Articole

Swami Panchadasi – Lumina astrală, Entităţi astrale

Nu trebuie presupus nici un moment că Astralul este numai un plan al Naturii creat ca un loc de şedere temporară şi de dezvoltare pentru suflete ce au părăsit corpul fizic—doar un loc de oprire între reâncarnări. Chiar planurile Astralului dacă sunt importante în progresul sufletelor fără trup, aceasta nu este decât o fază din activităţile din acest vast plan al Naturii, întradevăr, chiar eliminând sufletele fără trup din Astral, tot ar rămâne suficiente fenomene stranii şi minunate în acest plan, pentru a face totuşi locul şi regiunea interesante, aşa cum au fost ele mereu pentru ocultişti, înainte de a ne termina călătoria astrală, şi întoarce la viaţa pământeană, să aruncăm o privire în grabă spre aceste minunate faze ale fenomenelor şi vieţii astrale.

LUMINA ASTRALĂ.

Schimbându-ne vibra­ţiile, tocmai vom pătrunde într-o regiune stranie, a cărei natură nu se poate distinge din prima.

Oprindu-ne un moment până ce viziunea voastră astrală se obişnuieşte cu vibraţia specifică acestei regiuni, observaţi că deveniţi gradual conştienţi de ceea ce ar putea fi numită o imensă galerie de tablouri, întinzându-se în toate direcţiile, şi având legătură aparent în mod direct cu orice punct din spaţiu de pe suprafaţa pământului.

Iniţial vi se pare dificilă descifrarea semnificaţia acestei mari suprafeţe cu tablouri.

Problema apare din faptul că ele sunt aranjate nu una după alta în ordine pe un plan drept, ci mai curând în serie, una după alta într-o ordine aparte ce ar putea fi denumită ordinea „X-imii în spaţiu”, deoarece ea nu este nici lungimea, lăţimea, sau adâncimea—ea este practic ordinea celei de-a patra dimensiuni a spaţiului, ce nu poate fi descrisă în termeni de dimensiune spaţială obişnuită.

Din nou, veţi afla, examinând îndeaproape tablourile că ele sunt foarte minuscule—practic microscopice ca mărime—şi necesită folosirea puterii magnificatoare aparte a viziunii astrale pentru a le aduce la o mărime aptă de a fi distinsă de facultăţile voastre de acuitate vizuală.

Viziunea astrală, când este dezvoltată, este capabilă de a magnifica orice obiect, material sau astral, într-un grad enorm—de exemplu, ocultistul antrenat este capabil să perceapă rotaţia atomilor şi corpusculelor de materie, cu ajutorul acestei particularităţi a viziunii astrale. La fel, el este capabil să perceapă clar multe vibraţii fine ale luminii ce sunt invizibile văzului obişnuit. De fapt, Lumina Astrală aparte ce inundă această regiune este cauza puterii viziunii astrale de a recepta şi înregistra aceste vibraţii fine de lumină.

Puneţi această putere de magnificare în acţiune, veţi vedea că fiecare din micile puncte şi detalii ale marelui tablou al lumii se dezvăluie astfel în faţa voastră în Lumina Astrală, este de fapt peisajul complet al unui anumit loc de pe pământ, într-o anumită perioadă din istoria lumii. Se aseamănă uneia din micile imagini dintr-o serie de imagini în mişcare—o singură imagine dintr-o rolă de film. Ea este fixă şi nu în mişcare, şi totuşi…

Putem înainta de-a lungul celei de-a patra dimensiuni, şi astfel obţine o imagine în mişcare a istoriei oricărui punct de pe suprafaţa pământului, sau chiar combina diferitele puncte într-o imagine dinamică mai mare, în acelaşi mod. Să demonstrăm asta prin experimentul de faţă.

Închideţi ochii pentru o clipă, în timp ce ne întoarcem înapoi în timp (ca să spunem aşa) de-a lungul acestor serii de înregistrări astrale—fiindcă, întradevăr ele merg înapoi la începutul istoriei lumii. Acum deschideţi ochii!

Privind în jurul vostru, percepeţi reprezentarea picturală a straniilor scene pline cu persoane purtând anumite expresii—însă totul este static, fără viaţă, fără mişcare.

Acum, să ne deplasăm înainte în timp, într-un ritm mai rapid decât cel în care au fost înregistrate imaginile astrale. Vedeţi acum zburând în faţa voastră marea mişcare a vieţii într-un anumit punct din spaţiu, într-o epocă îndepărtată.

De la naştere la moarte vedeţi viaţa acestor oameni stranii, totul în spaţiul câtorva clipe. Mari bătălii sunt date, şi oraşe se ridică sub ochii voştri, totul într-un mare tablou zburând cu o viteză uriaşă.

Acum opriţi-vă, şi apoi să ne ducem înapoi în timp, încă privind imaginile în mişcare. Vedeţi o imagine stranie, ca ceea a „inversării filmului” într-o imagine în mişcare. Vedeţi totul mergând înapoi—oraşe dispărând în neant, oameni ridicându-se din morminte, şi devenind mai tineri cu fiecare clipă până ce sunt în final nou-născuţi—totul mergând înapoi în timp, în loc de înainte.

Puteţi fi astfel martori la oricare mare eveniment istoric, sau urmări cariera oricărui mare personaj de la naştere până la moarte— sau invers. Veţi observa, mai mult, că totul este semi-transparent, şi aceasta corespunzător, adică puteţi vedea imaginea a ceea ce se petrece în interiorul clădirilor la fel de bine ca şi în afara lor. Nimic nu scapă înregistrărilor Luminii Astrale. Nimic nu poate fi ascuns de aceasta.

Aţi privit la marea Imagine a Lumii în înregistrările Luminii Astrale — Marile înregis­trări Akashice, cum le numim noi Hinduşii, în aceste înregistrări pot fi găsite imagini ale fiecărui eveniment, fără excepţie, ce a avut loc vreodată în istoria lumii—înregistrat exact cum s-a petrecut în realitate, şi mai mult, înregistrarea fiind ultra-fotografică şi incluzând cele mai mici detalii.

Călătorind la un moment din timp, în a patra dimensiune, puteţi începe din acel punct, şi vedea o imagine în mişcare a istoriei oricărui loc din lume din acel moment şi până în prezent—sau puteţi inversa şirul întorcându~vă înapoi, aşa cum am văzut. Puteţi de asemenea călători în Astral, în dimensiuni obişnuite ale spaţiului, şi astfel vedea ce s-a petrecut simultan peste tot în lume, în orice moment al timpului, dacă doriţi.

Ca o chestiune de adevăr strict, totuşi, trebuie să vă informez că adevăratele înregistrări ale trecutului—marile înregistrări Akashice—există de fapt pe un plan mult mai înalt decât Astralul, iar ceea ce aţi văzut nu este decât o reflectare (practic perfectă, totuşi) a înregistrărilor originale.

Este necesar un înalt nivel de dezvoltare ocultă pentru a putea percepe chiar şi această reflectare în Lumina Astrală, şi fără ajutorul puterii mele voi nu aţi putea vedea acestea în acest moment. Un clarvăzător obişnuit, totuşi, este adesea capabil să surprindă aspecte accidentale ale acestor imagini astrale, şi poate astfel descrie destul de bine evenimentele din trecut.

În acelaşi fel, psihometristul, fiindu-i dat un obiect, poate să ofere istoria din trecut a acelui obiect, incluzând o descriere a persoanelor asociate cu acesta.

Entităţi astrale

Fără a avea intenţia de a aprofunda acest subiect—fiindcă acesta este rezervat numai pentru învăţarea elevului avansat, şi nu trebuie aşternut fără griji dinaintea altora—cred că este bine să vă atrag atenţia asupra faptului că în anumite planuri din Astral, există anumite entităţi, sau creaturi în viaţă, ce nu au fost niciodată oameni, şi nu vor fi, fiindcă ele aparţin unei categorii cu totul diferite a naturii.

Aceste stranii entităţi sunt de regulă invizibile fiinţelor umane, însă în anumite condiţii ele pot fi simţite de viziunea astrală.

Strict vorbind, aceste stranii fiinţe nu locuiesc în Astral deloc—adică, nu în sensul de Astral ca o parte a spaţiului, sau un loc. Noi le numim entităţi ale Astralului numai fiindcă ele devin vizibile prima dată omului, când el este capabil să vadă în Astral, sau cu ajutorul simţurilor astrale şi nu din alte motive.

În ce priveşte locul sau spaţiul, aceste entităţi sau fiinţe locuiesc pe pământ, la fel ca şi oamenii. Ele vibrează diferit de noi, asta-i tot. De asemeni, ele sunt de regulă doar de dimensiuni microscopice, şi ar fi invizibile ochiului uman chiar dacă ele ar fi vibrat în acelaşi plan ca şi noi. Viziunea astrală nu doar că simte vibraţia acestora, în anumite condiţii, ci şi, în anumite alte condiţii, ea magnifică forma acestora la o mărime perceptibilă.

Unele din aceste entităţi astrale sunt cunoscute ca Spiritele Naturii, şi locuiesc pârâuri, stânci, munţi, păduri etc. Apariţia lor ocazională faţă de persoane cu temperament psihic, sau în care s-a trezit un grad de viziune astrală, a dat naştere numeroaselor legende şi povestiri din folclorul tuturor naţiunilor referitor la o stranie categorie de fiinţe, cărora le-au fost date nume variate, ca de exmplu: zâne, pitici, spiriduşi, djinni, trolli, satyri, fauni, kobolzi, impi, goblini, piticoţi etc., etc., şi alte nume asemănătoare apărute în mitologia şi legendele tuturor popoarelor. Vechii ocultişti le denumeau entităţile din pământ cu numele de „gnomi”; pe cele din aer ca „sylphide”; cele din ape ca „ondine”; cele din foc, sau eter, ca „salamandre”.

Acest gen entităţi astrale, de regulă, evită prezenţa omului, şi fug de locurile în care locuieşte acesta—de exemplu ele evită marile oraşe aşa cum oamenii evită un cimitir. Ele preferă solitudinea naturii, şi le displace înaintarea oamenilor ce le împinge tot mai departe în alte regiuni noi. Nu au nimic împotriva prezenţei fizice a omului, atât cât au împotriva vibraţiilor mentale ale acestuia deplin resimţite de acestea, şi care le sunt foarte neplăcute.

O anumită categorie a lor sunt ceea ce am putea numi „băieţi buni”, şi acestea, câteodată, par să agreeze să ajute şi să susţină fiinţele umane faţă de care au dezvoltat un ataşament. Multe astfel de cazuri sunt relatate în folclorul vechilor naţiuni, însă viaţa modernă a îndepărtat din scenă aceste ajutoare preietenoase, în cele mai multe locuri.

O altă categorie, acum tot atât de rară, pare să se amuze făcând pozne de spiriduş, copilăreşti, în special de felul şotiilor faţă de ţărani etc. în şedinţele spiritiste, şi alte situaţii similare, aceste şotii de spiriduş sunt puse uneori în evidenţă.

Magicienii antici şi făcătorii de minuni erau adesea asistaţi de creaturi de acest fel. Şi, chiar astăzi în India, Persia, China, şi alte ţări orientale, o astfel de asociere nu este chiar neştiută; şi multe din faptele miraculoase ale acestor magicieni sunt de atribuit numai unui asemenea ajutor.

