Samael Aun Weor – Religie

Am fost educat după religia oficială a poporului meu. Din copilărie, eu posedam sentimentul veneraţiei şi al respectului. Niciodată nu am vrut să ridic din umeri în plină slujbă religoasă. Niciodată n-am vrut să scap de datoriile mele sfinte, nici să rîd sau să-mi bat joc de lucrurile sfinte. Am găsit Principiile Religioase comune tuturor Religiilor confensionale ale lumii: Se cuvine să le cităm acum pentru binele Marii Cauze.

Cerurile

Cerurile, le găsim, chiar dacă sub nume diferite, în toate Religiile Confensionale; acestea din urmă sînt totuşi totdeauna în număr de 9, după cum spunea cu atîta înţelepciune Dante Florentinul, în poemul său clasic “Divina Comedie”.

Cerul                Lumea

1 Lunii              Astrală
2 Mercur          Mentală
3 Venus            Cauzală
4 Soarelui        Budică sau Intuitivă
5 Marte            Atmică, Regiunea lui Atman
6 Jupiter          Nirvanică, Nirvana
7 Saturn           Paranirvanică
8 Uranus         Mahaparanirvanică
9 Neptun         Empireul

Aceste Nouă Ceruri, se găsesc de asemenea în interiorul nostru, aici şi acum, şi se pătrund şi se întrepătund reciproc fără a se confunda vreodată; se regăsesc aşezate în Nouă Dimensiuni Superioare, Nouă Universuri Paralele.

Infernurile

Să ne aducem aminte de multiplele infernuri preistorice şi istorice: infernuri chinezeşti, mahomedane, budiste, creştine, etc, etc, etc. Aceste infernuri diverse servesc drept simbol pentru lumea minerală scufundată.

Dante, descoperă cu claritate şi cu spaimă mistică relaţia intimă care există între cele nouă Cercuri Danteşti şi cele nouă Ceruri. Aceste nouă Cercuri Danteşti din interiorul Pămîntului corespund ştiinţific celor nouă Infra-Dimensiuni scufundate sub Regiunea tridimensională a lui Euclid.

Bardo-Thodol-ul, Cartea Tibetana a Spiritelor din Lumea de dincolo, arată realitatea nudă a Lumilor infernale din interiorul Organismului Planetar pe care trăim.

Este evidentă existenţa cosmică a Lumilor infernale în orice lume a Spaţiului infinit. Regnul mineral scufundat nu este, o excepţie a planetei Pămînt.

Angeologie (Ingeri)

Intreg Cosmos-ul este condus, supravegheat şi însufleţit de o serie cvasi interminabilă de Ierarhi şi de Fiinţe conştiente, fiecare dintre ele avînd o misiune de îndeplinit şi care, numiţi într-un fel sau altul (Dhyan-Choan-i, Ingeri sau Deva, etc), nu sînt mesageri decît în sensul de agenţi ai Legilor Karmice şi Cosmice.

Gradele lor respective de inteligenţă şi de conştiinţă variază la nesfîrşit şi toţi sînt Oameni Perfecţi în sensul cel mai complet al termenului. Nenumărate servicii angelice caracterizează Iubirea divină. Fiecare Elohim lucrează în specialitatea sa. Putem şi trebuie să facem apel la protecţia Ingerilor.

Zeii

Toate religiile sînt perle proţioase înşirate pe firul de Aur al Divinităţii. Iubirea resimţită pentru Divin prin instituţiile mistice ale lumii este evidentă: Allah, Brahma, Tao, Zen, I.A.O., I.N.R.I., Dumnezeu, etc, etc, etc.

Ezoterismul religios nu predă nici un fel de ateism, cu excepţia sensului pe care îl conţine cuvîntul sanscrit nstika, a nu admite idoli, inclusiv Zeul antropomorfic al ignoranţilor (ar fi absurd să se creadă într-un dictator ceresc aşezat pe un tron de tiranie care ar fi furios împotriva acestui trist furnicar uman).

Ezoterismul admite un Logos sau un Creator colectiv al Universului, un Demiurg arhitect, un asemenea Demiurg nu este o zeitate personală după cum mulţi o presupun greşit, ci o colectivitate de Dhyan-Choan-i, Ingeri, Arhangheli şi alte forţe. Dumnezeu este Zeii.

Aceasta este scrisă în caractere de foc în cartea înfloritoare a vieţii, că Dumnezeu este Armata Vocii, marele Cuvînt, Verbul. Ni s-a spus cu insistenţă că Logosul răsună şi aceasta este evident. Demiurgul, Cuvîntul este Unitatea Multiplă Perfectă.

“La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era cu Dumnezeu şi Cuvîntul era Dumnezeu. Totul a fost făcut prin El şi nimic din ceea ce a fost facut n-a fost făcut fără El.”
(Ioan. 1. l- 3.)

Este evident şi manifest că orice Om Adevărat care atinge într-adevăr Perfecţiunea intră din acest motiv în curentul sunetului, în armatele cereşti constituite din Buddhaşi de compasiune, din Ingeri, din spirite planetare, din Elohimi, din Rishi – Prajapati, etc…

Ni s-a spus cu insistenţă că Logosul răsună şi aceasta este evident. Demiurgul, Cuvîntul este Unitatea multiplă perfectă.

Cel care îi adoră pe Zei, care le dedică un cult, poate să capteze mai bine adînca semnificaţie a diverselor faţete divine ale Demiurgului arhitect.

Cînd omenirea şi-a bătut joc de zeii sfinţi, ea a căzut, rănită de moarte, în materialismul grosolan al acelei Vîrste de Fier.

Lucifer

Putem şi chiar trebuie să eliminăm complet toate agregatele psihice subiective tenebroase şi perverse pe care le purtăm în noi; totuşi, este incontestabil că niciodată nu am putea să le dizolvăm în ele-însele în umbra Logosului intim.

Fără îndoială, este limpede că Lucifer este antiteza Demiurgului creator, umbra sa vie proiectată în adîncul Microcosmosului-Om.

Lucifer este Paznicul Porţii şi al Cheilor Sanctuarului, ca să nu le treacă decît unşii care posedă secretul lui Hermes.

Din cauză că am scris acest nume atît de detestat de urechile obişnuitului, este necesar să indicăm de asemenea că Luciferul ezoteric al doctrinei arhaice este cu totul contrariul a ceea ce teologii, dintre care celebrul des Mousseaux şi marchizul de Mirville, presupun din greşeală, căci el este alegoria binelui, simbolul celui mai înalt sacrificiu (Cristosul-Lucifer al Gnosticilor) şi Zeul Inţelepciunii sub nenumărate nume.

Lumină şi umbră; misterioasă simbioză a Logosului solar, Unitate multiplă perfectă. INRI este Lucifer.

Demonii

Diversele teogonii religioase îi prezintă ca pe nişte pedepsiţi pe Logosurile divine care, reîncarnate în corpuri omeneşti, au comis greşeala de neiertat de a cădea în generaţia animală.

Aceste Genii întunecate sînt îngeri căzuţi, adevăraţi demoni în sensul cel mai deplin al cuvîntului.

Este deci absurd să se afirme că aceşti rebeli ar fi dat Spiritul oamenilor, este clar că aceşti Ingeri căzuţi sînt adevărate eşecuri cosmice.

Este acum foarte oportun de a aminti numele neomeneşti ale lui Andramelek, Belial, Moloch, Bael, etc, ale căror oribile ticăloşii pot fi studiate de orice adept al Lojei Albe, în Registrele akashice ale Naturii.

Trebuie să se facă o distincţie între ceea ce este o cădere ezoterică şi o coborîre. Evident, aceşti îngeri rebeli nu au coborît ci au căzut, ceea ce este diferit.

Limburile

Versaţi în Istoria Universală, ştim foarte bine şi în mod integral ceea ce este în mod real Orcus-ul clasicilor greci şi latini; Limburile ezoteriştilor creştini. Nu este inutil, în acest tratat, să insistăm asupra ideii transcendentale că Limburile sînt cu siguranţă anticamera Lumilor infernale.

Toate cavernele cunoscute şi necunoscute formează o reţea deasa şi neîntreruptă care înconjoară cu totul planeta Pămînt, formînd Orcus-ul clasicilor – după cum am spus-o deja în rîndurile citate mai sus – Limburile autentice ale ezoterismului gnostic, pe scurt, lumea cealaltă în care trăim după moarte.

Teribilă şi mistică alegorie care zice: “Aici trăiesc copiii nevinovaţi care au murit fără a fi primit apele botezului”, face aluzie la Limburi.

In ezoterismul gnostic, aceste ape sînt de tip genezic şi constituie acel Ens Seminis (Entitatea Semenului, cum ar spune Paracelsius).

Ceremonia botezului a diferitelor culturi religioase simbolizeaza yoga sexului, Maithuna, Magia sexuală. In măduvă şi în semen se găseşte cheia salvării şi tot ce nu se face prin aceasta, pe această cale, este, fără nici o îndoială, o inutilă pierdere de timp. Copiii nevinovaţi sînt acei sfinţi care nu au lucrat cu apele spermatice ale primei clipe. Oameni virtuoşi care au crezut posibilă Auto-Realizarea Intimă a Fiinţei fără să îndeplinească ceremonia sacra a botezului, ei au ignorat Magia sexuală sau au respins-o solemn.

Doar Mercur, căpetenia şi evocatorul sufletelor, luînd Caduceul Înţelepciunii în mîna sa dreaptă, poate să recheme la viaţă nefericitele creaturi aruncate în Orcus.

Doar el, Arhi-Magul şi Hierofantul, poate să le facă să renască în medii propice muncii fecunde şi creatoare din Făurăria Ciclopilor.

Astfel Mercur, Nunţiul şi Lupul Soarelui, face ca sufletele Limburilor să intre în armatele cereşti.

Purgatoriul

Vom defini astfel Purgatoriul: regiune moleculară inferioară, zonă de tip sublunar, astral înecat (Kamaloka secundară).

In Lumea Purgatoriului, trebuie să ardem grăuntele răului, să anihilăm larvele infra-umanului de orice fel, să ne eliberăm de orice corupţie, să ne purificăm radical.

Mama Divina

Maria, sau mai bine, Ram-Io, este identică cu Isis, Junona, Demetra, Ceres, Divina Mamă cosmică, puterea şerpească subiacentă în fondul viu al oricărei materii organice şi neorganice.

Maria-Magdalena

Frumoasa Magdalena este fără îndoială identică cu Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita şi Venus.

Aura solară a Magdalenei pocăite este alcătuită din toate soţiile-preotese ale lumii.

Preafericiţi bărbaţii care-şi găsesc refugiul în această Aură, căci al lor va fi Impărăţia Cerurilor.

Cristosul

La perşi, Cristos era Ormuzd, Ahura-Mazda, antiteza lui Ahriman (Satana). Pe pămîntul sfînt al Vedelor, Cristos este Vishnu, al Doilea Logos, sublimă
emanaţie a lui Brahma, Primul Logos.

IIisusul hindus este Avatarul Krishna, Evanghelia acestui Maestru este asemănătoare aceleia a Divinului Rabbi din Galileea.

La vechii chinezi, Fu-Hi este Cristosul cosmic care a compus faimosul Yi-King, Cartea Legilor şi care a numit miniştri-Dragoni spre binele omenirii.

In ţara însorită din Kem, pămîntul Faraonilor, Cristos era în fond Osiris şi cel care-l încarna trecea, de aceea, drept o fiinţă osirificată.

Quetzalcoatl este Cristosul mexican, Zeul Alb, care sălăşluieşte acum în îndepărtata Tula. Zămislirile fără de prihană.

Este lucru grabnic să înţelegem ce sînt în mod real zămislirile fără de prihană. Acestea abundă în toate culturile antice, Fu-Hi, Quetzalcoatl, Buddha şi mulţi alţii
sînt rezultatul unor zămisliri fără prihană.

Focul sfînt fecundează apele vieţii ca Stăpînul să se nască în noi. Orice înger este cu siguranţă copilul Divinei Mame Kundalini: ea este cu adevărat fecioară înainte de naştere, în timpul naşterii şi după naştere.

In numele adevărului, afirmăm cu solemnitate cele ce urmează: soţul lui Devi Kundalini, Mama noastră cosmică particulară, este al Treilea Logos, Duhul Sfînt, Shiva primul născut al Creaţiei; Monada noastră intimă, individuală, sau mai bine – zis, supra-individuală.


Daca apreciezi informatiile publicate si dorești sa ajuți acest blog:


Descarcă aplicaţia TrezireaInteligentei


Hide picture