Patrick Drouot – A patra chakra (Anahata) si tattwa Vayu

IMG_20151109_120010

Anahata înseamnă: punct de viaţă.

Localizarea: plexul cardiac, inima, în mijlocul pieptului.

Importanţa: atingerea echilibrului între cele trei chakre situate deasupra inimii şi cele trei de sub inimă.

Element tattwa: aerul.

Culoarea tattwei: sferă incoloră. Anumite învăţături o văd gri-pal.

Prana sau Vînt dominant: prana Vayu care circulă în regiunea pieptului este aerul pe care-l respirăm şi care este bogat în ioni negativi benefici.

Cea de a patra chakră are 12 petale într-o nuanţă roşu aprins. Steaua cu şase colţuri simbolizează elementul aer, aerul fiind prana, suflul vieţii care aduce oxigen proaspăt. Aerul este răspunzător de mişcare şi cea de a patra chakră care induce o mişcare în toate direcţiile. Cele 12 petale ale sale reprezintă primul triunghi, principiul masculin Shiva. Celălalt triunghi cu vîrful în jos, o reprezintă pe Shakti, principiul feminin. Un echilibru este atins atunci cînd cele două forţe lucrează în armonie. Lotusul cu 12 petale reprezintă expansiunea energiei în cele 12 direcţii şi fluxul de energie prin cele 12 surse.

Pe plan simbolic, percepţia unei persoane a cărei conştienţă este legată de cea de a patra chakră nu mai este liniară ca în prima chakră, nici circulară ca în a doua, nici triunghiulară ca în a treia. Cea de a patra chakră se întinde în toate direcţiile ca o stea cu şase colţuri. Chakra inimii este sălaşul echilibrului corporal.

Tradiţia tantrică precizează că în interiorul celei de a patra chakre se găseşte un lotus cu opt petale; în centrul său, stă inima spirituală sau eterică. Această inimă numită ananda-kanda se află în partea dreaptă. In inima spirituală, medităm asupra obiectului meditaţiei sau lumina. Aceste 8 petale sînt conectate la diferite energii şi cînd curge energia prin ele, este trăită tendinţa specifică fiecăreia dintre ele (lene, cruzime, dorinţa de a face rău, acţiuni rele, bucurie, mişcare, dorinţa de comuniune sexuală, caritate şi dorinţa de a face lucruri sfinte).

Se mai spune că în cea de a patra chakră se află antilopa care este simbolul inimii însăşi, foarte deschis, foarte sensibil şi mereu inspirat. Antilopa reflectă natura persoanei a cărei conştienţă este legată de a patra chakră. Ochii antilopei simbolizează puritatea şi inocenţa. Natura unei asemenea persoane este liniştită. Un copil care întră în energia celei dea patra chakre intră într-o energie de compasiune, de detaşare, de înţelepciune şi iubire necondiţională. Ataşamentele de plăcerile terestre, de onoruri, de umiliri nu-l interesează. Dorinţele încetează să-i mai creeze probleme căci energia celei de a patra chakre este echilibrată în cele şase direcţii. Un subiect legat de a patra chakră trăieşte deci în armonie cu lumile interioară şi exterioară.

Sufii şi unii mistici, îi învaţă pe discipoli să vizualizeze o lumină clară în inimă, atunci cînd încep să practice urcarea lui Kundalini şi în stările superioare pe conştienţă. Se naşte astfel Shabda Brahma, melodia cosmică.

In chakra inimii apare pentru prima oară zeiţa Kundalini ca zeiţă măreaţă. Ea stă în lotus, într-un triunghi al cărui vîrf îndreptat în sus arată elanul de energie spre lumile superioare, pentru a-l purta pe cel care meditează către planurile superioare ale existenţei.

Imbrăcată într-un sari alb, zeiţa Kundalini este senină şi centrată pe ea însăşi. Este luna, mama virgină Isis, sinonimul lui Shakti, devoţiunea spirituală. Ea nu mai este personificată ca forţă şarpe, femeia şarpe distrugătoare din prima chakră. Kundalini Shakti a devenit acum o zeiţă cu care se poate comunica. Ea nu mai este înfăşurată la bază, ci stă aşezată în lotus. Ea înţelege de asemenea sunetul cosmic prezent pretutindeni, cunoscut ca “sunetul alb”. Acest sunet începe în inimă ca OM, esenţa însăşi a tuturor sunetelor, inima şi respiraţia joacă un roi vital în această chakră căci pentru cel care este capabil să-şi controleze respiraţia, ritmul cardiac este reglat simultan. Persoana care posedă acest nivel de conştienţă cunoaşte un echilibru foarte fin între corpul şi psihismul său. Trezirea legată de această chakră duce la percepţia graţiei divine, a întregii existenţe.

Glanda endocrină asociată celei de a patra chakre este timusul, un organ care pînă în anii 60 era considerat ca un vestigiu neimportant, lipsit de funcţie. In prezent se ştie că el este centrul protecţiei corpului, deci centrul sistemului imunitar. Se spune că după naştere timusul continuă şă crească, dar foarte lent şi proporţional, pentru a scădea ulterior. In realitate, această glandă continuă să funcţioneze toată viaţa. Se poate ca timusul adultului să elibereze un hormon – deşi nu a fost încă izolat – ca răspuns la condiţiile de stres cum sînt frica, şocul, rănirea sau infecţia. Acest hormon insesizabil ar putea fi el însuşi agentul semnalat în anumite celule limfoide din corp, cînd organismul reacţionează la stres sau la invazia unor corpuri străine; el permite de asemenea corpului să-şi menţină starea de armonie.

Timusul este un factor de prim ordin în reacţiile imunologice, în special în stadiul fetal şi în perioada copilăriei. El programează un mare număr de limfocite, celule specializate în apararea corpului, care reacţionează la invazia bacteriană, infecţie, răni, stres şi la corpurile străine. Tipul de celule programate de către timus, este numit limfocite T. Astfel, încă din viaţa fetală, limfocitele T circulă în corp şi furnizează primele mecanisme de apărare fizică. Glanda timus este realmente dirijorul întregului sistem imunitar. Cercetarea endocrină asupra funcţionării timusului se află încă la începuturile sale. Timusul uman se află în cuşca toracică aproape de inimă, este realmente inaccesibil oricărei biopsii şi este observabil numai în timpul operaţiilor cardiace sau postmortem. Prin urmare a fost studiat pe specii animale şi, deşi această cercetare ne dă o idee a funcţionării la fiinţa umană, nu ne permite în nici un caz să facem presupuneri specifice.

Cunoaştem astăzi un anumit număr de funcţiuni ale timusului. Dincolo de producerea limfocitelor T, el are un rol major ca factor de creştere, aşa cum o demonstrează faptul că injectînd extract de timus, mărim procentul de creştere. El este implicat în forja de contracţie musculară şi circulaţia limfei în corp. El controlează şi reglează circulaţia energiei, întreprinde corecturi instantanee pentru a depăşi dezechilibrele; în fine, acest organ este legătura între corp şi spirit. El este primul afectat de atitudinile mentale si de stres. Exista deci o legătură extrem de precisă între prima si ceea de-a patra chakră sau prima şi a patra glandă endocrină.

Cea de a patra chakră, dincolo de aspectul său sublim, iubirea necondiţională, înţelepciunea şi compasiunea, este şi sălaşul tuturor problemelor afective. In cursul unui deces, al unui divorţ, al unei despărţiri, cea de a patra chakră va fi perturbată la fel de probabil ca şi glanda endocrină care îi corespunde: timusul.

In acest stadiu al înţelegerii tehnicilor de terapie vibratorie şi a legăturilor endocrine cu diverse chakre şi tattwe asociate, nu este inutil să precizăm că limfocitele se află sub influenţa hormonilor timici cunoscuţi colectiv ca timozină.

Trei hormoni timici (polipeptide) au fost pînă acum identificaţi. Se ştie că unul dintre ei, un mic peptid timic numit factor humoral timic (THP), permite restaurarea sistemului imunitar uman, distrugînd celulele canceroase, înlesnind libera funcţiune a limfocitelor şi supraveghind într-o manieră generală căile imunologice complexe la nivel biochimic.

Controlul timic şi legăturile cu inteligenţa centrală a corpului sînt încă foarte puţin înţelese astăzi. Timusul trebuie să fie legat de inervarea sistemului nervos autonom, dar nu s-a demonstrat încă nici o legătură biochimică directă cu pituitara şi hipotalamusul. Este totuşi evidentă existenţa unui feedback biochimic în activitatea timică din măduva oaselor, unde se produce majoritatea limfocitelor C. Totuşi nici o substanţă din măduva osoasă n-a fost încă izolată pentru a o demonstra.

Timusul şi sida

Activitatea timică şi funcţionarea sistemului nostru de apărare imunitară fac obiectul unei atenţii considerabile mai ales în drama sidei care distruge leucocitele şi de celulele cerebrale umane, cauzînd o deficienţă imunitară, demenţă şi alte tulburări neurologice. Pentru că o serie de persoane seropozitive nu fac sida şi nu manifestă decît simptome lejere, se poate deduce de aici că organismul dispune probabil de nişte mecanisme de protecţie naturală. Incă o dată, acţionînd fie cu tehnici mentale, terapii vibratorii, degete de lumină, arcuri de lumină, focalizîndu-le pe unele petale ale celei de a patra chakre şi acţionînd asupra tattwei corespunzătoare de la nivelul eteric şi astral, se poate influenţa probabil timozină, acest hormon complex sintetizat de către glanda timus. Bineînţeles că este vorba de o ipoteză care rămîne să fie demonstrată pe plan ştiinţific.

Limfocitele T produc molecule de tip hormonal numite limfokine care atacă orice invadator. Una din aceste molecule este numită interferon, compus folosit cu un anumit succes contra proliferării celulelor canceroase.

Elevîndune datorită vibraţiei cele de a patra chakre, ne este cu putinţă să stăpînim arta limbajului, poeziei şi verbului. Fiinţa începe să-şi stăpînească eul, căpătînd înţelepciune şi forţă interioară. Energia yin yang se echilibrează. O fiinţă centrată după chakra Anahata începe să evolueze dincolo de limitele mediului său, pentru a deveni autonomă; viaţa sa devine atunci o sursă dă inspiraţie pentru ceilalţi şi, pentru că aerul este fără formă, o persoană a cărei stare de conştiinţă este legată de această chakră poate deveni invizibilă, poate să călătorească prin spajiu şi să intre în corpul altor persoane.

Aspecte psihice ale celei de a patra chakre şi ale tattwei Vayu

Pe plan simbolic, fiinţa vibrează în chakra Anahata de la 21 la 28 de ani. Persoana devine atunci conştientă de karma sa, de acţiunile sale trecute. Credinţa este forţa motivantă pentru a ajunge la echilibru. Această persoană doarme de la 4 la 6 ore pe noapte, pe partea stîngă.

Antilopa legată de această stare de conştienţă îşi schimbă adeseori direcţia. O persoană îndrăgostită poate avea calităţile şi tendinţele unei antilope, ca ochi visători, minte rătăcitoare, dar cînd emoţiile sînt controlate, toate perturbările afective încetează. Această-chakră înglobează tendinţele bune, planurile echilibrului. Purgatoriul la creştini poate fi exprimat în cadrul Anahatei şi karmele negative pot fi purificate aici.

 
Cartile lui Patrick Drouot se pot vedea la linkurile de mai jos:

- vezi link 1 - aceasta pagina

- vezi link 2 - aceasta pagina

   


Vrei sa multumesti pentru informatiile publicate? Susține-ne prin o mica donație!