Samael Aun Weor – Drumul Initiatic este in intregime fondat pe Sarpe

HRANA ŞARPELUI. Drumul Iniţiatic este in intregime fondat pe Şarpe. Acesta işi are hranasa cosmică specială. Există cinci elemente de bază cunoscute, din care se hrăneşte Şarpele, şi anume: Pămantul Filosofic, Apa Elementală a Inţelepţilor, Focul Elemental şi Eterul. In aceste cinci Elemente trăiesc Elementalii Naturii: Gnomii trăiesc pe Pămantul Filosofic. Ondinele trăiesc in Apă; Silfidele in Aer etc. Gnomii lucrează in măruntaiele Marelui Lanţ de Munţi, adică ale Măduvei Spinării.

Intreaga muncă pe care o efectuează Gnomii constă in transmutarea Plumbului Personalităţii in Aurul Spiritului. Materia Primă este Lichidul Seminal. Furnalul Laboratorului este Chakra Coccisului. Apa este Lichidul Seminal şi cele două Cordoane Simpatice constituie Marele Horn, prin care se ridică Vaporii Seminali pană la distilator, care este Creierul. Munca Gnomilor este in intregime Alchimică. Transmutarea Metalică este la Baza Iniţierii. Materia Primă trebuie să fie transmutată in Aur Filosofal. Gnomii au nevoie de Focul Salamandrelor şi de Apa Ondinelor. Gnomii mai au nevoie şi de Aerul Vital şi de Silfele simpatice ale Minţii pentru ca să impingă Vaporii Seminali spre interior şi in sus. Rezultatul tuturor acestor operaţii este Transmutarea Plumbului in Aur.

Cand Aura Iniţiatului este din Aur Pur, Opera a fost Realizată Total. Regiunea Pămantului merge de la picioare pană la Genunchi. Mantra sa este LA. Regiunea Apei se află intre Genunchi şi Anus. Mantra sa este VA. Regiunea Focului se află intre Anus şi Inimă. Mantra sa este RA. Regiunea Aerului este cuprinsă intre Inimă şi Rădăcina Nasului. Mantra sa fundamentală este YA. Regiunea Eterului se intinde de la Rădăcina Nasului pană la Varful Capului şi Mantra sa este HA.

Şarpele de Foc se hrăneşte cu cele Cinci Elemente de Bază. Inţelegem de ce Neofitul trebuie să treacă prin probele Pămantului, Apei, Focului şi Aerului. Purificările şi Sanctificările in raport cu aceste Elemente ale Naturii alimentează Şarpele şi ii permit să-şi realizeze ascensiunea de-a lungul Lanţului Sacru de Munţi ai Măduvei Spinării. Ascensiunea Şarpelui se dovedeşte imposibilă fără Purificările şi Sanctificările celor Patru Elemente. Brahma este Zeul Pămantului. Narayana este Zeul Apei. Rudra este Zeul Focului. Ishwuara este Zeul Aerului. Sudashiva este Zeul Eterului.

Meditand asupra acestor Zei inefabili, vom putea obţine ajutorul lor in trezirea chakrelor, roţilor şi discurilor corpului vital. Este necesar ca aceşti centri magnetici să vibreze in scopul de a-i pregăti pentru venirea focului. Meditaţi şi vocalizaţi Mantra fiecărui element.

Concentraţi-vă atenţia asupra fiecărui din aceşti Zei elementali şi imploraţi-i să vă ajute in trezirea chakrelor voastre; in acest fel vă veţi transforma in ocultişti practici.

LABORATORUL CELUI DE-AL TREILEA LOGOS. Pămantul are Nouă Straturi şi Laboratorul celui de-al Treilea Logos este situat in al Nouălea Strat. La drept vorbind, al Nouălea Strat al Pămantului ocupă intreg Centrul masei planetare. Acolo se găseşte Sfantul Opt, Divinul Simbol al Infinitului. Acest simbol reprezintă creierul, inima şi sexul Geniului planetar. Numele acestui Geniu este Chamgam. Centrul Sfantului Opt corespunde Inimii şi extremităţile superioare şi inferioare, Creierului, respectiv Sexului. Toate fiinţele pămantului sunt create pe această bază, pe acest model. Lupta este teribilă: Creier contra Sex, Sex contra Creier şi ceea ce este cel mai teribil, mai grav şi mai dureros, este această luptă, Inimă impotriva Inimii.

Şarpele Sacru este incolăcit in Inima Pămantului, in a Noua Sferă, mai precis. Ea este Septuplă in Constituţia sa şi fiecare din cele şapte aspecte de foc corespunde fiecăruia din cei Şapte Şerpi ai Omului.

Energia Creatoare a celui de al Treilea Logos elaborează elementele Chimice ale pămantului, cu toată infinita sa complexitate de forme. Cand această Energie Creatoare se va retrage din centrul pămantului, lumea se va transforma intr-un cadavru. In felul acesta mor lumile.

Focul Serpentin al Omului provine din Focul Serpentin al Pămantului. Teribilul Şarpe doarme profund in cuibul său misterios din inima acestui insolit ansamblu de sfere scobite care seamănă cu o veritabilă măciucă Chinezească. Aceste sfere sunt sfere concentrice astrale şi subtile. Intr-adevăr, aşa cum Pămantul are nouă sfere concentrice in profunzime, in mijloc fiind Teribilul Şarpe, tot aşa şi omul este format din nouă sfere, in centru fiind Şarpele sacru, căci omul este Microcosmosul Macrocosmosului. Omul este un Univers in Miniatură. Catimea infinit de mică este analoagă catimii infinit de mare.

Hidrogenul, Carbonul, Azotul şi Oxigenul sunt cele patru elemente de bază cu care lucrează cel de al Treilea Logos. Elementele Chimice sunt dispuse in ordinea greutăţii lor atomice. Cel mai uşor este Hidrogenul, a cărui greutate atomică este 1, şi tabelul periodic al elementelor se termină cu Uraniul, al cărui greutate atomică este 238,5 şi care se dovedeşte a fi cel mai greu dintre elementele cunoscute.

Electronii vin să constituie o punte intre Spirit şi Materie. Hidrogenul prin el insuşi este elementul cel mai rarefiat pe care-l cunoaştem, el este Prima Manifestare a Şarpelui. Fiecare element, fiecare aliment, fiecare organism poate fi sintetizat intr-un tip determinat de Hidrogen. Energia Sexuală corespunde Hidrogenului 12 şi nota sa Muzicală este SI. Materia Electronică Solară este Focul Sacru al lui Kundalini. Cand eliberăm această energie, intrăm pe drumul Autenticei Iniţieri.

CHAC MOOL. Chac Mool al Mexicului Aztec este Minunat. De fapt, Chac Mool a existat intr-adevăr: el era un Adept incarnat, Unul din Marii Iniţiaţi ai puternicei Civilizaţii Serpentine a vechiului Mexic şi a Marelui Tenochtitlan. Mormantul lui Chac Mool a fost descoperit iar rămăşiţele lui, exhumate. Astfel, este cu totul indiscutabil că Chac Mool a existat cu adevărat. Dacă se observă in sculpturile care-l reprezintă modul in care Chac Mool este aşezat, vom vedea că această poziţie este chiar cea pe care o luau Iniţiaţii Egipteni cand voiau să Iasă in Corp Astral, pronunţand Mantra FA-RA-ON. Cu toate acestea, un obiect curios apare pe regiunea Ombilicală a lui Chac Mool: este vorba de un soi de blid, de recipient, ca pentru a primi ceva. Prin aceasta Chac Mool a lăsat Omenirii o mare invăţătură, căci plexul solar, situat in regiunea ombilicului, este realmente un centru minunat.

Kundalini sau Şarpele de Foc al Puterilor noastre Magice posedă un Mare Rezervor de Energie Solară in Regiunea Ombilicală, in Chakra Plexului Solar. Acest Centru Magnetic este foarte important pentru Iniţiere pentru că el este cel care primeşte energia primară care se subimparte in Zece Radiaţii strălucitoare.

Această Energie Primară Circulă prin Canalele Nervoase secundare, insufleţind şi alimentand toate Chakrele. Plexul Solar este Guvernat de Soare. Dacă discipolul vrea să aibă o Clarviziune Viguroasă, cu adevărat obiectivă in sensul cel mai complet al cuvantului, el trebuie să inveţe să conducă energia Solară de la rezervorul său din Plexul Solar pană la Chakra Frontală. Mantra Sui-Ra este Cheia care ne permite să extragem energia solară din Plexul Solar pentru a o duce la Centrul Frontal. Astfel, se va vocaliza această mantră: SUIIIIII RAAAAAAA. O oră de vocalizare pe zi va provoca Trezirea Chakrei frontale intr-o manieră pozitivă.

Dacă vrem să dezvoltăm claraudiţia, vom trimite forţa solară la Chakra laringiană vocalizand Mantra Sue-Ra in felul următor: SUEEEEEEEE RAAAAAAAAA… Dacă vrem să deşteptăm Inima, vom trimite energia solară la lotusul Inimii vocalizand Mantra Suo-Ra: SUOOOOOOO RAAAAAAAAA… Totul se rezumă la
Marele Sua-Ra unde, după Vede şi Shastre, se află tăcutul Gandarva (Muzicianul Celest). Este neapărat necesar să invăţăm să folosim energia solară inchisă in Plexul Solar. Aspiranţii la Iniţiere trebuie să se Culce in decubitus dorsal (pe spate), picioarele pe pat şi genunchii ridicaţi, ca in postura lui Chac Mool. Deci, Talpa picioarelor este aşezată pe pat, ceea ce face ca genunchii să fie in aer, indreptaţi spre cer, spre Urania.

Alungit in această poziţie, aspirantul işi va imagina că Energia Soarelui pătrunde prin Plexul său Solar, făcand să vibreze şi să se rotească chakra de la stanga la dreapta, in sensul acelor ceasornicului cand il privim din faţă. Acest exerciţiu va putea fi făcut timp de o oră in fiecare zi. Mantra fundamentală a acestui Centru Magnetic este vocala U. Această vocală se poate vocaliza alungind sunetul astfel: UUUUUUUUU Un Plex Solar bine deşteptat, animă in mod minunat toate Chakrele Organismului. Astfel, noi ne pregătim pentru Iniţiere.

Chac Mool era venerat de Mexicul Serpentin. Două Caste Războinice il adorau. Chac Mool era purtat in Mari Procesiuni şi el intra in templele aztece, adorat de mulţime. I se adresau şi rugăciuni, cerandu-i-se ploaie pentru pămant. Acest Mare Maestru ii ajută pe cei care-l invocă. Se pot face amulete reprezentandu-l pe Chac Mool pentru a fi purtate la gat, sub formă de medalioane sau de figurine sculptate.

CIVILIZAŢIILE SERPENTINE. In Marile Temple ale Misterelor Civilizaţiilor Serpentine se primea Adevărata Iniţiere. Civilizaţiile Serpentine sunt singurele Civilizaţii Adevărate. Trebuie ca Avangarda Civilizaţiei Umane formate din toţi Fraţii Noştri Preaiubiţi, Teosofi, Rosicrucieni, Yoghini Hermetişti, Spiritualişti etc. etc., să-şi abandoneze Vechile lor Prejudecăţi şi Temeri pentru a se Uni şi a Crea toţi Impreună o Nouă Civilizaţie Serpentină.

Este necesar să ştim că actuala Barbarie, numită pe nedrept Civilizaţie Modernă, este la marginea unei mari catastrofe finale. Lumea se zbate astăzi intr-un Haos Ingrozitor şi dacă voim cu adevărat s-o salvăm, trebuie să ne unim pentru crearea unei Civilizaţii Serpentine: Civilizaţia Vărsătorului. Trebuie să facem un efort suprem, un efort disperat pentru a salva Lumea, căci pană atunci totul este pierdut. Mişcarea Gnostică Creştină Universală nu este Sectară. Din Armata Salvării Mondiale constituită prin Mişcarea Gnostică pot face parte toate Şcolile Spirituale, toate Lojele, Religiile şi Sectele.

CERCUL EXOTERIC ŞI CERCUL EZOTERIC. Omenirea se dezvoltă in două cercuri: cercul Exoteric şi cercul Ezoteric. Cercul Exoteric este cercul Public. Cercul Ezoteric este cercul Secret. Marea majoritate trăieşte in cercul exoteric. Adepţii Marii Fraternităţi Albe trăiesc in cercul Ezoteric. Este o datorie pentru toţi Fraţii Iniţiaţi să ajute cercul public. Trebuie să aducem cat mai mulţi oameni posibil in Cercul Secret al Fraternităţii Albe.

Drumul Iniţiatic implică o Veritabilă Revoluţie a Conştiinţei. Această Revoluţie are treia specte perfect definite: Primul a ne Naşte; Al Doilea, a Muri; Al Treilea a ne Sacrifica pentru Omenire, a ne da viaţa pentru Omenire, a lupta pentru a aduce pe alţii pe Drumul Secret.

A ne Naşte este o problemă absolut sexuală. A Muri priveşte munca de dizolvare a Eului, a Egoului. Sacrificiul pentru alţii este Iubirea.

Există, in cercul public, mii de Şcoli, de Cărţi, de Secte, Invăţături Contradictorii, Teorii etc. Este un adevărat labirint din care nu iese decat cel mai tare. Toate aceste şcoli sunt fără indoială utile. In toate găsim Samburi de Adevăr. Toate Religiile sunt Sfante şi Divine; toate sunt necesare. Totuşi, numai cei mai puternici descoperă drumul secret. Acest drum este Detestat de Moarte de Infrasexuali; aceştia se cred mai perfecţi decat al Treilea Logos.

Infrasexualii nu vor putea găsi niciodată Drumul Secret, Drumul Tăişului de Cuţit. Drumul Secret este Sexualitatea. Prin acest drum ingust, stramt şi dificil ajungem la Cercul Ezoteric, la Sanctum Regnum Dei, la Magis Regnum.

CHAKRELE ŞI PLEXURILE. Candidatul la Iniţiere trebuie să cunoască temeinic poziţia Chakrelor şi Plexurilor. Chakra Fundamentală se găseşte la Baza Şirei Spinării şi porneşte de la a Patra Vertebră Sacrală; este legată de Plexul Coccigian. Chakra Splenică este situată pe Splină şi pleacă de la Prima Vertebră Lombară; corespunde Plexului Splenic. Acest centru este supus Plexului Solar. Trebuie să recunoaştem totuşi că Veritabilul Centru al Doilea este centrul Prostatic şi nu cel Splenic. Chakra Ombilicală are rădăcina la nivelul celei de a Opta Vertebre Dorsale şi este legată de Plexul Solar. Chakra Cardiacă se află pe Inimă; iese din Coloană la nivelul celei de a Şaptea Vertebre Cervicale şi corespunde Plexului Cardiac. Chakra Laringiană se găseşte in Gat, işi are punctul de plecare la a Treia Vertebră Cervicală şi corespunde Glandei Tiroide şi Plexului Farigian. Chakra Frontală se află in spaţiul dintre Sprancene şi pleacă de la Coloană la inălţimea Primei Vertebre Cervicale; este asociată Plexului Carotidian.

Trebuie să ştim că Chakrele şi Plexurile se află conectate intre ele prin Fire Nervoase. Atunci cand Şarpele urcă de-a lungul Măduvei Spinării, Chakrele Spinale intră una după alta in activitate, de asemenea, prin inducţie, intră in activitate şi Plexurile. Chakrele sunt in relaţie cu Sistemul Nervos Cerebro-Spinal, iar Plexurile cu Sistemul Simpatic.

Pe măsură ce Şarpele se ridică de-a lungul Canalului Medular, el activează in mod succesiv Bisericile sau Chakrele Spinale. Acestea, la randul lor, fac să vibreze, printr-un fenomen de inducţie electrică, Plexurile Simpatice care le corespund. Trebuie să ştim că fiecare Chakră Spinală şi fiecare Plex Simpatic este Septuplu in Constituiţia sa internă, exact ca şi Septenarul Şarpe de Foc al Puterilor noastre Magice.

Primul Şarpe deschide Chakrele in Lumea Fizică. Al Doilea Şarpe, in Lumea Eterică. Al Treilea, in Lumea Astrală. Al Patrulea, in Lumea Mentală. Al Cincelea, in Lumea Cauzală. Al Şaselea, in Lumea Buddhică, iar al Şaptelea in Lumea Intimului.

Este acelaşi proces pentru Plexuri, căci Chakrele sau Bisericile sunt conectate cu Plexurile prin ramificaţii Nervoase. Iniţiatul nu trebuie deci să fie disperat dacă, prin ascensiunea Primului Şarpe, Chakrele sale Astrale nu se deschid. Acestea nu pot fi deschise decat prin al Treilea Şarpe, cel al Astralului. Prin primul Şarpe, se trezesc numai in Intim Contrapărţile fizice ale Chakrelor şi ale Plexurilor prezente in cele şapte lumi. Intimul este polul Opus fizicului.

CLARIFICĂRI. Iniţierea nu poate fi cumpărată cu bani şi nici acordată prin Corespondenţă. Iniţierea nu se cumpără şi nici nu se vinde. Iniţierea este viaţa insăşi, la care se adaugă serbările celebrate in Templele interne. Este necesar să ne indepărtăm de toţi aceşti impostori care vand Iniţieri. Trebuie evitaţi cu orice preţ aceia care dau Iniţieri prin corespondenţă. Iniţierea este ceva foarte intim, foarte secret, foarte Divin.

Evitaţi-l pe cel care vă spune: “Am atatea Iniţieri, atatea grade”. Indepărtaţi-vă de toţi cei care vă spun: “Sunt un Maestru al Misterelor Majore; am primit Atatea Iniţieri”. Aminteşti-ţi bine, Stimate Cititor, că Personalitatea nu primeşte Iniţieri. Iniţierea este un lucru al Intimului, al Conştiinţei, un Lucru foarte delicat al Sufletului. Aceste lucruri nu se spun. Nici un Adept Veritabil nu ar pronunţa vreodată fraze cum sunt acestea: “Sunt un Maestru al Lojei Albe”. “Am primit cutare grad”. “Am atatea Iniţieri”. “Am cutare puteri”. etc. etc.

PROBLEMA ILUMINĂRII INTERNE. Un mare număr de studenţi ocultişti doresc Iluminarea internă şi suferă cumplit că, in ciuda mai multor ani de studii şi de practică ezoterică, continuă să fie orbi şi inconştienţi ca şi atunci cand au inceput să citească primele cărţi asupra acestor probleme. Cărui fapt se datoreşte aceasta? Noi, fraţii Templului, ştim din propria noastră experienţă că Chakra Cardiacă este determinantă in Iluminarea Interioară. Shiva Samhita, marea carte sfantă a Indiei, vorbeşte foarte precis despre beneficiile pe care le obţine Yoghinul Meditand cu seninătate asupra Chakrei Inimii: “Yoghinul obţine imense cunoştinţe, el cunoaşte trecutul, prezentul şi viitorul; el are o claraudiţie şi o clarviziune şi se poate duce unde vrea prin văzduh. El vede Adepţii şi Zeiţele Yoghine; el obţine facultatea numită Khechari (de a se deplasa in spaţiu) şi Bhuchari (de-a merge după voie in toată lumea).”

Cei care doresc să inveţe să iasă după plac in Corp Astral după Voinţă, cei care doresc să posede Ştiinţa Jinas pentru a invăţa să se introducă cu corpul lor fizic in interiorul celei de a Patra Dimensiuni şi să se ducă in indiferent care parte a lumii cu acelaşi corp fără să aibă nevoie de a lua avionul, cei care aspiră cu ardoare să-şi trezească Clarviziunea şi Claraudiţia clară, aceştia trebuie să-şi concentreze zilnic mintea asupra Chakrei Cardiace şi să mediteze adanc asupra acestui Minunat Centru.

O oră pe zi de meditaţie asupra acestui Centru dă rezultate admirabile. Mantra acestei Chakre este Vocala O pe care trebuie să o vocalizăm alungind sunetul astfel: OOOOOOO. In timpul acestei practici trebuie să ne rugăm Cristosului şi să-i cerem să ne deştepte Chakra

REZUMATUL CELOR CINCI INIŢIERI. Prima Iniţiere: Intimul şi Suflet-Conştiinţă (Buddhi) fuzionează impreună pentru a ne da astfel un Nou Iniţiat; incă unul care a intrat pe drum.

A Doua Iniţiere: Naşterea Corpului Eteric numit Soma Puchicon.

A Treia Iniţiere: Chakrele Corpului Astral se deschid şi Astral-Cristosul se Naşte ca un Copil plin de frumuseţe.

A Patra Iniţiere: Naşterea mult preţiosului Copil care este Mental-Cristosul. Iniţiatul se naşte ca un Nou Buddha.

A Cincea Iniţiere: Sufletul Omenesc sau Corpul Cauzal sau corpul Voinţei fuzionează cu Maestrul Interior, care este Atman-Buddhi (Intimul şi Conştiinţa). Astfel, cele trei flăcări devin Una. Un nou şi legitim Maestru al Misterelor Majore ale Lojei Albe s-a născut. Cel care atinge a Cincea Iniţiere poate intra in Nirvana. Cel care ajunge la a Cincea Iniţiere se Naşte in Cauzal. Cel care ajunge la a Cincea Iniţiere incarnează Sufletul. Numai cel care primeşte a Cincea Iniţiere este un Om dotat cu un Suflet, adică un Om Veritabil. Vehiculele de foc. Autenticele şi legitimele vehicule: Astral, Mental şi Cauzal se nasc graţie Magiei Sexuale. Este indubitabil că in timpul copulaţiei intre bărbat şi femeie, aura soţilor se deschide total; atunci se pot realiza fecundaţii sufleteşti minunate in insăşi profunzimile
noastre, cu rezultat final: Naşterea adevăratului nostru Corp Astral şi, mai tarziu, in mod succesiv, naşterea celorlalte corpuri.

RĂBDAREA ŞI TENACITATEA. Obţinerea puterilor nu este un simplu joc; aceasta necesită o răbdare foarte mare. Inconstanţii, cei care aşteaptă intotdeauna Rezultate, cei care, după cateva luni de practici, pretind deja Manifestări, la drept vorbind nu sunt gata pentru ocultism. Persoanele de această speţă nu sunt bune pentru Aceste Studii. Aceste persoane nu sunt mature. Le sfătuim să se afilieze oricărei religii şi să aştepte puţin pană ce se Maturizează. Pentru a parcurge Drumul Lamei de Ras ne trebuie răbdarea Sfantului Iov. Pentru a inainta pe Drumul Tăişului de Cuţit, trebuie să avem tenacitatea, fermitatea unui oţel bine călit.

CREDINŢA CONŞTIENTĂ. Persoanele pline de indoială care intră in Ocultismul practic eşuează total. Cel care se indoieşte de invăţăturile noastre nu este gata pentru Drumul Tăişului de Cuţit. Pentru aceste persoane e mai bine să se afilieze unei religii şi să roage Marea Realitate să le acorde puterea solară a Credinţei Conştiente. După ce vor fi obţinut Credinţa conştientă, ei vor fi gata să intre pe acest drum ingust, stramt şi dificil al Iniţierii. Cel care se indoieşte de ocultism nu trebuie să urmeze acest drum dur pană ce nu a primit puterea Credinţei Conştiente. Ocultistul care se indoieşte poate deveni nebun. Credinţa este o Putere Solară minunată.

RELIGIILE ŞI ŞCOLILE. Toate Religiile şi toate Şcolile Spirituale care există in Lume sunt absolut necesare, ele servesc de anticameră inainte de a pătrunde in Templul Inţelepciunii. Nu trebuie să ne pronunţăm niciodată impotriva acestor Şcoli şi acestor Religii pentru că ele au toate un rol indispensabil in Lume. In aceste Şcoli şi Religii primim primele lumini ale Spiritualităţii. Ceea ce ar fi grav, ar fi un popor fără Religie, un popor in care persoanele care se consacră studiilor spirituale sunt persecutate. Un popor fără religie este Realmente Monstruos. Fiecare grup uman trebuie să-şi aibă Şcoala sa, Religia sa, Secta sa, Instructorii săi
etc. Fiecare grup uman este diferit şi in consecinţă diferitele Şcoli şi Religii sunt necesare. Cel care parcurge Drumul Iniţierii trebuie să inveţe să respecte credinţa altuia.

CARITATEA. Cel care păşeşte pe drumul Căsătoriei Perfecte trebuie să dezvolte Caritatea. Persoanele crude şi nemiloase nu inaintează pe acest drum. Este urgent a invăţa să Iubeşti şi trebuie să fii intotdeauna gata să-ţi dai ultima picătură de sange pentru alţii. Căldura Carităţii deschide toate porţile Inimii. Căldura Carităţii aduce Credinţa Solară Minţii. Caritatea este Dragoste Conştientă. Focul Carităţii dezvoltă Chakra Inimii. Focul Carităţii permite Şarpelui Sexual să urce rapid de-a lungul Canalului Medular. Cel care vrea să inainteze rapid pe Drumul Tăişului de Cuţit trebuie să practice intens Magia Sexuală şi să se consacre in
intregime Marii Carităţi Universale. Astfel, sacrificandu-se complet pentru semenii săi, danduşi sangele şi viaţa pentru ei, discipolul se va Cristifica foarte repede.

DEZVOLTAREA PSIHICĂ. Orice senzaţie este o schimbare elementară in starea Psihică. Există senzaţii in fiecare din cele Şase Dimensiuni Fundamentale ale Naturii Omului, toate acompaniate de schimbări elementare Psihice. Senzaţiile incercate lasă intotdeauna o urmă in Memoria noastră. Avem două feluri de memorie: Memoria spirituală şi memoria animalică.

Prima păstrează amintirile senzaţiilor incercate in Dimensiunile Superioare ale spaţiului. Cea de a doua păstrează amintirea senzaţiilor fizice. Amintirile senzaţiilor constituie percepţiile: percepţia, fizică sau psihică, este in realitate amintirea unei percepţii. Amintirile Percepţiilor Fizice sau Psihice se organizează in grupe care se asociază sau disociază, se atrag sau se resping. Senzaţiile se Bipolarizează in două curente precise. Primul este supus caracterului senzaţiilor;
al doilea, timpului de receptare a senzaţiilor. Suma totală a diferitelor senzaţii reunite printr-o Intenţie Unificatoare este proiectată exterior şi percepută ca un obiect.

