Yog Ramacharaka – Sufletele legate de pamant

In operele referitoare la planurile astrale, mal ales in operele marilor ocultişti din antichitate, se vorbeşte adeseori despre aşa-zisele “suflete legate de pământ”. De obicei, o astfel de definiţie se referă la o categorie inferioară a sufletelor care refuză să-şi inalte privirea spirituală mai sus de obiectele şi fenomenele pământeşti, care vizitează locurile vieţii si faptelor lor anteriare, găsind numai acolo unica satisfacţie de care sunt capabili în situatia lor înjositoare.

Aici însă, noi vrem să atragem atenţia asupra unui alt gen, mai înalt, de suflete care, din păcate, îşi rup doar treptat legăturile lor pământeşti, agâtându-se încă de cei râmaşi pe pământ. Se întâmplă însă, ca un suflet pregătit pentru o viată normală pe înaltele planuri astrale să fie într-atât de legat de întâmplările vieţii pământeşti, încât, trezindu-se din somnul sufletesc, refuză la început să ia parte la existenta astrală normală şi continuă să se ocupe cu treburile vieţii pământeşti pe care ar fi trebuit să le lase în urma sa. Această stare nefastă se produce în cea mai mare parte din simtul datoriei neîmplinite, din cauza mustrării de conştiintă sau din cauza griiilor fată de unul din cei râmaşi pe pământ. In asemenea cazuri, sufletul umblă cu adevărat prin spaţiul apropiat de omul sau de locul care-l interesează şi în condiţii cu totul deosebite, el putând chiar să se arate oamenilor aflaţi încă în trup.

Din această categorie fac parte sufletele nenorocite, neliniştite, care hoinăresc, vizitând locurile crimelor lor precedente, din mustrare de conştiinţă, făcând încercări zadarnice de a şterge sau de a îndrepta greşelile din trecut. Desigur, aceste suflete nenorocite nu sunt încă pe deplin trezite în planul astral şi nu sunt trezite întru-totul nici în planul vietii pământeşti. Din această cauză ele actionează în ambele planuri ca lunaticii neluând parte la viata normală nici în unul, nici în celălalt plan al existentei. In aceeaşi stare se află şi sufletele chinuite de conştiinta datoriei neîmplinite care, asemănător lunaticilor, planează în jurul locurilor precedente, încercând somnoroşi să îndrepte faptele trecututui. A treia categorie cuprinde sufletele, puţine la număr, într-atât de legate de sufletele râmase în urma lor, încât se tot neliniştesc pentru ele, străduindu-se în zadar să le ajute şi să le călăuzească.

In toate aceste cazuri, îndatorirea celor rămaşi pe pământ e unică şi trebuie să fie limpede. Această îndatorire constă, in înştiinţarea spirituală a acelor biete suflete ca să se tină de sferele de acţiune din planul astral, că obligaţia lor este de a înceta să se învârtească în jurul evenimentelor pământeşti şi să se consacre întristărilor celor de pe pământ, că ele trebuie să se supună atracţiilor superioare, să se ridice în planul astral de existentă ce le revine, desfătându-se acolo cu bucuriile pe care le oferă. Oamenii care percep prezenta unor astfel de suflete dezîncarnate în preajma lor, nu trebuie să se teamă să îndeplinească această îndatorire, oricât de greu le-ar veni, şi să îndrume astfel sufletul. Acest caz aminteşte o discutie purtată cu un copil (comparaţia se potriveşte, întrucât sufletul fără trup se află într-o stare de semiveghe). Deşi sufletul este uneori îndurerat şi plânge întocmai ca un copil atunci când îl îndrumăm, trebuie să-i poruncim să-şi îndeplinească îndatorirea şi să se îndrepte spre existenta spirituală. Sufletul legat încă de pământ ascultă deseori asemenea porunci, se supune atracţiei superioare şi prin aceasta, existenta sa agitată încetează. In orice caz, cu timpul, chiar şi fară astfel de sfaturi, atracţia superioara învinge, iar sufletul se înalţă în astral, la locul cuvenit.

Ii avertizăm pe toţi să nu convingă asemena suflete să rămână pe pământ: aceasta ar fi o faptă corespunzătoare celeia de a încuraja un copil încă nenăscut să rămână în pântecele mamei, sau un fluture încă nedezvoltat să rămână în stare de crisalidă. Prin violarea legilor naturii sau al oricărui alt plan al existentei, inclusiv cel astral, nu poate rezulta nimic bun.

Clasa inferioară de suflete legate de pământ aparţine cu totul altei categorii decât aceea de care am pomenit adineauri. Această categorie inferioară cuprinde suflete de un grad de dezvoltare spirituală foarte josnic, în care predomină instinctul animal şi materialismul grosolan. Aceste suflete sunt considerate “legate de pământ”, pentru că legăturile materiale din ele sunt cu atât mai puternice decât chemările spre sfera superioară, cu cât cea din urmă este mai mult neutralizată, iar sufletul se află cât se poate de aproape de planul material. Intr-adevăr, planurile astrale inferioare locuite de această categorie de suflete sunt situate atât de aproape de planul material, încât ele pot fi considerate drept o stare tranzitorie între planurile material şi cel astral, un amestec al amândurora. Ca şi când ar fi întinsă o perdea foarte subţire între acest plan şi fenomenele vieţii pământeşti, o perdea ispititor de subţire pentru sufletele josnice; astfel încât ele, nefiind în stare să ia parte activă la viaţa pământească, o recunosc totuşi, cu tristete.

Aceste fiinţe josnice, legate de pământ, îşi limitează de obicei vizitele şi grijile numai la cele legate de locurile activităţii lor de pe pământ. Acestor suflete le fac o grozavă plăcere încercările de a influenţa unele fiinţe omeneşti asemănătoare lor, dar aflate încă în trup, şi care se găsesc în stare de surescitare tulburătoare, de a le aţâţa să săvârşească noi fapte rele şi uneori chiar crime. Sunt cunoscute cazuri deosebite, când asemena suflete josnice se repezeau în căutarea cojilor astrale părăsite de ele sau chiar de alte suflete şi, după mari încordări, reuşeau o materializare de scurtă durată, apărând ca “fantome”. Natura unor astfel de oameni nu se schimbă aproape deloc prin trecerea lor în astral, iar acolo se delectează cu tertipuri şi glume grosolane, la fel ca şi în timpul vieţii lor de pe pământ. Acestei categorii de suflete fără trup i se datorează multe cazuri de apariţii ale spiritelor,  aruncarea dintr-un loc în altul a unor obiecte etc. Ele pot fi întotdeauna : înlăturate sau silite să se retragă, spunânduli-se că adevărata lor natură a fost descoperită şi poruncinduli-se să plece. O poruncă imperioasă, însoţitâ de o cuvântare curajoasă, prin care li s-ar dovedi că tertipurile lor” sunt întru totul descoperite” , le va pune mereu pe fugă şi vor pleca speriate şi ruşinate spre locul cuvenit.

O altă plăcere favorită a acestei categorii de suflete este de a se arăta în forma lor astrală, folosindu-se de coaja astrală, la şedinţele de spiritism sau la alte adunâri, la care condiţiile psihice sunt destul de puternice şi favorabile pentru a le ajuta la materializare. In astfel de cazuri, aceste fiinţe încearcâ cu neobrăzare sa se dea drept alte suflete, ale vreunui prieten sau rude a unuia dintre cei prezenţi, sau a unei personalităţi istorice. Toti cei care au asistat la şedinţe de spiritism şi au vâzut cum “George Washington” sau “luliu Cezar” apăreau şi vorbeau cu expresiile şi tonul plebei din metropolă, vor înţelege uşor de ce se întâmplă astfel. Informaţiile acestea vor ajuta la lămurirea multor fraze încâlcite ale fenomenelor psihice.

Totuşi, aceste categorii de suflete inferioare nu stau mult în planul astral, căci se reîncarnează imediat în mediul corespunzător naturii lor, către care sunt atrase de legile spiritualiste. Şi, pentru că le atrage exclusiv numai ceea ce este trupesc şi material, nu le retine nimic în planul astral şi, astfel, în majoritatea căzurilor, şederea lor acolo este de durată foarte scurtă. Şi totuşi, chiar şi în fiinţa cea mai rea şi grosolană există întotdeauna şi ceva bun, măcar o scânteie din flacăra spirituală care devine tot mai luminoasă cu fiecare şedere în planul astral. Cu timpul însă, din această scânteie se obţine o flacără minusculă, care luminează calea sufletului nenorocit, înseninându-i drumul spre planurile superioare. Deci, chiar şi pentru aceste biete fiinţe există un anumit crâmpei de nădejde. Dar majoritatea sunt încă suflete desfrânate şi josnice, decăzute din categorii mai înalte, care în caz că nu vor reuşi să se îmbuneze prin suferinţele pământeşti, sunt înclinate să decadă şi mai jos, pana când Natura grijulie le nimiceşte independenta, prefăcându-le iarăşi într-un tot spiritual primordial.

Există subplanuri astrale atât de josnice şi de desfrânate, încât noi nici nu îndrăznim să vorbim despre ele. Acolo trăiesc cele mai josnice, mai stricate, mai desfrânate suflete pe care cu siguranţă le aşteaptă nimicirea, deoarece ele nu sunt demne de planurile divine. Nu vom intra aici în amănuntele acestor subplanuri. Este ajuns să cităm cuvintele a doi mari ocultişti, unul din veacul trecut, iar celălalt din zilele noastre. Bătrânul înţelept a spus despre aceste subplanuri: “Ce loc e acesta pe care-l văd? Acolo nu există apă. Nu există aer, nu există lumină. E fără nici o bază. E incomensurabil de adânc. Acolo e întuneric, la fel ca cea mai întunecoasă noapte!”

Cercetătorul din zilele noastre spune:” Majoritatea discipolilor consideră foarte neplăcută obligaţia de a cerceta aceste secţiuni, fiindcă în ea simte atâta inutilitate şi un materialism atât de grosolan, încât această stare provoacă o scârbă de nedescris corpului astral eliberat prin dedublare şi îi dă senzaţia că merge printr-un lichid negru, lipicios, iar locuitorii şi influentele acelui loc sunt deosebit de indezirabile”.

Nu ştim dacă mai este necesar să-i avertizăm pe oameni să nu se murdărească cu astfel de experienţe psihice de ordin materialist, care îi pun într-o legătură măi mult sau mai puţin apropiată cu aceste planuri inferioare ale astralului. Şi totuşi, considerăm necesar să exprimăm un astfel de avertisment după cum am făcuta şi în trecut în alte lucrări ale noastre, deoarece pe mulţi îi ademeneşte farmecul necunoscutului, de obicei pe aceia care nu sunt familiarizaţi cu fenomenele planului astral. Astfel de oameni “se aruncă asemeni proştilor acolo, unde şi îngerii se tem să păşească” şi îşi atrag asupra lor diferite esenţe şi condiţii astrale nedorite. Sfatul nostru, al tuturor, sună astfel; îndreptaţi-vă ratiunea către adevărurile spirituale superioare şi către viata superioară a sufletului, îndepărtati-vă cu hotărâre de fenomenele psihice inferioare; nu cautati deloc “fenomene”, ci căutati Adevărul veşnic, pe care, dacă îl dobândiţi, el vă va explica toate celelalte, întotdeauna căutaţi lumina solară a Spiritului si feriti-vă de strălucirea tristă a luminii psihice.


Avem nevoie de tine. Susține-ne cu o donație! Generozitatea și interesul atâtor oameni pentru aceste informatii face posibila existenta acestui website. Fiind un spaţiu 100% independent, ne bazăm pe donaţiile vizitatorilor, fără de care acest website poate nu ar fi existat.


Hide picture