Articole

Omraam Mikhael Aivanhov – Craciunul

Dragii mei fraţi şi surori, trebuie să o ştiţi deja, există patru sărbători principale: Crăciunul, Paştele, sărbătoarea Sfântului Ion şi a Sfântului Mihail; şi aceasta nu prin noroc sau din plăcerea unor personalităţi religioase care să le institue. În realitate, ele corespund unor fenomene cosmice.

În cursul unui an, soarele trece prin patru puncte cardinale, şi în acel moment, forţe şi energii se revarsă nu numai asupra oamenilor, ci în toată natura, asupra vegetaţiei, animalelor şi chiar până la alte planete. Iniţiaţii, care au observat aceste fenomene graţie mijloacelor extrem de perfecţionate de care au beneficiat, au constatat că dacă omul era atent, dacă era pregătit să primească aceste revărsări, atunci mari transformări puteau să se producă în el. Tocmai din acest motiv, încă din antichitate, ei au dat oamenilor un număr de percepte, pentru ca să se pregătească să primească aceşti curenţi.

În natură, Cristos se naşte în fiecare an pe 25 decembrie, la miezul nopţii. Noaptea de 25 decembrie este noaptea cea mai lungă. Plecând de aici, nopţile se micşorează şi zilele se măresc. Este mai multă lumină, mai multă căldură, mai multă viaţă. Şi aceasta se reflectă asupra tuturor creaturilor. Voi lăsa la o parte problema dacă Iisus s-a născut cu adevărat la această dată sau nu, dar, la 25 decembrie are loc în natură naşterea principiului Cristic, adică al acestei vieţi, acestei lumini, acestei călduri care va transforma totul. În acel moment, în Cer, de asemenea, se sărbătoreşte aceasta: îngerii cântă şi toţi Marii Maeştrii şi Iniţiaţi se reunesc în rugăciune, pentru a omagia Eternul şi a sărbători naşterea lui Cristos, care se naşte cu adevărat în Univers.

Şi mulţimea unde se află atunci? În cabarete, baruri şi cârciumi, unde mănâncă, bea, chefuieşte pentru a sărbători naşterea lui Iisus. Ce mentalitate! Şi ceea ce este uimitor, chiar oamenii inteligenţi cred că aşa trebuie sărbătorit Crăciunul.

 În loc de a fi conştient de importanţa unui eveniment care nu se produce decât o singură dată pe an, când toată natura este atentă să pregătească o viaţă nouă, omul are capul aiurea. De aceea nu primeşte nimic, din contră, pierde graţia şi dragostea Cerului. Ei da, ce vreţi voi ca Cerul să dea unei fiinţe care nu este sensibilă nici la această lumină, nici la aceşti curenţi divini, şi care îşi petrece Crăciunul sub masă, cu o sticlă, şi mâine va zace pe un pat de spital? Astăzi mulţi vor ajunge în spitale pentru că nu au ştiut să reziste tentaţiilor. Cunoaşteţi povestea. Un om îşi invită prietenul: ”Ascultă, îi spune prietenul, luni sunt invitat undeva, marţi voi fi deja la pat…,miercuri sunt în altă parte, joi la pat, hai să ne întâlnim vineri”. Vedeţi cum se cunoşteau! Numai Iniţiaţii se pregătesc, pentru că ştiu ce se petrece sus. Ei încearcă să nu-şi piardă timpul în preocupări obişnuite, pentru a nu se demagnetiza, pentru a nu se degrada. Şi în acelaşi fel în care Cristos se naşte în lume sub formă de lumină, căldură, viaţă, ei pregătesc condiţiile naşterii copilului divin în ei înşişi.

Au trecut 2000 de ani de când Iisus s-a născut în Palestina, dar aceasta este partea istorică, vedeţi voi, pentru un Iniţiat este un lucru secundar. Înainte de a fi un eveniment istoric, este prima manifestare a vieţii în natură, începutul tuturor naşterilor. Apoi, această naştere este un eveniment mistic, adică Cristos trebuie să se nască în fiecare suflet omenesc ca supraconştiinţă, ca dragoste divină, ca înţelegere, ca sacrificiu. Aceasta este naşterea lui Iisus, şi atâta timp cât omul nu posedă toate aceste virtuţi şi calităţi, Copilul Iisus nu s-a născut în el. Îl putem sărbători, îl putem aştepta… nu va veni nimic. Iisus s-a născut acum 2000 de ani; atunci, ca amintire, mergem la biserică şi cântăm că Iisus a venit pentru a ne salva. Şi pentru că suntem salvaţi, nu-i aşa, hai să păcătuim, putem mânca şi bea şi suntem liniştiţi pentru eternitate. Iată cum înţeleg oamenii naşterea lui Iisus. Evident, cum oamenii nu au interes să facă vreun efort, ei găsesc o justificare sau alta.

Aspectul istoric, dragii mei fraţi şi surori, este pe locul al treilea. Cele mai importante aspecte sunt aspectele mistic şi cosmic, pentru că naşterea lui Cristos este o realitate care se produce în fiecare an în univers şi pentru că în fiecare moment Cristos se poate naşte de asemenea în noi; ceea ce este mult mai important decât aspectul istoric.Veţi  putea reciti istoria naşterii lui atât cât veţi dori, dar atâta timp cât Cristos nu se naşte în voi înşivă, nu veţi simţi nici căldură, nici lumină, nici bunătate, nici fericirea, nici eliberarea, nimic. Atunci la ce foloseşte că s-a născut acum 2000 de ani? Oamenii se mulţumesc să cânte:” Acum 2000 de ani Isus s-a născut… Acum 2000 de ani… “. Şi aceasta le este de ajuns, ei nu doresc naşterea lui înăuntrul lor, pentru ca Pământul să fie plin de cristoşi. Şi totuşi aceasta o cerea şi Isus când spunea “Adevărat v-o spun, cel care crede în mine, va face şi el ca mine. Şi chiar mai mult.”

 Şi atunci, unde sunt acele opere?

Pentru unii, Cristos este deja născut. Pentru alţii, se va naşte anul viitor. Pentru alţii, în următorul… Şi pentru alţii, peste câteva secole. Totul este în pregătirea condiţiilor. De aceea vă spuneam că este foarte important a pregăti venirea Crăciunului.

În ceea ce priveşte Crăciunul, sunt lucruri interesante de spus. Ce înseamnă, de exemplu, naşterea într-o iesle, între un măgar şi un bou? Şi păstorii? Şi regii magi?

Veţi spune: “ Dar toată lumea o ştie!…” Vom vedea dacă acestea se ştiu sau nu, şi cum se ştiu. Dintre toţi evangheliştii, sfântul Luca vorbeşte mai în amănunt despre naşterea lui Isus. Alţii, de abia o menţionează, sau o încep atunci când Isus a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul. Vă voi citi acum pasajul despre naşterea lui Isus în Evanghelia după Luca:

            “ În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se  înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

Pe când ei erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava lui Dumnezeu a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis:” Nu vă temeţi căci astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care-l veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle”. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:” Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii:” Haidem să mergem până în Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.

S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pe pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi care erau întocmai cum li se spusese.

Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele ISUS, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece.

Şi când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după legea lui Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea Domnului, după cum este scris în Legea Domnului:” Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului”, şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în Legea Domnului.

 Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simion. Omul acesta ducea o viaţă sfântă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi când au adus părinţii înăuntru pe pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, Simion l-a luat în braţe şi a zis:

“Acum slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău Israel.”

 

Aţi citit probabil, sau aţi ascultat de mai multe ori acest capitol. În realitate, el conţine multe detalii care sunt simbolice. Sunt, de asemenea, două pasaje foarte misterioase. Se spune că Maria îşi păstra cu grijă toate aceste amintiri şi medita asupra lor în inima ei… Exista deci, ceva despre care ea nu putea vorbi. Dacă ar fi fost cele spuse de păstori, ar fi putut să le spună, fiindcă păstorii le povesteau tuturor.

 Era deci, altceva ce păstra ea cu grijă în sufletul ei, ceva sfânt. Şi cine era Simion? Se spunea că Duhul Sfânt era peste el… aceasta însemnând că era foarte pur. Dar nu voi vorbi despre problema lui Simion, fiindcă aş tulbura toate conştiinţele creştine. Cine, cine era Simion? Cine era el pentru copilul Iisus?

Vom vedea acum dacă aţi înţeles cu adevărat acest capitol. Dar să începem cu începutul.

Mai întâi, cine erau Maria şi Iosif? Dacă l-au avut copil pe Iisus, înseamnă că ei erau deja pregătiţi: pentru a fi demni de a-l avea în familia lor, ei au făcut un mare efort spiritual, s-au purificat, şi El i-a ales. O ştiţi deja, nu orişicine poate fi ales. Pentru a fi aleşi, pentru a avea un copil ca Iisus, Salvatorul omenirii, aceasta înseamnă că Maria şi Iosif erau excepţionali, predestinaţi. De foarte tânără, Maria s-a dedicat Domnului, s-a dus la Templu pentru a-l sluji. Şi ce făcea ea în Templu? Cine o pregătea? Cine o instruia? Nu se spune, dar aceasta se ştie în amănunţime. Maria s-a purificat, a făcut cele mai mari sacrificii pentru a fi demnă să primească înăuntrul ei un spirit atât de puternic şi elevat ca Iisus. Iată câteva lucruri la care nimeni nu se prea gândeşte.

Pentru creştini, Dumnezeu este atotputernic. El face tot ce îi place, şi chiar lucrurile cele mai neverosimile. Ei cred că Domnul poate alege orice şi pe oricine, în acest domeniu neexistând nici reguli, nici lege, neexistând nimic. Atunci, daca El a făcut legile, tocmai El, primul să le calce? Cu adevărat, ce exemplu frumos dă Domnul!… Nu, dragii mei fraţi şi surori, aceasta nu se întâmplă aşa. Dacă Dumnezeu alege nişte creaturi, aceasta este pentru că ele îndeplinesc nişte condiţii. Bineînţeles, din piatră, Domnul poate face pe copiii lui Abraham, dar făcându-i să treacă prin stadiul de plantă, apoi animal şi în fine om. La fel ca şi pentru copil: germenele trebuie, el însuşi, să treacă prin tot felul de forme şi stări înainte de a lua forma unei creaturi

omeneşti. Şi Iisus la fel, a fost obligat să străbată anumite etape înainte de a deveni Cristos. Iată ce creştinii nu pot accepta. Ei gândesc că Iisus a fost Dumnezeu Însuşi, şi că a fost perfect încă de la naştere. Dar, atunci, de ce a trebuit să aştepte al treizecelea an al vieţii pentru a primi Duh Sfânt şi a face minuni? Atunci când Dumnezeu în persoană vine să se încarneze pe pământ, de bunăvoie El acceptă să se supună legilor pe care El însuşi Le-a stabilit. Dumnezeu se respectă pe El însuşi, mă înţelegeţi? Aşa văd Iniţiaţii lucrurile: în mintea lor, totul este în ordine, totul este logic, totul are un sens.

Deci, pentru a fi demni să-l primească pe Iisus, Maria şi Iosif s-au pregătit de mult timp, în alte încarnări, şi deja au devenit puri. Dar nu ne vom opri aici, pentru că mai sunt multe lucruri de spus. Oare Duhul Sfânt a dat naştere lui Iisus? Da, Duhul Sfânt a fost. În planul divin este Duhul Sfânt, dar în planul fizic trebuie de asemenea ceva… cineva, pentru ca, în planul fizic să se găsească o reflectare a Duhului Sfânt. Pentru ca să existe o corespondenţă între cele trei lumi, pentru ca in planul fizic, în planul spiritual şi în planul divin totul să fie mereu sfânt, luminos şi pur, în planul fizic, de asemenea, trebuie să existe o călăuză pentru Duhul Sfânt.

 O să spuneţi: “Dar pentru Duhul Sfânt totul este posibil!”. Ştiu. S-ar fi putut, de exemplu, să se ia puţină materie din spaţiu şi să se formeze un corp care nu ar fi trecut printr-o femeie. Numai că, un corp format din materie eterică nu durează mult timp: cu greutate cateva ore, o zi şi apoi particulele trebuie trimise înapoi; aşa se petrec lucrurile în şedinţele de spiritism.

Pentru ca un corp să fie durabil, trebuie ca să fie format din particule materiale aduse de către mamă. De aceea Duhul Sfânt avea nevoie de o femeie pură pentru a forma un corp în interiorul ei. Restul nu vi-l mai spun, voi înşivă îl veţi ghici… O concepţie imaculată, desigur, a fost o concepţie imaculată, fără pată, adică fără dorinţe, fără pasiuni, fără lăcomie, fără senzualitate. Este perfect posibil.

 Aceasta a existat tot timpul, dar s-a întâmplat foarte rar, desigur. O să spuneţi: “Fără ajutorul unui corp fizic?” V-am spus-o deja, în acest caz, în acest caz, un corp nu se poate menţine mult timp. Pentru ca să dureze, trebuie un corp fizic, dar purificat de toate pasiunile, dorinţele, şi în acel moment, da, o zămislire poate fi imaculată.

 Iată cum trebuie înţeleasă virginitatea. Virginitatea este mai mult o calitate spirituală, decât fizică. Câte femei nu sunt virgine exterior, dar interior… mai rău ca prostituatele! Iată, nu voi mai spune nimic in plus, v-am spus deja destule.

Deci, insistam mai sus, că naşterea lui Iisus trebuie să fie înţeleasă în cele trei lumi, adică ca un fenomen istoric, ca un fenomen mistic, şi, în sfârşit, ca un fenomen cosmic. Astăzi, mă interesează mai mult fenomenul mistic.

Sfântul Luca era cel mai avansat dintre Evanghelişti, cel mai instruit, cel mai citit, şi îşi începe Evanghelia sa spunând: ”…după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, am găsit şi eu cu cale să ţi le scriu în şir, unele după altele”. Nu a fost deci, martor al evenimentelor, ca alţii, dar a făcut cercetări, şi în povestirea sa, a naşterii lui Iisus, nu a reţinut decât imaginile evenimentelor care se repetă în sufletul fiecărui om, şi asupra acestor imagini ne vom opri acum. Pentru ca un copil să se nască trebuie un tată şi o mamă.

 Maria este inima, sufletul. Când inima şi sufletul s-au purificat, atunci se naşte copilul: dar el nu se naşte prin intelect şi prin spirit, nu, el se naşte prin Sufletul Universal. Sufletul Universal nu este altceva decât Duhul Sfânt sub formă de foc, dragoste divină… o flacără pură care vine să fecundeze sufletul şi inima fiinţei omeneşti. Sufletul şi inima reprezintă partea receptivă, femeia: iar intelectul şi spiritul, după cum v-am spus-o, reprezintă principiul masculin care pregăteşte condiţiile pentru ca Duhul Sfânt, adică Sufletul Universului, care este foc, să intre în posesia

 sufletului, al Mariei. Atunci se naşte copilul Cristos. Dar cum naşterea este un fenomen care trebuie să se producă în cele trei lumi, trebuia ca naşterea să se producă şi în planul fizic. Vedeţi ce problemă complicată este, mai complicată decât v-aţi imaginat.

Şi când Maria şi Iosif au vrut să-şi găsească refugiu în casa de poposire, nu au găsit loc, adică oamenii, care se ocupau cu mâncatul, băutura şi distracţia nu au loc niciodată pentru Iniţiatul care a primit copilul.

Acest copil divin care este deja conceput în voi ca o lumină, acesta poate să fie un ideal, o idee pe care să o hrăniţi, pe care să o îndrăgiţi. Dar unde să mergem cu acest copil? Nimeni nu vă deschide uşa, adică nimeni nu vă înţelege. Dar iată, există un grajd. Acest grajd împreună cu ieslea este un simbol, şi mai întâi simbolul sărăciei, dar a sărăciei exterioare, desigur. Pentru că, pentru omul locuit de spirit, va fi aşa mereu: oamenii nu-l vor aprecia deloc, nu-l vor primi deloc. Dar, mulţumită luminii pe care o va proiecta asupra ieslei, vor fi alţii care îl vor vedea de departe.

 Această lumină, steaua cu cinci colţuri, eate o realitate absolută. Ea străluceşte deasupra tuturor Iniţiaţilor, al căror principiu feminin, adică sufletul şi inima a adus pe lume pe Copilul Iisus conceput de Duhul Sfânt. Şi, în acel moment, atunci, intelectul, Iosif, în loc să fie gelos, şi să o alunge pe Maria, ca un mitocan, strigând:  ”Acest copil care l-ai născut nu este al meu… Cară-te!”, va trebui să se plece şi să spună: “Numai Domnul a atins în treacăt inima şi sufletul Mariei, eu n-aş fi putut-o face”. Deci, intelectul nu trebuie să se revolte şi să se înfurie, ci să înţeleagă corect şi să spună: “ E ceva acolo care mă depăşeşte! “, şi să păstreze pe Maria.

 A alunga pe Maria, înseamnă a alunga jumătate din fiinţa ta, şi a deveni ca nişte fiinţe pur intelectuale şi raţionaliste care au repudiat orice parte afectivă, receptivă, toate calităţile blândeţii, calmului, umilinţei, bunătăţii. Mulţi au alungat-o pe Maria, pentru că i-a plăcut să primească vizita Duhului Sfânt… trebuie să înţelegeţi că Maria şi Iosif sunt simboluri ale vieţii interioare; cei care au repudiat-o pe Maria au slăbit, şi ei nu au decât intelectul care dislocă, care critică, care este mereu nemulţumit. Dar, vedeţi, Iosif, dimpotrivă, a respectat-o pe Maria, a păstrat-o pe Maria. A spus chiar: “ Oh! Este însărcinată şi vreau s-o protejez, pentru că are nevoie de ajutorul meu.”

Şi ce înseamnă steaua? Este un fenomen care se produce inevitabil în viaţa unui veritabil om mistic, unui adevărat Iniţiat. Deasupra capului său se naşte o stea, o pentagramă luminoasă. Ceea ce este sus este la fel cu ce este jos, şi ceea ce este jos este ce este sus; deci, această pentagramă trebuie să existe dublu: mai întâi omul, el însuşi este o pentagramă vie, şi apoi, sus, în plan subtil, o altă pentagramă îl reprezintă, sub formă de lumină. Omul este deja o pentagramă, adică posedă cele cinci virtuţi: Bunătatea, Dreptatea, Dragostea, Înţelepciunea şi Adevărul.

                                                             Adevăr

                        Dragoste                                                          Dreptate

 

                                     Bunătate                          Înţelepciune

Şi această lumină, această stea care strălucea desupra grajdului înseamnă că, fiecare Iniţiat care îl posedă în sine pe adevăratul Cristos, aduce întotdeauna o lumină, o lumină copleşitoare, o lumină care hrăneşte, reconfortează, vindecă, purifică, întăreşte… Într-o bună zi ,această lumină începe să fie văzută de departe de alţii, care simt că ceva special se manifestă prin această fiinţă. Ceea ce se manifestă cu adevărat este Cristos; şi în acel moment, toţi cei care conduc, guvernanţii, toţi cei care sunt puternici şi bogaţi, vor fi alături de el. Şi chiar magii, care se credeau atotputernici, ei înşişi, simt că le lipseşte ceva, că nu au ajuns la acel grad de spiritualitate, şi vin să se încline, vin să înveţe, vin să aducă daruri. Iată deci pe cei trei magi: Melchior, Baltazar şi Gaspard.

Melchior, Baltazar şi Gaspard erau şefii marilor religii în ţările lor de origine, şi totuşi ei au venit. De ce oare? Pentru că au simţit această lumină. Şi cum ei erau, de asemenea, astrologi, au cercetat şi au descoperit că o anume planetă se găsea într-o anume constelaţie, în conjuncţie absolut unică cu alte planete, şi au înţeles că se va produce un eveniment extraordinar. Au căutat în ce loc, şi au găsit! Deci, naşterea lui Isus corespunde, de asemenea unui fenomen astrologic care s-a produs acum 2000 de ani, în cer. Despre cei trei magi vă voi vorbi altădată, pentru că astăzi am încă multe lucruri să vă spun. Dar această stea care i-a condus, credeţi-mă, este un fenomen real. Este una dintre cele mai mari realităţi care există şi pe care o cunosc, pentru că am verificat-o. Nu vă voi spune ceea ce am citi în cărţi; las deoparte cărţile şi citesc acum din cartea Naturii vii; această carte mă interesează.

            Să ne ocupăm acum de grajd. În acest grajd, nu existau nici păstori, nici turme, nu exista decât un bou şi un măgar. De ce? De 2000 de ani se repetă aceasta, nu s-a înţeles deloc, pentru că simbolismul universal s-a pierdut pentru oameni. De ce un bou şi un măgar? De ce nu un porc sau o pisică? Deci, era o iesle, un bou şi un măgar? Ieslea este corpul fizic. Şi boul?… Ştiţi, poate, că în antichitate, taurul a fost considerat ca principiu creator. În Egipt, de exemplu, taurul Apis era simbolul fertilităţii şi fecundităţii. Taurul este sub influenţa lui Venus şi el reprezintă forţa sexuală. Măgarul este sub influenţa lui Saturn; el reprezintă personalitatea umană, omul cel vechi, acel pe care-l numim bătrânul Adam, încăpăţânat, dar un servitor onest. Şi iată că aceste două animale erau acolo pentru a-l servi pe Isus. Dar cum să-l servească? Acum vă voi dezvălui un mare mister. Când omul începe să lucreze pentru a se perfecţiona, el intră în conflict cu forţele personalităţii sale, care este încăpăţânată, limitată, capricioasă, ca măgarul, şi cu forţele senzualităţii care îl împing să aducă pe lume mulţi copii şi îl fac adesea furios ca taurul.

Iniţiatul, este cel care ajunge să stăpânească aceste două forţe şi în acel moment, ele sunt în serviciul lui. Vedeţi, el nu nimiceşte în el personalitatea şi senzualitatea. Măgarul şi boul erau acolo, prezenţi… Şi ce făceau ei? Ei suflau asupra copilului Isus, îl încălzeau prin suflul lor, de căldură şi dragoste. Deci, când Iniţiatul ajunge să prefacă măgarul şi boul din el, şi să-i pună în slujba proprie, aceştia vor veni apoi să încălzească şi să alimenteze prin suflul lor copilul nou-născut. Deci, aceste forţe nu mai sunt acolo pentru a-l turmenta, a-l dezaxa şi a-l face să sufere, nu, ele devin forţe vii, pozitive. Suflul înseamnă deja viaţă. Vedeţi, suflul măgarului şi al boului este o reminiscenţă prin care Dumnezeu a dat suflet primului om. Măgarul şi boul l-au servit pe copilul Isus, aceasta însemnând că toţi aceia care-l posedă pe Cristos în ei vor fi serviţi de către personalitatea şi senzualitatea lor, căci acestea sunt forţe, aşa cum v-am explicat-o de mai multe ori.

Apoi un înger a apărut păstorilor care aveau acest grajd. Ei îşi păzeau turmele şi când îngerul le-a anunţat ştirea naşterii lui Iisus, s-au minunat; au luat mieii şi i-au dus lui Iisus. Aceasta înseamnă că toţi aceia care aveau vreo acţiune asupra corpului fizic, adică spiritele familiale care s-au reîncarnat sau nu s-au încarnat, şi care posedă bogăţii (simbolic, aceste bogăţii sunt oile, miei şi câinii) sunt avertizaţi.

 Ei sunt avertizaţi pentru că au participat la construirea grajdului (corpul fizic) şi sosesc toţi spunând: “Oh, la, la! Nu ne-am gândit niciodată că vom avea o asemenea cinste în grajdul nostru!” Deci, toate spiritele familiale care sunt dincolo, şi chiar şi aici, primesc ştirea că ceva splendid s-a petrecut în inima voastră, în sufletul vostru, şi vin să se încline şi să aducă daruri. Deci, lumea întreagă se pune în serviciul copilului. Dar, atâta timp cât copilul nu soseşte, nu vă gândiţi că cineva va veni să vă servească. Îngerii nu vor veni să servească decât pe acela în care copilul Iisus s-a născut deja, căci nu pentru voi vin ei, ci pentru acest principiu Divin, Cristos, Fiul Domnului.

Nu este altceva mai important decât a face toate eforturile pentru ca, într-o bună zi, Copilul Iisus să se nască şi în voi. În acel moment Pământul şi Cerul vor veni; din patru colţuri ale lumii, fiinţele vor înţelege că s-a născut o nouă lumină şi vor veni să vă aducă cadouri şi să vă vadă. Bineînţeles, va exista un Irod (au existat mereu Irozi) care va fi furios şi care va cere celor trei magi: “Mergeţi şi vedeţi ce-i cu copilul acesta, şi când îl veţi găsi spuneţi-mi şi mie, fiindcă vreau şi eu să vin să-l ador”. Dar, din fericire, există îngeri care vin să-l prevină pe Copilul Iisus, pentru a se salva. Un înger a venit şi i-a spus lui Iosif: “Ia copilul şi pe mama sa şi fugi în Egipt, pentru că Irod îl va căuta să-l omoare”. Şi în acel moment magii au primit ordinul să nu se mai întoarcă lângă Irod, şi au plecat în Ţările lor pe alt drum. Aceasta înseamnă că toţi aceia care vor veni lângă Isus, lângă principiul Cristic, nu se vor putea întoarce la ei pe acelaşi drum. Nu v-aţi gândit la aceasta, nu-i aşa? Totul este atât de profund, atât de misterios! Pentru mine este uimitor. Şi, credeţi-mă, nu inventez nimic. Vă transmit ştiinţa pe care am primit-o: ea este adevărată. Restul, nu sunt decât poveşti pentru cei care nu pot înţelege; dar conţinutul acestor poveşti este pentru discipoli, iar sensul pentru Iniţiaţi.

Şi acum, de ce oare noaptea de Crăciun este un obicei de petrecere, de masă? Este simbolic. Când s-a născut copilul, trebuie să mănânci, să bei, să cânţi, dar fără a depăşi limitele, desigur. Şi copilul are nevoie de hrană. Prima sa hrană, după naştere, este laptele mamei sale. Ea l-a hrănit, mai întâi cu sângele ei, şi apoi cu laptele ei. Care o fi semnificaţia? Nu v-aţi gândit la ea deloc. Toată lumea ştie că micuţul s-a hrănit mai întâi cu sângele mamei sale, şi apoi cu laptele ei. Sunt două culori aici: roşu şi alb. V-am vorbit deja despre aceasta în conferinţa referitoare la ciucurii roşii şi albi, spunându-vă că misterele albului şi roşului au fost ascunse în aceste mici lucruri care ne-au parvenit nouă.

În ţările slave, şi mai ales în Bulgaria, în fiecare an, primăvara, oamenii poartă ciucuri roşii şi albi pe care-i agaţă la haine sau la pălărie, sau chiar în casă, suspendaţi pe undeva. Este o tradiţie, şi ei nici măcar nu ştiu ce fac… Oamenii sunt cu adevărat tenaci şi credincioşi, atunci când nu înţeleg aceste lucruri! E, poate la fel, ca în cărţile Tarotului, care, de secole, parcurg lumea. Dacă s-ar fi ştiut semnificaţia lor, poate ar fi fost distruse. Ce bine că nu s-a ştiut! Şi acei ciucuri, când se va şti ce simbolizează, se va dori, poate, suprimarea lor. Ei conţin mari secrete, pentru că, culoarea roşie şi culoarea albă sunt simboluri. În timpul concepţiei, aceste două culori sunt prezente: femeia aduce roşul, bărbatul aduce albul. Mai târziu, aceasta se repetă atunci când femeia îşi hrăneşte copilul timp de nouă luni, cu sângele ei, şi apoi cu laptele ei. De altfel, în sânge găsim aceste culori, alături de globulele roşii şi cele albe: roşul şi albul reprezintă cele două principii necesare vieţii. Dar să ne oprim aici. Dacă nu vă amintiţi deloc, citiţi din nou conferinţa despre ciucurii roşii şi albi.

Suntem obligaţi să ne aplecăm şi să reflectăm asupra acestor mistere; când le-am înţeles, trebuie să le facem să coboare în domeniul sentimentului, şi în fine, să le realizăm în planul fizic. Acest lucru este cel mai greu. Toată lumea înţelege, toată lumea aprofundează intelectual, şi chiar foarte bine, dar înţelegerea n-a coborât încă în sentiment şi inima nu o simte. Înţelegerea trebuie să coboare în inimă, şi apoi, în voinţă pentru a se face unirea în planul fizic. Există, deci, trei naşteri ale lui Isus copilul: mai întâi în intelect, apoi în sentiment, şi, în fine, în voinţă, în planul fizic. O să spuneţi: ” Dar cum, în planul fizic?“. V-am explicat-o, dragii mei fraţi şi surori, dar nu m-aţi înţeles. Omul nu poate să-l nască pe Isus în el, atata timp cât nu a înţeles-o pe mama sa, pământul. Dacă nu ştie ceea ce este Pământul, dacă nu are cu el relaşii de afecţiune, de respect, conştiente, el nu are nici o posibilitate să-şi schimbe corpul fizic. Corpul nostru este în legătură cu Pământul şi se va întoarce … în pământ, pentru că aici s-a format, pentru că este fructul său, copilul său. Iar dacă omul nu este în legătură corectă cu Pământul, Copilul Isus nu poate să se nască in acţiunile sale, în corpul său fizic.

Pământul este o fiinţă inteligentă, dar la aceasta nu ne gândim niciodată, şi îl studiem numai din punct de vedere geografic: atâţia locuitori, atâtea mări, oceane, lacuri, munţi, râuri… Pământul este creatura cea mai necunoscută, cea mai dispreţuită, cea mai urâtă, şi toate marile nenorociri de aici vin. Da, fiindcă noi nu o respectăm pe mama noastră, care ne-a dat corpul ei, corpul nostru. Există o Ştiinţă prodigioasă asupra relaţiilor omului cu pământul, comportamentul pe care acesta trebuie să-l aibă: cum să-i vorbească, cum să scoată forţele din el, şi cum să-i dea ceea ce are el rău. Desigur, pământul are uzine, fabrici, laboratoare extraordinare, unde poate transforma totul. Şi aceasta o face fără încetare: toate impurităţile, toate resturile care i s-au transmis, el le transformă pentru a produce fructe, flori, şi tot ceea ce este util şi frumos. Cât de inteligent este pământul, nu-i aşa!

Şi ce este Pământul? Este copilul unei mame, care este al altei mame, care este ea însăşi copilul unei alte mame. Este o modalitate puţin bizară de exprimare, dar este mai comod pentru a explica. Deci există o străbunică, o bunică, o mamă şi un copil. Ei bine, copilul este Pământul. Şi ceilalţi unde sunt? Vă voi arăta. Străbunica este natura cosmică, invizibilă, care a format întreg Universul: soţia Domnului. Bunica este Universul. Cât despre mamă, ea nu se vede, este deasupra pământului, copilul ei, care este un reprezentant al naturii mari, Isis. Iar copiii Pământului sunt toţi copacii, fructele, tot ce se produce în natură.

Pământul este fertilizat de soare, şi el produce copii tot timpul anului, în diferite regiuni. Soarele este deci tatăl, dar în spatele lui sunt alţi taţi, până la Spiritul Divin, care este originea a tot. Soarele este tatăl, iar pământul, mama, iar deasupra sunt destui taţi şi mame. Vă aduceţi aminte când v-am vorbit despre soarele invizibil, soarele negru, din care soarele nostru îşi ia energiile? Da, totul are o cauză. Cand observăm natura, vedem că totul nu este decât o reflecţie a acestei filiaţii despre care v-am vorbit. Uitaţi-vă la copac. Rădăcinile, reprezintă pe străbunică; trunchiul, pe bunică; ramurile, pe mamă; frunzele şi florile, pe copii; iar prin fructe, totul reîncepe, căci totul este în fruct. Copacul este o repetiţie a întregului univers, şi fiecare lucru este de asemenea, o repetiţie la scară mică, un rezumat a ceea ce rămâne.

Priviţi atomul: este o repetiţie a sistemului solar şi invers, sistemul solar nu este altceva decât un atom în imensitate, şi o repetiţie a acestei imensităţi. Cheia analogiei pe care v-am dat-o deschide toate porţile, şi o să învăţaţi să vă serviţi de această cheie. În corpul fizic, de asemenea, găsim această repetiţie: străbunica, bunica, mama, copilul… şi fructele. Dacă am începe să căutăm toate corespondenţele pentru lucruri, aceasta ne-ar întârzia, dar v-aş putea demonstra că totul, totul corespunde.

Naşterea lui Cristos este o problemă foarte importantă de care toţi Iniţiaţii trebuie să se ocupe. Vedeţi  ce spune Sfântul Pavel: ” Oh! Copiii mei, cât m-am străduit să fac să se nască Cristos în voi!”. Deci şi el a  înţeles că naşterea lui Cristos trebuia să se facă în fiecare suflet omenesc. De aceea vorbea discipolilor săi, îi sfătuia şi chiar îi scutura ca să se purifice, şi să se pună într-o stare de acceptare, de supunere, de adorare, căci acestea sunt condiţiile necesare pentru a primi sâmburele de Sus. Sufletul omenesc este ca o femeie: dacă femeia este agresivă, dacă rezistă mereu în faţa soţului, ea nu va avea niciodată un copil. Acelaşi lucru este şi cu sufletul omenesc; el trebuie să aibă o femeie adorabilă, receptivă, pentru a primi Duhul Sfânt, dacă nu, păcat de el, nu va exista nici un copil!

Să ne oprim acum puţin asupra cuvintelor rostite de înger păstorilor: ” Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!”.

Aţi înţeles aceste cuvinte? De ce pace oamenilor şi slavă în ceruri? Pentru că atunci când se naşte Copilul Divin, el îl preamăreşte pe Domnul şi pacea se instalează în sufletul omului în care s-a născut. Copilul aduce uşurare, fiindcă vine cu plenitudine. Priviţi un bărbat şi o femeie care nu au copii, le lipseşte parcă ceva, resimt un gol. Dar când copilul vine, vine şi plenitudinea, este triunghiul pe care se construieşte edificiul. De aceea formula Maestrului Peter Deunov:

“ Dragostea de Dumnezeu aduce împlinire vieţii ” este de o mare profunzime. Este dragostea de Dumnezeu, pe care sufletul trebuie să o primească cum femeia primeşte dragostea soţului ei.

Această dragoste divină care aduce împlinire vieţii, este dragostea ce o aduce Copilul Iisus. Copilul aduce împlinirea… Şi unirea, dragostea, nu este altceva decât prevestirea, anunţul copilului care se apropie. Această formulă a Maestrului este, cu adevărat, foarte profundă: el nu a dat-o numai pentru a o repeta mecanic, înainte şi după masă, ci pentru a lucra până ce această dragoste divină să poată înflori în sufletul nostru, care-l va concepe pe copil, pe Cristos. Şi apoi, câte schimbări nu vor veni în existenţa noastră! Peste tot, totul se luminează, totul se aşează, totul se ameliorează.

 Vedeţi atunci de ce merită să lucrezi un an, mai mulţi ani, o viaţă întreagă, pentru a face să se nască Copilul Iisus în sine.

Au fost destule naşteri în această noapte în lume, şi chiar în Fraternitate a fost cel puţin una. Dar, Iisus s-a născut în această noapte.

Iisus are multe nume. Bineînţeles, în istorie, numele Lui este Iisus, dar în domeniul mistic nu mai este Iisus, ci Eul Superior. Când omul se uneşte cu Eul Superior, cu Sufletul Universal, când primeşte Duhul Sfânt, acestea nu sunt decât formule diferite pentru a exprima aceeaşi realitate. Dacă s-ar face un studiu special s-ar găsi diferenţele, dar Eul Divin, Duhul Sfânt, Sufletul Universal este oceanul în care totul trăieşte, totul se mişcă şi se hrăneşte, este receptaculul cosmic al materiei primordiale, al energiei sublime; este Akasha, este cel mai pur eter, în care ne legănăm. Şi în acest Suflet Universal, care este peste tot, care ştie tot, care transmite tot, de la un capăt la celălalt al universului… în partea cea mai subtilă a acestui Suflet care trăieşte, este plenitudine, chintesenţă, omniscienţă, locuiesc Tatăl Ceresc, Mama Divină, Cristos, Duhul Sfânt. Şi când Apostolul spunea:” Noi în El ne mişcăm”, el vorbea de Sufletul Universal care este o emanaţie a  Domnului, dar care nu este Dumnezeu-Însuşi.

Când se spune că trăim în Dumnezeu, în realitate nu este chiar foarte exact, trăim de fapt, într-o substanţă emanată de El. La început Domnul a emanat o Lumină, şi această primă substanţă care era lumină pură, acesta este Sufletul Universal. El a fost înaintea soarelui şi stelelor, şi cu ajutorul ei a fost creat totul. Numai în ştiinţa ezoterică I se dau nume diferite. Când Dumnezeu a spus: ”Să fie Lumină!”, lumina care a apărut nu este lumina pe care o vedem. Lumina care o vedem este o reflecţie, o reprezentare care ne dă o idee despre adevărata lumină. Adevărata lumină creată de Domnul, şi care apoi a creat totul, a fost Sufletul Universal. El alimentează Universul; el conţine totul, şi toate fiinţele se mişcă în el, ca peştii într-un ocean. Această lumină este compusă din straturi diferite, mai mult sau mai puţin subtile. Priviţi atmosfera: este un ocean, unde noi suntem peştii unei alte specii care trăiesc ca peştii din ocean. Şi mai departe de acest ocean, se întinde un ocean eteric unde trăiesc alte creaturi… Sufletul

Universal are deci, etaje mai mult sau mai puţin dense, mai mult sau mai puţin subtile, până la vârf, care este foc, şi unde locuiesc Duhul Sfânt şi Mama Divină.

Trebuie să înţelegeţi că Iniţiaţii pot să se servească de termeni diferiţi pentru a exprima aceeaşi realitate. Într-un domeniu, unul spune Fiul, altul Duhul Sfânt sau Tatăl. Şi adesea inversează aspectele! Duhul Sfânt devine Fiul, Fiul devine Mama, Mama devine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt devine Tatăl. Ei da, putem face variaţii, şi este minunat! O să spuneţi:” Dar putem înnebuni! ”  Nu, nu, din contră, putem deveni înţelepţi, inteligenţi şi rezonabili. În realitate este simplu de înţeles. Să luăm un bărbat: el poate fi în acelaşi timp fiu, tată şi bunic, şi totuşi el este acelaşi. Dar, lângă nepotul său este bunic, lângă fiu este tată, lângă tată este fiu, etc. Şi poate fi încă şi văr, unchi, nepot, etc…. totul nu este decât o problemă de legături. Şi anticii, care ştiau multe despre aceste lucruri, mai multe decât preoţii noştri, au reprezentat-o pe Venus ca o frumoasă femeie, dar şi ca o zeiţă bărboasă. Iar Zeus, de câte ori nu şi-a schimbat formele! Odată taur, altă dată lebădă, altă dată ploaie de aur, etc…. Mari secrete sunt ascunse în aceste metamorfoze. Toate religiile Antichităţii au divinităţi care îşi schimbă sexul. Aceasta demonstrează că Anticii cunoşteau legea polarităţii, iar contemporanii au uitat-o. În Arborele Sefirotic, de exemplu, sefirotul Neţach care reprezintă tot ceea ce este feminin, frumos şi delicat, încântător, tot ce are parfum, culoare, muzică, devine pozitiv, masculin vis-a-vis de sefirotul Hod, care, în acel moment devine feminin. Hod este masculin vis-a-vis de Iesod, dar devine feminin vis-a-vis de Neţach.

Iată o ştiinţă pe care oamenii trebuie să o înveţe: cum să schimbe polaritatea. Când vă găsiţi în faţa cuiva care vă depăşeşte, imediat trebuie să deveniţi ca o femeie, dacă doriţi să profitaţi de ceea ce ştie. Dacă nu, nu veţi profita de nimic, şi nu veţi primi nimic. Dar, când vă aflaţi în faţa cuiva care vă este inferior, deveniţi un bărbat, adică daţi-i ceva, influenţaţi-l, protejaţi-l. Trebuie să ştiţi să vă polarizaţi în toate momentele vieţii. Gândiţi-vă puţin, şi veţi vedea că atunci când nu aţi ştiut să vă polarizaţi în faţa unui superior sau a unui inferior, aţi pierdut ceva în loc să câştigaţi.

Acum vreau să vă spun că, în timpul absenţei mele, mi-ar place să lucraţi şi să aplicaţi tot ce v-am dat ca metode, ca formule. Revedeţi notiţele luate, şi veţi găsi soluţii la majoritatea problemelor care vă frământă. Aşteptaţi mereu revelaţii noi, iar tot ceea ce v-am spus zace aruncat undeva. Veţi crede, poate, că este vorba aici de mândria mea, dar eu vă cer să recitiţi cărţile. Veţi vedea că nu le-aţi citit. Mulţi mi-au spus deja: ” Maestre, am recitit cărţile, a treia oară, şi ne-am dat seama că nu le citisem. Am descoperit atâtea lucruri neobservate!”. Bineînţeles, şi dacă vreţi adevărul, vă spun că am spus totul în prima conferinţă:” A doua naştere “, şi din această primă conferinţă au rezultat celelalte. Şi ce este extraordinar în această primă conferinţă? Nimic. Nu sunt nici teorii nebuloase, nici fizică atomică, ci numai un mic izvor care murmură. Dar tocmai acest izvor este secretul. De când curge, el aduce mereu noi conferinţe. Da! Un izvor!… Totul este acolo!… Atâta timp cât va exista izvorul, va fi şi vegetaţie, animale, oameni şi o întreagă cultură cu muzică, dansuri, cântece. Da, fiindcă există apă. Înlăturaţi izvorul şi totul va dispare. Interpretat simbolic, există destui oameni inteligenţi care au hotărât să-şi împiedice izvorul să curgă, spunând: ” Ceilalţi nu merită ca eu să fiu bun, nu trebuie să-i ajut, trebuie să fiu ferm, şi astfel nu voi fi înşelat, nici solicitat.” Dar gândind aşa, veţi distruge tot! Viaţa se va duce, la fel şi fericirea… Lăsaţi-i pe ceilalţi să vă înşele, şi să-şi bată joc de voi, asta nu are nici o importanţă, dar nu vă lăsaţi niciodată izvorul vostru să tacă! Iată marele secret. Ei, şi ce dacă v-au trădat unul sau doi? Nu are nici o importanţă în faţa unei surse care curge, veţi fi apoi de mii de ori recompensat. Dar închizând izvorul, veţi pierde tot. Veţi fi cel mai sărac şi mizerabil om. Evident, nimeni nu vă va mai înşela, veţi fi mort. Iar pe morţi, cine să-i mai înşele? Sfârşit!…

Da, recitiţi prima conferinţă, dragii mei, fiindcă ea tratează problema naşterii, a celei de-a doua naşteri: cum să ne naştem din apă şi spirit, adică din apă şi foc.

Sunt două simboluri: apa este principiul feminin, şi spiritul este principiul masculin. Dacă omul nu se naşte din apă şi foc, el nu va intra în Împărăţia Domnului, adică nu se va naşte a doua oară, dacă nu posedă cele două principii în el. A doua naştere este naşterea lui Iisus, dar naşterea lui Iisus este naşterea voastră. Mama este apa, adică iubire, puritate, viaţă, iar tatăl este focul, lumina, spiritul. Dacă nu aveţi cele două principii: iubirea, care este principiul feminin şi înţelepciunea, care este principiul masculin ( uneori acestea se inversează ), nu vă veţi putea naşte. Orice copil are un tată şi o mamă; iar DACĂ NU AVEŢI IUBIRE, ŞI NICI ÎNŢELEPCIUNE, PĂRINŢII LIPSESC ŞI COPILUL NU SE VA NAŞTE.

Ne-am născut deja, e clar, dar nu ne-am născut din iubire şi înţelepciune încă. Pentru a ne naşte a doua oară, sub forma Copilului Cristos, ne trebuie un tată şi o mamă elevaţi, mai evoluaţi ca părinţii fizici. Trebuie iubire şi înţelepciune, şi copilul care se va naşte va fi adevărul, plenitudinea vieţii, tot ceea ce este real şi adevărat. Iată câteva cuvinte despre prima conferinţă. Recitiţi-le încă o dată.

Nu v-am interpretat întreg capitolul din Sfântul Luca. Am dorit numai să vă prezint un colţ din viaţa voastră interioară, pentru a şti că naşterea lui Iisus nu a fost numai un eveniment istoric, de acum 2000 de ani, dar şi un fenomen real, care se produce anual în natură, şi uneori, foarte rar, în fiinţa omenească. Dacă credem că naşterea lui Iisus nu este decât un eveniment produs acum 2000 de ani, atunci nimic nu se explică. Mai întâi, este incompatibil cu marea iubire a Domnului. Omenirea există de milioane de ani, şi atunci iubirea unde era?… ce făcea? După creştini, Dumnezeu a aşteptat un moment istoric pentru a-şi manifesta iubirea trimiţându-şi Fiul… Şi pentru puţin timp! Şi apoi, trebuie să plângem, s-a sfârşit, trebuie să ne rugăm ca el să revină. Nu are sens! Adevărul este că Iisus Cristos a apărut de mai multe ori în omenire, şi chiar pe alte planete, în tot universul, şi va mai apare încă în viitor. Dacă nu puteţi accepta acestea, nu sunteţi nici credincioşi, nici creştini, nimic.

 Credeţi în lucruri năstruşnice, dar în tot ce are sens nu vreţi să credeţi. Se spune mereu:” Dumnezeu este iubire… Dumnezeu este iubire…”, dar nu se vede nicăierei. Vi se spune că o singură dată această dragoste s-a manifestat pe pământ, şi atunci nu aţi fost prezenţi!

Dar mai adaug ceva. Vă puteţi îndoi de apariţia lui Cristos în istorie. Unii au făcut-o şi au demonstrat cu dovezi ştiinţifice, la fel ca şi cei care au demonstrat contrariul. Şi ce vom spune? Că latura istorică nu este foarte importantă. Şi totuşi, există un lucru care nu poate fi înlăturat. Să presupunem că s-a ajuns la demonstrarea, cu dovezi de netăgăduit, că Iisus nu a existat, că a fost un mit… Va trebui însă acceptat imediat un lucru, şi anume că acela care a scris Evangheliile este la fel de mare ca El. Şi fiindcă cineva a scris asemenea lucruri, de o asemenea profunzime, de o asemenea grandoare, de o asemenea lumină, nu este neapărat necesar ca Cristos să se fi încarnat.

Păstraţi acum această imagine a ieslei, cu Iosif, Maria şi Copilul între măgar şi bou, şi acea stea care străluceşte deasupra grajdului…

Adunaţi toţi aici, facem o muncă prodigioasă asupra creierelor şi conştiinţelor pentru că gândurile noastre, rugăciunile noastre, cântecele, sunt unde care se propagă şi care vor atinge inimile şi inteligenţele a mii de oameni şi femei din întreaga lume. Şi toate aceste idei care le lansez, veţi vedea, se vor propaga peste tot.

Credeţi-mă, participaţi la o muncă gigantică, şi de cea mai mare slavă. Aceasta este adevărata muncă: în acelaşi timp te îmbogăţeşti spiritual, şi în acelaşi timp răspândeşti lumina. Astăzi, mai ales, este o zi extraordinară, şi se vor produce mari transformări. Nimeni nu va rămâne nemodificat: fiecare va înţelege câte ceva, va simţi câte ceva, va primi câte ceva. Pentru că astăzi este naşterea lui Cristos, şi această naştere a operat formidabil în lume şi în Fraternitate. Veţi vedea, veţi constata, Copilul este încă mic; el nu se poate încă ridica, nici face miracole, dar într-o zi, el va face lucruri mari, da, acest copil. Astăzi este naşterea adevărată a Copilului Cristos, trebuie numai să-l căutăm, să-l găsim. Voi veţi fi cei trei magi şi vă veţi conduce după stea. Până acum nu v-am spus că, Cristos s-a născut. Şi iată, astăzi, v-o spun pentru că este un adevăr.

Acum vă doresc pace, armonie, lumină, fericire şi bogăţie spirituală, dragii mei. Aveţi un Dumnezeu, aveţi un ideal, aveţi o religie, aveţi un Maestru, şi dacă vreţi mereu să vă dezvoltaţi, păstraţi-le cu grjă. Pentru fiecare fiinţă vine momentul când floarea se deschide, şi atunci ea dă parfumul. Acest parfum este ceva invizibil care apare în jurul ei; surâsul, privirea, pielea, totul se schimbă, chiar şi vocea. Există perioade când sufletul omenesc se împlineşte, şi atunci el emană esenţe delicioase. Această viaţă pură, subtilă, care degajă o fiinţă, sub formă de culori, parfum, muzică, este acea viaţă după care alergăm, pe care o iubim. Dacă vreţi să fiţi iubiţi, admiraţi, căutaţi, trebuie să degajaţi această viaţă, să străluciţi. Aşa cum floarea se deschide, fiecare fiinţă trebuie s-o facă şi într-o bună zi va fi înconjurată de o aură de lumină şi culori.

 Astăzi este Crăciunul, şi aşa cum naşterea unui copil aduce speranţă vieţii, Naşterea lui Cristos în lume, astăzi, este speranţa că Dumnezeu nu i-a abandonat pe oameni. Chiar dacă ei Îi încalcă mereu legile, El le acordă credit trimiţându-le un Mântuitor, pentru a salva toate sufletele. Chiar şi cei care au făcut cele mai mari tâmpenii trebuie să se trezească. Vor suferi, e de înţeles, vor plăti, vor repara, dar Dumnezeu le dă o şansă de a avansa. Ceea ce este rău, este să te descurajezi, şi să refuzi să urci.

Deci, dragii mei fraţi şi surori, vă doresc noapte bună, şi nu uitaţi Crăciunul continuă încă şi mâine şi poimâine… Sus, în Ceruri, se celebrează o sărbătoare, şi la această sărbătoare trebuie să participaţi şi voi, cel puţin prin puterea gândului.

 Din nefericire, puţini sunt aceia care ştiu să se dedubleze, pentru a participa cu adevărat prin spiritul lor. Cât despre ceilalţi, ce să mai vorbim! Au mâncat, au băut, s-au ghiftuit, iar acum sunt bolnavi. De acum înainte, nu mai petreceţi Crăciunul aşa. Gândiţi-vă bine! Munciţi şi într-o bună zi Copilul Iisus se va naşte în voi. Pentru moment pregătiţi condiţiile.

Bună seara şi noapte bună, dragii mei!

DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE

 Conferinţa din 25 Decembrie 1979

Câteva aspecte simbolice ale Crăciunului

Lectura meditaţiei zilei.

Când copilul Hristos se naşte în sufletul discipolului, spiritele celeste se pun în slujba sa. Este Copilul Regal, întreg Cerul este aici, pentru a-l admira şi a-i oferi tot ceea ce are nevoie. Chiar ceea ce s-a scris în Evanghelii despre naşterea lui Iisus nu este adevărat din punct de vedere istoric, dar este perfect adevărat din puct de vedere simbolic şi ezoteric. Au existat întradevăr o stea, îngeri, păstori, o iesle cu un bou, dar nu acest lucru este important. Din punct de vedere simbolic acest lucru este adevărat: ori de câte ori copilul Hristos se naşte într-un suflet, steaua se află acolo, îngerii cântă, iar magii vin să-i aducă ofrande. De mai multe ori în cursul istoriei s-a produs acest fenomen, când a venit pe lume un salvator al omenirii.

Iată o pagină care reflectă fidel ziua de astăzi, 25 Decembrie, sărbătoarea Crăciunului. Trebuie să vă arăt şi eu că sunt o victimă, deoarece mi se prezintă pagini pe care nu le cunosc şi apoi sunt obligat să vă vorbesc despre ele fără nici o pregătire prealabilă; aşa se întâmplă mereu. Veţi spune că este foarte simplu, că pot să aranjez cum doresc eu lucrurile şi astfel nu voi mai fi martirizat. Dar eu, prefer acest lucru, vreau să fiu mereu în faţa surprizei, silindu-mă să mă aflu mereu în echilibru, ca şi acrobatul de la circ… Nu toată lumea acceptă neprevăzutul, mai ales că, în cazul nostru, lucrurile trebuie explicate într-o desfăşurare logică şi clară. Eu mă exersez, de ce spuneam că mă găsesc într-un circ, pe o sârmă, zi de zi? Pentru a dezvolta ceva. Aceasta este viaţa: mereu lucruri neprevăzute. Iar când nu gândim astfel, să putem face faţă unor lucruri teribile, spunându-ne “aceasta este viaţa”, atunci trebuie să ne spunem: “trebuie să rezistăm, să acceptăm şi astfel vom putea avansa”. Dar majoritatea oamenilor nu gândeşte astfel. Oamenii gândesc mereu că drumul le este presărat continuu cu flori, că vor fi mereu gratulaţi, că nu vor exista niciodată critici, accidente, nenorociri; iar când li se întâmplă ceva, ei clachează repede…, nu îşi imaginează că viaţa este plină de surprize. Iată cum văd eu lucrurile. Pentru a mă exersa, vă spun să-mi alegeţi pagini care nu le cunosc, nu le ştiu, dar în câteva secunde încerc să mă pregătesc; da, în câteva secunde…, dar rugaţi-vă pentru mine, este foarte delicată această problemă…

Acum, în privinţa Crăciunului, vă mai amintiţi poate, că a fost prima conferinţă pe care am făcut-o venind din Bulgaria. Apoi, a fost ceva neprevăzut în acele momente: înainte de a veni la conferinţă, am încercat să spăl ceva, lăsând apoi robinetul deschis, luându-mă cu treburi. Sora care mă găzduia a venit puţin mai târziu îngrozită, spunându-mi că a avut loc o mare inundaţie în casă, apa curgând peste tot, peste vecinii de la parter; iar eu îmi spuneam ce succes a fost, ce abundenţă, ce semn favorabil!… Am spus, curge!…, da, am uitat robinetul deschis şi apa a năvălit peste tot în lipsa mea. Era tocmai ziua conferinţei: “Dacă nu vă naşteţi din apă şi din foc – adică din spirit – nu veţi intra în Împărăţia Domnului şi nu veţi dobândi viaţa veşnică”; iar eu m-am oprit asupra apei şi focului, acelor două principii, masculin şi feminin, interpretând din punct de vedere astrologic, alchimic şi cabalistic, ceva nou… De ce am ales astfel? Pentru că aceasta este semnificaţia Crăciunului. Crăciunul este o sărbătoare al cărui sens nu a fost înţeles de foarte mulţi creştini. Crăciunul reprezintă naşterea Copilulu Divin, al lui Iisus, Copilul Regal. Dar, ce mister se află în spatele acestei naşteri!… Stă scris: “Dacă nu vă veţi naşte din apă şi din foc, nu veţi intra în Împărăţia Domnului”. Aici se subînţelege a doua naştere, fiindcă Iisus vorbind astfel în faţa lui Nicodim, l-a mirat foarte mult pe acesta, care l-a întrebat: “Cum să ne mai naştem încă o dată, când suntem deja vârstnici?” El nu a înţeles foarte bine spusele lui Iisus…

Conferinţa care trata acest subiect concluziona că trebuie să se nască în noi acest copil care este Hristos şi care poate face minuni, fiind singurul care înseamnă cunoaştere şi puritate. Dar creştinii nu se prea gândesc la acest subiect, cum să ajungem să ne naştem a doua oară. Trebuie să regăsiţi aceste conferinţe. Acum, bineînţeles, dacă mă opresc asupra laturii simbolice, mă întreb unde au găsit Iniţiaţii aceste simboluri, înaintea naşterii lui Hristos? Da, au existat Iniţiaţi înaintea venirii lui Iisus, fiinţe trimise de Cer, pentru a crea religii noi; ei s-au născut a doua oară, i-am menţionat şi eu în conferinţele mele. Cum s-au născut ei pentru a doua oară? Cel care nu se naşte a doua oară, nu poate face lucruri celeste, extraordinare, ceva pentru binele omenirii. Dacă şi creştinii doresc acest lucru, dacă doresc să se asemene lui Iisus, ei trebuie neapărat să se nască pentru a doua oară.

Acum, doriţi să ştiţi dacă Iisus s-a născut a doua oară?… Ei bine, da. Când? În cel de-al 30-lea an al vieţii sale, când a venit din Himalaia, din India şi când a fost botezat în apa Iordanului de către Ioan Botezătorul, moment în care asupra lui s-a coborât Duhul Sfânt. Aici este a doua naştere a lui Iisus. Se menţionează în cărţi că, atunci s-a auzit o voce din cer care spunea: “Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”. Apoi Iisus a început să facă lucruri extraordinare, divine.

Oare discipolii Fraternităţii pot primi şi ei această fericire, pe care o aduce a doua naştere? Bineînţeles, pentru asta lucrăm aici; medităm, ne rugăm, ne purificăm, pentru a deveni receptori ai Duhului Sfânt, ai lui Hristos dacă vreţi. Este posibil. Dar, de ce nu ne gândim noi la toate aceste lucruri? În loc să ne pregătim pentru a doua naştere, unii din noi se ocupă de altceva, ei mănâncă, beau, petrec, deoarece este sărbătoare şi o sărbătoare trebuie sărbătorită!… Da, în animalitate, în loc să fi trăit întreg anul pentru a putea primi, acum, această scânteie, acest spirit, pentru a acţiona apoi după regulile şi legile divine.

Cum să îi facem acum pe creştini să priceapă că noi toţi avem aceeaşi misiune, de a ne naşte a doua oară? Nu, nu ne gândim la aşa ceva, citim, facem orice, numai eforturi şi renunţări nu dorim să facem ca să ajungem aici. Există foarte puţini oameni, consideraţi nebuni, buni de puşcărie, care totuşi se gândesc la aceste lucruri. Da, Crăciunul înseamnă a doua naştere. Indiferent că ea se produce într-o iesle, cu un bou într-o parte şi un măgar într-alta; eu v-am explicat că a doua naştere se face în plexul solar, da, în plexul solar se găseşte ieslea. Ce este 25 Decembrie? Este constelaţia Capricornului, Soarele se găseşte în Capricorn, iar aceasta  simbolizează mereu munţii, peşterile, subteranele şi aici găsim şi simbolul lui Saturn.

Iar boul şi măgăruşul sunt, de asemenea simbolurile lui Saturn; da, v-am mai spus că aceştia mai simbolizau splina şi ficatul; că, în aceste subterane, în aceste grote şi iesle, în întuneric, cand zilele sunt cele mai scurte din an, iar nopţile sunt cele mai lungi, aici sub semnul lui Saturn, în Capricorn, în acest moment, Copilul Iisus a putut să se nască. De ce? Deoarece în timpul anului, mai ales vara, există munca, activitate, în timp ce iarna multe lucruri se opresc, ne găsim în rugăciune, în meditaţie, în reculegere şi în frig, deci avem mai multe condiţii să pătrundem în profunzimea fiinţei noastre şi să găsim condiţiile propice naşterii copilului. Plecând de la 25 decembrie, zilele cresc, soarele intră în constelaţia Vărsătorului, care reprezintă apa, botezul, viaţa care curge, apar alţi curenţi, alte momente…

Dacă ne oprim apoi asupra laturii simbolice, acest lucru ne va lua ceva timp, dar pe scurt vă pot spune că Soarele intră apoi în constelaţia Peştilor, acolo unde se găseşte momentul pescuitului, când Iisus le spunea discipolilor săi că acum sunt pescari. În Vărsător, apa era cea care curgea, iar în Capricorn erau lucrurile cele mai grele, reculegerea, meditaţia. Unde se găseşte Fecioara? De ce se spune că El s-a născut dintr-o Fecioară? Simplu, pentru că la miezul nopţii, la 25 Decembrie, în emisfera nordică, ce se găseşte pe cer? La ascendent, la orizont, se află consteleţia Fecioarei, care începe să apară. Deci, aşa se spune că Iisus s-a născut din Fecioară.

 Iar sus pe cer, se găseau atunci constelaţia Orion şi cele trei stele care reprezentau pe cei trei magi.

Dacă v-aş vorbi acum din punct de vedere al echinocţiilor şi solstiţiilor, există cele patru sărbători: Crăciunul, Paştele, Sfântul Ion, iar toamna, Sfântul Mihail. Sunt lucruri extraordinare de spus în legătură cu aceste sărbători, cunoscute din cea mai îndepărtată antichitate, ele rămân mereu repere astronomice, astrologice. Ce sunt echinocţiile? Soarele se află într-un anumit punct pe cer, iar zilele sunt egale cu nopţile; acest lucru se întâmplă primăvara şi toamna, în zilele de 22-23 ale lunii martie, în Berbec şi ale lunii septembrie în Balanţă; apoi, există solstiţiile de vară (iulie) şi de iarnă (24-25 decembrie).

Iată cum plasau Iniţiaţii moartea şi învierea, în funcţie de sosirea soarelui la 22 martie, când există o încrucişare între ecliptică şi ecuator, ea însemnând crucificarea, iar câteva zile mai târziu urma învierea. Toate acestea sunt legate de latura astrologică. Dacă ar trebui să ne oprim asupra Vărsătorului, fiindcă acum ne găsim în această perioadă, de aproximativ 2140-2160 de ani, adică cât durează fiecare semn, fiecare grad în zodiac, având 72 de ani; astfel pentru un singur an, adică cele 12 semne ale Zodiacului, “anul lui Platon”, înseamnă aproape 25.000 de ani tereştri; da, aceasta este semnificaţia unui an solar… Dar cum ne aflăm în Vărsător, ar trebui să vorbim mult pentru a afla ce înseamnă aceasta: este viaţa, apa care curge din abundenţă pentru a însufleţi, pentru a stimula omenirea.

 În Vărsător se vor produce destule lucruri, trezirea conştiinţei, mari descoperiri, inundaţii şi tot soiul de evenimente datorate lui Saturn şi Uranus, care conduc acum şi care sunt destul de puternice ca să schimbe cursul lucrurilor. Mă opresc aici, deoarece mai sunt foarte multe de spus… Merită ca discipolul să înţeleagă bine importanţa Crăciunului şi să facă toate eforturile pentru a doua naştere; pentru că rezultatele vor fi inexprimabile, nelimitate, apar posibilităţi noi, extraordinare, trăim o viaţă nouă, înnotăm în lumină, suntem plini mereu de iubire şi bunătate, nu ne gândim decât să-i luminăm pe oameni, să-i ajutăm, să-i încălzim.Uneori apar anumite posibilităţi peste limita normală, revelaţii, descoperiri, puteri, dar esenţialul înseamnă iubirea; toate celelalte lucruri pot veni, dar adevăraţii Iniţiaţi au căutat mereu Iubirea, sursa, viaţa care curge; apoi pot apare înflorirea şi creşterea, rezultate în toate domeniile, civilizaţii şi culturi care apar în jurul apei. Iată consecinţele, dar esenţial pentru Iniţiaţi a fost apa, iubirea. Deoarece, acolo unde se găseşte iubire, se va găsi orice. Când apa curge, plantele, arbuştii, insectele, păsările, animalele, oamenii, vin să se instaleze împrejur; când apa dispare, totul dispare…, ultimii care rămân sunt arborii, dar şi ei se vor stinge încet în lipsa apei.

Deseori, unii îmi spuneau că nu merită să-i iubeşti pe oameni, că ei sunt răi, criminali. Eu le răspundeam că cei care judecă aşa şi-au pierdut izvorul lor interior, care nu mai curgea… Deci, simbolic vorbind, ei nu mai aveau nimic: nici plante, adică gândurile cele mai bune, sentimentele cele mai bune, inspiraţiile cele mai reuşite, cultura şi civilizaţia, viaţa, trepidaţia, un entuziasm interior, apa care curge…; oamenii care doreau aceasta aveau o filosofie deplorabilă, fiindcă au fost jigniţi şi s-au închis în ei, începând să urască… Ei se pedepseau pe ei, în timp ce ceilalţi continuau să mănânce, să bea; da, iar ei doreau să-i pedepsească  pe ceilalţi… trebuie să lăsăm să ţâşnească izvorul, chiar dacă ni s-a făcut cel mai mare rău posibil; astfel vom învinge orice. Cum se face că oamenii cei mai erudiţi, mai înţelepţi, mai inteligenţi, nu au înţeles aceste lucruri? Ei îşi spun că nu merită să fii bun, să fii fericit şi astfel îşi închid sufletul. Aceasata dovedeşte faptul că ei nu au trecut printr-o şcoală iniţiatică, nu au avut dascăli buni, nu au trăit în viaţă binecuvântarea de a întâlni modele, exemple; ei şi-au dorit să fie proprii lor maeştri şi astfel s-au distrus… Dacă vreţi, totuşi, să învăţaţi ceva, venind într-o şcoală iniţiatică, trebuie să fiţi atenţi la un singur lucru; v-am mai spus-o de atâtea ori, dar voi aţi zâmbit, nu m-aţi crezut; eu nu cunosc nici istorie sau geografie, nici anatomie sau fiziologie, nici psihologie, nici astronomie: eu cunosc numai un singur lucru. Când aveam 5-6 ani rămâneam ore întregi minunându-mă şi privind apa care ţâşnea din pământ; aşa mă găseau ai mei, privind limpezimea şi puritatea apei… Ce înseamnă aceasta? Am înţeles-o prea târziu, de-abia ieri, alaltăieri…, că exista ceva în mine, nu întâmplător, ceva care era atras de apa care curgea… Ce să-i faci, când eşti născut sub semnul Vărsătorului, apa domină!… Iată de ce simbolul celor două mâini prin care curge apa, este simbolul Vărsătorului, iar constelaţia sa va juca un rol excepţional în această epocă; eu cred că este bine să puteţi capta toate aceste emanaţii în chip armonios şi binefăcător. Altminteri, dacă nu suntem în armonie, dacă nu ştim să ne acordăm la aceşti curenţi, Vărsătorul nu este de loc milos şi iertător, ci va tulbura şi va răsturna totul în cale… Vedeţi cazul bombei atomice, ea a apărut sub semnul Vărsătorului, la fel ca armele sofisticate, rachetele, avioanele, farfuriile zburătoare… Înainte era semnul Peştilor, când s-a reuşit dominarea elementului apă, prin apariţia vapoarelor, etc.; acum, sub semnul Vărsătorului, se încearcă dominarea elementului aer, el este explorat şi se vor face lucruri formidabile cu aerul… După aceea, bineînţeles, vor apărea alte elemente…

Dacă ar trebui să vă explic unde se găseşte Irod şi cum se numeau magii, din ce ţări veneau, ei bine, aceste lucruri ne vor duce departe… Dar, să spunem totuşi câte ceva… Cum se numeau cei trei magi? Sunteţi la curent, nu-i aşa? Deci, nu trebuie să-i mai numesc… Ei, dar unii dintre voi se gândesc, acum, dacă eu îi mai ştiu?… Pentru a vă dovedi aceasta, iată-i: Baltazar, Gaspar, Melchior. De unde veneau ei? Din Mesopotamia, din Persia, din Etiopia, da, trei ţări… Toate evenimentele de acolo, chiar şi Învierea, sunt însemnate în latura astrologică. Dar, ajunge pentru moment… Toate acestea sunt lucruri preţioase, adevărate, iniţiatice, nimic nu este întâmplător, totul este simbolic…

DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE.

Un minut de meditaţie.

Rugăciune:

Doamne, nu-mi da prea mult, ca să nu Te uit, şi nu mă lipsi de prea mult, ca să nu mă revolt.

  


Cartile lui Omraam Mikhael Aivanhov se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture