Samael Aun Weor – Cristosul intim

Cristos este Focul Focului, Flacãra Flãcãrii, Semnãtura Astralã a Focului. Pe Crucea Martirului de pe Golgota este definit Misterul lui Cristos cu un singur cuvânt ce constã din patru litere: INRI. Ignis Natura Renovatur Integra. Focul Reînnoiește Neîncetat Natura. Venirea Cristosului în inima omului, ne transformã radical. Cristos este LOGOSUL SOLAR, Unitate Multiplã perfectã.


Cristos este viața ce palpitã în universul întreg, este ceea ce este, ceea ce întotdeauna a fost și ceea ce veșnic va fi. Multe s-au spus despre Drama Cosmicã; incontestabil, aceastã Dramã este constituitã din cele patru evanghelii. Ni s-a spus cã Drama Cosmicã a fost adusã pe Pãmânt de Elohimi; Marele Domn al Atlantidei a reprezentat aceastã Dramã în carne și oase.

Marele KABIR Iisus de asemenea a trebuit sã reprezinte aceeași Dramã în mod public pe Pãmântul Sfânt.

Chiar dacã Cristos s-ar naște de o mie de ori în Betleem, nu ar servi la nimic dacã nu se naște și în inima noastrã.

Chiar de-ar fi murit și înviat a treia zi din morți, la nimic nu ar servi aceasta dacã nu moare și nu învie și în noi.

A încerca sã descoperim natura și esența focului înseamnã sã încercãm sã-l descoperim pe Dumnezeu, a cãrui prezențã realã întotdeauna s-a revelat sub aparența focului.

Rugul aprins (Exodul, 3:2) și incendiul de pe Sinai, când a fost proclamat Decalogul (Exodul, 19:18), sunt douã manifestãri prin care Dumnezeu i-a apãrut lui Moise. Sfântul Ioan îl descrie pe Domnul Universului sub figura unei Ființe de Jasp și Sardonix, de culoarea flãcãrii, așezat pe un Tron incandescent și fulgerãtor (Apocalipsa, 4:3-5). Dumnezeul nostru este un Foc Mistuitor, scrie Sfântul Pavel în Epistola cãtre Evrei.

Cristosul Intim, Focul Ceresc, trebuie sã se nascã în noi și se naște într-adevãr când am avansat suficient în munca psihologicã. Cristosul Intim trebuie sã elimine din Natura noastrã Psihologicã, înseși cauzele erorii: EURILE CAUZÃ.

Nu ar fi posibilã dizolvarea cauzelor EGOULUI, câtã vreme Cristosul Intim nu s-a nãscut în noi. Focul viu și filosofal, Cristosul Intim, este Focul Focului, puritatea puritãții. Focul ne învãluie și ne scaldã din toate pãrțile, vine spre noi prin aer, prin apã și chiar prin pãmânt, care sunt pãstrãtorii sãi și diversele sale vehicule.

Focul Ceresc trebuie sã se cristalizeze în noi, este Cristosul Intim, Mântuitorul nostru interior profund. Domnul Intim trebuie sã ia asupra lui întregul nostru Psihic, cei Cinci Cilindri ai mașinii organice, toate procesele noastre Mentale, Emoționale, Motorii, Instinctive, Sexuale. Cristosul Intim apare în interior în munca relaționatã cu dizolvarea Eului Psihologic.

În mod evident, Cristosul interior sosește doar în momentul culminant al eforturilor noastre intenționate și suferințelor voluntare. Venirea focului Cristic este evenimentul cel mai important din propria noastrã viațã. Cristosul intim își asumã atunci toate procesele noastre mentale, emoționale, motorii, instinctive și sexuale.

Incontestabil, Cristosul intim este salvatorul nostru interior profund. El, fiind perfect, intrând în noi ar pãrea imperfect; fiind cast, ar pãrea ca și cum nu ar fi cast; fiind drept, ar pãrea ca și cum nu ar fi drept.

Aceasta este asemãnãtor cu diferitele reflectãri ale luminii. Dacã folosim ochelari albaștri, totul ni se va pãrea albastru, iar dacã îi folosim de culoare roșie, vom vedea toate lucrurile în aceastã culoare.

El, chiar dacã este alb, vãzut din afarã, fiecare îl va vedea prin lentila psihologicã cu care privește; de aceea problema e cã oamenii vãzându-l, nu-l vãd.

Luând asupra sa toate procesele noastre psihologice, Domnul perfecțiunii suferã nespus. Devenit om între oameni, trebuie sã treacã prin multe probe și sã suporte tentații de nedescris. Tentația este foc, triumful asupra tentației este luminã.

Inițiatul trebuie sã învețe sã trãiascã primejdios; așa stã scris, aceasta Alchimiștii o știu. Inițiatul trebuie sã strãbatã cu fermitate Calea Tãișului de Cuțit; de o parte și de alta a dificilului drum, existã prãpãstii înspãimântãtoare. Pe calea dificilã a dizolvãrii Egoului, existã drumuri complexe care își au rãdãcina chiar în drumul real.

În mod evident, din Cãrarea Tãișului de Cuțit se desprind multiple cãrãri ce nu duc nicãieri; unele dintre ele ne duc în abis și în disperare. Existã cãi ce ne-ar putea preschimba în domni ai anumitor zone din Univers, dar care nicidecum nu ne-ar aduce înapoi în sânul Eternului Tatã Cosmic Comun.

Existã cãrãri fascinante, de o sfântã aparențã, inefabile, din nefericire, ne pot conduce doar spre involuția scufundatã din lumile infernale.

În munca de dizolvare a Eului, avem nevoie sã ne încredințãm pe deplin Cristosului Interior. Uneori, apar probleme cu rezolvare dificilã; deodatã drumul se pierde în labirinturi inexplicabile și nu mai știm pe unde continuã; doar ascultarea absolutã de Cristosul Interior și de Tatãl care se aflã în secret, ne poate cãlãuzi înțelept în astfel de cazuri.

Cãrarea Tãișului de Cuțit este plinã de pericole înãuntru și în afarã. Morala convenționalã nu servește la nimic; morala este sclava obiceiurilor, a epocii, a locului.

Ceea ce a fost moral în epoci trecute, acum se dovede ște imoral; ceea ce a fost moral în Evul Mediu, pentru aceste vremuri moderne este imoral. Ceea ce este moral într-o țarã, în alta este imoral etc.

În munca de dizolvare a Egoului, se întâmplã cã uneori, când credem cã mergem foarte bine, se dovedește cã mergem foarte rãu. Schimbãrile sunt indispensabile în timpul înaintãrii esoterice, însã oamenii reacționari rãmân îmbuteliați în trecut; se pietrificã în timp și tunã și fulgerã împotriva noastrã pe mãsurã ce realizãm
progrese psihologice profunde și schimbãri radicale.

Oamenii nu suportã schimbãrile Inițiatului, vor ca acesta sã continue împietrit în trecut. Orice schimbare pe care ar realiza-o Inițiatul e clasificatã imediat ca imoralã.

Privind lucrurile din acest unghi, la lumina muncii cristice, putem evidenția în mod clar, ineficacitatea diverselor coduri de moralã care au fost scrise în lume.

Incontestabil, Cristosul manifestat și totuși, ascuns, în inima omului real, asumându-și diversele noastre stãri psihologice, fiind necunoscut pentru oameni, este de fapt calificat drept crud, imoral și pervers.

Este paradoxal cã oamenii îl adorã pe Cristos și totuși îi atribuie calificative atât de oripilante. Evident, oamenii inconștienți și adormiți vor doar un Cristos istoric, antropomorf, al statuilor și dogmelor de nezdruncinat, la care sã-și poatã adapta cu ușurințã toate codurile lor de moralã greoaie și învechite și toate prejudecãțile și condițiile lor.

Oamenii nu-l pot concepe niciodatã pe Cristosul Intim în inima omului; mulțimile îl adorã doar pe Cristosul statuie și atâta tot.

Când cineva le vorbește mulțimilor, când cineva le declarã cruda realitate a Cristosului revoluționar, a Cristosului roșu, a Cristosului rebel, imediat primește calificative precum urmãtoarele: blasfemator, eretic, ticãlos, profanator, nelegiuit etc. Așa sunt mulțimile, întotdeauna inconștiente, întotdeauna adormite. Acum vom înțelege de ce Cristos crucificat pe Golgota exclamã cu toate forțele sufletului sãu: „Tatãl meu, iartã-i cãci nu știu ce fac!”.

Cristos în sine însuși, fiind unul, apare ca fiind mai mulți; de aceea s-a spus cã este unitate multiplã perfectã.

Celui ce știe, cuvântul îi dã putere; nimeni nu l-a rostit, nimeni nu-l va rosti, decât doar cel ce ÎL ARE ÎNCARNAT. A-l încarna este fundamental în munca avansatã asupra Eului pluralizat.

Domnul perfecțiunii lucreazã în noi pe mãsurã ce facem eforturi conștiente în munca asupra noastrã înșine. Este înspãimântãtor de dureroasã munca pe care Cristosul Intim trebuie sã o realizeze în propriul nostru psihic.

Cu adevãrat cã Maestrul nostru interior trebuie sã-și trãiascã întregul drum al crucii, chiar în profunzimea propriului nostru suflet.

Stã scris: „Dumnezeu dã omului, dar în traistã nu-i bagã ”. De asemenea este scris: „Ajutã-te și eu te voi ajuta”.

Sã o implorãm pe Divina Mamã Kundalini este fundamental atunci când este vorba sã dizolvãm agregate psihice indezirabile, totuși Cristosul Intim, în profunzimile cele mai adânci ale noastre, acționeazã în mod înțelept, în acord cu propriile responsabilitãți pe care el le ia pe umerii sãi.


Dacă informatiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture