Samael Aun Weor – Casatoria Perfecta

Am scris această carte pentru un mic număr de cititori; spun pentru un mic număr căci mulţi nu o acceptă, nu o înţeleg şi nu o vor.

Când a apărut prima ediţie a cărţii CĂSĂTORIA PERFECTĂ, aceasta a produs un mare entuziasm printre studenţii tuturor Şcolilor, Lojelor, Religiilor, Ordinelor, Sectelor şi Societăţilor Ezoterice. Rezultatul acestui entuziasm a fost formarea Mişcării Gnostice. Această mişcare a început cu câţiva indivizi mai înţelegători şi a devenit repede INTERNAŢIONALĂ.

Mulţi dintre cei ce studiază Ocultismul au studiat această carte, dar puţini au înţeles-o. Mulţi, entuziasmaţi de tema încântătoare a CĂSĂTORIEI PERFECTE, au intrat în rândurile Mişcării Gnostice. Se pot număra pe degetele unei mâini cei care nu au ieşit din Mişcarea Gnostică. Mulţi au jurat loialitate pe Altarul Gnozei, dar adevărul este că aproape toţi şi-au încălcat jurământul. Unii păreau adevăraţi Apostoli, ne-ar fi părut un sacrilegiu să ne îndoim de ei, dar cu timpul a trebuit să ne convingem, cu infinită durere, că şi ei, la rândul lor, erau trădători. Adesea, acestor falşi prieteni, le-a fost de ajuns să citească o carte sau să asculte un nou conferenţiar care tocmai sosise în oraş, pentru a se retrage din Mişcarea Gnostică.

In această bătălie pentru Noua Eră a Vărsătorului care a început la 4 Februarie 1962, între orele două şi trei ale        după-amiezei, a trebuit să aflăm că abisul este plin de rătăciţi sinceri şi de oameni cu intenţii foarte bune.

CĂSĂTORIA PERFECTĂ şi CRISTOSUL COSMIC constituie Sinteza tuturor Religiilor, Şcolilor, Sectelor, Lojelor, ramurilor Yoga etc. etc. etc. Este cu adevărat păcat că atâţia oameni care au găsit Sinteza Practică s-au îndepărtat de ea pentru a cădea în labirintul întortocheat al teoriilor.

Tradiţia povesteşte că în centrul Labirintului se află Sinteza, adică Labarum-ul Templului. Cuvântul labirint provine etimologic din cuvântul Labarum; acest cuvânt desemna un topor cu două tăişuri, simbol al forţei Sexuale, Masculin-Feminin. Cel care întâlneşte Sinteza comite într-adevăr cea mai mare prostie când iese din Centru şi se reîntoarce la încâlceala complexă a coridoarelor tuturor teoriilor care formează labirintul minţii. Cristosul şi Magia Sexuală reprezintă Sinteza Religioasă.

Dacă facem un studiu comparativ al Religiilor, vom descoperi că la baza tuturor Şcolilor, Religiilor şi Sectelor Ezoterice există Falismul. Să ne amintim de Peristena, Nimfă din Cortegiul lui Venus transformată în porumbel datorită dragostei. Să ne amintim de Virtuoasa Venus, de procesiunile Zeului Priap din vechea şi Augusta Romă a Cezarilor, când Preotesele templelor, toate în extaz, purtau maiestuos un enorm Falus din lemn sfânt. Pe bună dreptate Freud, Fondatorul Psihanalizei, spune că Religiile au o origine Sexuală.

In Căsătoria Perfectă sunt închise Misterele Focului. Toate cultele focului sunt absolut Sexuale. Vestalele au fost veritabile Preotese ale iubirii; prin ele, Preoţii Celibatari atinseră Adeptatul. Este păcat că Vestalele moderne

(CĂLUGĂRIŢELE) nu cunosc cheia Magiei Sexuale. Este regretabil că Preoţii moderni au uitat cheia secretă a sexului. Resimţim o durere profundă văzând atâţia Yoghini care ignoră cheia supremă a YOGĂI, Magia Sexuală, Sinteza supremă a întregului sistem Yoga.

Oamenii se umplu de oroare când iau cunoştinţă de Magia Sexuală dar nu sunt îngroziţi când se dedau la toate rafinamentele sexuale şi la toate pasiunile carnale.

Aveţi aici, dragi cititori, Sinteza tuturor Religiilor, Şcolilor şi Sectelor. Doctrina noastră este Doctrina Sinteză.

In noaptea adâncă a secolelor au existat puternice civilizaţii şi grandioase Mistere. Preotesele Iubirii n-au lipsit niciodată din temple. Cu ele au practicat Magia Sexuală cei care au devenit MAEŞTRII Lojei Albe. MAESTRUL trebuie SĂ SE NASCĂ în interiorul nostru cu ajutorul MAGIEI SEXUALE.

In ţinutul însorit numit Kem, acolo, în vechiul Egipt al Faraonilor, cel care divulga Marele Arcan (MAGIA SEXUALĂ), era condamnat la pedeapsa cu moartea, i se tăia capul, i se smulgea inima, iar cenuşa sa era aruncată în cele patru vânturi.

In ţara Aztecilor, bărbaţii şi femeile care aspirau la Adeptat stăteau zile întregi mângâindu-se, iubindu-se, practicând Magia Sexuală în curtea templelor. Cel care răsturna vasul lui Hermes, în timpul acestor practici din templu, era decapitat pentru vina de a fi profanat templul.

Toate sistemele de Auto-Educare Intimă au, ca ultimă Sinteză practică, MAGIA SEXUALĂ. Orice Religie, orice cult ezoteric, are ca Sinteză Magia Sexuală (ARCANUL A.Z.F.).

In Misterele din Eleusis, bărbaţi şi femei, dezbrăcaţi, participau la dansuri sacre şi la rituri inefabile. Magia Sexuală era baza fundamentală a acestor Mistere. Pe atunci nimeni nu se gândea la murdării, deoarece Sexul era venerat profund. Iniţiaţii ştiu că în sex lucrează al Treilea Logos.

Noi am scris această carte cu toată claritatea necesară; am dezvăluit ceea ce era ascuns. Cel care vrea să se realizeze pe deplin va putea s-o facă acum, căci va găsi în aceste pagini Ghidul, învăţătura indispensabilă şi completă de care are nevoie. Am fost jignit, umilit, calomniat, persecutat pentru că am predat Calea Căsătoriei Perfecte, dar nu-mi pasă; la început, sufeream mult din cauza trădătorilor şi a calomniilor, acum am tăria oţelului, trădările şi calomniile nu mă mai fac să sufăr. Ştiu foarte bine că omenirea detestă adevărul şi îi urăşte de moarte pe profeţi; astfel, este absolut normal să fiu urât pentru că am scris această carte.

Noi nu urmărim decât un singur lucru, un singur scop, un unic obiectiv: CRISTIFICAREA.

Trebuie ca fiecare om să se Cristifice. Trebuie SĂ INCARNĂM CRISTOSUL.

In această carte am ridicat vălul aflat deasupra Misterelor Cristice. Am explicat ce este Prinicpiul Cristic. Am invitat toate fiinţele umane să urmeze Calea Căsătoriei Perfecte pentru atingerea Cristificării. Am explicat că, în realitate, Cristosul nu este o persoană ci un Principiu Universal cosmic impersonal care trebuie să fie asimilat de fiecare om prin intermediul Magiei Sexuale. Desigur, toate acestea îi scandalizează pe fanatici, însă, Adevărul rămâne Adevăr şi noi trebuie să-l spunem chiar dacă ne-ar costa viaţa.

Invăţăturile lui Zend Avesta, ca şi principiile Doctrinare cuprinse în Cartea Egipteană a Morţilor, conţin principiul Cristic. Iliada lui Homer şi Biblia Ebraică,

precum şi Edda Germanică şi Cărţile Sibiline ale Romanilor, închid în ele acelaşi principiu Cristic. Acest lucru ajunge pentru a demonstra că, de fapt, CRISTOSUL este anterior lui Isus din Nazareth. CRISTOSUL nu este o persoană anume. CRISTOSUL este un Principiu Cosmic pe care trebuie să-l asimilăm în interiorul propriei noastre naturi Fizico-Psihologico-Somatice şi Spirituale cu ajutorul Magiei Sexuale.

La Perşi, Cristosul este Ormuz, Ahura-Mazda, teribilul duşman al lui Ahriman (Satan) pe care-l purtăm în interiorul nostru. La Hinduşi, Cristosul este Krishna, şi Evanghelia lui Krishna este foarte asemănătoare Evangheliei lui Isus din Nazareth. La Egipteni, Cristosul este Osiris şi oricine îl încarna era de fapt un Osirificat. La Chinezi, Cristosul Cosmic este reprezentat de Fu-Hi, care a compus Yi-King, o carte de legi şi a numit miniştri Dragoni. La Greci, Cristosul este numit Zeus, Jupiter Tatăl Zeilor. La Azteci, în Mexic, Cristos poartă numele de Quetzalcoalt. In Edda Germanică, acest Cristos este Balder, care a fost ucis de Hoder, Zeul Războiului, cu o săgeată din lemn de Vâsc etc. Putem regăsi astfel Cristosul Cosmic într-o multitudine de cărţi străvechi şi tradiţii antice care datează cu milioane de ani înaintea lui Isus. Toate acestea ne invită să acceptăm Cristosul ca pe un Prinicipiu Cosmic cuprins în principiile esenţiale ale tuturor Religiilor.

De fapt, în realitate nu există decât O singură Religie, Unică şi Cosmică. Această Religie îmbracă diferite forme religioase de exprimare în funcţie de epocile şi nevoile umanităţii. Astfel, rezultă absurde luptele Religioase pentru că, în fond, toate sunt numai modificări ale Religiei Cosmice Universale. Plecând de la acest punct de vedere, afirmăm că această carte nu este împotriva nici unei Religii, Şcoli sau Sistem de gândire. Singurul lucru pe care-l facem în această carte este să aducem omenirii o Cheie, secretul sexual, o cheie datorită căreia orice fiinţă vie să poată asimila Principiul Cristic care stă la baza tuturor Marilor Religii ale Lumii.

Noi îl cunoaştem pe Isus-Iesus-Zeus-Jupiter ca pe noul Supraom care a asimilat în totalitate Principiul Cristic şi s-a convertit într-un Dumnezeu-Om prin însuşi acest fapt. Considerăm că trebuie să-l imităm pe deplin. El a fost un om complet, un om adevărat în întregul sens al cuvântului, însă numai graţie Magiei Sexuale a ajuns să se uneasacă într-un mod absolut cu Principiul Cristic Universal şi Cosmic. Cei foarte rari, care au spiritul mai înţelegător, vor trebui să studieze Evanghelia lui Ioan, capitolul trei, versetele 1-21 ceea ce devotul va găsi aici este Căsătoria Perfectă, este pura şi legitima Magie Sexuală, aşa cum a predat-o Isus. Este clar că învăţătura este codificată, dar cel ce poate înţelege, va înţelege intuitiv.

Umanitatea modernă a comis greşeala de a-l separa pe Marele Maestru Isus de toţi predecesorii săi care s-au Cristificat întocmai ca şi el; acest fapt a făcut mult rău omenirii actuale. Trebuie să înţelegem bine că toate Religiile nu sunt, în realitate, decât o singură şi unică Religie.

Maria, Mama lui Isus, o reprezintă şi pe Isis, Junona, Demetra, Ceres, Maya, Tonantzin etc., ea este Mama Cosmică sau Kundalini (FOCUL SEXUAL) din care se naşte întotdeauna Cristosul Cosmic.

Maria Magdalena o reprezintă pe Salambo, Matra, Ishtar, Astartea, Afrodita şi Venus, cu care trebuie să practicăm Magia Sexuală pentru a aţâţa focul.

Martirii, Sfinţii, Fecioarele, Ingerii şi Heruvimii, sunt Zeii, Semizeii, Titanii, Zeiţele, Silfidele, Ciclopii şi Mesagerii Zeilor din Mitologiile Păgâne.

Toate Principiile Religioase ale Creştinismului sunt Păgâne, iar când formele Religioase actuale vor dispărea, principiile lor vor fi asimilate de noile forme religioase ale viitorului.

Este necesar să înţelegem ce sunt concepţiile imaculate, este indispensabil să ştim că numai prin intermediul Căsătoriei Perfecte se naşte Cristosul în inima omului. Este urgent să trezim focul Kundalini, focul Spiritului Sfânt, pentru a încarna Cristosul. Cel care o aţâţă pe Kundalini se transformă, ca şi Ganimed, în Vulturul Spiritului pentru a urca în Olimp şi a servi ca paharnic Zeilor inefabili.

Este deplorabil faptul că Preoţii Catolici au distrus atâtea documente şi comori preţioase ale antichităţii. Din fericire, n-au putut distruge totul. In timpul Renaşterii, Preoţi curajoşi au descoperit şi au făcut să circule unele cărţi minunate. Astfel au reuşit Dante Alighieri, Boccacio, Petrarca, Erasmus şi alţii să poată traduce, în ciuda persecuţiilor clerului, opere atât de faimoase ca Iliada şi Odisea lui Homer, veritabile tratate de Ştiinţă Ocultă şi de Magie Sexuală. Ei au tradus, de asemenea, Eneida lui Virgilius, Teogonia, Muncile şi Zilele de Hesiod, Metamorfozele lui Ovidiu şi alte scrieri cum ar fi cele ale lui Lucreţius, Horaţius, Tibullus, Titus-Livius, Tacitus, Apuleius, Cicero etc.

Totul este Gnosticism pur. Este într-adevăr lamentabil să vedem anumiţi ignoranţi abandonând Gnoza pentru a urma sisteme şi metode în care Magia Sexuală şi Căsătoria Perfectă sunt necunoscute.

In ceea ce ne priveşte, am studiat toate Marile comori Gnostice, am căutat în profunzimile tuturor Religiilor Vechi şi am întâlnit cheia supremă a Magiei Sexuale la baza tuturor cultelor. Oferim acum umanităţii suferinde această comoară, această cheie. Mulţi vor citi această carte, dar foarte puţini o vor înţelege.

Inainte de orice, această carte se sprijină pe Magia Sexuală. Cei care au obiceiul să citească mii de cărţi din pură curiozitate intelectuală, vor pierde de fapt ocazia de a studia temeinic această operă. Nu ajunge să citim această carte cu toată viteza. Cei care gândesc astfel se înşală. Este necesar s-o studiem în profunzime şi SĂ O INŢELEGEM perfect, nu doar la nivel intelectual, ci de asemenea la toate nivelele Minţii. Intelectul nu este decât o foarte mică parte a minţii. Intelectul nu este toată mintea; cel care înţelege această carte numai cu intelectul, nu a înţeles-o. Numai cu Meditaţia internă este posibil s-o înţelegem la toate nivelele minţii.

Devine urgentă Practicarea Magiei Sexuale pentru a ajunge la Cristificare. Cititorul va găsi în această carte cheia supremă a  Auto-Realizării Intime. Noi nu suntem împotriva nici unei Religii, Şcoli, Secte sau Loji deoarece ştim că toate formele Religioase sunt manifestări ale Marii Religii Cosmice Universale Infinite, latentă în fiecare atom al Cosmosului.

In ceea ce ne priveşte, noi predăm Sinteza tuturor Religiilor, Şcolilor, Ordinelor, Lojilor şi Credinţelor. Doctrina noastră este Doctrina Sintezei.

In Creştinismul Ezoteric se practică Magia Sexuală. In Budismul Zen, este practicată Magia Sexuală. Yoghinii iniţiaţi practică Magia Sexuală. Sufiştii Mahomedani practică Magia Sexuală. Magia Sexuală era practicată în toate Colegiile iniţiatice din Troia, Egipt, Roma, Cartagina, Eleusis. Magia Sexuală era practicată în Misterele Mayaşe, Aztece, Incaşe, Druide etc.

Sinteza tuturor Religiilor, Şcolilor şi Sectelor este Magia Sexuală şi CRISTOSUL COSMIC. Noi predăm DOCTRINA SINTEZEI. Această Doctrină nu poate să se împotrivească nici unei forme Religioase. Invăţăturile noastre sunt cuprinse în toate Religiile, Şcolile şi Credinţele; dacă cititorul face un studiu

serios al tuturor Religiilor lumii, va descoperi că Falusul şi Uterul constituie Sinteza tuturor Misterelor. Nu se cunoaşte nici măcar o singură Religie sau Şcoală a Misterelor în care să fie absent Cristosul Cosmic şi Misterele Sexului.

Doctrina Sintezei nu poate face rău nimănui, din moment ce este Sinteza tuturor formelor religioase.

Îi invităm pe Devoţii tuturor Cultelor, ai tuturor Şcolilor şi Credinţelor să facă un studiu comparativ al Religiilor.

Îi invităm pe Studenţii tuturor Sistemelor de auto-educaţie intimă să studieze Ezoterismul Sexual al tuturor Şcolilor Secrete ale Misterelor.

Îi invităm pe toţi Yoghinii să studieze SEXO-YOGA şi Tantrismul Alb al Indiei, fără de care nici un Yoghin nu poate obţine Eliberarea absolută.

Magia Sexuală şi Cristosul sunt Sinteza oricărui Studiu Ezoteric, a oricărei forme Religioase sau Sistem de Educaţie.

Doctrina Sintezei nu poate dăuna nimănui. Orice formă Religioasă, orice Sistem Ezoteric nu poate fi decât îmbogăţit prin Sinteză. Noi Iubim toate formele Religioase; ştim că sunt Manifestarea de iubire a Marii Religii Cosmice Universale.

Suprema Sinteză Religioasă se află în Căsătoria Perfectă. Dumnezeu este Iubire şi Inţelepciune. Cristosul şi Sexualitatea constituie ultima Sinteză a tuturor Lojelor, Şcolilor, Sectelor, Ordinelor, Sistemelor şi Metodelor de Auto-Realizare Intimă, atât în Orient cât şi în Occident, atât în Nord cât şi în Sud.

Pace Inverenţială.

https://trezireainteligentei.ro/the-secret-gate-to-eden/


Multumesc frumos tuturor celor care ma sustin si tuturor celor care apreciaza informatiile publicate. Fara voi dragilor, poate acest blog nu ar exista! O donatie este un mod de a spune ca apreciati acest blog si articolele publicate.


Hide picture