De regulă, aşa cum am spus, aceste creaturi nu sunt neprietenoase omului, deşi îi pot juca o festă acestuia ocazional, în unele situaţii. Ele par în special capabile să joace feste unor nou-veniţi în studiul psihismului, ce încearcă să pătrundă în Astral fără instruirea cuvenită, şi fără a lua măsurile cuvenite. Acestora acestea le pot apărea ca forme hidoase, monştri etc., şi astfel îndepărta din planul în care pezenţa lor i-ar putea deveni aparentă acestuia.

Totuşi, ele de obicei nu dau atenţie ocultistului avansat, şi fie îl lasă singur complet, sau fie fug de prezenţa sa—deşi sunt cunoscute cazuri, în experienţa majorităţii ocultiştilor avansaţi, când unele din aceste fiinţe mici par doritoare şi nerăbdătoare să fie de ajutor cercetătorului sincer, conştiincios, ce le recunoaşte ca pe parte a marii manifestări a naturii, şi nu ca pe o creatură „ne-naturală”, sau monstruozitate rea.

ENTITĂŢI ARTIFICIALE, în adiţie la entităţile nonumane ce sunt percepute de viziunea astrală, sau în planul Astralului—incluzând un număr de varietăţi şi clase altele decăt cele menţionate de mine, şi despre care am omis intenţionat referirile din motive care vor fi recunoscute drept valide de toţi ocultiştii adevăraţi—mai poate fi găsită în Astral sau în planul pământean cu ajutorul viziunii astrale, o mare clasă de entităţi, sau semi-entităţi, pe care ocultiştii le numesc „entităţi artificiale”.

Aceste entităţi artificiale nu s-au născut într-un mod natural, şi nici nu sunt create de forţele creatoare obişnuite ale naturii. Ele sunt creaţii ale minţilor oamenilor, şi sunt de fapt o clasă de gânduri-forme foarte concentrate. Ele nu sunt entităţi, în sensul strict al termenului, neavând viaţă sau vitalitate cu excepţia celei pe care au împrumutat-o, sau le-a fost dată de creatorii lor. Elevul în ocultism care a priceput principiul creaţiei de gânduri-forme, va sesiza imediat natura, puterea, şi limitările acestei clase de locuitori ai Astralului.

Majoritatea acestor entităţi astrale, sau gânduri-forme, sunt create inconştient de persoane ce manifestă o extremă forţă a dorinţei, însoţită de imagini mentale distincte a ceea ce îşi doresc. Dar mulţi au învăţat arta de a le crea conştient, într-o formă elementară de magie, albă sau neagră. Mult din efectul acestei forţe a gândului, sau puterii minţii, se datorează creării acestor forme de gând. Dorinţe puternice pentru bine, la fel ca şi blesteme puternice de rău, tind să manifeste formă şi aparenta vitalităţii sub chipul acestor entităţi artificiale. Aceste entităţi, totuşi, sunt sub legea atracţiei gândurilor, şi merg numai acolo unde sunt atrase. Mai mult, ele pot fi neutralizate, şi chiar distruse, de gândurile pozitive corect îndreptate în modul cunoscut tuturor elevilor avansaţi.

O alta, una chiar mare, clasă de astfel de entităţi artificiale din Astral, consistă din gânduri-forme de fiinţe supranaturale (!), izvorâte din imagini mentale puternice, adesea repetate, ale persoanelor ce le creează—creatorul de obicei fiind inconştient de rezultat. De exmplu, o mamă puternic religioasă, ce se roagă pentru influenţa protectoare a îngerilor în jurul şi asupra copiilor ei, şi a cărei imaginatie religioasă puternică descrie aceşti vizitatori cereşti ca fiind trimise alături de copii, creează adesea de fapt gânduri-forme de astfel de îngeri păzitori în jurul copiilor săi, cărora le sunt date un anumit nivel de vibraţii ale vieţii şi minţii din partea sufletului mamei, în acest fel, aceşti îngeri păzitori, astfel creaţi, servesc la protejarea copiilor şi îi avertizează de rău şi împotriva tentaţiei.

Multe mame pioase au împlinit mai multe decât a realizat ea prin rugăciunile sale şi dorinţele sincere. Părinţii timpurii ai bisericilor, occidentală şi orientală, erau conştienţi de acest fapt, şi în consecinţă au interzis discipolilor să folosească acest fel de rugăciune şi gândire; deşi ei nu au explicat adevăratul motiv pentru aceasta. Chiar după ce mama a ajuns în planuri mai înalte, amintirea ei iubitoare poate servi la menţinerea în viaţă a acestor entităţi de gând-formă, şi astfel servi la protecţia celor iubiţi.

Într-un mod similar, multe „fantome de familie” au fost create şi păstrate în existenţă în acelaşi fel, prin povestea repetată frecvent şi credinţa în realitatea lor, de la o generaţie la alta.

În această clasă se află faimoasele fantome istorice ce previn familiile regale sau nobile de apropierea durerii sau morţii. Familiarele fantome de familie trecând prin zidurile vechilor castele la anumite aniversări, se consideră de obicei că aparţin acestei clase (deşi nu este întotdeauna aşa).

Multe case bântuite se explică în acest fel, astfel fantoma poate fi „fondată” de oricine familiar cu legile gândurilor-forme. Trebuie reamintit că aceste entităţi artificiale sunt pure creaţii umane, şi îşi obţin aspectul şi mintea din acţiunea forţei gândului creatorilor lor. Gândul repetat, şi crezul repetat, vor servi la menţinerea în viaţă şi întărirea acestor entităţi, altfel ele vor dispărea cu timpul.

Mulţi vizitatori supranaturali, sfinţi, fiinţe semi-divine etc., din toate religiile s-au format în acest fel, şi, în multe cazuri, sunt ţinute în viaţă de credinţa devoţilor bisericii, capelei, sau altarului, în multe temple din ţările orientale, au fost create, şi menţinute în viaţă pentru multe secole, entităţi gânduri-forme ale zeilor mai minor şi sfinţilor, înzestraţi în gândire cu marea putere de a răspunde la rugăciune, ofrandă, sau ceremonii. Aceia ce acceptă credinţa în aceste puteri, sunt aduşi în armonie cu vibraţiile acestuia, şi sunt afectaţi prin aceasta, în bine sau rău.

Puterea diavolilor neamurilor sălbatice (unele din care sunt practic adoratori ai diavolului) apar în acelaşi fel. Chiar şi în istoria timpurie a religiilor din occident, găsim multe referinţe la apariţia Diavolului, şi a lucrării sale diabolice; prezenţe diavoleşte vrăjitoare, toate acestea fiind entităţi gânduri-forme create de acest fel. Multe din efectele vrăjitoriei, magiei negre etc., au fost produse în acest mod—elementul credinţei, desigur, adăugând mult efectului. Practicile Voodoo din Africa, şi mai târziu, din Martinica; practicile Cahuna din Hawaii se bazează pe aceleaşi principii, efectul „farmecelor” etc., depinde de aceleaşi legi, incluzând efectul credinţei.

Chiar şi anumite forme de „spirite”, aşa-zise, ale unor forme de şedinţe spiritualiste apar din acest principiu, şi nu au fost niciodată fiinţe umane, vreodată. O înţelegere a acestui principiu va ajuta la interpretarea multor aspecte contrariante de fenomene psihice.

„REVENIREA SPIRITULUI”.

Nimic din ceea ce am spus nu trebuie luat ca o denigrare a realităţii sau validităţii a ceea ce lumea occidentală cunoaşte ca „reântoarcerea spiritului”. Pe de altă parte, sunt familiar pe deplin cu foarte multe cazuri de revenire reală la viaţa pământeană a unor suflete fără trup. Dar în acelaşi timp, eu, la fel ca şi toţi ceilalţi ocultişti avansaţi, sunt de asemeni conştient de multele şanse de eroare în această categorie de fenomene psihice. Umbre, sau chiar învelişuri astrale, prea adesea sunt confundate cu persoane iubite plecate. Iarăşi, multe „forme de spirit” aparent reale nu sunt decât nici mai mult nici mai puţin forma-gând semi-vitalizată a unor entităţi artificiale aşa cum vi le-am descris.

Din nou, mulţi mediumi sunt realmente clarvăzători, şi sunt capabili să ajungă inconştient până la înregistrările Astrale pentru informaţiile lor despre trecut, în loc de a recepta comunicarea de la un suflet fără trup—cu toată onestitatea şi buna credinţă, în multe cazuri.

Ocultismul nu neagă fenomenele spiritualismului modern din occident—el numai caută să explice adevărata natură a acestora, şi să verifice unele din ele în timp ce indică natura reală a altora. Acesta ar trebui salutat ca un aliat, de toţi spiritualiştii adevăraţi.

VIZIUNEA ASTRALA.

Nu trebuie presupus că viziunea astrală se iveşte brusc asupra oricui, cu toată deplinătatea. Mai degrabă ea este un obiect de dezvoltare graduală înceată în majoritatea cazurilor. Multe persoane o posedă într-un grad mai slab, şi nu reuşesc să o dezvolte mai departe, din lipsa instruirii cuvenite. Multe persoane au sclipiri ocazionale ale ei, şi sunt lipsiţi pe de-a întregul de ea în restul timpului. Mulţi „simt” vibraţiile astrale, mai curând decât să vadă cu ajutorul viziunii astrale. Alţii, obţin un anumit grad de viziune astrală cu ajutorul globului de cristal etc. acel fapt frecvent menţionat ca „vedere psihică”, sau „percepţie psihică”, este o formă de viziune sau senzitivitate astrală.

Psihismul este legat de fenomenele astrale, în toate cazurile.

În acest mic volum, am căutat să vă ofer, în câteva rânduri, mari fapte de bază despre Planul Astral. Am aglomerat foarte multe într-un spaţiu foarte mic, astfel încât va trebui să-mi citiţi şi studiaţi spusele foarte atent, pentru a ajunge la semnificaţia deplină. De fapt, aceasta nu este o carte să fie citită şi apoi lăsată deoparte—mai curând ea ea ar trebui re­citită şi re-studiată, până când este extrasă toată esenţa.

Perspectivele asupra unui număr de sub-planuri ale Astralului ar trebui să vă ofere o idee generală, clară despre multe alte scene din acel plan mare.

Ţineţi minte, aceste scene sunt tipice pentru ceea ce observă orice ocultist avansat care este capabil să călătorească în aceste planuri. Ele sunt minimizate, mai curând decât exagerate. Unele din cele mai uimitoare şi mai „senzaţionale” scene au fost cu totul omise, cum nu am nici o dorinţă de a atrage, sau furniza, acelora ce caută senzaţie—lucrarea mea este pentru elevul sincer, numai.

Folosiţi acest manual ca pe o cheie pentru a dezlega multe mistere şi nu ca pe o carte de frunzărit în timpul liber. Nu vă îngăduiţi „timp liber”. Nu încercaţi să „omorâţi timpul”. Fiţi un ocultist sincer, meditativ, mereu în devenire şi evoluând pe măsură ce progresaţi de-a lungul Căii! Priviţi înainte, nu înapoi!

Priviţi în sus, nu în jos! Aveţi credinţă, nu teamă! Fiindcă în sufletul vostru este o scânteie din focul divin, ce nu poate fi stins!


Dacă informatiile găsite aici ti-au fost de folos, spune "mulțumesc" printr-o donație de sustinere:


Hide picture