Articole

Samael Aun Weor – Initierea

Iniţierea este viaţa insăşi. Dacă vrei Iniţierea, poţi să o inscri pe un Baston. Cel care are inţelegere să inţeleagă, căci aici este Inţelepciunea. Iniţierea nu poate fi cumpărată, nici vandută. Să evităm acele şcoli care dau Iniţieri prin corespondenţă. Să-i evităm pe toţi cei care vand Iniţieri. Iniţierea este un lucru foarte intim al sufletului. Eul nu primeşte Iniţieri. Cei care spun: “Am atata Iniţiere”. “Am atatea sau atatea grade”, aceia sunt mincinoşi şi farsori, căci Eul, nu primeşte nici Iniţieri, nici Grade.


Există nouă Iniţieri ale Misterelor Minore şi cinci Inţieri importante ale Misterelor Majore. Sufletul primeşte Iniţierile. Este ceva extrem de intim şi personal, ceva despre care nu se vorbeşte: nu trebuie să povestim nimănui.

Toate Iniţierile şi Gradele pe care le conferă multe Şcoli ale Lumii Fizice nu au in realitate nici o valoare in Lumile Superioare. Maeştrii Lojei Albe nu recunosc ca Iniţieri adevărate decat pe cele Legitime ale Sufletului. Este ceva in intregime interior.

Discipolul poate să se ridice prin cele nouă Arcade, să treacă peste cele nouă Iniţieri ale Misterelor Minore fără să fi lucrat cu Arcanul A.Z.F. (Magia Sexuală). Cu toate acestea este imposibil de intrat in Misterele Majore fără Magia Sexuală. (Acesta este Arcanul A.Z.F.).

In Egipt, oricine atingea cea de-a Nouă Sferă, primea in mod inevitabil, prin viu grai, secretul teribil al Marelui Arcan (Arcanul cel mai puternic, Arcanul A.Z.F.).

PAZNICUL PRAGULUI.

Prima incercare cu care se confruntă candidatul este Incercarea Paznicului Pragului; aceasta este reflectarea Eului, Miezul său Adanc. Numeroşi sunt cei care eşuează la această teribilă incercare. Neofitul trebuie să-şi invoce Gardianul Pragului in Lumile Interne. Un Infricoşător Uragan Electric precede formidabila apariţie.

Larva Pragului este inarmată cu o teribilă putere hipnotică. Acest monstru are intradevăr intreaga uraţenie oribilă a propriilor noastre păcate. Este oglinda vie a propriilor noastre marşăvii. Lupta este inspăimantătoare, faţă-n faţă, corp la corp.

Dacă Paznicul triumfă asupra candidatului, acesta rămane sclavul oribilului monstru. Dacă candidatul iese victorios, monstrul Pragului fuge, terorizat. Atunci un sunet metalic face să tresară Universul şi candidatul este primit in Salonul Copiilor. Aceasta ne aminteşte fraza Hierofantului Isus, Cristosul: “Atata timp cat nu veţi fi ca şi copiii, nu veţi putea intra in Impărăţia Cerurilor”.

In Salonul Copiilor, candidatul este sărbătorit de Sfinţii Maeştri. Bucuria lor este imensă, căci o fiinţă omenească a intrat pe Cărarea Iniţierii. Intregul Colegiu de Iniţiaţi (Copiii) il felicită pe candidat. Acesta a invins Primul Paznic. Această incercare este trecută in Lumea Astrală.

AL DOILEA PAZNIC.

Paznicul Pragului are un al doilea aspect: aspectul Mental. Noi trebuie să ştim că Mintea omului nu este incă umană. Ea se află la Nivel Animal. Pe Plan Mental, fiecare are fizionomia animală care-i corespunde, după caracterul său.

Cel Viclean este, in lumea mentală, o veritabilă Vulpe. Cel pasional apare sub forma unui caine sau a unui ţap etc. etc.

Intalnirea cu al Doilea Paznic in planul Mentalului este şi mai infricoşătoare decat in planul astral. Al Doilea Paznic este, de fapt, marele Paznic al Pragului Mondial. Lupta impotriva celui de-al Doilea Pazinc este mai Oribilă, dincolo de orice exprimare. Candidatul trebuie să-l cheme pe-al Doilea Paznic in Planul Mental. Acesta vine, precedat de-o Infricoşătoare Furtună Electrică. Dacă candidatul iese victorios, este primit cu căldură in Salonul Copiilor din Planul Mental. Dacă nu reuşeşte, rămane sclavul oribilului Monstru. Această Larvă personifică toate delictele mentale.

AL TREILEA PAZNIC.

Intalnirea cu cel de-al Treilea Paznic se face in Lumea Voinţei. Demonul Relei Voinţe este cel mai teribil din cei Trei. Oamenii işi fac Voinţa Persoanlă; Maeştrii Lojei Albe realizează doar Voinţa Tatălui, pe Pămant ca in Cer. Cand Candidatul iese victorios, cu ocazia celei de-a treia Probe, este din nou sărbătorit in Salonul Copiilor. Muzica este inefabilă… Sărbătoarea… solemnă.

SALONUL DE FOC.

Apoi, cand Candidatul a obţinut cele trei probe fundamentale ale Paznicului Imensului Spaţiu, el trebuie să intre in Salonul de Foc. Acolo, flăcările ii purifică
vehiculele interne.

PROBELE FOCULUI, AERULUI, APEI ŞI PĂMÂNTULUI.

In vechiul Egipt, Faraonii celor patru probe trebuiau infruntaţi curajos in lumea fizică. Astăzi, Candidatul trebuie să treacă cele patru probe ale elementelor in Lumile Suprasensibile.

PROBA FOCULUI.

Această probă trebuie să dovedească seninătatea şi blandeţea Candidatului. Inevitabil, cei irascibili şi colerici nu reuşesc in această probă. Candidatul se vede persecutat, insultat, injurat etc. Numeroşi sunt cei care reacţionează violent şi se reintorc la corpul fizic, eşuand total. Invingătorii sunt primiţi in Salonul Copiilor, in acordurile solemne ale unei muzici delicioase, Muzica Sferelor. Flăcările ii inspăimantă pe cei slabi.

PROBA AERULUI.

Cei care sunt disperaţi din cauza pierderii cuiva sau a ceva; cei cărora le e frică de Sărăcie; cei care Nu Sunt Pregătiţi să Piardă ceea ce au mai scump, toţi aceştia nu reuşesc la proba Aerului. Candidatul este impins intr-o prăpăstie. Cel care e slab strigă şi revine la corpul său fizic, terifiat. Invingătorii sunt primiţi in Salonul Copiilor, sunt sărbătoriţi şi li se dau cadouri.

PROBA APEI.

Marea Probă a Apei este cu adevărat teribilă. Candidatul este aruncat in ocean şi el crede că se va ineca. Cei care nu se ştiu adapta la multiplele condiţii sociale ale vieţii, cei care nu ştiu să trăiască printre săraci, cei care după ce au naufragiat in oceanul vieţii renunţă la luptă şi preferă să moară, aceştia eşuează in mod fatal la proba Apei. Invingătorii sunt primiţi in Salonul Copiilor unde se fac pentru ei serbări cosmice.

PROBA PĂMÂNTULUI.

Trebuie să invăţăm să tragem folos de pe urma celor mai rele adversităţi. Căci cele mai rele nenorociri ne oferă cele mai bune oportunităţi. Trebuie să invăţăm să suradem in faţa adversităţii. Asta-i Legea. Cei care sucombă de durere in faţa adversităţii existenţei nu pot trece victorioşi peste proba pămantului.

In Lumile Superioare, Candidatul se vede intre doi Munţi enormi care se aproprie in mod periculos unul de altul. Dacă Solicitantul strigă de oroare, el se reintoarce la corpul său fizic, eşuand. Dacă rămane senin, el iese victorios şi este primit in Salonul Copiilor cu o mare serbare şi o imensă bucurie.

INIŢIERILE MISTERELOR MINORE.

Atunci cand Candidatul a fost victorios in toate probele de intrare pe Drum, el are dreptul să intre in Misterele Minore. Fiecare dintre cele nouă Initieri ale Misterelor Minore este primită in conştiinţa inimă. Dacă studentul are o memorie bună, el va putea duce la creierul fizic amintirea acestor Iniţieri. Cand memoria
neofitului nu este bună, bietul candidat ignoră, in Lumea Fizică, tot ceea ce invaţă şi primeşte in Lumile Superioare. Cei ce nu vor să Ignore in Fizic Nimic din ce li se intamplă pe drumul Iniţierii vor trebui să-şi dezvolte memoria.

Este important pentru Candidat să-şi dezvolte cat mai repede memoria. Este urgent ca acesta să inveţe să iasă in mod conştient in corpul astral. Este indispensabil ca Solicitantul să-şi Trezească Conştiinţa.

Cele Nouă Iniţieri ale Misterelor Minore constituie Drumul Probatoriu. Cele Nouă Iniţieri ale Misterelor Minore sunt pentru Discipolii pe care trebuie să-i punem la probă. Discipolii căsătoriţi care practică Arcanul A.Z.F. trec foarte rapid peste cele Nouă Iniţieri Elementare. Cand Discipolul este Celibatar şi absolut Cast, el trece cele Nouă Iniţieri, insă mai incet. Fornicatorii nu Pot Primi Nici o Iniţiere.

INIŢIERILE MISTERELOR MAJORE.

Există Cinci Mari Iniţieri ale Misterelor Majore. Există Şapte Şerpi. Două grupe de trei, cu Incoronarea Sublimă a celei de-a Şaptea Limbi de Foc care ne uneşte cu Unul, cu Legea, cu Tatăl. Trebuie să inălţăm Septenara Scară de Foc. Prima Iniţiere este in legătură cu Primul Şarpe; a Doua Iniţiere, cu al Doilea Şarpe; a Treia Iniţiere, cu al Treilea Şarpe; a Patra Iniţiere, cu al Patrulea Şarpe; a Cincea Iniţiere, cu al Cincilea Şarpe. Al Şaselea şi al Şaptelea Şarpe corespund lui Buddhi sau Sufletul-Conştiinţă şi lui Atman, Intimul fiinţei umane.

PRIMA INIŢIERE A MISTERELOR MAJORE:

Primul Şarpe corespunde corpului fizic. Trebuie inălţat Primul Şarpe prin Canalul Medular al corpului fizic. Cand Şarpele atinge campul Magnetic al Rădăcinii Nasului, Candidatul termină Prima Iniţiere a Misterelor Majore. Sufletul şi Spiritul neofitului aleargă in faţa Marii Loje Albe, fără corpurile de păcat şi in absenţa totală a Eului. Ele se contemplă, se iubesc şi fuzionează ca două flăcări care, unindu-se nu mai formează decat o singură flacără.

Astfel se naşte Hermafroditul Divin. Acesta primeşte un tron pentru a comanda şi un Templu pentru a oficia. Trebuie să ne transformăm in Regi şi Preoţi ai Naturii, conform Ordinului lui Melkisedek. Cel care primeşte Prima Iniţiere a Misterelor Majore primeşte sabia de Foc care-i dă putere să comande celor patru elemente ale Naturii. Este necesară practicarea intensă a Magiei Sexuale pentru a ridica Şarpele pe nuia, cum a făcut Moise in deşert. Dragostea este baza şi fundamentul Iniţierii. Trebuie să ştii să iubeşti. Lupta pentru ascensiunea Şarpelui este foarte dură. Şarpele trebuie să urce incet, Treaptă cu Treaptă, de-a lungul celor treizeci şi trei de vertebre, de-a lungul a treizeci şi trei de trepte. La fiecare vertebră tenebroşii ne atacă in mod feroce.

Kundalini urcă foarte incet, conform meritelor Inimii. Trebuie să terminăm cu toate păcatele noastre. Trebuie să păşim de urgenţă pe drumul celei mai absolute Sfinţenii. Este indispensabilă practicarea Magiei Sexuale fără dorinţă animalică. Trebuie să omoram nu numai dorinţa, ci chiar şi umbra dorinţei. Trebuie să fim ca lămaia. Actul sexual trebuie transformat intr-o veritabilă ceremonie Religioasă. Gelozia trebuie eliminată; să ştiţi că gelozia pasională face să dispară Pacea Căminului.

A DOUA INIŢIERE A MISTERELOR MAJORE:

Al Doilea Şarpe urcă cu preţul unor mari eforturi prin Canalul Medular al corpului eteric. Cand al Doilea Şarpe ajunge la campul Magnetic de la Rădăcina Nasului, Iniţiatul intră in Templu pentru a primi a Doua Iniţiere a Misterelor Majore. Este bine de precizat că Personalitatea Umană nu intră in Templu. Ea
rămane la uşă, pentru a-şi rezolva treburile cu Seniorii Karmei.

In interiorul Templului, Intimul se crucifică cu corpul său eteric, adică Intimul imbracă corpul eteric pentru răstignire. In acest fel este Cristificat corpul eteric. In cursul celei de a Doua Iniţiere se naşte Soma Puchicon, Haina de Nuntă a Sufletului, Corpul de Aur. Acest vehicul este format din două eteruri superioare. Corpul eteric are patru eteruri, două superioare şi două inferioare. Cu Costumul de Nuntă al Sufletului noi putem pătrunde in toate departamentele Impărăţiei. Această Iniţiere este foarte dificilă. Sufletul este incercat in mod dur. Dacă iese victorios, atunci Soarele Miezului Nopţii străluceşte şi face să coboare Steaua cu cinci colţuri cu ochiul său central. Această stea se pune pe capul Neofitului pentru a marca că este Primit. Rezultatul victoriei este Iniţierea.

A TREIA INIŢIERE A MISTERELOR MAJORE.

Al Treilea Şarpe urcă prin Canalul Medular al Spectrului Astral. El trebuie să ajungă la campul Magnetic al Rădăcinii Nasului apoi, de acolo, să coboare pană la inimă prin drumul secret, de-a lungul căruia se află şapte camere Sfinte. Cand al Treilea Şarpe ajunge la Inimă, se naşte un copil foarte frumos, Astral Cristosul. Rezultatul este Iniţierea. Neofitul trebuie să treacă, in corp Astral, prin toată drama Pasiunii lui Cristos. El trebuie să fie răstignit, să moară şi să fie ingropat, trebuie să invie şi, de asemenea, să coboare in abis şi să rămană acolo patruzeci de zile inainte de Inălţarea sa.

Ceremonia supremă a celei de-a Treia Iniţieri este primirea Astral-Cristosului. Pe altar apare Sanat Kummara şi Bătranul Zilelor, pentru a ne conferi Iniţierea. Oricine ajunge la a Treia Iniţiere a Misterelor Majore primeşte Spiritul Sfant. Trebuie să ştii să-ţi iubeşti Soţia pentru a ajunge la această Iniţiere. Uniunea Sexuală trebuie impregnată cu o imensă dragoste. Falusul trebuie să pătrundă foarte bland in Vulvă pentru a nu maltrata organele Femeii. Fiecare sărut, fiecare cuvant, fiecare mangaiere trebuie să fie libere de orice dorinţă. Dorinţa animalică este un obstacol extrem de grav pentru Iniţiere.

O mulţime de persoane puritane, citind aceste randuri, ne vor califica drept imorali. Totuşi, aceşti oameni nu se scandalizează de bordeluri şi prostituate. Ei ne insultă dar sunt incapabili să se avante spre cartierele in care locuiesc prostituatele pentru a le predica Vorba Bună. Ei ne detestă, dar nu sunt in stare să-şi deteste propriile lor păcate. Ei ne condamnă pentru că noi invăţăm Religia Sexelor, dar ei nu sunt capabili să condamne propria lor fornicare. Aşa este Omenirea.

A PATRA INIŢIERE A MISTERELOR MAJORE.

Cand al Patrulea Şarpe şi-a terminat ascensiunea de-a lungul Canalului Medular al Spectrului Mental, atunci vine a Patra Iniţiere a Misterelor Majore. Al Patrulea Şarpe ajunge pană la spaţiul dintre sprancene, pentru a cobori apoi pană la Inimă.

In lumea Minţii, Sanat Kummara oferă mereu un bun sosit Candidatului, spunandu-i: “Tu teai eliberat de cele patru corpuri de Păcat. Tu eşti un Buddha. Tu ai pătruns in Lumea Zeilor. Tu eşti un Buddha. Oricine se eliberează de cele patru corpuri de Păcat este un Buddha. Tu eşti un Buddha. Tu eşti un Buddha.”

Sărbătoarea Cosmică a acestei Iniţieri este Grandioasă. Intreaga Lume, intregul Univers, tresare de bucurie, spunand: “Un nou Buddha s-a născut.” Divina Mamă Kundalini işi prezintă fiul la templu, spunand: “Acesta este fiul meu mult iubit. Acesta este un nou Buddha. El este un nou Buddha. El este un nou Buddha.”

Sfintele Femei il felicită pe Candidat dandu-i un Sărut Sacru. Sărbătoarea este extrem de Divină. Marii Maeştri ai Minţii extrag din Spectrul Mental pe Frumosul Copil al Mental-Cristosului.

Acesta se Naşte in cursul celei de a Patra Iniţieri a Misterelor Majore. Oricine primeşte a Patra Iniţiere ajunge in Nirvana. Nirvana este lumea Sfinţilor Zei. Cel care ajunge la a Patra Iniţiere primeşte Globul Imperatorului Minţii. Deasupra acestui glob străluceşte o Cruce. Mintea trebuie crucificată şi stigmatizată cu ocazia Iniţierii. In Lumea Minţii străluceşte cu măreţie Focul Universal. Fiecare din cele Treizeci şi Trei de Camere ale Minţii ne invaţă teribile adevăruri.

A CINCEA INIŢIERE A MISTERELOR MAJORE.

Al Cincelea Şarpe urcă prin Canalul Medular al acestui Embrion al Sufletului pe care l-am incarnat. Al Cincelea Şarpe trebuie săajungă la spaţiul dintre sprancene, apoi să coboare pană la Inimă. Cu ocazia celei de-a Cincea Mari Iniţieri se naşte corpul Voinţei Conştiente. Oricine se naşte in Lumea Voinţei Conştiente işi incarnează Sufletul in mod inevitabil. Oricine işi Incarnează Sufletul se transformă intr-un Om Veritabil, dotat cu Suflet. Fiecare Om Veritabil Nemuritor şi Complet este un Veritabil Maestru. Nimeni nu are dreptul ca inaintea celei de a Cincea Iniţieri a Misterelor Majore să poarte titlul de Maestru.

In momentul celei de a Cincea Iniţieri noi invăţăm să facem Voinţa Tatălui. Trebuie să invăţăm să-l Ascultăm pe Tatăl. Aceasta este Legea. La a Cincea Iniţiere trebuie să ne decidem pentru unul sau altul din cele două drumuri: sau să rămanem in Nirvana pentru a ne bucura acolo de Fericirea infinită a spaţiului sacru care nu are limite, participand la viaţa Zeilor Inefabili, sau să renunţăm la această imensă fericire şi să continuăm să trăim in această vale a plangerii pentru a ajuta biata omenire suferindă. Acest al Doilea Drum este cel al Datoriei Lungi şi Amare. Oricine renunţă la Nirvana din dragoste pentru omenire, după ce a caştigat şi a pierdut Nirvana din dragoste pentru omenire, va putea mai tarziu să merite Iniţierea Venustă.

Oricine primeşte Iniţierea Venustă, Incarnează Cristosul intern. Există in Nirvana milioane de Buddha care nu l-au Incarnat pe Cristos. Mai bine renunţăm la Nirvana din dragoste pentru omenire pentru a avea astfel fericirea de a-l Incarna pe Cristos. Omul-Cristos pătrunde in lumile fericirii Supranirvanice şi, mai tarziu, in Absolut.


Dacă informațiile găsite aici te-au ajutat, spune "mulțumesc" printr-o donație:


Hide picture