Spunem atunci: acest arbore este verde, mare, mic, are un miros plăcut, neplăcut etc. Cand percepţia are loc in Lumea Astrală sau in cea Mentală spunem: acest
obiect, sau acest subiect, are cutare calităţi, cutare culoare etc. In acest ultim caz, ea aparţine celei de a Patra, a Cincea sau a Şasea dimensiuni etc. Percepţiile fizice le efectuăm cu sistemul senzorial fizic, iar percepţiile psihice cu sistemul psihic. Căci aşa cum avem simţuri fizice, organe de percepţie fizice, tot aşa avem organe de percepţie psihică, simţuri psihice. Oricine parcurge Drumul Iniţierii trebuie să dezvolte aceste simţuri psihice.

Conceptele se formează intotdeauna plecand de la amintirile percepţiilor limbajului. Formarea percepţiilor interne conduce la formarea limbajului mantric şi la apariţia Limbii de Aur pe care o vorbesc Adepţii şi Ingerii.

Existenţa limbajului este imposibilă atunci cand nu există concepte, cand nu există percepţii. Cei care lansează concepte asupra Lumilor Interne fără să fi inţeles vreodată aceste lumi sau ceea ce acoperă conceptele lor, aceia deformează realitatea, chiar dacă au intenţii bune. La Nivelurile Elementare ale Vieţii Psihice, multe senzaţii sunt exprimate prin strigăte, urlete, gemete, sunete care exprimă bucurie sau teroare, plăcere sau durere. Aceasta se produce in Lumea Fizică la fel de bine ca in Lumile Interne.

Apariţia limbajului reprezintă o schimbare in conştiinţă. In acelaşi mod, cand discipolul incepe să vorbească in limbajul Cosmic Universal, se realizează o schimbare de conştiinţă. Doar Focul Universal al Şarpelui şi dizolvarea Egoului reincarnat pot provoca o asemenea schimbare.

Conceptele şi Cuvantul sunt aceeaşi Substanţă. Conceptul este Interior iar cuvantul este Exterior. Această structură este analoagă tuturor nivelurilor conştiinţei şi in toate Dimensiunile Spaţiului. Ideile sunt numai concepte abstracte. Ideile sunt concepte mai vaste şi aparţin lumii Arhetipurilor Spirituale. Toate lucrurile care există in lumea fizică sunt copiii ale acestor Arhetipuri. In timpul stării de Samadhi, Iniţiatul poate vizita, in călătorii astrale sau supra-astrale, lumea Arhetipurilor Spirituale.

Conţinutul Mistic al Senzaţiilor şi Emoţiilor Transcendentale nu poate fi exprimat in limbaj curent. Cuvintele nu pot decat să-l sugereze, să-l semnalizeze. Intr adevăr, numai Arta Regală a Naturii poate defini aceste Emoţii Superlative şi Transcendentale. Orice civilizaţie serpentină cunoaşte Arta Regală. Piramidele din Egipt şi din Mexic, Sfinxul Milenar, Vechii Monoliţi, Hieroglifele Sacre, Sculpturile Zeilor etc., sunt martorii arhaici ai Artei Regale care se adresează doar conştiinţei şi inţelegerii Iniţiaţilor. Iniţiatul invaţă această Artă Regală in timpul Extazului Mistic.

Spaţiul, cu proprietăţile sale, este o formă a receptivităţii noastre senzitive. Il putem constata atunci cand, graţie dezvoltării Chakrelor, ajungem să percepem Spaţiul de-o manieră tetradimensională şi nu de una tridimensională cu care eram obişnuiţi.

Caracteristicile Lumii se schimbă atunci cand se schimbă instrumentul de percepţie, cand percepem cu simţurile Psihice mai degrabă decat cu simţurile noastre fizice. Dezvoltarea Chakrelor face ca Lumea să se Schimbe pentru Iniţiat. Prin dezvoltarea Chakrelor noi eliminăm din mintea noastră elementele subiective ale percepţiilor.

Este Subiectiv ceea ce nu are Realitate. Este Obiectiv ceea ce aparţine Spiritualului, Realului. Cu trezirea Chakrelor, cu ajutorul Disciplinei interne, vine creşterea caracteristicilor psihicie. Noutatea in Interiorul Psihic intunecă schimbările care au loc simultan in Perceperea Lumii Fizice. Iniţiatul simte Noul dar nu este capabil să definească logic şi de-o manieră axiomatică diferenţa dintr-o lipsă de echilibru conceptual. Este urgent deci să se obţină Echilibrul Conceptual perfect pentru ca Expunerea Doctrinară a Iniţiaţilor să poată să-şi realizeze finalitatea adecvată.

Veritabilul Obiectiv al Disciplinei Ezoterice este schimbarea de Conştiinţă. Trebuie să dobandim o Conştiinţă Cosmică, adică o conştiinţă a cosmosului, a vieţii şi a ordinii Universului.

Conştiinţa Cosmică duce la existenţa unui nou tip de intelectualism: Inţelegerea Intelectuală Iluminată. Această facultate este o caracteristică a Supra-omului. Există trei tipuri de Conştiinţă: Primul: Conştiinţa Simplă, Al doilea: Autoconştiinţa Individuală, Al treilea: Conştiinţa Cosmică. Animalele posedă primul tip de conştiinţă. Animalul Intelectual numit Om este caracterizat prin al doilea. Zeii posedă al treilea tip de Conştiinţă.

Cand Conştiinţa cosmică se naşte in om, el simte in interior ca şi cum focul Şarpelui il consumă. Sclipirea Splendorii Brahmice pătrunde in Mintea sa şi in Conştiinţa sa şi incepand cu această clipă este iniţiat cu un Ordin de Idei nou şi Superior. Deliciul Brahmic are o Savoare de Nirvana.

Cand Iniţiatul este luminat de Focul Brahmic, el intră in cercul Ezoteric sau Secret al Umanităţii. In acest cerc găsim o familie inefabilă, constituită din aceşti Vechi Hierofanţi care sunt cunoscuţi in lume ca Avatari, Profeţi, Zei etc. Membrii acestei Familii Distinse se regăsesc in toate rasele Avansate ale speciei umane.

Aceste fiinţe sunt fondatorii Budismului, a Taoismului, a Creştinismului, a Sufismului etc. etc. La drept vorbind, aceste fiinţe sunt puţin numeroase insă, in ciuda acestui fapt, ei sunt cu adevărat directorii şi rectorii Speciei Umane. Conştiinţa Cosmică conţine infinite grade de dezvoltare. Conştiinţa Cosmică a unui nou Iniţiat este inferioară celei unui Inger şi cea a unui inger nu poate fi la fel de dezvoltată ca cea a unui arhanghel. In toate acestea există grade şi grade. Este scara lui Iacob.

Se dovedeşte imposibil de ajuns la Conştiinţa Cosmică fără Sfinţenie. Este imposibil de a obţine Sfinţenia fără Iubire. Iubirea este drumul Sfinţeniei. Manifestarea cea mai grandioasă a Iubirii are loc in timpul Magiei Sexuale; in acel moment, Bărbatul şi Femeia nu mai formează decat o singură Fiinţă Hermafrodită şi extrem de divină. Magia Sexuală oferă toate condiţiile interne care sunt necesare pentru a primi Splendoarea Brahmică.

Magia Sexuală acordă invăţăcelului toate elementele Ignice indispensabile pentru Naşterea Conştiinţei Cosmice. Se cere o anumită cultură pentru apariţia Conştiinţei Cosmice. Această cultură realizează educaţia elementelor care sunt in afinitate cu Conştiinţa Cosmică şi elimină elementele contrare Conştiinţei Cosmice.

Trăsătura cea mai caracteristică a indivizilor care sunt gata să primească Conştiinţa Cosmică rezidă in aceea că ei privesc lumea ca o Maya (Iluzie). Ei presimt că Lumea aşa cum o văd oamenii nu este decat o iluzie şi ei caută Marea Realitate, lumea Spirituală, lumea Veritabilă, ceea ce este dincolo de Iluzie. Pentru ca să se Nască Conştiinţa Cosmică trebuie ca omul să se angajeze temeinic in Spiritual, in căutarea Realităţii interioare. Magia Sexuală oferă Iniţiatului toate oportunităţile, tot ceea ce permite obţinerea Splendorii Brahmice şi Naşterea Conştiinţei Cosmice. Este indispensabil de a combina Magia Sexuală cu Meditaţia internă şi Sfinţenia. Ne pregătim astfel să primim splendoarea Brahmică.

Ingerii sunt, cu adevărat, oameni perfecţi. Cel care ajunge la perfecţiunea condiţiei de Om se transformă in inger. Cei care afirmă că ingerul este inferior omului, acela falsifică Adevărul. Nimeni nu poate atinge starea angelică dacă n-a atins inainte condiţia de Om Perfect. Nimeni nu poate ajunge la condiţia de Om Perfect dacă nu şi-a Incarnat inainte sufletul. Şi aceasta este o Problemă Sexuală. Ingerul se naşte numai in Oamenii adevăraţi. Numai in Oamenii adevăraţi se naşte Conştiinţa Cosmică.


O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate. Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, acest blog nu ar exista!


Hide picture