de evoluţie, pentru următorii două mii de ani, în timpul Erei Vărsătorului.

Revoluţia MC de la începutul anilor ’90 a constituit, în domeniul ştiinţei, începutul Erei Vărsătorului, întrucât ea a pornit de la studierea frecvenţelor, care sunt administrate de planeta Uranus, cea care guvernează Vărsătorul.

Capacitatea de a ne imagina lucrurile materiale, ca fiind lumină vizibilă, ne încurajează să gândim în multe dimensiuni, astfel că Elita mondială îşi doreşte ca oamenii să înţeleagă legile frecvenţelor, cât mai târziu posibil.

Se consideră că trebuie să fim consumatori docili, care cumpărăm telefoane mobile fără să ne gândim la efectele pe care acestea le au asupra creierului nostru, sau să ne uităm la televizor, astfel încât Elita să-şi poată desfăşura programele politice.

Multora dintre noi le este greu să înţeleagă modul în care formele de radiaţie EM – cum ar fi undele radio, microundele şi radiaţia infraroşie – reprezintă aceeaşi dinamică ca şi lumina din spectrul vizibil, întrucât adesea, fizica este prezentată într-un mod mediocru în şcolile noastre.

Odată ce ne dăm seama că întreaga materie este alcătuită din particule şi unde de frecvenţă, înţelegem că avem un creier care este înzestrat să detecteze aceste frecvenţe.

De vreme ce un scaun este solid în spectrul vizibil, iar dacă vă loviţi de el vă veţi învineţi, atunci înţelegeţi ce efect au undele de radiaţie ale telefonului mobil, asupra creierului vostru? Ce efecte au microundele asupra hranei?

Descifrarea intenţionată a frecvenţelor constituie libertatea fundamentală, ori aceste tehnologii noi ne-ar putea băga în cea mai întunecată închisoare – o lume în care natura este total manipulată: Adevărul este că fizicienii trăiesc în nişte universuri ciudate, creând lucruri tot mai ciudate, în timp ce noi nu înţelegem cum funcţionează, de fapt, lucrurile inventate de ei.

Revoluţia produsă de MC constituie cauza vitezei uluitoare cu care se petrec schimbările în lume şi în mintea noastră, în timpul ultimilor o sută de ani. Elita va continua să fie la conducere, cu excepţia cazului în care înţelegem cum dorim noi să folosim această ştiinţă revelatorie.

Lumea, în conformitate cu Newton – ştiinţa 3D – era previzibilă şi uşor de înţeles. Eram capabili să vizualizăm legile ei şi să înţelegem cum funcţionează totul. In perioada newtoniană, indivizii puteau înţelege realitatea, fără să facă un efort prea mare.

In MC, lumina poate fi ori particulă, ori undă (pe care nu le puteţi vedea), iar individul poate doar să prezică ce va face lumina, prin probabilităţi.

Probabilităţile reprezintă doar tendinţe ca lucrurile să se întâmple – ceea ce e mai uşor de înţeles, din moment ce viaţa chiar aşa şi este. Mintea colectivă 4D reprezintă un registru amplu de probabilităţi, astfel încât cunoaşterea legilor probabilităţii face ca lumea fizică să fie mai prognozabilă.

Impactul revoluţiei MC este copleşitor, deoarece MC a fost folosită pentru cele mai reuşite predicţii numerice din istoria ştiinţei. Lumea, potrivit lui Newton, ne face să ne gândim la natură ca la o maşină – când, de fapt, natura lucrează prin probabilităţi. Intr-o zi anume, un lucru sau altul s-ar putea întâmpla şi putem verifica aceasta, urmărind evenimentele. MC explică multe lucruri despre enigmele din natură, ea fiind un domeniu de studiu incredibil de captivant, ce ne extinde mintea cu mult dincolo de universul mecanic.

In continuare, avem nevoie de o recapitulare rapidă a fizicii moderne, doar ca să fim siguri că ştim despre ce vorbim aici.

MC se bazează pe cele patru forţe cheie din univers – electromagnetismul, forţa nucleară tare, forţa nucleară slabă şi gravitaţia – aşa cum sunt definite în prezent de fizică. Forţa EM leagă electroni şi nuclee; forţa nucleară tare leagă cuarcii, ce alcătuiesc protoni şi neutroni; forţa nucleară slabă generează dezintegrarea nucleară, iar gravitaţia este cea mai slabă forţă, deşi influenţa ei este puternică la distanţe mai mari, în comparaţie cu celelalte trei forţe. Cuantele (sau particulele) electromagnetismului sunt fotoni – particule de lumină – care au rază infinită de acţiune şi nu au masă. Lumina, ca undă de frecvenţă, operează în întreg spectrul EM de unde radio, microunde, lumină infraroşie, lumină, lumină ultraviolete, raze X şi raze gama.

Gluonii – cuantele forţei nucleare tari – menţin cuarcii „lipiţi” laolaltă, în interiorul protonilor şi neutronilor. Leptonii şi hadronii sunt cuantele forţei nucleare slabe, care produce dezintegrarea radioactivă şi reacţiile nucleare din stele, cum ar fi supernovele. Cuantele forţei de gravitaţie sunt consideraţi a fi gravitonii, care nu au fost descoperiţi, iar gravitaţia a avut un impact redus asupra verificărilor experimentale (teoria etaloanelor), ce încearcă să unifice toate forţele, cu excepţia gravitaţiei. Teoria etaloanelor depinde de simetria etalonului – matematică ce determină efectele secvenţelor de transformări ale obiectelor, în timp şi spaţiu. Cât priveşte particulele, ele au şi antiparticule – particule cu aceeaşi masă, dar opuse într-un alt mod – cum ar fi sarcina electrică. Atunci când o particulă îşi întâlneşte antiparticula, acestea se anihilează reciproc, pentru a produce mai multă energie. Pentru că electronii, neutrinii şi cuarcii alcătuiesc materia obişnuită a universului, mă voi concentra pe acestea. Celelalte două grupe – muonii şi particulele tau – sunt foarte instabile sau efemere.

Electronii stau la baza fluxului electricităţii. Neutrinii sunt foarte interactivi, deoarece pot călători prin alte forme de materie, chiar prin pământ, iar asta înseamnă că ei probabil poartă informaţii din 1D şi 2D. Cuarcii sunt fascinanţi, pentru că au sarcină electrică şi pot avea trei culori diferite – culorile primare de roşu, galben şi albastru. Cuarcii nu au nici structură şi nici dimensiune spaţială. Nu au fost încă observaţi în acceleratoarele de particule, însă există multe dovezi despre existenţa lor. Unii oameni pot vedea aurele ca pe învelişuri de culoare, în gama celor trei culori – aşa că poate că ei văd „ciudăţeniile” cuarcilor.

Atunci când mă gândesc la aceste particule, în corpul meu se deschid spaţii largi, întrucât acest câmp subcuantic 4D este mai puţin dens decât câmpul meu electromagnetic 3D. Contemplarea acestei lumi ce dansează mă face să-mi deschid inima, întrucât câmpul subcuantic este foarte creativ şi haotic. In realitate, diferitele aspecte ale MC par să facă parte din dimensiunea a cincea. Fiecare dimensiune se metamorfozează în următoarea, iar fiecare are particularităţi mai înalte şi mai joase. In mod cert, MC descrie foarte frumos modul în care dualităţile 4D se extind spre polarităţi din afara conştiinţei noastre în 3D. In ceea ce priveşte unitatea planului 5D, aflat deasupra dualităţii din 4D, realitatea noastră curge în valuri 5D – dimensiunea unităţii şi a sincronicităţii absolute, în care toate particulele sunt înrudite.

De exemplu, J. S. Bell a demonstrat în 1964 că două particule care au fost separate, comunică prin telepatie; ele sunt legate într-un mod direct şi intim, fapt ce dovedeşte că universul are conştiinţă. Teoria lui David Bohm despre ordinea implicită sau totalitatea neîntreruptă (1970) demonstrează că relaţiile dinamice dintre particule  depind de întregul sistem. Cu alte cuvinte, este imposibil să analizăm lumea, prin izolarea părţilor ei. Oamenii de ştiinţă pot imita fragmente din natură, dar acestea nu ne explică lumea şi cosmosul.

In realitate, solidificarea realităţii are loc, probabil, doar în mintea noastră. Fizica cuantică dovedeşte faptul că trăim într-o lume holistică şi telepatică şi nu că suntem înţepeniţi într-un mecanism newtonian. Din această perspectivă, este posibil să ne imaginăm cum ar putea funcţiona universul. Prin studierea experimentelor din MC, cei care nu sunt oameni de ştiinţă pot înţelege universul şi-şi pot da seama cum se mişcă ei în flux. O explicaţie fantastică şi clară a acestei dinamici se găseşte în cartea lui Itzhak Bentov, Stalkingthe WildPendulum [Urmărirea pendululului sălbatic].

Acesta a fost un sumar foarte succint despre particulele şi forţele fundamentale din univers. Fizica cuantică a dus la incredibile progrese tehnologice; de exemplu, decodificarea proprietăţilor luminii (în special laserul) şi descoperirea lumii microscopice a particulelor şi undelor. Scindarea în două a particulelor şi existenţa antiparticulelor oglindesc tendinţa oamenilor de a trăi în dualitate, în loc de polaritate, ceea ce îi face să fie predispuşi la violenţă. Oamenii îi anihilează pe acei oameni ce le oglindesc cel mai bine, propriul comportament, la fel cum particulele şi antiparticulele se anihilează reciproc, atunci când se întâlnesc.

Având MC drept fundament al tehnologiei moderne, ştiinţa materialistă a fost într-o mare măsură redusă la inventarea formulelor care creează tehnologii distructive, cum ar fi bomba atomică. Aceasta este o situaţie periculoasă. Trebuie să înţelegem cu toţii aceste foiţe fundamentale, acum că oamenii de ştiinţă au creat bomba, o materializare hidoasă a arhetipului Yahweh. Intrebarea pe care o adresez este: oamenii de ştiinţă sunt responsabili pentru rezultatele propriilor teorii şi experimente? Adesea, aceşti inventatori se poartă de parcă ar fi zei creatori din 4D, care se pot folosi de natură după bunul lor plac. In orice caz, MC nu este fizica dimensiunilor mai înalte şi nici cosmologică; pentru o cosmologie autentică, trebuie să contemplăm natura universului în dimensiunile mai înalte. Universul nu va fi descoperit niciodată în acceleratoarele de particule; iar creierul nostru poate percepe şi integra mult mai mult decât o pot face acceleratoarele şi computerele. Gândurile noastre se pot deplasa mai rapid şi mai uşor, fără ajutorul telefoanelor mobile.

Fizica newtoniană descrie modul în care obiectele respectă legile gravitaţiei, ale mişcării şi evenimentelor, într-o manieră pe care o putem vizualiza; MC nu o face. Acest lucru se întâmplă deoarece legile lui Newton sunt legile reale ale primelor trei dimensiuni; MC este legea planului 4D; iar cosmologia operează în planurile 5D – 9D. Descoperirea de către fizica cuantică a lumii subatomice ne dovedeşte faptul că creierul nostru EM traduce undele de frecvenţă. Mintea colectivă 4D este un ecran imens de unde de frecvenţă, pe care le detectăm şi le citim în creierul nostru, dacă învăţăm unde să reglăm frecvenţa şi cum să ajustăm volumul, asemenea aparatelor radio.

Măsurătorile din MC pot fi făcute doar prin defalcarea probabilităţilor, iar asta reprezintă cu exactitate modul în care operează mintea colectivă. In realitate, cu cât înţelegeţi mai bine probabilităţile, cu atât puteţi gândi mai clar şi vă puteţi folosi intenţiile pentru a vă direcţiona acţiunile. Vă puteţi acorda pe frecvenţele posturilor benefice, în locul celor dăunătoare. Acest lucru este foarte important pentru că, aşa cum au arătat Pi mai înainte, fiinţele din 4D (ca şi alte fiinţe din dimensiunile mai înalte) îşi doresc să fie implicate în acţiunile trupului nostru, pentru a avea experienţa undelor de frecvenţă.

Putem înţelege mai uşor legile newtoniene, pentru că le vedem cum operează în 3D şi ni le putem reprezenta mental. Insă, acum patru sute de ani, Newton a aşezat conştiinţa noastră într-o cutie mecanizată, din care abia acum ieşim. In prezent, pe măsură ce începem să înţelegem în întregime fizica nouă, conştiinţa noastră se extinde, asemenea universului.

Este timpul ca toţi oamenii să studieze MC, pentru a ne lua înapoi puterea din mâinile Elitei şi pentru a pune capăt abuzului de forţe nucleare.

Conştiinţa noastră scindată este în parte prinsă într-o mentalitate mecanicistă, în timp ce o altă parte reacţionează la o nouă perspectivă, larg deschisă în urmă cu doar o sută de ani.

Fără întregul mai vast, ce este redescoperit în fizica cuantică şi în preceptele matematicilor superioare, am fi stat doar în cutia noastră, ascultând cum ticăie ceasul mai departe.

 
Cartile lui Barbara Hand Clow se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture