Samael Aun Weor – Fratia Rozi-Cruciana

Atinsesem optsprezece primăveri pe drumul reîncarnării actuale, cînd am avut onoarea foarte măgulitoare de a intra în vechea Şcoală Rozi-Cruciană. Instituţie meritorie, fondată la timpul potrivit de excelentul om care a fost Doctorul Arnold Krumm-Heller, Medic-Colonel al glorioasei Armate mexicane, ilustru veteran al Revoluţiei mexicane, eminent profesor al Facultăţii de Medicină din Berlin, în Germania; remarcabil om de ştiinţă, extraordinar poliglot. Cu impetuozitatea tinereţii, mă înfăţişai cu o anumită aroganţă în acea Aula Lucis condusă atunci de un om remarcabil, de o inteligenţă sclipitoare şi, fără a face fasoane, cu francheţe, mărturisesc deschis şi fără ocolişuri, că începui prin a discuta şi sfîrşii prin a învăţa.


Lucrul ce îmi părea cel mai bun era, după toate, să mă reazăm de perete, să mă aşez într-un colt al încăperii, să cad în extaz. Lăsaţi-mă să spun, pe larg şi fără pompă, că, angajat în multe dintre teoriile complexe cu conţinut substanţial, aspiram exclusiv, cu mare nelinişte, să-mi regăsesc fostul drum, “Cărarea muchiei de cuţit”!

Excluzînd cu grijă orice pseudo-pietism şi orice zadarnică vorbărie goală a conversaţiilor ambigue, hotărîi definitiv să combin teoria cu practica.

Fără să înjosesc inteligenţa cu aur, am preferat desigur să mă prosternez cu umilinţă înaintea Demiurgului creator al Universului. M-am pomenit fericit în minunatele opere ale lui Krumm-Heller, Hartmann, Eliphas Levi, Steiner, Max Heindel etc, etc, etc, izvoare foarte bogate şi inepuizabile, de rafinate splendori.

Fără nici o vorbărie, în mod serios sincer, declar insistent că în acea vreme a prezentei mele existenţe am studiat metodic întreaga bibliotecă rozicruciană. Cu infinite nelinişti, căutam pe drum călătorul care să posede preţiosul balsam capabil să-mi vindece inima îndurerată. Sufeream îngrozitor şi imploram în singurătate invocîndu-i pe sfinţii Maeştri ai Marii Loje Albe.

Marele Kabir IIisus a spus: “Bateţi şi vi se va deschide, cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi!”

In numele a ceea ce este adevărat, declar cele ce urmează: Îndeplinind învăţăturile Evangheliei creştine, am cerut şi mi s-a dat; am căutat şi am găsit; am bătut şi mi s-a deschis. Fiind vorba de studii atît de importante şi de complexe ca acelea ale Rozi-Crucianismului, este incontestabil că programul nu ar putea fi cuprins în nici un fel în cadrul limitat al acestui capitol: iată de ce mă voi limita la un rezumat şi la o concluzie.

Chakra               Vocala                    Facultate

1      frontală         IIIIIIIIII…              Clarviziunea
2      laringială      EEEEEE..               Auzul magic
3      cardiacă.       OOOOOO…           Intuiţie, dedublare astrală etc.
4      ombilicală     UUUUU…             Telepatia plexul solar
5      pulmonare    AAAAA…               Amintire a Vieţilor trecute.
6 7   I, E, O, U, A, este ordinea vocalelor.

Cu aceste litere se formează toate Mantrele. Doctorul Krumm-Heller spunea că “o oră pe zi de vocalizare valorează mai mult decît lectura unui milion de cărţi de pseudo-ezoterism sau pseudo-ocultism.”

Am inspirat atunci cu o aviditate supremă Prana cristică, suflul vital al munţilor, şi am expirat apoi încet, făcînd să răsune vocala corespunzătoare. Indic, pentru un plus de claritate, că fiecare vocală era precedată de o inspiraţie şi că ea nu răsună decît la expiraţie. (Este evident că inspirăm pe nas şi expirăm pe gură).

Rezultate concrete

Toate chakrele mele astrale sau centrii mei magnetici îşi intensificară activitatea vibratorie întorcîndu-se cu certitudine de la stînga la dreapta ca acele unui ceas
văzut nu dintr-o parte, ci din faţă.

Exerciţiu de Retrospecţie

Profesorul ne-a învăţat cu mult didacticism un minunat exerciţiu de retrospecţie. El ne sfătuia ca niciodată să nu ne mişcăm în pat în momentul trezirii, explicîndu-ne că printr-o asemenea mişcare Corpul astral se agită şi amintirile se pierd.

Este incontestabil, în timpul orelor de somn, sufletele omeneşti călătoresc în afara Corpului fizic; important este de a nu ne uita experienţele intime reintoarcerea în trup.

El ne-a indicat să practicăm în acel moment precis un exerciţiu de retrospecţie în scopul inteligent de a ne aminti fapte, evenimente şi locuri vizitate în vis.

Rezultate

Declar solemn că un asemenea exerciţiu psihic mi s-a parut uimitor, căci amintirile mele se făcură mai vii, mai intense şi mai profunde.

Plexul solar

După instrucţiunile profesorului, în fiecare zi (de preferinţă la răsăritul Soarelui), mă aşezam într-un fotoliu comod, cu faţa întoarsă spre Orient. Imi imaginam atunci o cruce aurita, gigantică şi extraordinară care, din Estul lumii şi avînd Astrul-Rege în centru, arunca raze divine care, după ce traversau spaţiul infinit, pătrundeau în interiorul plexului solar.

Mă incinta să combin inteligent un asemenea exerciţiu cu intonarea mantrică a vocalei U, prelungind sunetul după cum se cuvine: UUUUUUUUUU…

Rezultate

S-a produs o deşteptare insolită a ochiului meu telepatic (plasat, după cum am spus, în regiunea ombilicală) şi devenii, într-un mod foarte plăcut, hipersensibil.

Cum această chakră magnetică posedă uimitoare funcţii dintre care aceea de a atrage si de a acumula energia iradianta a globului solar, este evident că, din acest
motiv, florile mele de lotus sau roţile astrale au putut primi mai mari încărcături electromagnetice care au intensificat şi mai mult radioactivitatea vibratorie.

Se cade acum să reamintim chiar în acest moment dragilor noştri cititori că plexul solar aprovizionează cu radiaţii solare toate chakrele organismului. Neîndoielnic şi fără nici o exagerare, îmi este imposibil să pun o anumita emfază pentru a afirma solemn că fiecare dintre chakrele mele astrale s-a dezvoltat considerabil, intensificînd din acest motiv percepţiile de tip clarvăzător, claraudient etc, etc, etc.

Plecarea

Cu puţin timp înainte de a părăsi această Instituţie merituoasă, am declarat acelui profesor: “Nici unul dintre cei prezenţi aici să nu pretindă să se autocalifice
drept Rozicrucian pentru că toţi, atîţia cîţi sîntem, nu sîntem decît simpli aspiranţi la a fi Rozicrucieni.”

Şi adăugai apoi, cu mare solemnitate: “Rozicrucieni sînt un Buddha, un IIisus, un Moria, un Krumm-Heller etc, etc, etc.”

 


Cartile lui Rudolf Steiner se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 
 
Cartile lui Eliphas Levi se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 
 
Cartile lui Max Heindel se pot vedea la linkurile de mai jos:

- link 1 - aceasta pagina

- link 2 - aceasta pagina

 


Dacă articolele gasite aici te-au ajutat in dezvoltarea ta personala, poți spune "mulțumesc" printr-o donație: