Articole

Swami Panchadasi – Cele şapte planuri astrale

Fiecare elev în ocultism, de la cel mai umil începător până la cel mai avansat, are percepţia deplină asupra minunilor din acel plan straniu, cunoscut ca Lumea Astrală, începătorul, desigur, nu are privilegiul de a vedea cu adevărat viaţa pe acest plan, exceptând, poate, în cazuri excepţionale, sau în împrejurări extraordinare, însă chiar şi acesta găseşte referinţe asupra subiectului în lecturile sale, şi descoperă curând că acel plan distinct este scena şi arealul unor fenomene foarte stranii.

Pe măsură ce avansează şi află mai mult despre principiile şi legile oculte, acesta dezvoltă un interes încă şi mai mare asupra subiectului.

Iar atunci când atinge treapta în care este capabil să perceapă (prin viziunea astrală) în acest plan, acesta află că o nouă lume s-a deschis în faţa lui.

Cele mai vechi învăţături oculte, la fel ca şi ultimele, informează elevul că există Şapte Planuri ale Existenţei. Cel mai jos dintre aceste planuri este cel denumit Planul Material. Al doilea în ordine este cel denumit Planul Forţelor. Al treilea este cel denumit Planul Astral.

Al patrulea este cel denumit Planul Mental. Deasupra acestor patru planuri sunt trei planuri superioare, cunoscute ocultiştilor, însă care nu au denumiri ce pot fi înţelese de cei ce evoluează doar în planuri inferioare, şi care nu pot fi explicate acestora. Mă voi referi la unele din aceste planuri superioare, în cursul acestui mic volum, însă nu voi încerca să le descriu din motivele arătate mai sus.

Subiectul prezentului demers este numai Planul Astral, iar noi vom afla suficiente lucruri interesante în privinţa fenomenelor din acest plan fără a mai încerca să pătrundem în tainele celor încă şi mai înalte.

Trebuie menţionat în acest punct, că fiecare din cele Şapte Planuri are şapte sub-planuri şi că fiecare din aceste sub-planuri are propriile sale şapte subdiviziuni; şi tot astfel până la al şaptelea nivel de subdiviziune. Astfel, vedeţi, clasificarea este dintre cele mai minuţioase în ştiinţele oculte.

Elevul în ocultism, la început, de obicei întâmpină dificultăţi în formarea unei concepţii clare a semnificaţiei cuvântului „plan” utilizat în învăţăturile oculte. Consultând dicţionarul, acesta poate ajunge la ideea planului ca parte dintr-o serie-de straturi – parte dintr-un înveliş mai larg – deasupra şi dedesubtul căruia sunt alte straturi sau învelişuri.

De regulă, este dificil pentru învăţătorul în ocultism să înlăture această idee eronată din mintea elevilor săi, şi să îi substituie conceptul corect.

Această eroare apare din conceperea acestor planuri ca fiind compuse din materie, sau substanţă materială, ceea ce, desigur, este incorect. Atunci când ne reamintim că până şi cea mai densă formă a materiei însăşi se compune din vibraţii energetice (după cum susţine ştiinţa modernă), şi că Forţele Naturii nu sunt decât manifestări ale vibraţiilor energetice, se poate începe căutarea cheii, în locul planurilor ridicându-se una deasupra celeilalte pe scara rafinamentului, a conţinutului, acestea sunt gradate în funcţie de nivelul lor respectiv de vibraţie energetică. Pe scurt, acestea sunt planuri ale vibraţiilor energetice, şi în nici un fel planuri ale materiei. Materia este pur şi simplu nivelul cel mai de jos al vibraţiei energetice, asta este tot.

A doua sursa frecventă de eroare, din partea începătorului în ocultism, este acela al imaginării planurilor ca aflându-se una deasupra celeilalte în spaţiu. Această concepţie, desigur, urmează în mod firesc erorii de a gândi planurile ca pe o serie de straturi sau învelişuri de materie aparte; însă ea adesea persistă chiar şi după ce elevul a perceput ideea că planurile sunt nivele de vibraţie, mai degrabă decât de materie. Dar, la final, elevul este impresionat de ideea că planurile nu sunt deloc „straturi” sau „învelişuri”.

Planurile nu se află una deasupra celeilalte, în spaţiu. Acestea nu au caracter sau nivel spaţial. Ele se întrepătrund una în cealaltă în acelaşi punct din spaţiu. Un singur punct în spaţiu poate avea manifestările fiecăruia şi ale tuturor celor şapte planuri ale existenţei.

Unii dintre vechii ocultişti au căutat să explice această stare de lucruri elevilor lor prin cuvintele unui învăţător antic foarte celebrat, care a enunţat aforismul: „Un plan al existenţei nu este un loc, ci o stare de a fi”. Nu sunt alte cuvinte pentru a reda o mai bună explicaţie, sau ajuta, la conceperea mentală corectă a ideii de „plan” în sensul ocult al termenului.

Pentru acei elevi ce găsesc dificilă formarea ideii unui număr de manifestări, fiecare având propriul său nivel al vibraţiei, ocupând acelaşi punct în spaţiu în acelaşi timp, voi spune că o mică considerare a fenomenelor din lumea fizică le va servi poate ca un ajutor în temă. De exemplu, orice elev de fizică ştie că un singur punct în spaţiu poate conţine vibraţii de căldură, lumină de mai multe culori, magnetism, electricitate, raze X etc., etc., fiecare manifestându-şi propriul nivel al vibraţiei, şi totuşi neinterferând cu celelalte.

Fiecare rază de soare conţine mai multe culori diferite, fiecare cu propriul său nivel al vibraţiei, şi totuşi niciuna neaglomerând pe celelalte. Cu instrumentaţia de laborator potrivită fiecare tip de lumină poate fi separat de celelate, şi raza fragmentată astfel. Diferenţa dintre culori apare pur şi simplu din nivelul diferit al vibraţiilor eterice.

De asemeni este posibil să trimitem multe telegrame prin acelaşi fir, în acelaşi timp, prin folosirea de emiţătoare şi receptoare pe diferite note vibratorii. Acelaşi lucru îşi are analogia corespondentă în cazul telegrafiei fără fir. Astfel, vedeţi, chiar şi în planurile fizice găsim multe forme de manifestare vibratorie ocupând acelaşi punct în spaţiu în acelaşi timp.

Planul Material, cu care suntem toţi familiari, are, desigur, şapte sub-planuri ale sale, şi de asemeni seria de şapte-ori-sap te subdiviziuni, aşa cum au toate cele şapte planuri. La început putem gândi că suntem perfect familiari cu orice formă a materiei, dar asta este foarte departe de realitate, deoarece noi suntem familiari numai cu câteva forme.

Învăţăturile oculte ne arată că în anumite stele, şi unele planete din propriul nostru sistem, există forme şi tipuri de materie mai joase în vibraţii decât cea mai densă formă de materie cunoscută nouă, tot aşa precum aceste forme dense sunt mai joase decât cele mai înalte (în vibraţii-N.trad.) ale formelor ultra-gazoase de materie cunoscută de noi. Şi, pe de altă parte, aceleaşi învăţături ne arată că există, în alte lumi, şi chiar (până la un punct) în a noastră, forme şi tipuri de materie tot pe atât mai înalte decât aceste foarte înalte (în vibraţii-N.trad.) forme de materie ultra-gazoasă cunoscute nouă, tot aşa precum aceste forme cunoscute sunt mai înalte decât cea mai densă formă de materie cunoscută nouă acum. Aceasta este o afirmaţie năucitoare, dar orice ocultist avansat o ştie ca fiind reală.

Ştiinţa fizică a clasificat formal materia după cum urmează: 1) solide; 2) lichide; 3) gazoase, însă ştiinţa modernă a găsit multe forme de materie mult mai puţin consistentă şi mai rară chiar decât cel mai fin gaz. Ea denumeşte acum această a patra clasă „materie ultra-gazoasă”. Însă ocultiştii cunosc că dincolo de acest al patrulea sub-plan al materiei pe care ştiinţa abia acum îl descoperă, se mai află altele trei, şi încă mai fine, sub-planuri, despre care ştiinţa din prezent nu are idee.

Următoarea ca înăţime pe scara existenţei manifeste, se află ceea ce este cunoscut ca Planul Forţelor, despre care se ştie foarte puţin în afara ştiinţei oculte, deşi, în ultimii ani, ştiinţa fizică a pătruns în această zonă. In următorii douăzeci de ani ştiinţa fizică va continua să avanseze în această direcţie. Cercetarea în radioactivitate conduce la noi cunoştinţe referitoare la acest plan al manifestării.

În Planul Forţelor, găsim şapte sub-planuri, şi de asemeni subdiviziunea de şapte-ori-şapte. Există forţe mult sub scala forţelor uzuale ale Naturii cunoscute omului. Şi, de asemeni, există suite întregi de Forţe ale Naturii mai Subtile la celălalt capăt al scalei, despre care omul obişnuit – şi chiar omul de ştiinţă – nu ştie nimic. Aceste forţe mai subtile sunt cele responsabile de multe miracole ale ştiinţei oculte, în particular, forţa subtilă numită „prana” sau „forţa vitală”, joacă un rol important în toate fenomenele oculte.

Următoarea pe scală deasupra Planului Forţelor, se află marele Plan Astral, considerarea căruia este scopul acestei mici cărţi.


Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture